České národní listy

Přispět k obrodě našeho národa, kultury i státu je naším cílem.


Pražský hrad

Vážení čtenáři,

na svých stránkách vás budeme především informovat o událostech, o kterých naše média částečně nebo zcela mlčí, či je líčí posunutě, polopravdivě nebo dokonce dezinformačně manipulativním způsobem. O objektivnosti českého tisku v německých rukou nemáme žádné iluze.

Budeme vás seznamovat s našimi i jinými samizdatovými tisky, které již od ledna 1992 vydáváme. Věnujeme se v nich obraně českých národních a státních zájmů, naší kultury, českého jazyka, vztahům s ostatními slovanskými národy, otázkám křesťanskosociálním, česko-německým vztahům, vývoji na Balkáně, problémům globalizace, a samozřejmě i probíhajícím a chystaným válkám, agresím, podmínkám okupace národů zbavených své samostatnosti, i otázkám spravedlnosti, především sociální a lidských práv. Nejzákladnějším takovýmto právem je právo na důstojný lidský život, které je v rozporu s bezbřehým liberalismem, beroucím většině lidstva jeho důstojnost a milionům i jejich život.

Pokud s námi, vážení přátelé, souhlasíte, pokud vás oslovují alespoň některé teze našeho výše uvedeného rámcového programu, uvítáme vaší spolupráci. Přispět k obrodě našeho národa, kultury i státu je naším cílem.

Redakční rada Českých národních listů, info@ceskenarodnilisty.cz


Rubriky