Přispět k obrodě našeho národa, kultury i státu je naším cílem.