Vzpomínka na patera prof. ThDr. Vladimíra Bendu,

zesnulého 7. července 2010


Poznal jsem jej - dříve, než jsme se poprvé setkali v Bráníku roku 1982 - jako spoluautora skautské příručky „Jožkův deník", obětavě zpracované a vydané "koncem 60.let XX.století" … .

Jsme věkoví vrstevníci . Takže - při hodnocení společenských jevů, v minulosti i "naší současnosti "- jsme si rozuměli ... . Především v tom, že události třeba hodnotit dle "příčin a následků" a snažit se je chá­pat očima doby, v níž se odehrávaly. Jinak dochází k omylům. Mnohdy pro národ osudným. A - ubližuje se nevinným ... .

Záslužná je jeho snaha vštípit posluchačům odpovědnost, za usku­tečňování sociální spravedlnosti. V duchu Kristovy zvěsti - samozřejmě.

Jeho pokora - vzdor "vysoké mozkové kapacitě“ - byla tichá,opravdová. Taktéž i víra.

Odešel mi přítel a konzultant při různých - a mnohých - řešeních.

A nám "Všem?

Odešla "bezprostřední paměť" církevních dějin XX. století v Čechách.­


Josef Vermach,

narozený na den Panny Marie Lurdské,

roku 1927
N I K O L I V    Ú D Ě L ,    A L E    P O S E L S T V Í 


„ …Křesťanství. které by chtělo konzervovat. přestává být křesťan­stvím. Ježíš přece přišel a vystoupil jasně s tím, že je třeba současnou situaci radikálně změnit, jak u jednotlivců, tak i u celé spo­lečnosti. Nemáme tedy jako křesťané úděl něco konzervovat. ale poslání všechno změnit k lepšímu. Všechno - nikoli jen způsob ekonomiky. Po­kušení, kterému dnes podléháme. spočívá v tom, že si mnozí myslí: změníme-li způsob ekonomiky. změní se i náš celý život. Ale to je dáv­no vyvrácený omyl! Takhle ztroskotal "státní" kapitalismus a takhle směřuje ke ztroskotání i „klasický“ kapitalismus. Všechny papežské sociální encykliky na to jasně poukazují.

Chce-li tedy KDU-ČSL zachovat svou autenticky křesťanskou tvář, musí včas (a to hned) změnit svůj sociálně politický program. … Křesťanství není a nikdy nemůže být .pravicové.. ale vždy v centru života a dění. Ježíš vždy stál na straně (tedy: STRANIL. BYL STRANIC­KÝ. CHCEME-LI) chudých. odstavených. zklamaných podvody těch, kteří mají moc... JEŽÍŠ BYL TEDY VE sVÉ DOBĚ NÁBOŽENSKÝM, SOCIÁLNÍM I POLITICKÝM DISIDENTEM. To znamená: nebyl proti světské moci, ale proto jejímu zneužívání: moc je k tomu. aby sloužila a jen službou všem lze vládnout. Pokud to vladaři neumějí. musí odejít!...“.

Výňatek z článku, který pro Křesťanský sociál v r. 1994 napsal prof. ThDr. Vladimír Benda pod zn. Va.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz