Shromáždění Bilderberg 2011
-
Dopis člena švýcarské Národní rady vládě

Děkujeme člena Švýcarské národní rady Dominique Baettiga, že si nás (WAC Swiss) zvolil k rozšíření svého dopisu švýcarské vládě s obviněním proti antidemokratickému shromáždění Bilderberg 9. – 12. 06. 2011 v Sant-Moritz.


Neznamená zapletení těch politiků, businessmanů a vlastníků mediálních skupin sdílejících (globalizační) motivace rozpor s naší suverenitou a nepředstavuje zločin proti státu plus podvracení nezávislosti (švýcarské) konfederace diplomatickou zradou?


Dominique Baettig

National Counsellor

Voignous 152800

DELEMONT


Paní federální radní

Simonetta Sommaruga

DFJP

(Federání ministerstvo Spravedlnosti a Policie)

3000 BERN


Delémont, 1. května 2011


Věc: St-Moritz v červnu 2011 - neveřejné shromáždění s vysokou rizikovostí


Paní federální radní,


rád bych vás upozornil na shromáždění, jež proběhne v červnu 2011 – a to podle obvykle dobře informovaných zdrojů – tajné, leč však vlivné skupiny Bilderberg v hotelu v Sant-Moritzi.


Tato skupina spojuje určitý druh evropské a globální elity - bankéřů, průmyslníků, diplomatů, papalášů USA a EU, NATO, korunovaných hlav, mediálních skupin a tyto skupiny ovládajících magnátů a šéfredaktorů, stejně jako hlav států, ať už penzionovaných či ne, kteří se zabývají koordinací, výměnami poznatků, organizací a strukturováním vodítek pro ekonomickou globalizaci mimo demokratickou kontrolu.


Považujíc ohledy k suverenitě a nezávislosti za zastaralé, pokud ne přímo překážku otevřeného trhu, tato tajná skupina rozvíjí ultra-liberální model společnosti svobodného obchodu s (jedinou) světovou měnou a s Mezinárodním měnovým fondem jako pokladníkem.


V rovině průmyslu to přispívá k prosazování excesů jak v oblasti technologií, tak zemědělství a výživy, které odporují suverenitě v oblasti výživy (GMO: Geneticky modifikované organizmy, bio-paliva, intenzivní využívání hnojiv a pesticidů, hydroponie) a neustále rostoucího odtrženectví od přirozených a tělesných daností (asistovaná reprodukce, nanotechnologie, genetické manipulace, technologizovaná průmyslová medicína, změny pohlaví, stírání hranic mezi živými tvory a technologiemi za účelem vyvolávání závislostí).

Definice kritérií onemocnění experty spojenými s (jejich) farmaceutickými společnostmi („Pandemie“ jako je A(H1N1) a mentální deprese i vysoké hladiny cholesterolu) vedly k masivní komercializaci vakcín a léčiv těmi samými lidmi, kteří je vyrábí, a definují i spektrum jejich používání.


Při hře s globalizovanými děsy tyto podněcují pomocí (svých) médií za využití (viz Naomi Klein) „Strategií šoků“ s ohromujícím účinkem vyvolávajícím pocity beznaděje.


Nezávislost, soukromý majetek a sféra soukromí jsou redukovány pomocí elektronických virtuálních peněz a rozvojem kontroly (všech) jednotlivců v (globálním) biometrickém gulagu (pod záminkou boje proti terorismu a pátrání po daňových únicích). Povzbuzuje se nebo trivializuje zvyšování národních dluhů a země se tak stávají dlužníky nadnárodních soukromých bank.


Vojenské a policejní síly se privatizují a dochází plánování a koordinaci vojenských akcí k rozbití nezávislých států (Afghánistán, Irák, Somálsko, Súdán, Libye, zítra Írán a Sýrie).


Ze všeho nejhorší je skutečnost, že připravují programové ukončení tradiční demokracie s přesunem moci od všech států ve prospěch nevolených vládnoucích elit (expertů OSN a EU, generálních ředitelů, mediálních a farmaceutických magnátů atd.) utajeně pracujících (v rámci temných sítí a pro ně).


Zvláště mě „vyděsilo“ prostudování seznamu účastníků (Bilderbergu) z loňského roku (ve Španělsku) s nežádoucí přítomností i takových „osobností“ (jako H. Kissinger, D. Cheney, G. W. Bush, Daniel Pearl) zapletených do válek, válečných zločinů, mimořádných restitucí (sic!), mučení a kteří jsou vyšetřování haagským tribunálem atd. Jsou vaše služby informovány o totožnosti účastníků?


Jelikož je NATO ve skutečnosti zapojeno do válečných akcí (Libye, Afghánistán, cílené vraždy), tak účast představitelů NATO, jejich rozhodujících expertů a hlav členských států NATO určitě představuje velké riziko teroristických akcí v Sant-Moritz a proto i vážné nebezpečí pro jeho obyvatele a sousedy. A to ani nemluvě o pohaně a ztrátě tváře pro suverénní a demokratický národ, který se hlásí ke zbrojní a územní neutralitě a ve vlasti (smluvních organizací) Mezinárodního červeného kříže a Lidských práv (obojí sídlí v Ženevě).


Jaké jsou bezpečnostní náklady na toto soukromé shromáždění (kantonální policie, federální policie) pro daňové poplatníky? Kdo je (skutečný) organizátor?


Copak tahle účast švýcarských občanů nepředstavuje velké riziko ztráty věrohodnosti a legitimity naší neutrality a národní suverenity? Neznamená zapletení těch politiků, byznysmenů a vlastníků mediálních skupin sdílejících (globalizační) motivace rozpor s naší suverenitou a nepředstavuje zločin proti státu (Art.266.1, Art.266 bis, Art 267.1) plus podvracení nezávislosti (švýcarské) konfederace diplomatickou zradou?


Paní federální radní, vím, že stát ctící vlastní zákony (trestní a Ústavu), neutralitu a nezávislost jsou pro vás důležitými hodnotami a že budete vědět, jak zabránit vážnému poškození obrazu naší země tím, že přistoupíte k odpovídajícím krokům a neopominutelným zákonným opatřením.

Netrpělivě čekám na vaše odpovědi a reakce.

Ujišťuji vás svou hlubokou úctou a co nejlépe vás demokraticky zdravím.


Dominique Baettig, Národní radní Delémont


Kopie: pan Beyeler, státní prokurátor (švýcarské) konfederace

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz