Z projevu Stefana Hörtlera, zemského vedoucího sudetoněmeckého landsmanšaftu v Bavorsku, na 65. sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, 8. června. 2014


Vážené dámy a pánové, milí krajané, milí přátelé sudetoněmecké věci!

Jako zemský vedoucí sudetoněmeckého landsmanšaftu v Bavorsku otvírám tímto tradiční zasedání a všechny vás zde v Augsburku srdečně vítám

Je to radost vidět, odtud shora, kolik krajanů a hostů je dnes ve Švábské hale. Je hezké, že jste zde!


Srdečné díky celebrantům pontifikálního úřadu a díky i za bohoslužbu. Velmi vážená Excelence, pane biskupe Václave Malý. Nejste jen hlavní celebrující nebo světící biskup v Praze, ale i věrným přítelem a důležitým rádcem nás všech. Již v osmdesátých letech jste se jako důležitý spolubojovník Václava Havla v Chartě 77 zasadil o směr vývoje, z něhož oba naše národy dosud mají prospěch. Vysoce vážený pane biskupe, je to pro nás velká čest, že dnes jste u nás, že jste s námi oslavil svatou mši.

Zvláštní radost máme z toho, že dohlížitel péče o duchovní život sudetských Němců, monsignor Dieter Olbricht, je opět zdráv i čilý a mohl dnešní slavnostní mši připravit a s námi slavit. Vítejte preláte Olbrichu! Srdečně vítám i monsignora Karla Wuchterla, předsedu sudetoněmeckého kněžského kruhu. Pane preláte, vy jste předem obdržel z rukou našeho mluvčího, Benda Posselta, čestný dopis sudetských Němců. K jeho slovům díků mohu se z celého srdce připojit. Evangelickou bohoslužbu měl pan farář Andrej Hliboky z Prahy. Za to četné srdečné díky.


Jako zemský vedoucí sudetských Němců v Bavorsku mám také jednu zvlášť příjemnou povinnost: mohu uvítat našeho patrona a bavorského premiéra Horsta Seehofera. A s ním srdečně zdravím jeho manželku Karin Seehoferovou. My všichni víme, že Bavorsko je od r. 1954 patronátní zemí všech sudetských Němců na celém světě. Vedle Starobavoráků, Švábů a Franků se my, sudetští Němci, těšíme zvláštní péči Bavorska a jeho premiéra. Z toho mají prospěch všichni sudetští Němci. Ale my v Bavorsku těžíme z toho dvojnásob. Máme štěstí, že žijeme v zemi, která je při nás nejen na centrální, ale také na komunální úrovni, při nás je i občanská společnost. S našimi požadavky většinou narážíme na otevřené uši.. Dokonce i opozice v zemském sněmu je již na naší straně. V Bavorsku jsou hodiny mnohdy jinak než v republice. My. sudetští Němci, to dovedeme ocenit. Vnímáme, že Starobavoráci, Švábové i Frankové jsou s námi spřízněni. Proto se zde tak dobře cítíme. V Bavorsku jsou tradice a zvyky zažité a dále se pěstují. Takové prostředí se hodí pro naši kulturní činnost. V krojovaných skupinách, v tancích a hudbě se můžeme doplňovat. Nikde jinde v Německu není tak spolková činnost vyspělá jako v Bavorsku, ať již jde o sportovní, hasičskou činnost, nebo o činnost vlasteneckou nebo sociální. Mnohé patří k tradicím, které si sudetští Němci přivezli z domova. Proto se zde cítíme dobře, často se zapojujeme do jiných aktivit, často nalézáme sudetské Němce na vedoucích místech bavorských spolků. Jak se starousedlíci a i vyhnaní z vlasti společně zapojili do výstavby, dokazují úspěchy Bavorska po válce.


Vážený pane premiére, doplňujete podpůrce, z nichž každý něco pro naši národnostní skupinu udělal. Společně s námi jste dal vzniknout Sudetoněmeckému muzeu. Bavorské zastoupení v Praze je též v náš prospěch. Společně s B. Posseltem jste dosáhl uvolnění bavorsko-českých vztahů. Náš spolkový prezident ve svém projevu na Karlově univerzitě před několika týdny mluvil o vyhánění, nuceném vysídlení, etnické čistce, odsunu. Je jedno, jak se tomu česky říká. Podstata vyhnání zůstává. Ještě všechno se nezhojilo. Společně s Čechy budeme k tomu pracovat.

Je hezkou tradicí, že patron, bavorský premiér, každoročně chodí na sudetoněmecké srazy, aby si s námi pohovořil a ujistil nás o své solidaritě.

Premiére Horste Seehofere, srdečně vítejte. Patronátní ministryni Emilii Müllerovou jsem uvítal již včera. V pátek předávala kulturní ceny. Také její přítomnost na našich srazech je již tradicí. Také letos z tohoto místa srdečně zdravém početné osobnosti .


Z Evropského parlamentu poslance jsou zde Markus Ferber (CSU), Alexandra Thein (FDP). Těší mne, že mohu pozdravit i našeho krajana Martina Kampa, generálního sekretáře frakce Evropské lidové strany v EP. Dále vítám poslance z německého spolkového sněmu: Gerdu Hasselfeld (CSU) a dr. Andrease Lenze (CSU). Z bavorského zemského sněmu vítám Thomase Kreuzera, předsedu frakce CSU, Josefa Zellmeiera (CSU), Mechtilde Wittmannovou, Roberta Brannekämpera, Johanese Hintersberga, dr. Ulricha Volkera. Z řad SPD zdravím Markuse Rindersprachera, předsedu sociálně demokratické frakce, dr. Linuse Förstera a Franze Mageta. Dále pak Bernharda Pohla, politického mluvčího vyhnaných, a jeho kolegu dr. Hanse Jürgena Fahna. Ze zemského sněmu Bádenska.Wirtemberska zdravím Konráda Eppla, CDU a Švába Michaela Scheufele, primátora Kurta Gribla.

Se zvláštní radostí vítám nositele Evropské Karlovy ceny, Milana Horáčka, a Edithu Becherovou.

Zdravím také všechny zástupce spřátelených svazů, zejména Stephana Rauhuta, spolkového předsedu slezského landsmanšaftu.


Vedle sudetoněmeckého landsmanšaftu existuje celá řada dalších sudetoněmeckých sdružení, institucí a svazků, které v národnostní skupině pracují a jsou zastoupeny i na současném sudetoněmeckém srazu. Z nich vítám dr. Güntera Reicherta.


Otevřenou zůstává otázka německých nuceně nasazených Někteří za nelidských podmínek vykonávali v českých táborech ty nejtěžší činnosti. Pracovali též v českých uranových dolech. Vznikly jim i škody na zdraví. Nyní po téměř 70 letech jako staří lidé ještě čekají na symbolické odškodnění. Doba plyne. Mnozí postižení již nejsou naživu. Bezpráví nebývá odčiněno. Spoléháme na podporu Bavorska.


Mám velkou radost z početných hostů z České republiky. Namátkou uvádím: poslance českého parlamentu, Marek Ženíšek a Daniel Korte (oba TOP 09), předsedu Zelených Ondřeje Lišku, místopředsedkyni Kláru Liptákovou (KDU-ČSL), spolupracovnice TOP 09 Terezu Radoměrskou, referenta pro zahraniční vztahy KDU-ČSL, Jana Čižinského, Michaela Uhla, člena Rady z Institutu pro studium totalitních režimů, a Františka Černého, bývalého velvyslance


Jako zástupce domazůstavších krajanů vítám Martina Dzingla, prezidenta Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a paní Irenu Novákovou, prezidentku Kulturního sdružení Němců v ČR.


Z diplomatického sboru vítám i paní Veroniku Lombardini, generální konzulku, ze slovenského Generálního konzulátu, pana Matyase Szürös, konzula z maďarského Generálního konzulátu, paní Formánkovou z českého generálního konzulátu, dále pana Kunu a pana Kreutra.


Ve středu zájmů na sudetoněmeckém sjezdu jsou přirozeně sudetští Němci. Srdečně zdravím Bernda Posselta. Milý Bernde, již desetiletí pracuješ s celou svou silou pro naši národnostní skupinu. Dosáhl jsi pro nás toho hodně. Před několika týdny byl jsi pozván k diskusi do české televize, kde jsi jako mluvčí sudetských Němců byl s knížetem Schwarzenbergem a dalšími českými politiky. Po léta jsme usilovali, aby sudetští Němci byli v ČR bráni jako partneři pro rozhovory. Tohoto cíle jsi pro nás dosáhl. Za tento Tvůj úspěch Ti srdečně děkujeme.

Dále zdravím Reinfrieda Voglera, prezidenta Spolkového shromáždění sudetoněmeckého landsmanšaftu, a Franze Longina, milého Bernarda Zeihsela, předsedu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku. Srdečný pozdrav Peteru Polierer, předsedovi sudetoněmecké mládeže, a Gerdě Ott ze svazu žen.

Zdravím Franze Pany, předsedu naší nadace.


Zvlášť srdečně chci uvítat četné tisíce sudetoněmeckých krajanů. Dovedu ocenit vše, co jste udělali, abyste zde byli.

Nakonec chci pozdravit mladé lidi, kteří poprvé navštívili sudetoněmecký sjezd, kteří hledají kontakt k vlasti svých rodičů a prarodičů.

Všem přeji pěkný, informativní sudetoněmecký den, den plný zážitků.

Volný a krácený překlad Ing. Jaroslav Liška
Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz