Prof. Oskar Krejčí - Syrský zločin, aneb když dva dělají totéž


Velký zájem o přibližně 10 tisíc běženců ze Sýrie do Turecka je bezesporu chvályhodný. Obhajoba lidských práv by bezesporu měla být prioritou mezinárodního společenští a jednotlivých členských států OSN. Je nesporné, že situace v Sýrii, která se nachází na prahu občanské války, a jejím okolí, by měla být pečlivě monitorována – běžencům je třeba věnovat mediální pozornost, pomáhat jim jak v jejich situaci, tak i s možností návratu do země jejich původu.


Tak by to mělo být například pokud se jedná o běžence v Sýrii. Tedy nejen běžence ze Sýrie, ale i běžence do Sýrie. Z Iráku.


Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na začátku tohoto roku bylo v Sýrii více než milión běženců z Iráku.


Podle téhož zdroje pochází z Iráku 1 683 579 běženců do zahraničí, uvnitř Iráku se pak nachází 1 343 568 vnitrostátních běženců vyhnaných ze svých domovů probíhajícím tam konfliktem.


Tentýž zdroj registruje 3 054 709 běženců z Afganistánu a 351 907 vnitrostátních běženců uvnitř této nešťastné země.


Kolikrát oficiózní mainstreamová média při obhajobě práv utečenců a pranýřování zlořádů měřila stejným metrem Sýrii, Iráku a Afghánistánu? Cožpak jsou utečenci před boji, na nichž se tak iniciativně podílejí vojáci USA a NATO, méněcenní?

Převzato z publica.cz

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz