Návšteva nemeckého prezidenta na Slovensku

(26.09.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 11/19; GERNER Oto, MACÁK Tibor)

O. GERNER, moderátor:

"Rozvoj bilaterálnych vzťahov ďalšej ekonomickej spolupráce a tiež podpora činnosti Spolku karpatských Nemcov bude dominovať dvojdňovej návšteve nemeckého prezidenta Christiana WULFFA na Slovensku, ktorá sa začína už dnes večer. WULFF bude rokovať s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi a zajtra navštívi aj Kežmarok. Pokračuje Tibor MACÁK."T. MACÁK, redaktor:

"Christian WULFF prichádza na prvú návštevu Slovenska od zvolenia za nemeckého prezidenta vlani v júni. Do kresla hlavy štátu zasadol ako spoločný kandidát kresťanských demokratov a liberálov po nečakanej abdikácii prezidenta Horsta KÖHLERA. WULFF chce na Slovensku okrem iného vyslať aj silné gesto voči karpatskonemeckej menšine žijúcej celé stáročia na našom území. Ondrej PÖSS, podpredseda Karpatskonemeckého spolku pre Rádio Slovensko zdôraznil význam WULFFOVEJ návštevy."O. PÖSS:

"Je to mimoriadne vyznamenanie pre našu vyše 20 ročnú činnosť. My sme vysoko vždycky oceňovali aj pozitívny prístup vlád Slovenskej republiky, aj slovenského parlamentu, hlavne ten odvážny čin v roku 1991 vo februári, keď sa prijalo spomínané vyhlásenie, kde vyslovilo poľutovanie aj nad vyhnaním karpatských Nemcov zo Slovenska."T. MACÁK:

"Podľa Ondreja PÖSSA táto návšteva je dôležitá aj tým, že karpatskí Nemci sú súčasťou nielen dejín a kultúry Slovenska, ale aj kultúry Nemecka. Zajtrajšie stretnutie prezidenta so zástupcami nemeckej menšiny v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku má vyslať ďalší impulz pre vzájomné súžitie karpatských Nemcov a Slovákov. Pamätná tabuľa na budove kežmarského lýcea, ktorú obaja prezidenti odhalia, a ktorá je venovaná pamiatke priekopníkov poznávania Vysokých Tatier, má pripomínať dlhoročnú väzbu nemeckej menšiny na Slovensko, a o tejto väzbe je aj pútavá výstava dokumentujúca spolužitie karpatských Nemcov a Slovákov za posledných dvadsať rokov, teda od pádu totalitného komunistického režimu."

KEŽMAROK: Ch. Wulffovi a I. Gašparovičovi udelili čestné občianstvo mesta

(27.09.2011; www.tasr.sk; s.  ; TASR)

Kežmarok 27. septembra (TASR)   Čestné občianstvo mesta Kežmarok dnes v priestoroch Obrazárne Kežmarského hradu udelili prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Christianovi Wulffovi a prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi.

Stretnutie s predstaviteľmi kežmarskej samosprávy a so zástupcami Karpatskonemeckého spolku na Slovensku bolo súčasťou programu Wulffa počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska.

Slovenský prezident uviedol, že počas dnešných rozhovorov s nemeckým kolegom niekoľkokrát konštatovali, že medzi oboma štátmi sú veľmi dobré vzťahy vo všetkých sférach.

"Prísť sem do prostredia, kde sa pre 800 rokmi začínalo spolužitie Slovákov a Nemcov, a týchto 800 rokov potvrdiť, dá sa povedať spoločným čestným občianstvom v tomto historickom meste, je ozaj taká pečať na to, o čom sme dneska hovorili, o dobrých vzťahoch s Nemeckom dnes, ale aj do budúcnosti," povedal Gašparovič.

Prezident Wulff uviedol, že spolužitie Slovákov a Nemcov v meste Kežmarok je príkladom tolerancie a dobrých vzťahov potvrdených niekoľkými storočiami.

