Republika Srbská Krajina,
vláda ve vyhnanství

11.080 Zemun, Magistrátní náměstí 3,

čís. 1183/10 – 12. května 2010


Věc: návrh na ustanovení trvalého slovanského porozumění a rozsáhlé mezinárodní spolupráce


Adresáti návrhu:

Jejich Excelence

Dmitrij Medveděv, Ruská Federace

Branislav Komarovski, Polsko

Viktor Janukovič, Ukrajina

Alexandr Lukašenko, Bělorusko

Václav Klaus, Česká republika

Ivan Gašparovič, Slovenská republika

Georgi Pramov, Bulharsko

Džordže Ivanov, Makedonie

Charis Cilajdžič, Bosna a Hercegovina

Milorad Dodik, Republika Srbska

Milo Džukanovič, Černá Hora

Ivo Josippovič, Chorvatsko

Danilo Tirk, Slovinsko

Boris Tadič, Srbsko


Vážený bratře,

v zájmu slovanských národů na Balkáně a s připomenutím jejich těžkých útrap v důsledku narušení mezinárodních vztahů i válek v Evropě, předkládám Vám návrh na ustanovení trvalého slovanského porozumění a rozsáhlé mezinárodní spolupráce. Takové vztahy by znemožňovaly jakýkoliv pokus z ciziny, aby se mezi slovanské státy zasela nedůvěra, různice i ozbrojené střety – zosnované z náboženských i jiných důvodů, které v minulých staletích vedly k záhubě desítek milionů Slovanů, zejména v první a druhé světové válce.


Vážený bratře,

každý Slovan si přeje všeslovanskou shodu, jelikož si je vědom, že by odvrátila nebezpečí války od každé slovanské hranice, bez ohledu na to, zda se  tou hranicí dotýkají evropské nebo mimoevropské státy. Taková shoda by zajišťovala každému slovanskému společenství plný ekonomický, kulturní a vzdělávací pokrok. Taková shoda by zaručovala, a tu má v srdci každý Slovan, že by nebyl ohrožen žádný jiný národ – ani v Evropě, ani na jiných kontinentech.


Vážený bratře,

v zájmu uskutečnění těchto ušlechtilých a humánních cílů, byli bychom Vám povděční, tím byste obšťastnil i všechny budoucí slovanské generace, kdybyste se zasadil o schválení našeho dalšího návrhu – aby všechny slovanské státy schválily jeden den v roce, kdy by se slavil Den slovanské svornosti. Takový svátek by byl základním kamenem pro výstavbu všeslovanské domoviny.


Vážený bratře,

výjimečná příhoda z první světové války mluví o probuzeném sebevědomí Slovanů v rakousko-uherském vojsku v r. 1918. Byli to příslušníci slovenské a české národnosti, kteří v rámci 71. rakousko-uherského pěšího pluku se 700 vojáky byli posádkou v městě Kragujevac v Srbsku. Všichni povstali proti velení. Odmítli zabíjet srbské bratry. Vůdcem povstání byl důstojník Viktor Kobylka. 8. června 1918 povstalci prohlásili, že nebudou střílet na Srby. Rakousko-uherské velení vzápětí reagovalo. Silné vojenské oddíly odzbrojily všech 700 Slováků a Čechů. Ve stejný den vojenský rakousko-uherský soud odsoudil 44 povstalců k smrti.

Památník těmto slovenským a českým hrdinům byl postaven 28. září 1924 v Šumarících nedaleko Kragujevce. Nechali jej zřídit příbuzní zastřelených za pomocí vlád Československa a Jugoslávie.

Na stejném místě v r. 1941 Němci zastřelili 7000 srbských civilistů.


Vážený bratře,

existují nejvznešenější důvody, abyste návrh schválil a ani jeden, abyste ho zamítl.


Vzhledem k tomu, že představitelé Vašich států dosud neschválili spolupráci s vládou a parlamentem Republiky Srbská Krajina ve vyhnanství, má tento návrh povahu otevřeného dopisu.


S vírou v Boha a Slovanství

Milorad Brach, ministerský předseda

Dipl. ing. Rajko Ležaič, předseda parlamentu


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška, červen 2010


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz