Z projevu Franze Pany, předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu, na 64. sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, 18.5.2013


Moje velmi vážené dámy a pánové, milí krajané, milí přátelé sudetoněmeckých záležitostí. Mimořádně mě těší, že zde mohu pozdravit opravdového posla humanity, nositele Ceny lidských práva sudetoněmeckého landsmanšaftu, dobrý den, pane Davide Vondráčku. Na sudetoněmeckém dni 2013 chceme uctít muže, který si myšlenku a vzpomínku na všechny oběti ohavností v polovině dvacátého století dal sobě za úkol. Jeho vyjádřením je film. Vybere lidi a jejich osudy, přibližuje se historickým událostem svým klidným způsobem a nechává časové skutečnosti působit za sebe samé. Zdokumentoval utrpení židovských lidí, kteří jménem Němců byli trýzněni, ponižováni a vražděni. V rešerších poznal přeživší holocaust pana Oldřicha Stránského a pana dr. Tomana Broda, kteří nás dnes poctili svou přítomností. Srdečně vítejte!

Zajímá ho také jiný původní hřích 20. století – vyhnání. Sám pochází z rodiny, která zažila vyhnání. Ve svém díle předvádí kaleidoskop vynucených ztrát vlasti a zaměřuje se na skupiny vyhnaných, kteří během stalinského nového pořádku ve východní a střední Evropě byli vyhnáni ze svých domů a statků. Nakonec ve východním bloku byli donuceni zapomenout na domov. Takové zapomínání v dobách antických byl způsob úplného zničení poražených nepřátel. Nepřítel byl nejen poražen, ale vzpomínka na něj měla být provždy vymazána.

David Vondráček naproti tomu má moderní, humánní kulturu, jež je předpokladem pro usmíření a porozumění. Svým filmem „Zabíjení po česku“ vyvolal emociální a dosud opomíjené diskuse o zločinech vyhnání Němců Čechy. Něco uvedl do pohybu, což pro Čechy bylo novinkou, že minulost se jednoduše nedá škrtnout.

Náš mluvčí, Bernd Posselt, kterého tím srdečně zdravím, ještě více upozorní na jeho zásluhy.


Vážené dámy a pánové,

Srdečně zdravím též hosty z ČR, především veleváženou delegaci TOP09, vedenou panem Markem Ženíškem, místopředsedou strany a náměstkem ministra zdravotnictví ČR. Vážený pane náměstku, Vaše přítomnost dokazuje, že sudetoněmecká a česká politika může vzájemně komunikovat.

Dále zdravím z českých politiků zástupce českých křesťanských demokratů, Jana Čižinského, stínovou ministryní české sociální demokracie, Michaelu Marksovou - Tominovou, dřívějšího místopředsedu českého senátu Edvarda Outratu s chotí a Michala Uhla, syna nositele Karlovy ceny, Patra Uhla.

Původně měl přijet i předseda maďarského parlamentu, dr. László Köver, který však za sebe vyslal maďarského velvyslance. Maďarský parlament 10. prosince 2012 uznal 19. leden za den z Maďarska vyhnaných Němců během 20. století. Padly za oběť četné menšiny na základě článku XIII. Postupimské dohody o vyhnání Němců z Maďarska a Československa. Němci byli vyhnáni z Maďarska, Maďaři z Československa. Jaký tanec mrtvých v nehumánnosti.

Nyní srdečné Zdař Bůh pro spolkového ministra vnitra pana dr. Hanse Petera Friedricha. Jsem potěšen, že po několika letech zdrženlivosti nás jeden spolkový ministr poctil svou návštěvou. Milý spolkový ministře, dr. Friedrichu, máte dnes možnost navázat na dr. Theo Weigela, který jako spolkový ministr financí nechyběl na žádném sudetoněmeckém sjezdu. Němečtí vyhnaní z vlasti věří, že národní památný den útěku a vyhnání bude 5. srpna.

Především bych chtěl pozdravit dřívější státní ministry Erwina Hubera a Josefa Müllera. Na žádném sudetoněmeckém sjezdu v Augsburku nechyběl. Erwin Huber je po desetiletí našim rozhodným podporovatelem. Milý pane Hubere, Vy jste jeden z nás.

Srdečně vítám primátora města Augsburku, pana dr. Kurta Gribla. Děkujeme městu i jeho občanům. Můj pozdrav patří také zástupcům církví: vizitátorovi sudetských Němců mons. Dieterovi Olbrichovi, kanovníku mons. Ottemu z Prahy. Z evangelických křesťanů zdravím faráře Hliboky. Zdravím četné přítomné diplomatického a konzulárního sboru, špičky správy, především vládního předsedu Švábů, pana Karla M. Scheufele, zástupce tisku, ekonomiky a dalších společností.

Jako zástupce zůstavcích ve vlasti zdravím předsedu Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pana Martina Dzingla, paní Irenu Novákovou za Kulturní svaz Němců v ČR. Zdravím četné osobnosti veřejného života z ČR, např. Františka Černého, bývalého velvyslance, Bohumila Doležala, žurnalistu, a politologa Rudolfa Kučeru. Samozřejmě zdravíme také zástupce našeho „Sudetoněmeckého velvyslanectví“ v Praze – pana Bartoně, i Gerharda Zeihsela, vedoucího sudetských Němců v Rakousku.

David Vondráček svojí činností pomohl dnešním občanům České republiky otevřít oči na zločiny jejich rodičů a prarodičů.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz