Prohlášení sudetoněmecké mládeže 2014

Větší společenství – více porozumění


Sudetoněmecká mládež od svého založení, před málem 65 lety, bývá považována za velmi zpěvnou. Ušetříme vás důkazu o tom. Poukážeme však rádi na jednoho našeho klasika: Chceme být mostem v našem životě!“ Tuto píseň často popěvujeme. Současně bývá našim mottem. Je v souladu s představami sudetoněmeckého landsmanšaftu i nedávného katolického dne. V r. 1393 zemřel biskup Jan Nepomucký, který obyvateli českých korunních zemí, jak německy, tak i česky mluvících, byl ctěn jako svatý. Zemřel násilnou smrtí ve Vltavě, do které byl svržen z Karlova mostu, jenž spojoval převážně německou Malou Stranu se Starým Městem. Je symbolem naléhavosti mostu z minulosti do budoucnosti, od Němců k Čechům, mezi lidmi všeobecně.


Další stavitel mostu je Milan Horáček, letošní nositel Karlovy ceny sudetoněmeckého landsmanšaftu.. Překonává prostory mezi národy, stejně tak jako mezi politickými tábory. Proto, pane Horáčku, má sudetoněmecká mládež velkou radost z vašeho vyznamenání. Nikdo netvrdí, že stavění mostů je snadná záležitost, musí být důkladně naplánována, musí být návazná na nové požadavky, musí být všem lidem přístupná. Humanita dělá z lidí mosty – tj. tehdy, když lidé své sousedy chápou jako lidi, se všemi jejich starostmi, slabostmi.


Také v německo-českém vztahu bývají tací hrdinové všedního dne téměř vždy. Tito jazyk a národnost nestaví do popředí. Tím slouží k dosažení cíle, k překonání překážek, které při stavění vznikají. Prezident Joachim Gauck při návštěvě Prahy uctil řadu lidí z řad Čechů, kteří během vyhnání jejich německých sousedů stáli jim solidárně po boku. Můžeme se poučit z minulosti a tedy i lépe vytvářet budoucnost.


My, jako sudetoněmecká mládež, chtěli bychom připomenout naši výzvu z r. 1960 ke společnému vytváření svobodné Evropy, podporu německo-českého díla mládeže v Gaisthalu v r. 1990, jakož i založení českého spolku „Sojka“ 1996. Naše prominentní kulturní skupiny Moravia Cantat cestovala v r. 1978 jako turistická skupina tehdejším Československem bez oficiálního pozvání.


Chceme-li uchovat vědomí o minulosti, nemůžeme zapomenout na nelidskost, která v r. 1918 vedla, po zhroucení historických mostů, k návratu k vlastním národním břehům, na ignoranci, nacistický teror, válku, útěk a vyhnání a smrt mnohých nevinných. Lidskost sudetských Němců umožňuje národům začít znovu. To byl předpoklad pro přijetí mnohých Čechů, kteří po Pražském jaru byli pronásledováni a museli opustit svoji vlast. Z toho byl vyvozen správný závěr o vybudování Evropské unie. Našim neotřesitelným přesvědčením je, že na člověku vybudovaná Evropa je garantem svobody a blahobytu. EU je most mezi národy. Musí se o něj pečovat, jinak se může zhroutit. Finanční krize, Putinův neoimperialismus v Gruzínsku, na Ukrajině a v Transistrii, úspěch pravicově populistických stran v evropských volbách, bruselští byrokraté jsou faktory, které také ovlivňují stavbu evropského mostu.

My, Sudetoněmecká mládež, usilujeme o upevnění evropské integrace proti nelidskosti a totalismu, pro humanitu a svobodu, v duchu demokratických zásad, právního státu a důstojnosti člověka, jakož i kulturní pestrostí.

Krácený a volný překlad ing. Jaroslav Liška

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz