Využívat internet k rozšiřování znalosti historie boje za národní svobodu


Je nepochybné, že čtrnáctideník Národní osvobození je pro nás členy ČSBS nenahraditelný. Jednak je prostředníkem mezi ÚV a organizacemi, zdrojem organizačních pokynů, výměny zkušeností, rovněž prostředkem diskusí k různým otázkám práce našich organizací a také jedním z hlavních prostředků k rozšiřování znalostí historického povědomí členů a prosazování historické pravdy.

Je skutečností, že je i dosti nečlenů svazu, sympatizujících, kteří si NO kupují V naší organizaci většinou členové, svůj výtisk po přečtení zapůjčí známým nebo sousedům a tak se okruh čtenářů rozšiřuje. Domnívám se však, že to je vzhledem ke kvalitě a významu materiálů, uveřejňovaných v NO málo. A co je podstatné, málo se dostanou k mládeži.

Jak tedy dosáhnout, aby se naše materiály dostaly k široké veřejnosti a mládeži ? Dnes je nezbytné využít k tomu internet, protože zejména pro mládež je dnes fenoménem, kterým se zabývá i několik hodin denně a při tzv. surfování či brouzdání se mohou setkat s našimi články. Na stránce NO je to možné jen v omezené míře.

Chtěl bych vás seznámit se zkušenostmi naší ZO v tomto směru. Již předloni jsme navázali styk s vydavatelem internetové stránky České národní listy, která kromě vlastních materiálů uveřejňuje i materiály vlasteneckých organizací i materiály o odboji, druhé světové válce, boji proti fašismu, tedy materiály, které jsou uveřejňovány i v NO. Několikrát se nám stalo, že naše okresní noviny, které jsou v cizích rukou, nám neotiskly naše materiály - posledně článek o vzniku partyzánského hnutí na Vyškovsku . Zaslali jsme jej tedy do ČNL, kde byl za několik dnů na internetu, a tam si jej mohou přečíst třeba naší krajané v Americe, či kdekoli ve světě. Od té doby všechny naše články zasílám na tři místa – do Národního osvobození, do Českých národních listů i do okresních novin a vím, že dvakrát bude článek určitě zveřejněn.

Vyzývám tedy autory, kteří posílají své články do Národního osvobození a které se týkají odbojové či válečné činnosti, česko-německých vztahů, boje o tzv. Benešovy dekrety , nacistických válečných zločinů, či hrdinů odboje – prostě široké škály historie našeho národa, aby je současně zaslali vydavateli internetových Českých národních listů. Domnívám se, že i redakce NO, by mohla některé články ČNL nabídnout a tak zajistit, že tyto významné dokumenty budou mnohonásobně více rozšířeny něž jen otištěním v NO.

Adresa Českých národních listů již byla uveřejněna v NO, ale zřejmě proto, že čtenáři neznali rozsah jejich práce, se zatím počet spolupracovníků příliš nezvětšil. Protože jde o o zájem celé naší organizace zapojte se i vy a získejte pro tuto spolupráci i své známé, děti i vnuky.

Internetová adresa : www.ceskenarodnilisty.cz

e-mail : Vydavatel@seznam.cz


Ing. Josef Mikš, místopředředseda ZO ČSBS ve Vyškově

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz