Z projevu státní ministryně pro práci a sociální věci, rodinu a integraci, Emilie Müllerové, u příležitosti zahájení 64. sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, 7. června. 2014


Ctěné dámy, pánové, milí sudetští Němci,

nelitovali jste námahu a náklady, abyste přijeli na setkání o Letnicích, jste zde ve velkém počtu – z Německa, Rakouska, z ČR a dalších četných států. Před sebou vidím odhodlanost. Náš čtvrtý kmen Bavorska je dynamický! Všechny vás vítám na sudetoněmeckém srazu!

Jako nová patronka sudetských Němců jsem ráda, že jsem s vámi. Je to čest a závazek zahajovat tento vrchol sudetoněmeckého roku. Vítám vás ve fuggerovském městě Augsburku. Jsem ráda, že tu je s námi primátor jako v předešlých letech. Milý Kurte Grible, srdečně vítám a dík za velkorysé pohostinství. Samozřejmě si v tom roce klademe otázku: Co můžeme očekávat od nové patronátní ministryně? Jsem vám velmi vděčná!


Od dětství jsem v mé hornofalcké vlasti zažívala soužití místních obyvatelů s vyhnanými z vlasti. Doba byla tenkráte, milí sudetští Němci, když jste přišli, velmi dramatická. Po útěku a vyhnání jste byli zcela bez prostředků. Mnozí jste přišli v dětském věku. Nevěděli jste, zda někdy svou vlast ještě uvidíte, zda uvidíte kostel, ve kterém jste byli křtěni, školu, jíž jste navštěvovali, náves, na které jste s přáteli trávili četné hodiny. S rodinami jste se dali do toho a vybudovali si novou existenci. S poválečnou místní generací vybudovali jste vybudovali zemi, která byla v troskách. K těmto výkonům mám velký respekt. Dnešní Bavorsko a Německo jsou mezinárodně uznávány jako světový formát. Bez vašeho nasazení, optimismu by toho nebylo dosaženo. Zaplať pánbůh za to!


Jsem ráda, že v nové funkci v bavorské vládě jsem příslušná pro vaše záležitosti. Svůj úkol beru s respektem. Chci přispět k tomu, aby patronát Bavorska nad sudetskými Němci i v sedmém desetiletí byl živý. Co kdysi bavorský premiér dr. Hans Ehard v r. 1954 uvedl v život, to pokračuje i dnes. Patronát bude i v budoucnosti působit požehnaně. Proto, milí sudetští Němci, buďte nadále angažovaní a ochotní stavět mosty ve středu Evropy. Sebevědomí musí být také mezi mladými. Věnujme se úkolům dneška i zítřka, je to odpovědnost vůči minulosti a podnětem pro přítomnost a budoucnost. Bavorská vláda je na vaší straně: do budoucnosti jdeme společně!


Milí sudetští Němci, patříte k důležitým oporám naší společnosti, naší demokracie, našeho spravedlivého systému. Jako i jiní vyhnaná jste poznali vyvlastnění, zbavení práv, kolektivní obviňování a proti své vůli jste byli donuceni opustit vlast. Vy jste však spirálu neroztáčeli, naopak jste ji zastavili. Řekli jste, že něco takového se již nebude opakovat. Jednotná Evropa místo nacionalistického řádění. Agitovali jste pro lidská práva, pro Evropu lidských práv a ochranu menšin, pro demokracii, spravedlivý stát, pro dialog a porozumění na základě spravedlnosti. Plný síly, bohatý na duchu vystupuje Bernd Posselt, bavorský lev a mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny. Milý Berne, Ty jsi silný a přesvědčivý bojovník za lidská práva. Sudetští Němci to dovedou ocenit. To dokázali i Tvou nedávnou volbou do funkce předsedy. Evropa po evropských volbách v květnu něco ztratila. Tvé kompetence, Tvé zkušenosti! Těšila bych se, kdybys, milý Bernde, opět šel do Evropského parlamentu a tam zastupoval sudetoněmecké zájmy. Jak důležité bylo Tvé nasazení pro evropské dílo míru!


V r. 2014 si připomínáme vypuknutí první světové války před 100 lety. My si připomínáme i začátek druhé světové války před 75 lety. Jsme varováni, abychom i v budoucnu byli angažovaní pro lidská práva a pro porozumění a usmíření národů. Gratuluji Milanu Horáčkovi, novému nositeli Karlovy ceny. Je to nebojácný a příkladný bojovník za svobodu, za spravedlivé uspořádání vztahů mezi národy.


V ukrajinském konfliktu je jasný evropský směr. Kdo si myslí, že respektování lidských práv v Evropě je samozřejmostí, ten zavírá oči před skutečností. Pomyslete na dramatický vývoj na Ukrajině. Demokracie a právo musí být silnější než spirála násilí a separatismu. Jako přesvědčení demokraté musíme a budeme v Evropě stát pohromadě! Porozumění lidu v Evropě je klíčem pro svobodnou a mírovou budoucnost našeho sjednoceného kontinentu. Jde na všech stranách o to, porozumět dějinám.Právě to je mottem letošního sudetoněmeckého srazu „Pochopit dějiny – budoucnost utvářet.“ Nikdo jiný než Václav Havel, bývalý český prezident, to již v r. 1990 podtrhl, když řekl: Jsme zajedno, že předpokladem pro opravdové přátelství našich národů je pravda.“


Benešovy dekrety jsou bezprávím a zůstanou bezprávím. Od této historické pravdy se nenecháme odvést. Do Evropy míru a svobody Benešovy dekrety nepatří. Je to bodlina v evropském společenství hodnot, zabraňující, aby se rány zahojily. Hledání pravdy je v ČR intenzivní. Nelze přehlédnout, že na české straně dochází k pohybu pozitivním směrem. Nikdy nebyl souhlas občanů v ČR k dekretům o „vyhánění“ tak nízký jako letos. Nová česká vláda dala znamení ochoty k porozumění a tzv. Klausovu klauzuli označila za vyřízenou.


Také ve vzájemné diskusi o „vyhánění“ je něco nového. Roční zasedání německo-českého diskusního fóra se letos bude zabývat těžkými kapitolami německo – českých dějin. Vidíte: jde to kupředu a správným směrem. Můžete být jisti, že oprávněné požadavky bavorská státní vláda má stále na zřeteli.


Milí sudetští Němci, pokroky při prohlubování dialogu a vzájemné důvěry se v bavorsko-českých vztazích vycítí. Nedávno jsem se sešla s novou kolegyní na českém ministerstvu práce a sociálních věcí. Paní Marková – Tominová je k bývalým krajanům otevřená. Víte to! Chci dialog s ní nadále prohlubovat. Bavorsko plánuje vlastní zastoupení v Praze. Toto zastoupení musí pečovat o úzký vztah se sudetoněmeckou kanceláří. O to budu dbát jako patronátní ministryně. Spolehněte se na to! Od doby vzájemných návštěv premiérů obou zemí začala nová kapitola v bavorsko-českých vztazích. O tom není pochyb.


Velkým příkazem pro budoucnost je nadále pěstovat přeshraniční dialog a častěji se stýkat. Sudetští Němci mají již po několik desetiletí perfektní vztahy s Čechy a starou vlastí. Stavíte mosty mezi Západem a Východem. Vy, milí sudetští Němci, jste před otevřením železné opony podali Čechům ruku. Nezapomínejte na to zrovna letos, kdy od pádu této opony uběhlo již 25 let. Po této epochální události mohou vyhnaní z domovů a též příslušníci německé menšiny v Čechách plnit funkci mostu ještě lépe. Toto zprostředkování chceme z Bavorska nadále posilovat.


Požadujeme zřízení Sudetoněmeckého muzea. Přípravy jdou naplno. Bavorská rada ministrů teprve v těchto dnech schválila jeho projekt. Vyslovuji zvláštní dík Sudetoněmecké nadaci. Bohužel předseda nadace zde není. My jsme byli u něj s přáním na uzdravení. Vše nejlepší, milý Franzi Pany! Muzeem získá náš čtvrtý kmen ústřední místo, které potřebuje pro kulturní účely., pro studium mladých lidí, též však pro dialog a stýkání. Velký dík za podporu z Berlína. Srdečně vítám v Augsburku Hartmunta Koschyka, pověřence vlády pro vysídlence a národnostní menšiny, velkého podpůrce našich vyhnaných z vlasti.


Opravdovými staviteli mostů jsou sudetoněmecká muzea v Bavorsku, Muzeum Poohří v Markredwitz a Pojizerské muzeum v Novém jablonci. To jsou perly muzeí v Bavorsku. O spolupráci se sudetoněmeckými regionálními muzei platí, že se musí dále posilovat.


Milí sudetští Němci, říkám vám z hlubokého přesvědčení: na osud utečenců a vyhnaných se nesmí zapomenout. To jsme dlužni vám i jiným vyhnaným z vlasti i pozdním vysídlencům. Vzpomínky na bezpráví , na utrpení se netýkají pouze vás a vašich rodin. Nýbrž je to záležitost celé naší společnosti, všech včetně mladé generace, která takovým osudem nebyla postižena. Vzpomínky posilují vzájemnost našich národů v Evropě. Kdo chce mít sjednocenou Evropu v míru, ten si také musí uvědomit stinné stránky našich společných dějin. Asi za tři měsíce, 14.9. poprvé, oslavíme bavorský den vzpomínek na oběti útěku, vyhnání a deportace. Těším se na ten den, kdy budeme vzpomínat na miliony vyhnaných z domovů, kteří za druhé světové války a po ní byli oběťmi útěku a vyhnání. Den vzpomínek posílí demokratické sebevědomí u nás. Bude napomínat k usmíření. Musíme sázet na Evropu lidských práv. Křesťanské hodnoty jsou v Evropě sjednocující. A také jimi zůstanou.


Milí sudetští Němci, osud útěku a vyhnání je příliš významný, než aby byl pouze zemskou vzpomínkou. Váš osud si zaslouží celostátní vzpomínání., a to dnes! V Německu potřebujeme vlastní celostátní den vzpomínek za oběti útěku a vyhnání. Jsem ráda, že vládní strana to také tak vidí. Nyní musí následovat realizace! To však musí být dobře promyšleno. Hodně se mluví o Světovém dni utečenců. Je to důležitý den, hodný pozornosti. Ale jeho historický kontext je zcela jiný. Z mého hlediska je jenom jedno řešení: národní den vzpomínek, který připomene váš osud. Národní den je projekt pro začátek legislativního období a nikoliv pro jeho konec!


Milí sudetští Němci, na počátku sedmého desetiletí patronátu Bavorska nad vaší národnostní skupinou stojí celá řada úkolů. Předně jde o udržování sudetoněmeckého kulturního dědictví, dostatečné vzpomínání na osud, který vás potkal při útěku a vyhánění, o dialog a porozumění s Čechy na základě míru, rovnoprávnosti a historické pravdy. Společně do budoucnosti – to chci s vámi všemi praktikovat. Společně do budoucnosti – to chci s vámi všemi zažít.

Přeji vám 65. sudetoněmecký sraz s jasnými cíli, hodně radosti a dobré vzpomínky na starou vlast. Těším se na setkávání s vámi. Všechno dobré a hodně štěstí!

Volný a krácený překlad ing. Jaroslav LiškaWebová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz