PANSLOVANSKÁ ÚNIA

(občianske združenie)
V Bratislave streda, 5. mája 2010
Vážení priatelia,


dovoľte, aby sme Vás informovali o podujatí, ktoré pripravuje slovenské občianske združenie Panslovanská únia a ktoré svojím obsahom a najmä cieľom nemá doposiaľ obdobu v dejinách slovanských národov.


Ľudovít Štúr, jedna z najvýraznejších osobností dejín Slovenska, už v 19. storočí sníval svoj veľký sen o jednote Slovanov. Jeho dielo Slovanstvo a svet budúcnosti je výzvou aj pre Slovanov žijúcich v 21. storočí a je inšpiráciou aj pre nás. Občianske združenie Panslovanská únia sídliace v Bratislave má svoj program postavený na 4 základných pilieroch a propaguje a podporuje:

  1. všeslovanskú vzájomnosť,

  2. zmierenie a vzájomné odpustenie si krívd medzi slovanskými národmi,

  3. dôstojné miesto v spoločnom európskom dome pre všetky slovanské národy bez výnimky a

  4. náležité postavenie Slovanov v Európe.


Myšlienka zmierenia medzi slovanskými národmi je v súčasnosti zvlášť naliehavá a aktuálna. Aj Slovania žiaľ, viedli medzi sebou bratovražedné vojny a tieto krvavé konflikty zanechali na všetkých stranách silnú traumu. Panslovanská únia je presvedčená, že nastal čas prekonať relikty minulosti a vykročiť na cestu vzájomného zmierenia. Uvedomujeme si, že je to dlhá a náročná cesta, ale aj tá najdlhšia cesta sa predsa začína prvým krokom. Panslovanská únia je presvedčená, že práve spomínaným prvým krokom by mohla byť pripravovaná konferencia, na ktorej by sa stretli zástupcovia všetkých slovanských národov – teda aj toho Vášho národa - , aby začali široký dialóg na princípe rovný s rovným, v ktorom by posúdili množstvo problémov. Na bratislavskej konferencii s názvom Slovania a ich svet budúcnosti, ktorú pripravujeme na jeseň tohto roku, by sme chceli prediskutovať nasledovné okruhy otázok:

  1. Je možné zmierenie v slovanskom svete? Sme pripravení uskutočniť ho?

  2. Čo spája a čo rozdeľuje dnešných Slovanov?

  3. Aké je dnes postavenie Slovanov v Európe?

  4. Aký by mal byť slovanský svet budúcnosti?Poľský prímas, arcibiskup Henryk Muszyńsky predniesol na zádušnej svätej omši za Lecha a Máriu Kaczyńskovcov v Katedrále sv. Jána vo Varšave 17. apríla 2010 kázeň, v ktorej okrem iného povedal, že dráma, ktorá sa odohrala na ruskej zemi, spojila – ako doteraz nikdy – Poliakov i Rusov. Po rokoch rozdelenia možno prejavy úprimného súcitu a solidarity ruských ľudí chápať, ako znamenie nádeje i ako prísľub zblíženia a zmierenia týchto národov, a to pre dobro Poľska, Ruska, Európy a sveta. Aj všeobecne uznávaný politik a štátnik Zbigniew Brzeziński v týchto tragických udalostiach vidí novú šancu na zmierenie Rusov a Poliakov podľa vzoru, Nemcov a Poliakov, či Nemcov a Francúzov. Tak ako sa dokázali zmieriť oni, tak by sa mali zmieriť všetky znešvárené slovanské národy.


Vážení priatelia, konferencia, ktorú pripravujeme, nemá obdobu v celej doterajšej histórii Slovanov. Sme hlboko presvedčení o tom, že toto prvé stretnutie svojho druhu vzbudí záujem nielen v slovanských štátoch, ale v celej Európe. Aj preto Vás chceme informovať o našom zámere a požiadať Vás o Vašu aktívnu účasť na jej príprave a usporiadaní.S úctouJUDr. Milan Janičina,

predseda Panslovanskej únie

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz