Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc. - Slavnostní promoce knihy prof. Dolečeka v Republice SrbskéV Banjaluce (hlavní město Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině, BaH) vyšel na jaře (Fokus, 2012) překlad knihy profesora Dolečka „Hovory s generálem Mladićem“, která vyšla česky i srbsky u nás v roce 2010 (Brno, Para Bellum, ). Místní Srbské shromáždění „DĚDICTVÍ“, vedené Predragem „Predjou“ Adamovićem organizačně zajistilo slavnostní promoci knihy v sále pro konference hotelu BOSNA. Generál Mladić, tč. souzený předpojatým soudem v Haagu, má veliké sympatie srbského obyvatelstva, které zachránil před genocidou, jaká se odehrála v BaH a Chorvatsku za války 1941-45 v nacisty a fašisty sponzorovaném ustašovském státě Chorvatsko.

Promoci zahájil pan Adamović, pak ji požehnal děkan katedrálního pravoslavného chrámu Krista Spasitele, potom přišla hymna Republiky Srbské „Bože Spravedlnosti“, po ni promluvil český nakladatel ing. Václav Hajný, který vyzdvihl přátelství mezi Srby a Čechy, jež vše překoná. Plukovník a básník Dragiša Vulin z bývalého štábu generála Mladiće, který napsal recenzi k srbskému vydání, nazval svůj text „Hrdi na srbského generála Ratka Mladiće“. Polemizoval s předpojatostí soudu v Haagu a nazval prof. Dolečka Archibaldem Reissem XXI.století (Reiss byl švýcarským profesorem kriminalistiky německého původu, který za války 1914 -18 seznámil svět se zvěrstvy části rakousko-uherské soldatesky v Srbsku a zůstal se srbskou armádou až do jejího vítězného konce v 1918). Tato slova pozdravil celý plný konferenční sál aplausem ve stoje. Pak promluvil prof. Doleček. Ostře kritizoval postupy Západu (EU, NATO, USA) při zničení Jugoslávie a jeho propagandu, plnou nepravd a dezinformací. Citoval Mladićova slova z jejich opakovaných setkání, když mluvil velmi přátelsky o bratrech Chorvatech a Muslimech v BaH, kteří byli nechtěně dohnáni části svých vůdců za nepřátelskou stranu barikády. Doleček potom odpovídal na písemné dotazy posluchačů, včetně údajů o předpojatosti soudu v Haagu. Na závěr zahrál na starobylém jednostrunném nástroji GUSLE a zazpíval lidový guslar jednu z mnoha písní o generálovi Mladićovi.


Promoce 3.září 2012. se účastnilo něco přes 250 lidí, elita země, sál byl plný do posledního místa. Bylo přítomno i několik bývalých generálů z Vojska Republiky Srbské (VRS). Celou událost filmovala banjalucká státní televize, která ještě večer před promocí měla krátký rozhovor s prof. Rajko Dolečkem a po promoci ještě mnohem delší. Odvysílala (tentýž večer i druhý den) i velmi kritické poznámky řečníka na účet zcela pochybného, kriminálního postupu Západu za krize v Jugoslávii, v BaH, Chorvatsku, Slovinsku a na Kosovu. Z oficiálních míst vlády Republiky Srbské se nikdo promoce knihy neúčastnil.


Pan Predja Adamović kolem sebe organizoval skupinu vynikající mládeže, která všechno nezištně připravila, dělila letáky o promoci před pravoslavnými chrámy i jinde, uváděla do sálu, vkusně rozmístila pohledné plakáty v barvách. Plakát v nadlidské velikosti stál vedle řečníků, se salutujícím generálem Mladićem, s vojenským pozdravem „Pomáhej Bůh, Junáci!“ a nápisem „Blaze tomu, kdo na věky žije. Ten se věru měl proč naroditi“ (Njegoš). Prof. Dolečka velmi potěšil jeden z mladíku, který pomáhal při organizaci :“S vámi bych šel za zpěvu i na šibenici !“.Na konci promoce prof. Doleček dostal ručně vyřezávanou ikonu svatého mučedníka vladiky Platona banjaluckého, podřezaného ustašovci v 1941.


Smutné události z ustašovského Chorvatska připomněla návštěva míst, kde ustašovci v Banjaluce (např. ve čtvrti Drakulići, v Rudniku) povraždili 7.února 1942, noži, mlaty, sekyrami na 2 315 Srbů, mezi nimi i několik set školních dětí . Pogrom Srbů bohužel organizoval a sám vraždil, řádový bratr františkán Vjekoslav Filipović z kláštera Petrićevac, kterého uvádí jako „obludnou bestii v plášti světce z Assisi“ chorvatský profesor Viktor Novak ve svém monumentálním díle (přes 1 000 stránek) „Magnum Crimen (Veliký zločin) – Půl století klerikalizmu v Chorvatsku“ (Zagreb,1948; Beograd, 1989), které líčí hrůzné události skutečné genocidy pravoslavných Srbů v ustašovském Chorvatsku (povražděno řádově přes 700 000 Srbů–např. Hitlerův „létající diplomata“ pro Balkán Hermann Neubacher uvádí počet zavražděných do 750 000).

09.09.12.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz