Maďarský dlh a dvojité občianstvo,
alebo zábava maďarských gavalierov

4. máj 2010


Príslovie: „Za všetkým hľadaj ženu“ má pôvod vo Francúzku. Dnes v dobe globalizácie a internacionalizmu ho však zatieňuje oveľa pravdivejšia veta: „Za všetkým hľadaj peniaze“.


Vyjadrenia súčasného maďarského premiéra V. Orbána, že sa cíti byť premiérom pätnástich miliónov Maďarov súvisia s jeho víziami o udeľovaní občianstva krajanom z cudzích štátov. Udeľovanie občianstva by mal byť akýsi dôkaz toho, že myšlienka jednotného maďarského národa ako jedna z volebných téz je myslená vážne a bude možno jedným z prvých krokov potvrdenia tohto cieľa vo forme zákona.


Udelenie občianstva je právny akt štátu, pričom podmienky udeľovania určuje štát, ktorý občianstvo udeľuje. Ak však ide o udeľovanie občianstva občanom iného štátu, mala by medzi dotknutými štátmi existovať medzinárodná zmluva, ktorá upravuje podmienky dvojitého občianstva a ktorou sa dotknuté štáty dobrovoľne riadia. Žiadna taká zmluva však medzi Slovenskom a Maďarskom neexistuje. Takého medzinárodné zmluvy majú zabraňovať tomu, aby nedochádzalo ku kolízii právnych úprav zákona o štátnom občianstve medzi jednotlivými štátmi, ktorých občan má dvojité občianstvo (bipolitizmus). Dovolím si však vysloviť pochybnosť o dobrej vôli Maďarskej republiky dodržiavať akékoľvek medzinárodné zmluvy so Slovenskom, pretože máme skúsenosť s dodržiavaním maďarských záväzkov súvisiacich s výstavbou vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros a tiež sme svedkami toho, že maďarská strana nedodržiava ani svoje záväzky zo Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.


Budeme zrejme svedkami toho, že proklamované udelenie maďarského občianstva (najmä) slovenským občanom a jeho realizácia, budú priamo úmerné stavu ekonomiky Maďarska a vývoju dlhu tejto krajiny. Maďarsko bolo prvým členským štátom EÚ, ktorý požiadal MMF o finančnú pomoc, kvôli hrozbe štátneho bankrotu. Maďarský verejný dlh je, podľa Erste Group Bank, na úrovni cca 80% HDP. Ku koncu roka 2010 dosiahne podľa odhadov až 82,5 percenta HDP. Nejde v skutočnosti o prípravu superšvindlu v súvislosti s chúťkami V. Orbána vstúpiť v roku 2011 do eurozóny? Veď zníženie zadlženosti bude určite podmienkou pre Euro v Maďarsku.


Slovensko zasa patrí medzi najmenej zadlžené krajiny v EÚ a jeho verejný dlh je okolo 30% HDP. To, že Slovensko má takú nízku mieru zadlženosti je zásluhou aj všetkých jeho občanov, ktorí sa na tvorbe HPD svojou prácou podieľajú, a to bez ohľadu na ich národnosť.


Dovolím sa opýtať či niektorý slovenský občan túži podieľať sa na znášaní bremena maďarského dlhu tým, že príjme maďarské občianstvo? Veď „zvýšením počtu obyvateľov“ pri konštantnej výške dlhu v určitom čase sa tento dlh prerozdelí a čiastočne odbremení súčasných občanov Maďarska.


Možno že v prvých krokoch tejto hry budú nahovárať „krajanom“, že toto zaťaženie sa ich týkať nebude. Som však zvedavý, či budú súhlasiť obyvatelia Maďarska s tým aby ich krajania získali maďarské občianstvo a s ním len výhody. Alebo maďarskí politici sľúbia krajanom, že všetky práva rovnocenné súčasným maďarským občanom nadobudnú, až keď bude Maďarsko v „dobrej ekonomickej kondícii“ - bez veľkého dlhu? Existuje taký vtip, že maďarský gavalier zásadne neplatí, ale nechá si za svoju útratu zaplatiť. Ak niektorí naši občania príjmu ponuku maďarského občianstva a časom sa ukáže, že ich len nalákali ako prostriedok na dosiahnutie iných cieľov, všetko sa ukáže ako stavanie „vzdušných zámkov“ a realita jednotného maďarského národa bude v skutočnosti len solidárnosť všetkých ľudí maďarskej národnosti k maďarskému štátnemu dlhu, čo nastane potom? Nebudú určité skupiny, ktoré majú v správnom čase vytvárať marketing ponuke občianstva, odporúčať aby si ponechali tiež všetci slovenské občianstvo ako zálohu podľa toho, ktorá krajina bude na tom hospodársky lepšie? Verím, že takto neuvažuje a nepristúpi na tento hazard so sociálnymi istotami žiaden rozumný slovenský občan, ktorý si vie spočítať jedna plus jedna a som tiež presvedčený, že pri tomto pokuse o ponuku občianstva zo strany Maďarska každý slovenský občan maďarskej národnosti odkáže Maďarskej republike len jedno čo dnes často počúvame tiež v médiách v súvislosti s inými krajinami topiacimi sa v dlhoch: „Párty sa skončila a je treba zaplatiť účet, ale v tomto prípade bez zaťahovania iných do tejto zvláštnej hry “.
JUDr. Ivan Polák,

člen Panslovanskej únie

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz