Přispět k obrodě našeho národa, kultury i státu je naším cílem.


Úvodní strana / Rubrika: Slovenská problematika

Rubrika:

Slovenská problematika

Ke smiřování mezi Maďary a Slováky

K dosahnutiu autonómie chýba Maďarom...

Maďari žiadajú pozastaviť členstvo SR v EÚ

Prečo sa štáty zadlžuju

Vyhlášení Panslovanské unie k zasedání výboru maďarského parlamentu na slovenském území

Musíme skočiť na krk bankám a finančným inštitúciám

Čo sa stalo na Slovensku a čo to pre nás všetkých znamená

Zúfalé volanie Slovákov z Maďarska o pomoc

Návšteva nemeckého prezidenta na Slovensku

Prof. Jaroslav Husár - Svojvola ratingových agentúr

Prof. Augustín Marián Húska - Rozjímanie nad koncom jedného experimentu

O maďarské občianstvo požiadalo už 100 tisíc Maďarov

JUDr. Katarína Zavacká, pracovnice SAV - Čo je Pittsburská dohoda

Orbán odštartoval diplomatickú ofenzívu voči susedom

Bude 28. říjen státním svátkem i ve Slovenské republice

Záhady maďarskej ústavy

Zápis z diskusného stretnutia konaného v Bratislave 12.2.2011 o zámere zaviesť k výročiu vzniku ČSR štátný sviatok i v SR

Ladislav Ballek, J.E. exvelvyslanec SR v ČR, - Čo by bolo zo Slovákov bez Masaryka a Československa

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc. - Několik poznámek k SNP

Panslovanská únia - Zborník, III.

Vladimír Clementis

Panslovanská únia - Zborník II

Informácia

List Panslovanské únie

Panslovanská únia - Zborník I.

Maďarský dlh a dvojité občianstvo

Tichá diplomacia alebo sladké ničnerobenie

JUDr. Ivan Polák - Komárno je Slovenské

JUDr. Fedor Lajda - Zvyk je zelezná košeľa

Vyhlásenie Panslovanskej únie 2/2010 z 16. března 2010

Stanovisko Panslovanské unie

List z Budapešti

K slovensko-maďarským vztahům I.

K slovensko-maďarským vztahům II.

K postavení slovenské menšiny v Maďarsku dříve a dnes I.

K postavení slovenské menšiny v Maďarsku dříve a dnes II.

Nelehké sousedské vztahy - Ing. Pavel Martinický

Výzva signatářům trianonské mírové smlouvy I - Ing. P. Martinický, ing. A. Marko.

Výzva signatářům trianonské mírové smlouvy II - Ing. P. Martinický, ing. A. Marko.

Byl M. R. Štefánik sestřelen? - Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Béla Tuka - Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.;

Oslobodenie Slovenska I - Pavel Martinický;

Oslobodenie Slovenska II - Pavel Martinický;

Oslobodenie Slovenska III - Pavel Martinický;

Demokracie a česko - slovenská otázka v 21. století - Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc.

Slovenská otázka v českých dějinách - Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Krize nacistického režimu v roce 1944 a SNP - Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Od Hronu k Vltavě - Prof. PhDr. Vojtěch Žampach, CSc.

Místo Alexandra Dubčeka v československých dějinách I - Doc. PhDr. L. Kohout, CSc.

Místo Alexandra Dubčeka v československých dějinách II - Doc. PhDr. L. Kohout, CSc.