"Je to pre mňa mimoriadna česť aj z toho dôvodu, že je to pre mňa v postate prvé čestné občianstvo nejakého iného mesta. Je to neuveriteľné gesto, ktoré opäť len poukazuje na to, ako sa karpatskonemecká menšina posledných 800 rokov rozvíjala na tomto území, napriek čiernym fázam, ktoré tu boli v histórii," povedal Wulff s tým, že sa budú snažiť vzťahy naďalej rozvíjať a Kežmarku pomáhať.

Podpredseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Vojtech Wágner pre média uviedol, že dejiny Kežmarku sa spájajú s nemeckou národnostnou menšinou a terajšia spolupráca a kontakty nesúvisia len so spoločenskými a kultúrnymi podujatiami.

"Snažíme sa túto nemeckú kultúru našich predkov zachovávať a rozširovať a preto táto návšteva je veľmi významná. Máme s partnermi v Nemecku veľmi dobré vzťahy. Aj vďaka našim zahraničným partnerom sa napríklad podarilo zrekonštruovať evanjelický kostol a naše partnerské mesto nám pomohlo s vybavením nemocnice v Kežmarku," povedal Wágner, ktorý je zároveň predsedom miestneho Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku.

Kroky prezidentov potom smerovali do evanjelického artikulárneho kostola, kde sa stretli so zástupcami karpatskonemeckého spolku.Poznámka redakce: Dne 21. září 2011, tedy ještě před návštěvou německého prezidenta na Slovensku, jsme mohli od 20. hod. shlédnout na STV 2 program „Hosté. Z historie haurelandských Němců.“ Hned na začátku vystupující slovenský Němec hovořil o vyhánění Němců na základě dekretů prezidenta E. Beneše. Takových „nepřesností“ byla v hodinovém programu celá řada. Někteří další v pořadu vystupující Němci mluvili o tom, jaká to byla škoda, že v rodině se již nemluvilo německy, takže, jak nám sdělovala další Němka, se musela němčinu učit jinde. Když rodiče již německy nemluvili, byli zde ještě prarodiče a ti němčinu ovládali.

Z údajů, které máme, lze usuzovat, že Slováci vidí hlavní nebezpečí pro svůj stát, kulturu i jazyk v Maďarech. Karpatských Němců je ostatně jen hrstka. Nadto nemají přímou přeshraniční podporu jako Němci v ČR, např. z Bavorska. Ať již slovenští Němci si počínali na Slovensku jakkoliv, jistě by stálo za to si to znovu připomenout, nebyli pro Slováky snad nikdy větším nebezpečím než Maďaři. Zřejmě i proto jsou Slováci tak velmi vstřícní vůči karpatským Němcům a snad i Němcům vůbec.

Na slovenské politické scéně nedávno probíhala diskuse o tom, že princip mezinárodního práva, reciprocity, by měl Maďarům na Slovensku zajistit tolik práv, kolik mají Slováci v Maďarsku.

Ale o principu reciprocity ve slovensko-německých vztazích, pokud jde o slovenskou menšinu ve SRN a karpatské Němce na Slovensku, se, pokud je známo, diskuse nevedla. Škoda! Možná, že Slováků v Německu je několik desítek tisíc. Těmto německá strana nikdy statut menšiny nepřiznala. Podobně Češi ani Poláci nejsou utznávanou národnostní menšinou v Německu. Přesto však se německá strana všemožně snaží německé menšiny v zahraničí podporovat, i když jde např. o karpatské Němce, jichž může být maximálně pár tisíc. Slovanské státy by konečně měly říci, že budou napříště přiznávat německé menšině jen tolik práv, kolik jich mají jejich menšiny v Německu a nic naví, jinak postupně dojde, a to je zcela pochopitelné, k jejich asimilaci. Jen Poláci se snaží tento nespravedlivý stav změnit. Přes sliby německé vlády se situace polské menšiny ve SRN celá léta nemění k lepšímu. Češi a Slováci, jsou k osudu svých krajanů v Německu, bohužel, laxní.

V této souvislosti se vtírá otázka, zda vztah SRN k národnostním menšinám nějak nepřipomíná „národnostní“ politiku třetí říše, privilegia pro německé menšiny, ať jsou kdekoliv, a žádná menšinová práva pro ostatní.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz