Yuan vs. dolar


Eur Ing Dr Bohumil Kobliha

Když iránský prezident Mahmoud Ahmadinejad v roce 2009 volal po nové světové měně, která by nahradila nespolehlivý dolar, zdálo se to nereálné až směšné. Příznivci USA soudili, že to byl jen jeho výbuch nenávisti proti Americe, a zato že se svobodymilovný Západ pokusil zvrátit toho roku 2009 muslimský Ayatollahův režim. Sám Ahmadinejad nám byl představován jako člověk nerozumný či psychopat... inu to se v politice děje, když nám někdo nelahodí. Bodejť bychom mohamedány chválili! Odjakživa nám byli nepřátelští. Muslimové přece "zabrali" hrob Kristův. A už roku 1566 udělali invazi do Evropy a na Maďarsko. Turkové málem převálcovali Evropu, jenomže jim to při rozjezdu roku 1683 u Vídně nevyšlo.

V minulém roce se ozvaly ale další názory, že bude nutné mít novou světovou měnu místo dolaru. Tentokráte to byly hlasy z Číny. Jakto a proč?

Je to v podstatě jednoduché. Kdo má největší objem světového obchodu pod svými křídly a má nejsilnější světovou ekonomii, toho měna je vítána jako obecně ctěné a chtěné směnné světové platidlo.

V lednu nastupujícího roku 2011 jsme se dozvěděli, že Čína na světovém žebříčku předběhla Japonsko a dostala se na druhé místo. Podle výsledků z roku 2010 Japonsko mělo objem svého GDP ...:. Gross Domestic Product (či po našem hrubý národní důchod) 5,474 trilionů dolarů, ale Čína ho předběhla s 5,8 triliony dolarů.

Kdo věci sleduje, může říci to nic neznamená. USA má přece objem svého GDP 13,65 trilionů dolarů, tedy více než Japonsko i Čína dohromady. Jenomže Amerika žije, jak víme na dluh (ten je 12,7trilionů) a tiskne nové a nové dolary. Od 1.ledna 2011 začíná americký Federal Reserve Board pod řízením pana Bena Bernanke dávat do oběhu další dolarové bankovky. Sto miliard dolarů měsíčně! Říkají tomu "Quantitative Easing" - kvantitativní ulehčení. Už v The Sunday Times (dále jen S.T.) z 23.března 2009 tam jejich karikaturista doložil co to znamená malůvkou tehdejšího min. předsedy Gordona Browna ulehčujícího si vehementně na záchodové míse (viz kopie).

V USA se prý má tento rok zvednout objem nově natištěných peněz o dalších 600 milard dolarů. Jenom?!?

A to se samozřejmě nelíbí ani Evropě, natož Číně. Připomeňme, že Čína nashromáždila do svých pokladen 2,7 trilionů dolarů (viz S.T. ze 17.10.2010). Dle dosavadního růstu se očekává, že Čína v ekonomii dohoní USA do deseti let. Čína je ve světové ekonomické ofenzivě.

A tak se nesmíme divit, že je to Čína, co volá po nové světové měně, která by umožňovala obchodovat bez obav ze ztrát. Možná, že ten nenáviděný Ahmadinejad nebyl a není úplný idiot a ekonomický analfabet.

Proto ony lednové návštěvy čínských vrcholných vládních představitelů do Velké Britanie i Ameriky. Nicméně zdá se, že čínský president Hu Jintao v Americe neuspěl i když byl uvítán se všemi nejvyššími státními poctami a parádou.

Zatím se bude ještě chvíli přešlapovat na místě... Nikomu se nechce řešit nejzákladnější světové problémy.

Londýn, 15.února 2011


Staromódní?


Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


Máte mobil, jste na internetu, nemáte e-mail atd...?

Nemáte-Ii, jistě se vám stalo, že vám přátele či jiní řekli že jste staromódní, staromilec, že nejdete s pokrokem, s dobou a podobně. Nedávno to potkalo i mně v elektronickými přístroji a zařízeními přecpané Anglii a dokonce povzdechem od jednoho přítele ze Země české, řekl bych dnes ze Země divů a zázraků. Slyšel jsem: "Vy jako publicista a autor byste měl být dávno na internetu!"


Skutečně, dopisy píši převážně a staromódně rukou. Osobně v tom způsobu vidím úctu k lidem, se kterými komunikuji, a svoji osobní zainteresovanost. Americký výmysl počítačových "okružních dopisů" rozmnožovaných přátelům a známým, nepovažuji za chytrý, ani za zajímavý. Smazává individuální přístup k lidem a zplošťuje vztahy. Dělá z nás spíše jen konsumenty zpráv či roboty, lidské teplo mizí. Prakticismus tohoto druhu mne neohromuje.

Já sám jen výjimečně používám počítač na korespondenci, a i ten je pro mne jen vylepšený psací stroj. Fax pro urychlenou depeši sice stále mám, ale ten zase už pomalu nikdo jiný nepoužívá. Zaostávám...Skutečně zaostávám?


Když člověk má celoživotní praxi jako inženýr i v počítačových oborech, a navrch za čtyřicet let exilu, nasbírá dost zkušeností a důvodů, proč to či ono dělá tak, jak dělá a nemůže jinak. Tedy se může zřejmě názorově lišit.

Konkrétně k závažnému psaní a publicistice: spolupracoval jsem za ta dlouhá léta mimo vlast snad se všemi exilovými novinami, a má publicistika i dopisy chytrým i mocným, všechno psaní bylo vyrobeno - až do mé arabské anabáze (1988-1989) - na mé stařičké Zetě. A bylo to dobré! Totiž proč! Člověk si při psaní rukou i psacím strojem musel dávat více pozor. Kdo pamatuje ruční psaní, ví že škrty nejsou hezké a ani všelijaké Tipp-exy nezabílí papír úhledně. Tedy jeden více přemýšlel než něco napsal... a to bylo opravdu velmi, ve!mi dobré! Snaha psát čitelně rukou, či rovnou krasopis/kaligrafié, navíc přispívala estetickému cítění a touze po kráse.

Když jsem se pak zmohl na první svůj počítač, zjistil jsem, že člověku umožnil chrlit myšlenky a dával možnost napsané opravovat a přepisovat. Vyhovuje to našemu českému perfekcionismu - vylepšovat. Ale na druhou stranu to stojí skoro více práce, než psaní zvolna a krasopisně. Z jedné vody na čisto. Tedy počítače člověka svým způsobem kazí. Je ovšem samozřejmé, že když pisatel dovede své dílo na počítači do konce a je spokojen, jeho publikace v dalších tiskařských technikách doby je snazší.


Proč ale nejsem na internetu?

Proč nemám internet je tím, že své eseje a zprávy předávám pro rozšiřování myšlenek k tomu dávno vymyšlené technice: tisku/novinám. Avšak někteří vydavatelé převedli své tiskoviny na internet, tedy bych zdvojoval úsilí a zbytečně bych vytvářel konkurenci, kdybych měl svoji internetovou stránku.

Moje názory mi ovšem i zde vynesly už nepřízně a neporozumění. To se mi stalo nedávno na příklad s vydavatelstvím Svobodných novin (dále jen S.N.).

Jak možná čtenáři vědí, pro S.N. jsem psal od časných dob "sametu". Založili tam dokonce celostránkovou rubriku "Jak to vidí exil". Nyní S.N. převádí na internet a tištěnou formu zcela opouští. Poněvadž ale také spolupracuji léta se Svědomím Milo Komínka, dříve Naše hlasy - Kanada (od 1971), a dr.O.Tuleškovem (Křesťanský sociál) a ti už mé eseje a články dávají také na své "stránky" www, nepovažoval jsem za nutné, abych se vyskytoval trojnásobně. Proto jsem se s Vydavatelstvím S.N. rozešel.

Dával bych v dnešní neklidné, jako tryskem ujíždějící době přednost publikovat v deníku, týdeníku nebo nanejvýš v měsíčníku. Noviny může člověk číst i tam kde nezasahuje elektronika, a jsou přítelem člověka podobně jako kniha...

Tyto skutečnosti mohou také čtenářům a jiným mým příznivcům odpomoci od údivu proč zatím nemám svoji stránku na "www".

Proč ale nejsem také účastníkem elektronických komunikační způsobů včetně e-Mail, iPad, mobilu atp., je proto, že narušují klid (např. nevyžádanými inzeráty). Berou osobní čas. Odsávají také zákazníky a práci listovní poště, a umožňují navíc zneužití tajnými službami (včetně implantování virů/bugs, falešných programů atp.). To jako člověk dříve exponovaný značně politicky nepotřebuji. Na e-Mail ani ostatní elektronické způsoby komunikace se také nevztahuje dávné dobré "listovní tajemství", a já mám rád soukromí.

Všichni uživatelé spojení, které jde přes umělé družic, nemohli nezaznamenat v případě Egyptských událostí začátku roku 2011, že státy či jejich specializované instituce mohou přerušit a znemožnit komunikaci mobily a všemi těmi iPad, iPhone atd. dle své libosti. A veřejnost je bez spojení.

V situaci vážného konfliktu mezi státy, neřku-Ii ve válce, budou telekomunikační družice to první, co bude vyřazeno z provozu či přímo sestřeleno, jak jsme viděli před rokem v případě, kdy Čína sejmula z oběhu výzvědnou družici, kterou "kdosi" vyslal nad její výsostný vzdušný prostor. Jak každý uživatel mobilů poznal, začíná jejich provoz lézt pořádně do kapsy, ­jsou nestydatě drahé.

Měli bychom spíše uvažovat o pěstování poštovních holubů? Možná.

Jinak všechny elektronické spojovací vymoženosti znamenají všeobecné a všestranné duševní ujmy. Na příklad textování zplošťuje myšlení a zubožuje mezilidské vztahy. O tom se ale zde na Západě už obecně diskutuje a píše... Všechny ty iPhone, iPad atd. připravují každého o čas a jsou nervově vyčerpávající. A to nemluvíme o "připalování mozků", které se může s dlouhým užívání v budoucích desetiletích negativně projevit a povede k nemocem a neblahým duševním poruchám. "Lidstvo prostě zblbne", jak řekl jeden známý lékař v jiné situaci.

Další nebezpečí, které představují všechny moderní nástroje na informace, ať už se jim říká App (Apple programs či apparatus programs) či jinak, je že představují pro konzumenty únavu informačním přetížením (information overload) a dnes především nesmyslnými hrami. Podle posledních informací je na trhu kolem pěti set těch nejzávažnějších App a jejich množství závratně roste. Jinak i tam kde jde o nejužitelnější informace, jsme-Ii jimi zahrnováni v kvantech, zvažme starý poznatek: Totální informace je chaos!

Tedy ne moje "zaostalost", ale a pouze jiný stupeň informací a potřeb, řídí má rozhodnutí, proč se vyhýbám ultramoderním způsobům styku s lidmi.

Londýn, 19.února 2011.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz