Proč právě Helmand?

Jak jsme zaznamenali ze světového tisku i dalších médií, v první polovici února 2010 byla vzedmuta v Afganistanu první vlna americké strategické akce Surge (což se skutečně překládá jako Vzedmutí a známe ji už z Iráku). Dozvěděli jsme se od reportérů vážných tváří, že světu nebezpeční Talibáni (česky "studenti islámu") se zahnízdili v jižní provincii Helmand. Poněvadž jsou proti vládě (USA prostrkaného) prezidenta Karzaje, musí být likvidováni. Je neuvěřitelné, jak ti Američané jsou dobročinní a jak dohlíží všude na svůj model té pravé demokracie. Oni dosadili Karzaje, tedy ho hájí. Ovšem jen v Afganistanu udržování US Army vojáků stojí ročně sto miliard dolarů. Avšak byli jsme poučeni, že zde nejde o nějakou válku proti Talibánu, ale pro bezpečnost území. O lidi nejde. Zabití civilistů se odbude anglickým "Sorry", a my máme kývnout. V náletech zatím zahynulo v provincii Helmand občanů deset, a dalších 33 v sousední provincii Uruzgan, včetně žen a dětí, jak oznámila afgánská vláda (viz anglický Ceefax 110 z 22.února).

Proč právě v provincii Helmand ale dostal velitel NATO generál Stanley McChrystal k dispozici patnáct tisíc vojáků, k tomu helikoptéry, letadla bez pilotů a všechnu možnou další výstroj a výzbroj, když těch proklatých chatrně ozbrojených Talibánců je tam asi jen tisíc, ale možná také jen čtyři sta?

To nám vyvstane, když zvážíme důležitost Helmandu. Zájem o něj začal už v padesátých letech minulého století. Helmand totiž je oblast nejvýše výnosného pěstování opiového máku a proto tam už od roku 1950 začali američtí investoři stavět zavlažovací systémy a rozšiřovat makové plantáže. Jak každý ví, Islám je jediným náboženstvím, kde je výslovně zakázáno pít alkoholické nápoje. Z toho se odvozuje, že muslimům také není dovoleno konzumování ani žádných jiných omamných látek/drog. Proto, když se po stažení posledních sovětských vojenských jednotek (15.února 1989) nakonec Talibán v Afganistanu dostal k moci, likvidoval dvě třetiny polí opiových makovic. Takové počínání se samozřejmě nehodí obchodně orientovaným kruhům. Právě probíhající operaci NATO (na ochranu sklizně opiových makovic) bylo dáno jméno Moshtarak, což v lokálním jazyce (dari) provincie Helmand odpovídá v češtině přibližně příslovečnému určení způsobu Společně. Velitelé NATO totiž tvrdí, že operaci projednali s helmandskými staršími, lidovými představiteli, netalibánskými "válečnými lordy", a vše se děje s jejich souhlasem. To může být pravdou, poněvadž tito obchodně zainteresovaní "starší" nemohou nemít zájem na obchodu s bílým práškem a tedy zajištění sklizní opiových makovic. (Ať se usmaží v opiovém pekle všichni "křesťanští psi"!) Jak se helmandští starší budou ale stavět k "protektorátu", když jim letadla a rakety Američany inspirovaného NATO vraždí jejich rodiny a příbuzné? Může nás zarazit, že tuto "pořádkovou akci" vedou US Marine Corps, což jsou elitní výsadkové jednotky námořní pěchoty. Ta byla vždy nasazována do nejtvrdších zásahů a válečné vřavy při invazi japonských ostrovů ve druhé světové válce, a potom všude podobně.

NATO žádalo, aby Holandsko prodloužilo účast svých jednotek v Afganistanu. S tím občané a rozumní v holandském parlamentu nesouhlasili, a proto se tam právě položila vláda. Američané ale hbitě přislíbili Karzajovi, že ať se děje, co se děje, že ho neopustí. Je to jakoby Hitler slíbil Krejčímu či Háchovi, že i když Třetí říše prohraje válku, Protektorát Bohmen und Mahren bude zachován.

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz

ITIS - Londýn