Rodinka

Eur Ing. Dr. Bohumil Kobliha


Celý svět viděl 3. května 2011 "rodinku". Strnulý snímek je ukázal jak civí na něco před nimi. To něco mohl být finiš koňských dostihů, výsledky loterie, průběh místních voleb, závěr Hamleta či děj posledního kordu vraženého do dodělávajícího býčka. To, na co vyvolení skutečně zírali, nebylo dovoleno - v rámci americké demokracie a svobody - ostatním US občanům vidět, natož nám po světě pozorovat. Býčí zápas to ale nebyl, spíše jen zabíjení. Světu byl předložen záběr na "inner circle" - "vnitřní kruh" vlády Spojených států, "rodinku" lidí, kteří sledovali oddělávání člověka - prý Osamy Bin Ladena. Araba Bin Ladena, údajného muslimského vůdce iluzorní AI-Kejdy a označovaného jako plánovače/strůjce sražení New Yorkských věží WTO, tzv. ,,9/11" roku 2001. Proč říkám iluzorní AI-Kejdy? Poněvadž dle francouzských pramenů ta už dávno neexistuje (Le Monde z 3.května 2011 str.7.).

Obraz rembrantovsky pojaté "noční hlídky" politiků Bílého domu jsme viděli jak na televizi, tak na prvních stranách světových novin. Ač (ejhle!) i v Americe televize skýtá možnosti "movies", pohyblivých obrázků, obraz i tam byl nepohnutý/strnulý - fotografie. Ovšemže!

Vše pro zvýšení divadelního dramatu, pro zvýšení vizuálního efektu napětí. Měli jsme být opět šokováni, ale nebyli.

Nebyli jsme udiveni ani tím, že verzí toho mordu bylo uvedeno postupně několik. To proto aby "conspiration theorists", totiž zesměšňovaní lidé, kteří pozorují předkládané události/senzace kriticky a mnohdy se nemohou vyhnout dojmu, že scénáře dějů byly předem připraveny, měli "sousto"??? Z konspirací a "conspiration theorists" si máme dělat legraci. To jen poslouží těm, kteří skutečně a profesionálně konspirují. Je ale obtížné si ze spiknutí vedoucího k zapálení berlínského Reichstagu (28. února 1933) dělat legraci, když to byla konspirace tajných služeb Hitlera a nacistů, aby utvrdili svoji moc a měli důvod k pronásledování odpůrců. Ono je obtížné argumentovat, že Řím nebyl zapálen (64 AD) na podnět césara Nerona (54-68 AD), když potom za požár byli viněni křesťané s nepříjemnými důsledky ve lvích tlamách.

To bylo.

Dnes ovšem jsme dále.

Americké, britské a jiné západní tajné služby jsou představovány jako charitativní organizace, které chrání občany. I když samozřejmě 007 James Bondové musí mít licenci zabíjet ("licence to kill"). Jen ti zlí v SSSR či dnes v Ruské federaci a Číně dělají boudy na lidi či podrazy prostřednictvím svých GPU,GRU,KGB či FSB a nedbají na lidská práva. Jinak řečeno, ti na Východě plánují spiknutí ke zlému - konspirace, ušlechtile zvané zpravodajské hry. A jak víme, smutně proslulé StB je praktikovala v celé řadě případů, aby měli důvody likvidovat "třídního nepřítele", úchylkáře, revizionisty či zrádce jako např. Slánského či Reicina, kteří byli popraveni v roce 1952. Na důsledky konspirace StB doplatila přece také náš politický analytik Miroslav Dolejší.

V případě Ameriky mi ale dělá potíž spolknout, že pan John Negroponte, který dostal v únoru 2005 jako ředitel nové organizace National Inteligence Agency (NIA) úkol spojení všech US zpravodajských organizací (včetně CIA a FBI) a obdržel pro jejich další činnost rozpočet 40 miliard dolarů (viz The Sunday z 20.února 2005 str.17).To vše je na "charitativní" účely? Oni nehrají zpravodajské hry?

A což takové organizace "soukromé charity", jako je na příklad "Freedom House" multimilionářského Američana pana Petra Ackermana, který v roce 2006 začal podněcovat a podporovat nespokojené Ukrajince a pak Gruzínce v tzv. oranžových a růžových revolucích. To nebyly konspirace proti SSSR či Ruské federaci?

Poněvadž to "nebyly konspirace" Západu, opustíme tuto linii.

Pro nás je právě důležitá operace "NEPTUN SPEAR", akce ohledně Osamy Bin Ladena. Zde je totiž více nahatě viditelných problematických věcí.

Operaci "Neptun Spear" (Neptunův oštěp), jak tajné služby a US NAVY nazvaly akci - (proč "oštěp", když by nemělo dojít k zabití?) - provedlo na rozkaz samotného presidenta Obamy komando amerických SEALů (Sea, Air, Land), podle zásahů z moře, vzduchu i po zemi). Oficielně Team 6 US Devgru což je Naval Special Warfare Development Group, česky Námořní speciální válečná vývojová grupa. To všechno zorganizováno po skoro desetiletém pátrání a bojových akcí, včetně hloubkového bombardování celých rozsáhlých území Afganistanu, na zabití jednoho člověka. Zavraždění Osamy Bin Ladena, který notabene bezprostředně po stažení věží WTO sám prohlásil, že v této akcí nemá prsty! Jak víme, všichni členové Sealů jsou vysoce trénovaní a enormně inteligentní hoši, cvičení minimálně čtyři roky. Z těch pak jsou vybíráni ti pro speciální úkoly nejvhodnější. Jsou to nejlepší z nejlepších, že by 007 James Bond bledl. Jejich tělesná zdatnost je prověřena nakonec tak zvaným "pekelným týdnem", kdy smějí spát jen čtyři a půl hodiny při pět a půl denním vyčerpávajícím nasazení. Ve střelbě jsou trénováni tak, že v běhu s kotouly rozeznají pravé cíle a pětník ve vzduchu prostřelí jedinou ranou. Prostě zabijáčtí géniové.

Pro akci na údajné sídlo Bin Ladena v pakistánském městě Abbottabadu bylo vybráno dvacet čtyři Sealů a posláno vzduchem ve čtyřech nejlepších US helikoptérách s tlumiči hluku na motorech. Přesto probudili sousedy a navíc jedna helikoptéra, jim za plot zahrady stavení spadla. To nic.

Horší je, že zjistili když se po lanech spustili z helikoptéry na střechu budovy a pronikli dovnitř, člověk - Osama Bin Laden - byl beze zbraně!

Přesto byl zastřelen!

Ale i kdyby měl zbraň, mistrní střelci by ho přece uměli odzbrojit jedinou ranou do ruky a p. Ti nejlepší z US vojáku, trénovaní ve všem možném. ho nedokázali zneškodnit, přeprat, svázat a dovést na mateřskou letadlovou lod (MLL) a odtud do New Yorku k výslechům a souzení? Toho se president Obama zřekl? Z jemnocitu? Místo zatčení Osamu zastřelili údajně dvěma ranami a pak ho z MLL hbitě hodili do vody.

A tom je ten zakopaný pes.

Člověk, který je údajně odpověden za smrt 2600 pracovníků WTO a mnoho dalších, který prý byl náčelníkem AI-Kejdy a mohl by podat při vyšetřování nesmírně důležité informace - se oddělá!!! Přesto, že každá osoba podezřelá z terorizmu, zatčená a uvězněná v Delta Campu je vyslýchána, mučena a souzena, nejvyšší "Oberterorista" je poslán přímo do islámského nebe? Holenkové, to nemůže nemít pádné důvody.

První je ten, že prostě nikdo z úředních míst USA nechce aby se vyjevilo jak byly a kým skutečně byly sraženy věže WTO. Zde tedy musel být dán přímo rozkaz prezidenta Obamy k zabití, aby zmizely a byly zahlazeny všechny stopy a zůstaly báchorky. Kdyby byl chycen, svázán a odvezen do USA, jako těch šest set nešťastníků do Delta Campu, ukázalo by se u soudu - byl-Ii by to veřejný a poctivý soud - co je a není pravda! Nechal si kdy některý vítěz v dějinách ujít možnost soudit a odsoudit nebezpečného nepřítele? Jistěže ne. Pamatujeme přece na Norimberský proces s nacisty 20. listopadu 1945! "Rodinka" prezidenta Obamy, Admirál Mike Mullen - náčelník US gen.štábu, Joe Siden. - vice-prezident, Robert Gates - ministr národní obrany a další z obrázku rodinky, i on sám prezident se bojí pravdy.

Čin zavraždění Bin Ladena potvrzuje také přímo skutečnost, že za sražení věží WTO nebyl odpověden on, ani nikdo jiný ze světa islámu.

Druhým důvodem zavraždění Sin Ladena a smazání všech stop po něm, spláchnutí oceánem, je že US prezident Obama, jehož řízení státu je ekonomická katastrofa a o válečných "úspěších"v Iráku i Afganistanu se už vůbec nedá hovořit, potřeboval nějaký trhák. Obama potřeboval ohromující čin, aby měl v prezidentských volbách příští rok vůbec nějakou šanci na znovuzvolení. Podobně jako neocon Wolfowitz a president George "Dubya" Bush potřebovali svržení věží WTO ke zdůvodnění války proti islámským "teroristům" či spíše proti celému světu Arabů vůbec. Dnes vyjádřeno pokračováním arabskými "samety" - kořistnickou válkou o naftu. Chtějí dnes snad bombardováním "zatknout" Gaddafiho? Ne, chtějí ho oddělat...

Třetím důvodem zavraždění údajného Bin Ladena je, že CIA a jiní povolaní chtějí mít "vyřešenou agendu", "vyřešený případ", a zároveň mít volné ruce ke konstruování nekonečných pohádek. Mohou nyní obviňovat podle údajných seznamů Osamy z terorizmu každého, koho budou chtít. Jistě pak soudit, odsoudit a odstranit ho z veřejného života či rovnou z existence - do bezživotí. Jako kdysi komunisté toho Slánského a další. Zkušenosti a fakta mluví. Nastala nová doba úděsné zvůle a válečných zločinů.

Obama bohužel ale činem zavraždění Bin Ladena také smazal všechny pozitivní stránky lidství a mužnosti, které nám byly o Americe představovány po dvě století. Jak skutečnými héroickými činy nasazení amerických vojáků ve dvou světových válkách, tak hrdiny na filmových plátnech jako John Wayne, "Sedm statečných“ - atd. Neozbrojený "někdo" může být jen terčem na střelnicí zvrhlých a kovbojských padouchů.

Snad by nakonec bylo zajímavé zaznamenat, že z ničeho nic byl čtyřhvězdičkový generál David Petraeus 28. dubna 2011 odvolán z funkce US vrchního velitele Středního východu a jmenován do postu ředitele CIA. Současný ředitel CIA Leon Panetta byl povýšen na US ministra obrany, a současný ministr obrany Robert Gates vypadl ze hry. Proto se tak skepticky tváří na snímku "rodinky", ke kterému byl ještě přizván? Ty "škatule, škatule, hejbejte se" nastaly čtyři dny před zabitím Bin Ladena, 2.května 2011.

I tam se musí mazat stopy, za co je kdo odpovědný?

Co to znamená pro děje budoucí?

Londýn, 12.5.2011.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz