Z projevu Franze Pany, předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu, na 64. sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, 19.5.2013


Milí přátelé,

trvalou vzpomínkou na bezpráví a útěk, vyhnání a deportaci v nevyhlášené válce po válce je zavedení Památného dne v Bavorsku od r. 2014, kdy každou druhou neděli v září bude vzpomínáno na osud našich krajanů i na výkony německých vyhnanců z vlasti, kteří obnovovali naší otčinu.

Max Weber ve své přednášce „Politik jako povolání“ uvedl tři podstatné vlastnosti politika, a to vášnivou věcnost, pocit zodpovědnosti a politický odhad. Sudetoněmecký landsmanšaft svoji evropskou Karlovu cenu letos udělí politikovi, který uvedené vlastnosti má. Prosím, pozdravte se mnou srdečně našeho patrona, premiéra Bavorska a přítele sudetoněmecké věci, Horsta Seehofera. Od jeho zvolením bavorským premiérem bylo toho hodně vykonáno. Vážený pane premiére, za to vše Vám srdečně děkujeme.

Sudetští Němci usilují o aktivní sousedskou politiku s ČR. Od převzetí úřadu jste jen dvakrát cestoval do ČR a pokaždé jste vědomě sebou vzal sudetské Němce. Mnohé bariéry byly z cesty odstraněny. Odměnou za tyto snahy byla návštěva českého premiéra P. Nečase v Mnichově a jeho historický projev v bavorském parlamentu. Zajisté z české strany budou muset být ještě učiněny další kroky, aby mohlo dojít k přímým rozhovorům se sudetoněmeckou národnostní skupinou. Mne překvapilo, že v české prezidentské volební kampani byly vytaženy nové protiněmecké karty a nyní opět na Hradčanech úřaduje germanofobní prezident. Ale slova Nečase o hrůzách vyhnání a uznání sudetských Němců jako bývalých krajanů nelze zvrátit. Francouzský teoretik Montesquieu srovnal politiku s tupým pilníkem, jen pomalu dosáhne cíle. Tento citát jsem použil před dvěma roky. Byl jsem překvapen a potěšen k jakým pokrokům došlo od první cesty do ČR u premiéra, jak pilník nahlodal struktury v Praze.

Státní ministryně Christina Haderthauerová byla uvítána jako věrný host. Její ministerstvo se nazývá „ministerstvo budoucnosti“, jelikož budoucnost potřebuje vlast. Srdečně vítám i státního ministra pro vyučování a kulturu dr. Ludvíka Spaenie, který před několika dny s naším mluvčím B. Posseltem zvážil možnosti kulturní výměny s ČR.

Z tohoto místa srdečně zdravím zástupce spolkové vlády, Christiana Schmidta a dr. Gerda Müllera, předsedu evropské skupiny CSU, pana Markuse Ferbera, ze zemské skupiny CSU paní Gerdu Hasselfeldovou, členy bavorského sněmu Jörga Rhoda, z frakce CSU, paní Christinu Stewensovou, za hesenské pozdní vysídlence Rudolfa Friedricha, dále primátora Augsburku dr. Kurta Gribla. Srdečně také zdravím členy diplomatického a konzulárního útvaru, předně velvyslance Maďarska dr. Józsefa Czukoru. Také Maďaři byli po druhé světové válce vyhnáni z ČSR a byli poškozeni Benešovými dekrety. Zdravice předsedy maďarského parlamentu, dr. László Kövera, byla nám včera přečtena. Maďarsko uznalo 19. leden za Památný den maďarských Němců.

Zvláštní uvítání patří panu Davidu Vondráčkovi, který televizní dokumentací „Zabíjení po česku“ tematizoval zločin české strany během vyhnání. Pak následovalo uvítání dalších hostí.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz