Už jste se ptali

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


Už jste se ptali proč se vaše vláda zadlužila a kdo na hazard peníze půjčil? Obracím se k českému živlu nejen doma, ale i všude po světě prostřednictvím stránek vám známých adres na internetu a všech medií. Ptejte se vašich poslanců, ti o dluzích a věřitelích musí přece vědět, hlasovali pro půjčky ve sněmovnách!

Proč se obracím k Čechům roztroušeným po celém světě třemi exily? Protože národ Čechů vždy myslel hlavou a srdcem! Ti ostatní a většina obdivovaného Západu, jak jsem poznal, myslí kapsou. Kolik to či ono vynese! I dluhy v dnešní pokroucené situaci vynáší! Je to podivné, ale je to tak.


Irská republika podle nejnovějších zpráv má dluh 174 miliard liber. Vyjádřeno procenty hrubého národního důchodu (GDP - Gross Domestic Produkt) 139.4%, při nezaměstnanosti 14.9%. Ale Britanie, která má dluh 1 134 miliard liber(!) tedy více jak šest a půl krát větší než Irsko, ho „dobročinně“ chce půjčkou vytáhnout z dluhů! Jak je to možné? Inu, Britanie si (od kohosi) sama půjčí na 1.5 %, hbitě a velkoryse půjčí Irsku na 3%. Tedy výděleček, i když třeba „jen“ o 1.5%. Výška toho procenta se může pohybovat, dle situace.

Jak je to možné? Inu Britanii (ten kdosi) ještě půjčí, poněvadž Spojené království má hodnotový kredit AAA (ten vyjadřuje schopnost splácet), což Irsko už zřejmě nemá, a tedy se mu „nevěří“, že je schopno dluh ještě splatit. Zrovna tak je to s Německem jako věřitelem pro jiné. Německo samo má dloužek (ovšem u kohosi) 1 551 miliard liber, (tedy více jak jeden a půl trilionu!). Dluh Německa je 76,8%GDP (jenom) při nezaměstnanosti 6.3%. A podívejte jak je úspěšné…i Škodovky si koupilo! Na dluh? Nyní přes svoje dluhy chce milosrdně půjčovat. Dokonce pod hrozbou něžného diktátu, že ten kdo si půjčí v budoucnosti se bude muset zřeknout části své samostatnosti! Ve frontě na ztrátu své státní suverenity jsou zřejmě Řecko s dluhem 190 miliard liber ( 101.7%GDP a nezaměstnanosti 14.1%) a Portugalsko s dloužkem 119 miliard liber, což je 87.1% GDP při nezaměstnanosti 11.1%. Dalším potencionálním dlužníkem Německa nadevšecko má být Španělsko s dluhem 592 miliard liber (tedy více jak půl trilionů) což činí 70.2% GDP, ale v Evropě s nejvyšší nezaměstnaností 20.5%. Ejhle jak prosperují království!


Češi, nechtěli byste království a za pana krále Karlíčka?

Když si jako občané nedáme čas porozumět v čem žijeme, jaká špinavá hra se to s námi hraje a necháme to koňům, poněvadž mají větší hlavu, tak musíme trpět a bídně.

Dluhy jsou horší než drogy! Neznáme případy hazardních hráčů na dluh? Stačí číst starého Dickense: The Old curiosity shop – Krám se starožitnostmi.

U narkomanů – ne ten, kdo drogy z neštěstí otrocky konzumuje, ale ten kdo je vyrábí, vnucuje a prodává – má být trestán! U muslimů a v některých zemích, kde zotročování drogami přerostlo občanům přes hlavu, se rozšiřování opiátů  trestá smrtí...

Stejně tak u dluhů, ne ten, kdo byl k zadluženosti nemravně dostrkán, má být potrestán, ale ten, kdo nezodpovědně a sprostě zištně půjčuje, musí být reformován. A propos, kdo je ten, co na vaší zemi za půjčky bezpracně a bez skrupulí horentně vydělává!?! Jmenovitě!!!

Londýn,12.4.2011.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz