Watergate města Rájec-Jestřebí. Odhalena úřední zlodějna pro kolaboranta III. reichu


 

TISKOVÁ  ZPRÁVA  OV ČSBS BOSKOVICE

 

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Boskovicích (ČSBS) dostal od Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR dopis, v němž ředitel odboru informuje o opatřeních, která následují po vyšetřování ztráty archiválií dvou protokolních knih města Rájce za léta 1926-1946 a 1937-1946. Ztrátu těchto dvou protokolních knih v úhrnné hodnotě 340.000 Kč již předtím vyšetřovala Policie ČR a zjistila, že v obou případech šlo o krádeže těchto archiválií z trezoru Městského úřadu v Rájci-Jestřebí u Blanska. Zatímco  první protokolní kniha byla zvláštním způsobem neohlášeně nalezena po šestiletém nezákonném zadržování před Ministerstvem vnitra a před soudy o státním občanstvím a ochranu osobnosti statkáře Hugo Salm-Reifferscheidta, druhá protokolní kniha v odhadní ceně 150.000 Kč je stále ukradena a chybí městu Rájec, kde byla uložena jako zapsaný majetek státu ve správě Moravského zemského archivu - pobočky SOKA Blansko. Knihy byly detašovány v Rájci a nikdy nebyly fyzicky převzaty do archivu.

 

Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán vyzvalo Moravský zemský archiv k žalobě na Městský úřad Rájec pro poškození státního majetku a jeho neochránění s péčí řádného hospodáře tak, jak to požadoval OV ČSBS Boskovice. Okresní výbor ČSBS se svým předsedou dr. Jarošem Nickelli podnikl dlouholeté pátrání po dokumentech a archiváliích ve věci protokolních knih a výsledkem bylo dvojí trestní oznámení na Policií ČR. Po skončeném šetření Policie ČR, která zjistila krádež, pak věc postoupil Ministerstvu vnitra. To nyní nařizuje žalobu ve věci na rájecký úřad příslušnému zemskému úřadu.

 

Ukázalo se - první protokolní kniha mimo jiné potvrzuje doklady o členství Hugo Salma v německých organizacích, a o tom, že tyto doklady byly v letech 1945 a 1946 veřejně vystaveny na stanici SNB v Rájci. Dnes je řada těchto dokladů - z nichž nejdůležitější jsou protokol Hugo Salma a album německých rájeckých válečníků s fotografií pana Salma - opět ukradena. Protokolní knihy pak chyběly jako důkaz v osudech na ochranu osobnosti Hugo Salma, a tak byl poškozen předseda OV ČSBS dr. Jaroš nemožností podat důkaz. Toto potvrdila též zpráva Ministerstva vnitra, která navíc konstatuje, že rájecký úřad se choval naprosto nezodpovědně při správě a ochraně těchto státních archiválií. Byl tak poškozen nejen předseda odbojářů, ale i stát. Zpráva Ministerstva vnitra čj. MV-51130-10/AS-2011 ze dne 11.7.2011 je uložena na OV ČSBS v Boskovicích.

 

Boskovice  22.července 2011                                   

Okresní výbor ČSBS BoskoviceWebová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz