Zúfalé volanie Slovákov z Maďarska o pomoc

(03.09.2011; Slovenské národné noviny; č. 34, s. 1, 2; Kaliský Hronský Roman)

Vláda SR neposkytla našim krajanom dotáciu. Hrozí asimilácia.BRATISLAVA (Roman KALISKÝ HRONSKÝ)   Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková napísala 5. augusta tohto roku list slovenskej premiérke Ivete Radičovej. Podľa slov autorky listu pre slovenskú národnosť v Maďarsku najzávažnejšou úlohou je prežiť vo svojej slovenskosti a tento list je nielen zúfalým volaním o pomoc, ale môže byť jedným z posledných výkrikov z topiacej sa lode Slovače v Maďarsku... Slováci na dnešnom území Maďarska žijú už 300 rokov.

Ešte stále hovoria po slovensky, ešte stále majú vrúcny vzťah k svojim slovenským tradíciám. Len im ubúda síl a pocit istoty, silnejú pochybnosti. Opatrenia maďarskej vlády ich nepovzbudzujú, práve naopak. Takže teraz je na rade Slovensko. Podľa bilaterálnej zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblastí vzdelávania a kultúry, každý štát poskytne financie pre svojich krajanov v partnerskej krajine prostredníctvom kultúrnej nadácie. Pre maďarskú menšinu na Slovensku je to Nadácia Petra Pázmáňa a pre slovenskú menšinu v MR Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorej od roku 2006 poskytovala vláda SR každoročne 3 milióny Sk, teda 100 tisíc eur. Peniaze pre krajanov v Maďarsku dávala prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Financie sú určené na vzdelávacie a kultúrne programy. Túto podporu po piatich rokoch vláda SR bez vysvetlenia prestala poskytovať (!!!). Slovensko tak porušuje záväzok vyplývajúci z medzištátnej dohody a obeťou sú príslušníci slovenskej menšiny v Maďarsku. Maďarská republika príspevky svojim krajanom nezrušila. Prečo slovenská vláda urobila takéto zvláštne až nepochopiteľné opatrenie voči príslušníkom vlastného národa žijúcim v susednej krajine? V októbri 2011 bude v Maďarsku sčítanie obyvateľstva podobne, ako to bolo nedávno u nás.

V kontexte toho, že príslušníkom slovenskej menšiny v Maďarsku sa nedostáva zo Slovenska taká podpora, aká im patrí, bude zaujímavé sledovať, koľko príslušníkov menšiny sa v sčítaní obyvateľstva prihlási k slovenskej menšine. A keď ich bude stále menej a menej, bude menšia podpora aj zo strany maďarskej vlády. Údaje o počte krajanov zohrávajú dôležitú rolu pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu spoločenského života Slovákov žijúcich v Maďarsku.Odumierajúca menšina

Podľa predsedníčky ZSM "pre rekordným tempom odumierajúcu slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku, strácajúcu identitu i jazyk predkov, podpora vyplývajúca z bilaterálnej medzištátnej dohody je skutočne životne dôležitá. Táto podpora bola po piatich rokoch zrušená. Spočiatku sme si naivne mysleli, že ide iba o akýsi ľahko prekonateľný technický problém, nadnes sme už ale nútení uvedomiť si, že zo strany slovenskej vlády zrejme ide o jednostranné a podľa nás nepremyslené a veľmi nešťastné politické rozhodnutie (...) Zväz Slovákov v Maďarsku nedostal od maďarskej vlády ani forint. Kým sme mohli financovali sme chod už 63 ročnej organizácie zo súkromných zdrojov. Prostriedky sa nám vyčerpali, tak nám v kancelárii vypli prúd, telefón, internet. Keďže ani verejnoprospešná nadácia ZSM doteraz nedostala uvedenú čiastku, nemohla vypísať granty ani na kultúrne podujatia, stretnutia, doškoľovania   ani na svoj najdôležitejší projekt: školu v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene pre slovenské národnostné deti a mládež. A po 16 rokoch sa neuskutočnila ani súťaž Slovenské spievanky a veršovačky, na ktorej sa stretáva i 500 slovenských detí.".

List od predsedníčky ZSM dostali na vedomie aj prezident SR Ivan Gašparovič, podpredseda vlády SR a minister financií Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, minister zahraničných vecí SR Mikuláš Dzurinda, Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss.Prezident sa zaujíma

Keďže list predsedníčky ZSM dostal na vedomie aj slovenský prezident Ivan Gašparovič, opýtali sme sa v jeho kancelárii, aké je stanovisko hlavy štátu k tejto záležitosti. Podľa hovorcu prezidenta Mareka Trubača, pán prezident poslal list predsedníčke vlády Ivete Radičovej. Obsah korešpondencie najvyšších ústavných činiteľov nie je určený pre médiá. Podarilo sa nám zistiť, že prezident vyzval predsedníčku vlády, aby tento problém neodkladne riešila. Upozornil, že tento stav devastačne pôsobí na vzťah mnohých slovenských krajanov v Maďarsku k Slovensku a: "Záležitosť má očividne nezanedbateľnú vnútro  i zahraničnopolitickú dimenziu, pretože spochybňuje nielen plnenie medzištátnej zmluvy s MR slovenskou stranou, ale aj napĺňanie konkrétnym obsahom článku 7a Ústavy Slovenskej republiky. "Čo na to vláda SR?

Slovenské národné noviny požiadali p vyjadrenie k celej záležitosti Úrad vlády SR. Opýtali sme sa, aká bude spätná väzba zo strany predsedníčky vlády nielen na list pani Baránekovej, ale aj na list od prezidenta Gašparoviča. Podľa vyjadrenia Tlačového odboru Úradu vlády SR, ktoré je odpoveďou na našu otázku: "Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová dostala uvedený list od prezidenta SR Ivana Gašparoviča 17. 8. 2011. V tejto súvislosti požiadala o stanovisko predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka. Na základe týchto informácií rozhodne o ďalšom postupe."

"Čierneho Petra" má v rukách vláda SR, pretože peniaze, ktoré krajania nedostali, mala prideliť Zväzu Slovákov v Maďarsku práve ona... Otázkou je, či si zodpovední úradníci uvedomujú, že ich nezmyselný krok môže mať za následok zánik krajanskej organizácie a následne pri sčítaní obyvateľov v MR aj zníženie štatistického počtu príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz