Proběhla promoce knihy Hovory s generálem Mladićem


Členové Srbského Spolku BAŠTIONIK z Banjaluky byli od 01. do 04.09.12. hostiteli návštěvy z Čech, aktivistů společnosti Česko-srbského přátelství, které vedl prof.Dr.Rajko Doleček, a hlavní událostí návštěvy byla promoce knihy „Hovory s generálem Mladićem“ prof. Dr.Rajka Dolečka.


Spolu s hosty, hostitelé se účastnili Liturgie v chrámu Svatého Georgie v Drakulići, navštívili památník Srbů povražděných chorvatskými ustašovci v únoru 1942 v banjaluckém předměstí Šargovac, jakož i obecnou školu „Djura Jakšić“ v Šargovci, z které chorvatští ustašovci oddělili 54 srbských dětí od první do páté třídy a podřezali je ve škole. Pravdu o tomto zločinu naši přátelé přinesou do Čech a zveřejní ji jakož i své dosavadní články a knihy o srbských strádáních.


Pan Rajko Doleček je veliký srbský přítel a bojovník za pravdu, je nositelem nejvyššího vyznamenání Srbské Pravoslavné církve řádu Svatého Sávy, dále pak vyznamenání Njegoše, a získal i Vukovu cenu. Člověk, kterého kvůli jeho dílu a lásce k srbskému národu po právu nazývají Archibaldem Reissem 21. století.


Promoce knihy proběhla 03.09. v Křišťálovém sále hotelu Bosna s kapacitou 250 míst, což bylo málo, aby byli přijati všichni, kteří měli zájem, a tento veliký zájem a početná návštěva, udělaly z promoce mohutnou podporu generálovi Ratko Mladićovi, který je teď nespravedlivě souzen v Haagu.


Po modlitbě na začátku a srbské hymny „Bože Spravedlnosti“ v provedení kvarteta Arsena Čarkiće, přítomné jménem organizátorů promoce knihy – Srbského spolku „Dědictví“ pozdravil Predrag Adamović. Shromáždění jménem jeho Blaženosti episkopa (biskupa) banjaluckého Pana Jefrema požehnal otec Dragan Grujić.


O knize, která poprvé vyšla v r. 2010 v češtině, promluvil ing. plukovník Václav Hajný, nakladatel a vydavatel z Čech. On vyzdvihl skutečnost, že se generál Ratko Mladić v Čechách, mezi svobodymilovnými lidmi, stal „symbolem odporu proti světové tyranii NATO spojenectví a USA“.


Inspirovaně o autorovi a generálovi Mladićovi promluvil plukovnik mgr.Dragiša Vulin, recenzent knihy pro srbské vydání.


Pan Rajko Doleček svými prvními slovy, duchaplností, čilostí a srdečností, které má ve svých 87 letech, získal sympatie přítomného publika, které jeho projev často přerušovalo bouřlivými potlesky.


Prof. Doleček zopakoval slova generála Mladiće: „Já jsem třetí generace Srbů, která si nepamatuje své otce (protože zahynuli ve válkách)…“


Čestnému srbskému generálovi a vojevůdci, k jeho poctě, verše za zvuků guslí (starobylý jednostrunný nástroj) zazpíval Vaso Drašković, a tím byla i zakončena promoce knihy „Hovory s generálem Mladićem“.

S podpisem prof.Dolečka, doslova za pár minut, byly rozebrány všechny knihy, které byly dány ke koupi za symbolickou cenu. A to je dostatečný ukazatel toho, jaký zájem tato kniha vyvolala.

Kniha prof. Dolečka je velikým přínosem v boji za pravdu a právo, ne pouze pro generála Ratka Mladiće, ale i povšechně o válce v Bosně a Hercegovině (BaH). Ona odhaluje lži Západu, povídá o hrdinství a lidskosti generála z Božinovićů (rodná vesnice generálova v bosenských horách), který je i dnes, jako i během války, vždy v první linii obrany srbského národa.

S R B E L – NET Zpráva ze dne 05.09.12. SRBOVÉ PRO SRBY (Website)

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz