K slovensko-maďarským vztahům

I.

 

Jednostranné obavy prezidenta L. Sólyoma

Podle tiskové agentury MTI (28.11.2008) prezident Lászlo Sólyom má obavy, že „bez výuky v mateřské řeči Maďaři žijící v zahraničí zmizí“. Podle prezidenta „základním předpokladem zachováním Maďarů je, aby měli vzdělanou inteligenci.“ Já dodávám, že vloni v prosinci i budapešťský parlament prohlásil, že má obavy z přístupu Bratislavy k maďarské menšině.

Když jsem to četl, nemohl jsem se vynadivit. Promítneme-li prezidentovu zkušenost na naši národnost, podíváme-li se na toto tvrzení očima Slováka žijícího v Maďarsku, prezident Sólyom má pravdu. Já, Slovák, žijící v Maďarsku, tvrdím to samé, ale o Slovácích. Ano je to nesporně pravdivá a mimořádně důležitá zkušenost, kterou však pan prezident nemohl získat v okolních státech, zvláště ne na Slovensku. Tam totiž Maďaři výuku v mateřském jazyce mají zabezpečenou.  Mohl ji získat nejspíše zde, v Maďarsku, mezi zde žijícími Slováky (ale i mezi jinými národnostmi). My tu žijeme téměř úplně „bez výuky v mateřském jazyku“ a skutečně mizneme! Z roku na rok je nás méně. Že by si to prezident Sólyom a poslanci maďarského parlamentu všimli  a proto mají obavy? Asi je netrápí, že mizí Slováci v Maďarsku, ale spíše obavy, že by takto mohly dopadnout maďarské menšiny v okolních státech.

Hle, kde koření odmítání principu reciprocity! A nejen to. Zde je zakopaný i pes napětí mezi Slováky a Maďary! Když maďarské menšině na Slovensku nestačí ani to mnohé, co má (skutečně maďarské školy, maďarskou univerzitu, maďarské bohoslužby, celá řada maďarských časopisů, vydavatelství, skutečná divadla, krásné veřejné sochy, SMK, 20 poslanců ve slovenském parlamentu, 2 poslance v EU, atd.,atd.), zatímco slovenská menšina v Maďarsku se postupně ubírá i z toho téměř ničeho. P. Csáky tvrdě bojuje, aby měli i svého katolického biskupa a my tu zde nemáme ani svého katolického faráře! Je to skutečně obrovský nepoměr, který nijak nemůže směřovat k dobrým slovensko-maďarským vztahům.

Upřímně řečeno, nepřekvapuje nás, že maďarští politici nechtějí o reciprocitě ani jen slyšet. Dobře vědí, že kdyby Maďaři na Slovensku dostali to, co dostávají Slováci v Maďarsku, i jejich počet by zanedlouho poklesl na 18 tisíc. K tomu by je přivedly školy, kde by se vyučoval mateřský jazyk 4-5 hodin týdně jako cizí (!) jazyk- jak je to téměř ve všech tzv. slovenských školách v Maďarsku. Pan prezident dobře ví, o čem mluví, čeho se obává.  Jen nevím, zda si uvědomuje, že takový přístup k menšinám, jaký se praktikuje v Maďarsku vůči zde žijícím minoritám, ohrožuje maďarské menšiny žijící v okolních státech. Platí zde totiž prastará lidová moudrost: „ Nedělej nic svému sousedovi, co bys nechtěl, aby dělal on tobě!“…

Když maďarský prezident zdůrazňuje, že „Asimilační útoky proti Maďarům žijícím v zahraničí začínají školou“, tak mu musím připomenout, že my to dobře víme z vlastní praxe.  I proti Slovákům žijícím v Maďarsku to tak začalo. Jenomže ne dnes, ale ještě v 19. století v Uhersku, pokračovalo to po roce 1920 velmi krutě v Maďarsku, a trvá to dodnes, nyní už v Evropské unii…

Prezident Sólyom za hlavní cíl považuje, aby v zahraničí žijící Maďaři měli možnost učit se maďarsky od mateřské školy až po univerzitu… To je všechno v pořádku, ale proč potom to neplatí i na Maďarsko?

Prezident se už vícekrát vyjádřil, že považuje za kardinální bod své prezidentské činnosti posilování národní spolupatřičnosti. …

Nevím, komu jak, ale mně z toho všeho vychází, že prezident Sólyom se cítí být prezidentem i Maďarů, žijících v zahraničí, zatímco národnosti žijící v Maďarsku jako by neměly svého prezidenta. Když se za něho považuje, potom by měl chtít poznat i jejich situaci a měl by se o ně postarat. Dobré sousedské vztahy je možné budovat jen na základě vzájemnosti, tj. reciprocity. …(Gregor Papuček, Ludové noviny, Maďarsko, prosinec 2008)

 

Slovákům v Maďarsku se víc slíbilo, než se pro ně udělalo

Ministr zahraničních věcí, Jan Kubiš, není spokojený s podporou, kterou věnuje Slovensko Slovákům v Maďarsku. Konstatoval to po setkání s představiteli Celostátní slovenské samosprávy a zástupci Svazu Slováků v Maďarsku. … Slovensko není důsledné při plnění slibů krajanům. Potřebovali by o mnoho víc podpory v oblasti menšinového školství, osvětové práce či při možnostech studia na Slovensku. Ministr Kubiš se chystá více apelovat na instituce, zodpovědné za podporu menšin v zahraničí, aby byly důslednější…

Na setkání s krajany odeznělo, že pro slovenskou menšinu v Maďarsku je obrovským povzbuzením, když se o jejích potřebách mluví na nejvyšší úrovni. (17.12.2008, televize TA3)

 

Pro SMK má existenční význam zachovat si přízeň Maďarska a Evropy

V rozhovoru pro týdeník Szabad Újság vydávaný v maďarském jazyku na Slovensku, to vyhlásil Pál Csáky. „Setkání maďarských a slovenských veřejných činitelů bylo dobré ze dvou důvodů: Přispělo ke zmírnění napětí, Maďarsko velmi konkrétním způsobem poukázalo na fakt, že je pro něj důležitá situace maďarské komunity na Slovensku a kvůli nám vstupuje i do mezinárodního konfliktu… Na druhé straně každý, kdo viděl tiskové konference po setkáních, může říci…, že veřejní činitelé obou zemí nejsou v jedné kategorii. Za Maďarsko jednali připravení, k přátelským gestům ochotni a konkrétní návrhy řešení předkládající politici s povrchními, nevzdělanými slovenskými politiky, schopnými reagovat na maďarské návrhy jen odmítavě.. Toto poznání je třeba využít i v mezinárodní politice“, cituje agentura MTI předsedu SMK. …

„Zatímco před několika měsíci převládala snaha přesvědčit kdekoho, že příčinou problémů ve slovensko-maďarských vztazích je SMK a její vedení, dnes je už zřejmé, že problémy způsobuje politika nacionalistické slovenské vlády.“

K extremizmu uvedl, že není možné v této otázce stavět na stejnou úroveň Slovensko a Maďarsko. Takovéto názory se skutečně objevily a podle Csákyho bylo mrzuté, když maďarští intelektuálové na Slovensku kladli na jednu úroveň vřískavé výtržníky z Maďarska a oficiální vládní politiku na Slovensku.

„Ve střední Evropě znamená podstatně větší starost existence a činy nevypočitatelné, extrémistické slovenské vládní koalice“, tvrdil v rozhovoru P. Csáky. (17. prosince 2008, TASR)

 

Hanebný nápis na poštovní schránce Svazu Slováků v Maďarsku (SSM)

Na poštovní schránce budapešťské sídla SSM se objevil hanebný nápis: „Zemřete, slovenské…(obscénní výraz!)- Pryč s Trianonem ! – Death for Slovakia!“ Úřadující  tajemnice SSM po objevení nápisu  24. ledna 2009 informovala ihned policii, podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Případem se bude zabývat maďarská Národní vyšetřovací kancelář.

 

Zsolt Németh nechce reciprocitu, nic světoborného v Komlóši

Ve slovenském Komlóši představili veřejnosti nové dvojjazyčné tabule názvu ulic a městských institucí, které nainstalují do podzimu 2009.

Ve slovenské základní škole po odeznění maďarské a slovenské hymny promluvil i Zsolt Németh, předseda výboru Národního shromáždění MR pro zahraniční záležitosti a zahraniční Maďary, za opoziční FIDESZ-Maďarský občanský svaz, který prohlásil: „Menšinová otázka nemůže být diplomatickou otázkou, ale jen otázkou lidského práva.“ S menšinami je nutné zacházet na bázi občanských práv, a ne na základě toho, jak s nimi zacházejí v jiných zemích.

Gregor Papuček dotvrzuje, že menšinová otázka je především základním lidským právem. Ano, pan Németh má pravdu. Jen bych se ho rád zeptal, zda na to přišel nyní, nebo včera, předevčírem nebo dokonce dříve? Proč  v Maďarsku zavádějí dvojjazyčné tabule jen ve Slovenském Komlóši a proč až od 24. prosince. Vždyť Slováci tu žijí od začátku 18. století. Proč tu dosud byly jen maďarské tabule? Na Slovensku v maďarských obcích jsou dvojjazyčné tabule již dávno! Jsou všude tam, kde žijí Maďaři.  Nadto jsou tam ulice a instituce  pojmenované po maďarských osobnostech. Zatímco ve Slovenském Komlóši jsou takové ulice: Hunyadi Mátyáš u., Hunyadi Jánoš u., Széchenyi ui., Kossuth Lajos u., atd.

Zsolt Németh si myslí, že to přispěje k posílení identity místních Slováků? Anebo to bude vzdání úcty slovenským předkům, kteří tuto osadu založili?

Tak jako v Komlóši, tak i jinde v Maďarsku to nejsou Slováci, co pojmenovávají ulice a instituce své osady, dělají to místo nich maďarští úředníci. I když někde Slováci pojmenují svoji ulici slovensky, např. v Mlýncích je Slovácka ulice, nemůže to být oficiální název. Maďarští úředníci ho změní ne překladem ( Slovácka u. -Szlovák u.), jak se to dělá na Slovensku, ale dají jí úplně jiné, své jméno (Slovácka u. – Kossuth Lajos u.). Přitom Kossuth Lajos v té ulici nebyl, neměl s ní nic společného. Nadto je i vůči Slovákům nezdvořilé, když právě Kossuth  svého času vyhlásil, že slovenský národ neexistuje! Děkujeme pěkně za takové posilňování slovenské identity, za takové „vzdávání úcty našim předkům“!  Který vzor je potom shovívavější  vůči menšině, maďarský či slovenský? Kdo koho by tu měl následovat, Maďaři Slováky nebo Slováci Maďary? Nebo by se to mělo stejně dělat na obou stranách, pokud to chceme řešit skutečně spravedlivě?...

Až bude maďarská národnostní politika „dělat s úctou, až bude národnostím zabezpečovat práva zaměřená na zachování jejich svérázu, která jim patří, potom Slováci nebudou mít příčinu dožadovat se reciprocity a ani Maďaři se jí nebudou muset bát…(Gregor Papuček ) www.luno.hu

 

Prvý po Trianonu

V lednu 1994 se sešlo v Komárně shromáždění zástupců maďarské národnosti, které schválilo dokumenty, které Duray připravil. Ve stanovisku k ústavněprávnímu postavení Maďarů na Slovensku ani jednou nepoužil slovo menšina, ale mluvil o národním společenství Maďarů na Slovensku a o tom, že „základním právem maďarského národního společenství je politická a kulturní sebeidentifikace a sebeurčení v rámci státu“. Z dalších dokumentů vyplývá, že požadavek „sebeurčení v rámci státu“ je synonymem pro územní autonomii. …

Sám se definoval jako politik, který žije … ve dvacátých letech minulého století. Tragikomické je, že právě on má připravit politický program SMK do budoucnosti. (TASR, 11. ledna 2009, www.luno.hu )

 

Duray požadoval sebeurčení a kritizoval zrádce ve Straně maďarské koalice (SMK), maďarští menšinoví radikálové vzpomínali na komárenský autonomistický mítink  z roku 1994

Asi padesát lidí se v sobotu sešlo v Komárně, aby si tam připomenuli masový mítink, na kterém před patnácti lety více než tři tisíce maďarských starostů, poslanců parlamentu a místních zastupitelstev  žádaly ústavněprávní zakotvení postavení a autonomie maďarské menšiny na Slovensku. Hlavním řečníkem byl místopředseda SMK pro strategii Miklós Duray. Komárenský mítink z roku 1994 byl podle něho prvním a dosud i posledním pokusem místních Maďarů o sebeurčení. Dosud kritizoval umírněné menšinové představitele zejména z tehdejší liberální Maďarské občanské strany, kteří odmítli cíle mítinku a dodnes působí v menšinové politice. Překážela mu ústupná politika SMK v době, kdy byla ve vládě. Například, že souhlasila, aby se maďarština mohla užívat v úředním styku jen v obcích, v kterých má menšina aspoň 20% podíl… Duray se dále zabýval výhodami sebeurčení. … Maďary obývané území Slovenska podle Duraye ovládá „zahraniční kapitál“ a situace je bezvýchodná.

Exprimátor Dunajské Stredy a okresní šéf SMK, Péter Pázmány,  označil za jedinou schůdnou cestu důvěru ve SMK, přestože strana musí bojovat kromě se slovenskými nacionalisty, i s „nepřítelem ve vlastních řadách“. Cílem je sjednocení a očištění strany… Přítomní přijali prohlášení, podle kterého se za posledních 15 let právní postavení Maďarů na Slovensku zhoršilo, jejich počet a poměr  v rámci obyvatelstva klesá, a upírají jim stále více práv. Za základ uchování národní existence označili dosažení sebeurčení, „aby mohli ve své domovině sami rozhodovat o svém osudu“. „Toto právo patří každému lidu a národu, není možné se ho zříci a mezinárodní právo ho garantuje., je však třeba ho požadovat.“

Účastníci akce odhalili na sídle kulturního svazu Csemadok pamětní desku mítinku z r. 1994. „Nepožadujeme jen kulturní a školskou samosprávu, ale skutečné sebeurčení. Nebojujme za maďarského biskupa, ale za vytvoření maďarského biskupství“, řekl ve svém projevu Attila Petheö, šéf místního Czemadoku a městský poslanec v Komárně za SMK. (Peter Morvay, Sme, 13. ledna 2009)

 

Slovenská národní strana (SNS) na svých internetových stránkách uvádí, že v této době preference SMK dosahují jen asi 6 % hlasů, proti dřívějším 10-11%, kdy byla vládní stranou. Preference SNS se pohybují kolem 15%, takže SNS je druhou nejsilnější politickou stranou na Slovensku.

 

Magyar Nemzet, 22.1.2009: Maďarsko-slovenský konflikt se může v budoucnosti prohloubit

Podle odborníku neexistuje krátkodobé řešení problémů maďarsko-slovenských vztahů. Ve čtvrtek v Budapešti to na besedě u kulatého stolu Maďarského institutu pro mezinárodní vztahy vyjádřili jeho účastníci.

Podle Zoltána Kántora, pracovníka institutu, se maďarsko-slovenský konflikt bude v budoucnosti dále prohlubovat. Analytik se domnívá, že maďarské diplomacií se v této otázce podařilo dosáhnout jen minimální výsledky. …László Szarka, ředitel Výzkumného ústavu pro menšiny Maďarské akademie věd, … prohlásil, že ani mezi oběma společnostmi a ani mezi vládami není skutečné vůle ke spolupráci. Jak uvedl, v současnosti se obě strany pokoušejí spolupracovat tak, že o jednom mluví a něco jiného dělají. …Podle analytika se vztahy budou moci zlepšit až tehdy, když se podaří velké konflikty dostat na odborně-politickou úroveň. (?)

 

Podle Bratislavy je výraz Horní zem (Felvidék) urážlivý

Ján Mikolaj (SNS), ministr školství,: „Nikdo neumí konkrétně říci, co znamená článek, podle kterého v menšinovém jazyce vžité místní a geografické názvy v učebnicích  vydaných pro národnostní školy je nutné uvádět v mateřském jazyku žáků a až potom, v závorce, slovensky. Horní zem je například v maďarském jazyku vžitý výraz, ale uráží Slováky, proto v žádném případě nemůže figurovat v maďarských učebnicích na Slovensku…“.(Népszabadság, 22.1.09)

 

Univerzita Jánose Selyeho v Komárnu

má v současnosti podle jejího rektora Sándora Alberta tři tisíce studentů. V Národní radě SR v r. 2003 její zřízení prosadila vládní koalice M. Dzurindy, jež akceptovala požadavek Strany maďarské koalice.

Oslavy pátého výročí založení univerzity se zúčastnil prezident SR I. Gašparovič i prezident MR L. Sólyom. Tento uznal, že Slovensko jako první sousední stát Maďarska založilo menšinovou univerzitu. Zvlášť ocenil, že jde o státní školu. Vyslovil přesvědčení, že pro univerzitu bude důležité, aby jí navštěvovali studenti nejen ze sousedních států, ale i z Rumunska.

Oslav se zúčastnili i poslanci za SMK v čele s P. Csákym. (Naše novosti, č.4, 26.1.09, redakčně  kráceno a upraveno.)

 

Felvidék podle vzoru Katalánska?

Miklós Duray se po kratším mlčení opět ozval, aby přenesl svůj staronový návrh, ba spíše požadavek. Opět totiž tvrdí, že Maďaři žijící na Slovensku (Felvidéku) mají právo na sebeurčení a proto i na autonomii, neboť nejsou národnostní, ale prý národní menšinou.

Je třeba říci, že Duray se (jistě vědomě) mýlí, neboť dokument OBSE z roku 1975 mluví jednoznačně o tom, že právo na sebeurčení mají jen národy, ne však národnostní menšiny.  On však tento cíl pro slovenské Maďary vyzvedl už na sjezdu své strany Spolužití v r. 1993 v Komárnu, kde mimo jiné řekl: „Našim nejvyšším cílem je politická a hospodářská samospráva a celková autonomie. “Když však ve směru k získání autonomie nepostoupili za 15 roků ani o krůček, změnili svoji argumentaci, v které se nejnověji uchýlili k uvádění vzorů, podle kterých by měly nejvyšší mezinárodní orgány právo na autonomii Maďarům na Slovensku přiznat. V nedávných dnech totiž vyslovil Duray požadavek, aby se postavení Maďarů v SR řešilo tak, jako se ve Španělsku řešilo postavení Katalánska. A Duray opět prokázal mezeru ve svých vědomostech, protože Katalánci jsou zvláštním národem, který měl autonomní postavení v minulých stoletích již vícekrát. Co je zvlášť důležité, že tento národ nemá nikde vlastní stát. SMK by měla konečně uznat, že Felvidék není možné podle vzoru Katalánska ani „skloňovat“ a už vůbec ne mezinárodně politicky řešit. (Pravda, s.17, Fábry Viliam, 29.1.09)

 

Dopis poslancům Slovenské národní rady

Vážená paní poslankyně, vážený pan poslanec, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s opětovným projednáváním novelizovaného zákona o používání geografických názvů na Slovensku v učebnicích s maďarským vyučovacím jazykem.

Geografické názvy na Slovensku dostaly názvy od slovenského etnika, které toto území osídlilo, a nebylo nikým vyměněné, ani vytlačené. Názvy překonaly staletí, jsou historické a autochtonní (původní).

Částečně úspěšný pokus o změnu těchto historických názvů se začal realizovat v období formování maďarského nacionalismu v 19. století, především v období po vyrovnání roku 1867, kdy maďarská odnárodňovací politika násilnou maďarizací chtěla přetvořit multietnické Uhersko na stát maďarského národa. Na základě politického aktu – přijetím zákona o uherském sněmu v r. 1897  a jeho schválením Františkem Josefem I. v r. 1898 mohly mít všechny obce Uherska jen jeden název – maďarský. Název multietnického státu Uhersko byl změněný na Magyarország (maďarský stát), území obydlené slovenským obyvatelstvem  Horní Uhersko se začalo interpretovat jako Horní Maďarsko – Felsö-Magyarország a když doktrína o maďarském státu neuznávala Slováky za zvláštní národ, všechny pojmy a výrazy vyjadřující slovenské národní území a národní příslušnost jako např. Slovensko, Slovák, slovenský  byly nahrazeny pojmy ztotožňovanými s termíny Horní Maďarsko, Maďar, maďarský. Slovenské názvy obcí se přejmenovaly na maďarské buď jejich překladem do maďarštiny nebo úplnou změnou, zvláště názvy obcí s názvem v národnostním duchu (Slovenská Lupča na Zvolenská Lupča, atd.). Přejmenování se týkalo všech geografických, ale i topografických názvů (pohoří, kopce) na Slovensku. Proti tomuto vnucenému zákonu, který byl nedemokratickým aktem zasahujícím do pravomocí obcí a způsobu jejich života, slovenské obce protestovaly, ale maďarské vládní orgány protestní shromáždění zakázaly.

Tyto umělé pomaďarštěné názvy se používaly jen 20 let od r. 1898-1918.Před pomaďarštěním měly obce několik století svůj původní, skutečně vžitý název…

Konečným cílem iredentistické a revizionistické politiky Maďarské republiky a jejího trojského koně – SMK – je nejen autonomie a následné připojení jižních území Slovenska k Maďarské republice, ale zrušení Trianonu a obnovení Velkého Maďarska naplánované do stého výročí Trianonu, tj. připojení celého území Slovenska k Maďarsku. Svědčí o tom nejen výše uvedené realizované a plánované kroky, ale i vyjádření maďarských občanů v médiích, že Slováci neprávem okupují maďarské území. O tom, že Slovenskou republiku politici Maďarské republiky neuznávají jako suverénní stát svědčí i včerejší skandalózní „přijetí“, či lepší nepřijetí delegace  NR v maďarském parlamentu.

Vážení poslanci, nepodceňujte nebezpečnou agresivní politiku maďarské iredenty. Je to stará a velká chyba, kterou Slováci opakují a z jejíž následků se nepoučili.

Členové a sympatizanti občanských sdružení: Slovensko v Evropě v zastoupení PhDr. Zoltána Adorjana, Naše Evropa 2000 – Slovakia v zastoupení ing. Magdalény Kulanové, Slovenská zelená alternativa  v zastoupení ing. Milana Škodného, Sdružení občanské sebeobrany v zastoupení PhDr. Jana Mikloviča aj.

 

Slovensko-maďarské vztahy  formou pravidelného dialogu

Místopředseda vlády SR, Dušan Čaplovic, zahájil ve Vídni mezinárodní konferenci s názvem „Historie, národní identita a smíření: případy Slovenska a Maďarska“. Konferenci zorganizovala socialistická skupina Evropského parlamentu PES ve spolupráci s Rennerovým institutem. Jednání se zúčastnili i místopředsedové  politické skupiny PES v EP Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma, kteří vysoce hodnotili při společném pracovním rozhovoru s Čaplovičem skutečnost, že slovenský parlament přijal novelu zákona o dvojjazyčném používání geografických názvů v učebnicích národnostních menšin. Čaplovič je upozornil, aby pozorně sledovali situaci v Maďarsku, kde se z návrhu státního rozpočtu výrazně snížili finanční zdroje pro menšiny v Maďarsku. (LuNo.hu, únor 2009)

 

Ve Vídni o maďarsko-slovenských vztazích (maďarskýma očima)

Stane se strana Roberta Fica v tomto roce plnoprávným členem Strany evropské levice? Při rozhodování o této otázce hraje významnou úlohu pracovní skupina Evropského parlamentu pro Slovensko, která už dva roky monitoruje vedoucí slovenskou vládní stranu.

Důvodem je, že Směr vstoupil do koalice s organizací Jana Sloty, kterou vícero politických stran EP považuje za extrémistickou. V komisi vedené rakouskými a holandskými politiky místo dostal i vedoucí delegace MSZP v EP Csaba Tabajdi.

Na vídeňské konferenci D. Čaplovič odmítl jednat s P. Csákym, předsedou SMK.

Před pracovní skupinou se Čaplovič snažil prezentovat jako významný výsledek kompromisní slovenský učebnicový zákon. V komisi se však objevil názor, že menšinám zákon neposkytuje větší práva a jeho přijetí představuje jen návrat k desetiletím vžité praxe uplatňované na Slovensku. Čaplovič útočil na Fórum maďarských poslanců Karpatské kotliny  a potvrdil, že ve věci orgánu působícího při NS MR se Bratislava chce obrátit na komisaře pro menšiny OBSE se stížností…

Pál Csáky konstatoval, jak důležité je, že evropští socialisté pozorně sledují vývoj situace slovenského maďarství. Pro náš deník uvedl, že upozornil pracovní skupinu na to, že Čaplovič „ v zahraničí říká pěkné věci, ale doma činí jinak“ a ve skutečnosti usiluje o okleštění získaných práv slovenských Maďarů. (Népszabadság, www.nol.hu , 7. února 2009)

 

Spolupráce v otázce řešení postavení menšin

A. Šuvadová, moderátorka: „Problémy mezi Slováky a Maďary jsou věcí politiky a dají se řešit. Shodli se na tom místopředseda vlády Dušan Čaplovič a vysoký komisař Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro menšiny na pracovní snídani v hotelu Borik. OBSE a Slovensko budou při hledání řešení spolupracovat.“

D. Čaplovič: „V politice nikdy neříkej nikdy, a především není třeba se schovávat před problémy a nebojíme se o nich otevřeně mluvit i se zahraničním partnerem.“

K. Vollebaek, vysoký komisař OBSE pro otázku menšin,: „Slovenská strana projevila zájem spolupracovat s mým úřadem, uvidíme, jak bychom mohli pomoc vládě a menšinám na Slovensku.“ (Storin, monitoring Matice slovenské, Televizní stanice STV 1, zprávy, 10.2.2009)

 

Pomoc Slovensku od OBSE v menšinových otázkách?

Knut Vollebaek do Bratislavy nepřijel na protokolární návštěvu. Samotný fakt, že nejvyšší představitel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zodpovědný za menšiny po deseti letech opět zavítal na Slovensko naznačuje, že v této oblasti se vyskytují problémy, které pociťují i v zahraničí – uvádí se v komentáři středečního vydání bratislavského maďarského denníku Új Szó…

Deník připomíná, že před deseti lety Vollebaekův předchůdce, Max van der Stoel, byl ve slovenském tisku nejčastěji citovaným diplomatem, který často kritizoval menšinovou politiku Mečiarovo režimu…“Z dostatečně všeobecných a zamlžovaných zpráv zpravodajských agentur totiž vyplývá i to, že Vollebaek nabídl Slovensku pomoc OBSE v menšinových otázkách. To zároveň znamená, že podle OBSE Slovensko potřebuje vnější asistenci v této záležitosti…“. (Magyar Nemzet,11.2.09, Matice slovenská, monitoring)  

 

Prezident Basescu: Autonomie pro Maďary v Rumunsku? Nikdy!

Maďarská menšina v Rumunsku (podle údajů z roku 2002 čítá 1 431 000 osob, které představují cca 6,6% veškerého obyvatelstva v Rumunsku- pozn.red.) nikdy nebude mít územní autonomii. „Pokud bude Rumunsko jednotným a suverénním státem, nikdy nebude územní autonomie národnostních menšin. Rumunsko nikdy neuzná kolektivní práva národnostních menšin“. Na druhé straně Rumunsko bude „vždy uznávat individuální práva národnostních menšin v záležitostech jako je vyučování v mateřském jazyku, kultura nebo zastoupení v parlamentu.

Maďarský prezident Sólyom potvrdil, že Budapešť podporuje vytvoření autonomie v rumunské Transylvanii, ale „vždy výlučně v souladu s ústavou“.

Podle předsedy Maďarského demokratického svazu v Rumunsku, Bély Markóa, byl odmítavý postoj rumunského prezidenta dostatečně známý, ale  vyjádření, které zaznělo v Budapešti, „bylo ostřejší a méně diplomatické“. (Reuters, www.chelemendik.sk, 3.2.2009)

 

Kulatý stůl Maďarů připravuje menšinový zákon

 Kulatý stůl Maďarů na Slovensku, který se sešel v Samotinu, má za cíl posílení schopnosti prosazení zájmů občanské sféry Maďarů žijících na Slovensku.  Ve sboru, který byl svolán z iniciativy Fóra institutu pro výzkum menšin, je zastoupeno téměř 60 domácích maďarských občanských organizací, podnikatelé a veřejné osobnosti. „To, aby se kulatý stůl Maďarů na Slovensku stabilizoval je mimořádně důležité. Je to vznik takové reprezentativní občanské platformy, která legitimním způsobem dokáže formulovat a zastupovat zájmy společenství,“ uvedl ředitel Fóra Károly Tóth.

Kulatý stůl Maďarů na Slovensku iniciuje založení Úřadu pro právní ochranu menšin, který by na sebe vzal úlohu prosazování práv menšin směrem k státním orgánům a orgánům spravedlnosti, respektive mezinárodním institucím pro lidská práva. Kulatý stůl též navrhuje vypracování menšinového zákona, který by národnostím garantoval možnost zasahovat do řešení záležitostí, které se jich dotýkají. Přítomní protestovali proti pozastavení používání maďarských zeměpisných názvů v učebnicích a dalšímu zpřísnění zákona o státním jazyku.

„V takovémto počtu se maďarské občanské organizace působící na Slovensku sešli poprvé. Je to silné, legitimní úsilí, které chce vytvořit platformu na správu maďarských kulturních a školních oblastí“… uvedl ředitel Vydavatelství Kaligram László Szigeti.  Storin (Monitoring Matice slovenské, 30.1.2009, Új Szó, s.1)

 

Delegace slovenského parlamentního výboru odmítla jednat s maďarským Delegace výboru pro lidská práva  Národní rady SR, která 2. února přicestovala do Budapeští jednat s parlamentním výborem pro lidská práva Národního shromáždění MR, odmítla jednat s maďarskou stranou a po 45 minutovém čekání na chodbě opustila budovu parlamentu. Předseda výboru NR SR László Nagy (SMK) pro TASR uvedl, že slovenská delegace byla postavená před neřešitelnou situaci. Maďarský výbor chtěl totiž do programu zařadit i promítání zásahu slovenské policie na fotbalovém zápasu v Dunajské Strede. Výbor NS SR to odmítl.

Podle Nagyho byl tento krok nepříjemným překvapením z maďarské strany. Označil ho za vysloveně nepřátelský krok a dodal, že je nepřípustné, aby zahraniční delegace čekala na chodbě. Předseda maďarského výboru Zoltán Balog za opoziční FIDESZ se snažil slovenskou delegaci zadržet a přemluvit ji k tomu, aby se jednání zúčastnila. Člen slovenské delegace František Mikloško však důrazně vyhlásil, že ta takových podmínek jednat nebudou a okamžitě odcházejí.

(Místnost opustili i maďarští socialističtí poslanci. Katarin Sziliová, která pokládá zařazení záběrů do agendy jednání za nesprávné, prohlásila, že: „ Fidesz bude odpovědný za rozpadnutí dialogu mezi slovenským a maďarským parlamentem.“)

(www.luno.hu, 3.2.2009)

 

Svět by si měl vzít příklad ze slovenské menšinové politiky?

... Bumm.sk informuje o tom, že Ján Slota v rámci odpovědi na otázky činitelů informačního portálu Aktuálně.sk řekl o psaní zeměpisných názvů, že „nemůžeme dovolit, aby na Slovensku se mohli používat  takové zeměpisné názvy, které vznikly za dob nejtvrdší maďarizace. Slovensko se nemůže nazývat Horní zemí, obce a města, které patří ke Slovensku nemohou mít maďarské názvy, neboť tím si někdo značkuje území.“

V odpovědi na otázku jiného čtenáře Belousová řekla, že její strana není proti rozvoji menšin, ba právě naopak. Avšak nesouhlasí se zneužíváním menšin jako „páté kolony“ na to, aby se sousední stát míchal do vnitřních věcí Slovenska a rozněcoval napětí (ostatně tuto situaci jsme poznali v době vlády nacismu v Německu-pozn.red.). Zopakovala i stanovisko vlády, podle kterého: „Slovensko je jedním z mála evropských států, kde jsou pro národnostní menšiny dané nadstandardní podmínky“.

Poznamenal i to, že „její strana nikdy nevystupuje  útočně proti Maďarům, vždy jenom reaguje a brání se tam, kde je to nutné“. … Zdůraznila, že její strana je v obranné pozici…Poznamenala že všechno je výsledkem  politiky Strany maďarské koalice, poněvadž jejím cílem je zavřít Maďary do ghetta, aby tak zůstalo její voličské stádo pohromadě… (vybral a uspořádal Imrich Fuhl, www.luno.hu , 19.2.09)

 

Béla Bugár, bývalý předseda SMK, poslanec Slovenské národní rady, ve své knize „Žiji v takové zemi…“:

„Pro mne je moje maďarskost kouskem vlastní identity. Nemůžu dokonce říci ani to, že je výsledkem mé volby, protože bych klamal. Pokud jde o moji národní identitu, nikdy jsem se neoctnul před volbou. Moji maďarskostí  nemohlo otřást nikdy nic. Považuji to za obrovský dar osudu.“(prop.sk, březen 2009)

 

„Slováci se dobrovolně zřekli uherské kultury, v důsledku čehož získali svoji méněcennost a xenofobii… Slováci nikdy nevěděli, že jsou národ. Nemají přece žádnou šlechtu ani krále. Velká Morava-prý Staroslovanská říše, Pribina, Rastislav, Svatopluk … jsou jen mýty.“ (Citáty z televizní relace Litera, prop.sk, únor 2009)

 

„Je třeba asi zřetelně říci, že jak termín „ekonomická velezrada“ dosud smysl neměl, tak nečinnost a pokračování proruské politiky této vlády po lednu 2009 by jej naplnily obsahem až vrchovatým.“ (Komentátor SME Peter Schulz, prop.sk, únor 2009)

 

ÚJ SZÓ, 4.2. 2009, z rozhovoru s Josefem Berényim:

„ Skočilo přetahování kolem psaní geografických názvů? JB.: „SNS a HZDS slíbili, že vše dají na ústavní soud. Jak by se přesto zrodilo jiné rozhodnutí, my budeme mít možnost  pokračovat v tomto průběhu u mezinárodních institucí. To neříkám jako výhrůžku, ale jako fakt.“

Slovenské děti v Mlýncích se učí o Štúrovi

Učitelka dějepisu Monika Kellerová v maďarské obci Mlýnky, kde žijí Slováci, nemá na národní dějiny  čas. Pro děti je nejdůležitější  naučit se dobře slovensky.

Co učíte ze slovenské historie?

Jen velmi málo. Jsme škola, která má všechny předměty v maďarštině, nadto žáci mají hodiny slovenského jazyka. V dějepise se učíme dějiny Maďarska a celosvětové. Při výuce o národnostních hnutích v 19. století nanejvýš mluvíme o Ludovítu Štúrovi…

A co se týká rozšířených hodin slovenštiny?

Trochu vzpomínáme Velkomoravskou říši. Žáci velmi málo umí slovensky, chybějí jim z domova poznatky o slovenské literatuře. Takže při slovenštině se učí zejména komunikovat v rodném jazyku. Trochu jinak je to ve školách s rozšířeným vyučováním slovenštiny, kde se slovensky učí dějepis a zeměpis. V Maďarsku je pět takových škol, jedna je v Békešské Čabe. A samozřejmě, je tu slovenské gymnázium  v Budapešti.

Jaké učebnice používáte?

Maďarské učebnice přeložené do slovenštiny. Kdyby jste chtěli vyučovat z učebních textů ze Slovenska, byl by to problém? Ne. Mohli bychom, v tomto směru nás nikdo nekontroluje. (LuNo. hu, sestavil I. Fuhl, březen 2009)

Pozn. red.- Školství maďarské menšiny na Slovensku je na mnohem vyšší úrovni, než školství Slováků v Maďarsku. Princip reciprocity není dlouhodobě dodržován..

 

Světový židovský kongres si vzal na mušku Maďarsko za antisemitismus

Světový židovský kongres protestuje proti nejnovější vlně antisemitismu a množícím se nenávistným vystoupením v Maďarsku. Poukázal hlavně na vystoupení obecního zastupitelstva města Rajka  na hranicích se Slovenskem, konkrétně Attilu Kissa, který podněcoval k vyplenění místní synagogy. Kiss, člen nedávno zrušené extrémně pravicové Maďarské gardy, vyzval na zasedání rady ostatní zastupitele, aby neváhali vzít motyky a lopaty  a zničit synagogu na Kossuthově ulici. …

„Takové antisemitské výpady  nesmí zůstat bez odpovědi. Proti nim je třeba vystoupit s důraznou politickou akcí,“ prohlásil předseda židovského kongresu Donald Lauder.

Poukázal též  na posilování krajně pravicových polovojenských skupin typu Maďarská garda a nekončící proud urážek a hanobení, který z tohoto politického tábora vychází vůči etnickým menšinám v Maďarsku.. „Nejde přitom jen o Židy, ale i o Romy a další menšiny. Takovéto praktiky jsou v demokratické společnosti, která chrání svoje menšiny, celkem neúnosné,“ zdůraznil Lauder. www.luno.hu , březen 2009)

 

Romy v Maďarsku loví brigády smrti

V tomto smyslu píše tisk o několika vraždách Romů v poslední době. Scénář je podobný. Vrazi zapálí romský dům a ty, kteří se snaží zachránit útěkem, střílí.

 

Košice: Romské organizace vyzývají vládu MR, aby zakročila proti extremismu

Předseda přípravného výboru SRK Gejza Adam v této souvislosti připomenul nedávné vyjádření českého eurokomisaře Vladimíra Špidly, podle kterého tam, kde se seskupuje pravicový extremismus a k moci přichází pravice, vznikají pogromy na sociálně závislé lidi, hlavně na Romy a Židy.(www.luno.hu , březen 2009)

O právech menšin u nás a v Maďarsku

Zkušenosti z posledních týdnů ukázaly, že mezery v poznatcích našich politiků se nejvýrazněji projevují v polemikách o učebnicích vlastivědy pro školy s maďarským vyučovacím jazykem na Slovensku. Vůdcové slovenských Maďarů poukazují na to, že v učebnicích chybějí maďarské geografické názvy, tedy názvy slovenských míst v maďarské formě, tedy takové, které byly v době bývalé monarchie před rokem 1918. Podle Maďarů učebnice obsahují hybridní tvary.

O co vlastně jde? Pro Maďary je důležité zachovat ve vědomí žáků maďarské geografické názvy z dob Uherska, a to nejen z jižní části Slovenska, ale z celého území tzv. Felvidéku. Podle nich by se tyto názvy měly zachovat jako „historické“,   přestože většina míst na Slovensku dostala maďarské pojmenování až za vlády grófa Bánffyho (v roce 1897), kdy parlament Uherska na návrh tohoto horlivého maďarizátora přijal zákon, že „obec může mít jen jedno úřední jméno a v úředních listinách, na obecních razítkách a ve školských knihách se jiné jméno nesmí používat“. Podle maďarských politiků (těch u nás i v Budapešti) mají jako relikt zůstat jako důkaz, kam až sahalo Uhersko před „katastrofálním rozhodnutím Trianonské mírové smlouvy“, kterou oplakávají při každém výročí…

Na jakých mapách děti slovenských Maďarů hledat taková místa hledat?...

Druhou spornou otázkou je, že se údajně neplní slib R. Fica, který prohlásil, že se v menšinových právech slovenských Maďarů zachová „status quo“. Nelze však zachovávat současný stav, který je v rozporu s s právními normami SR. … Ústava SR poskytuje národnostním menšinám „právo na osvojení si státního jazyka“. Příslušníci maďarské menšiny  v SR se tohoto práva vzdávají a mnozí slovenštinu neovládají.

A proto by se mělo porovnat poskytování menšinových práv na Slovensku a v Maďarsku… tak zvané slovenské školy v Maďarsku, mající název „dvojjazyčná slovenská škola“, se musí řídit zákonem o národnostech č.77/1993, který v § 48 určuje: „Vyučování maďarského jazyka  - v počtu hodin na takové úrovni, aby se dosáhlo jeho osvojení – je potřebné v menšinovém školském zařízení zabezpečit“…

Bylo by jistě vhodné, aby vláda SR vyzvala Evropský parlament, aby po tom, co maďarští poslanci z obou stran Dunaje mnohokrát kritizovali stav v poskytování menšinových  práv  slovenským Maďarům, pověřil nezaujatou objektivní skupinu poslanců, aby přezkoumala a posoudila, zvláště pak porovnala poskytování menšinových práv Maďarům na Slovensku a Slovákům v Maďarsku. Neměli by to však být už „osvědčení“ experti, kteří opakovaně na různých návštěvách Slovenska vyslechli jenom stížnosti poslanců Strany maďarské koalice, přičemž  to, jaká práva má slovenská menšina v Maďarsku, posuzovali jen podle maďarského národnostního zákona č. 77/1993 Sb. (24.2.09, Slovenské národní noviny, č. 8/2009, s. 1; Fábry Viliam, monitoring Matice slovenské)

 

Dvojjazyčné názvy: O co jde?

Když ještě před skončením druhé světové války v politickém kruhu J.V. Stalina se začalo mluvit o uspořádání hranic, početní maďarští komunističtí politici v emigraci, projevili nespokojenost s podobou slovensko-maďarských hranic. Prý tam, kde jsou maďarské názvy zeměpisných sídel, tam je Maďarsko. Není možné, tvrdili, obnovit hranice z let 1918-1938, ale takové hranice, které stanovila Vídeňská arbitrážní komise. Šlo tedy o hranice, která se přesně podobá těm, které nedávno v Komárně vyvěsili představitelé politické strany reprezentující maďarskou menšinu ve SR.

Stalin nechal ustavit odbornou komisi v čele s G. Dimitrovem, která uznala za spravedlivou hranici, která byla stanovena v letech 1918-1919…

Když se předkové Slováků usídlili v prostoru mezi Tatrami a Dunajem, našli zde jména, která vytvořila keltská a římská civilizace. Byla to jména velkých řek a hor. Jakmile se staří Slováci usadili a vytvořili svoje sídla, pojmenovávali je. Tento pojmenovávací proces tu trval téměř tři sta let. Pojmenovávací soustavu tvořili ještě v době, když Maďaři byli ještě v Asii. Po příchodu Maďarů do Podunajské kotliny i oni začali tvořit svou pojmenovávací soustavu, do které převzali mnoho názvů i od podunajských Slovanů, mezi nimi i od starých Slováků…tvořili i nové vlastní názvy.

Celý tento pojmenovávací proces je součástí historie a aktivity lidí  v historickém a vymezeném geografickém prostoru… je skutečným „národním logem“. Je to kulturní majetek národa, je to součást dějin.

Po staletí si Slováci místní názvy ve své zemi chránili jako cenný majetek, jako významné dědictví. Odevzdávaly si ho generace… Dnes, když má Slovensko vlastní stát, část odpovědnosti za ochranu tohoto „národního loga“ svěřuje veřejným činitelům. ( www.chelemendik.sk , Matúš Kučera z knihy Slováci přežijí, 4.3.09)

 

Šíření nenávisti by měla zastavit změna ústavy

Ferenc Gyurcsány dodává: „Není možné nevidět, že pod záminkou svobody slova každý den ponižují některé společenské skupiny… Vytváření kolektivních viníků dříve či později povede ke zločinům spáchaným na kolektivech.“

Vládá navrhne změnu Ústavy MR, jejímž cílem by bylo trestní stíhání šíření nenávisti. Vyhlásil to 3. března ministr spravedlnosti Tibor Draskovics. Ministr tento návrh zdůvodnil tím, že po „hrozných trestných činech  v minulých dnech už pohár přetekl“. Rada Evropy v uplynulých dnech naznačila, že příliš volné chápání svobody projevu zabraňuje, aby proti rasistickým projevům bylo možné účinně zasáhnout.

 

Prezident MR L. Sólyom:

„Kéž by se na Slovensku pět a půl milionová maďarská komunita nejen udržela, ale i rozrůstala.“(Plus 7 dní, č.4, str.4, 23.1.09, z monitoringu Matice slovenské)

 

Bývalý maďarský prezident Arpád Göncz

při projevu v Oxfordu v r. 1995 k nemalému úžasu přítomného politického i vědeckého publika prohlásil, že „po Avarech (kteří přišli do střední Evropy v 6. století n.l.- pozn. aut.) přišli Maďaři, kteří se jako první usadili v Karpatské kotlině a jsou tam dodnes.“

Tvrzení, že (staří) Maďaři přišli jako první do Karpatské kotliny bylo a zůstane obyčejnou lží… historické vystoupení Slovanů na středním Dunaji v 5.-6. století n.l. je v rovině seriózní vědy nepopiratelné…“Maďaři“ přišli do země, která je přijala a kde nikdo na ně neútočil. Jen co jim přízeň okolí dovolila zmocnět, obrátili se proti ní… Maďar každé území, kde „byl na koni“, změnil na žalář národů…“.(www.chelemendik.sk , Maďarské sebeklamy, Jerguš Ferko, nakladatelství Matice slovenské, 2002, Martin)

 

Redakce: J. Skalský                                                                            Připravil: Ing. P. Šuranský

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 274. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, březen 2009.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                                  E-mail: Vydavatel@seznam.cz