Politruci sudetismu aneb

Jejich boj pro odsunuté nenažrance“


V souvislosti s ostudnou instalací tzv. pomníku nacistů v Novém Boru a s publikační aktivitou pana Karl-Petera Schwarze (Frankfurter Allgemeine) a jeho českého souputníka politologa pana Bohumila Doležala (N.O. č.8, 2010, s.3) vyvstává otázka - jak dlouho ještě Češi budou trpět takové provokace ? Rozhodující v těchto a dalších věcech týkajících se invaze landsmannschaftů a propangermánských sil do republiky není jen obraz jednotlivých kauz, jako je kauza novoborská. Je to celkové úsilí všech černosotěnských sil, které usilují po desetiletí rozbít český stát na změť povolných regionů - doslova kolonií.

Jen ještě krátká zmínka k manifestní lži citované ve spojení Novým Borem o tom, že duchem odporu vůči tamnímu tzv. pomníku nacistů prý jsou spolky "ovládané komunisty" jako je ČSBS a ČSOL. Není třeba zdůrazňovat, že opak je pravdou: Ani ČSBS ani ČSOL nejsou ovládány komunisty a v jejich čele již po desetiletí nestojí žádní komunisté, tím méně stalinisté, jak by to rádi viděli jistí politologové. Obě organizace jsou nestranické a zahrnují členy všech vrstev národa a všech světových a společenských názorů bez rozdílu. Pan Doležal a další politologové to samozřejmě dobře vědí, pouze o té věci účelově lžou, aby mediálně poškodili obě organizace. Již tato lež sama o sobě dostatečně odkrývá goebbelsovský způsob práce jistých politologů - vpravdě politruků toho politického směru, který nazývám "sudetismus".

Stipendisté a politologové obhajující pozice landsmannschaftu, žádající "české pokání" a české sebemrskačství, dojemně koresponduj í s těm i politiky a historiky, které reprezentoval již dříve spolek autorů pod pseudonymem PODIVEN. Nejhorší na jejich činnosti jsou veřejné lži, šířené o tzv. "českých zločinech na Němcích v období roku 1945". Přitom nikdy nikdo neprokázal žádnou českou genocidu tzv. sudetských Němců, ani žádné zločiny při řádném organizovaném odsunu. Přičítání jednotlivých excesů neřízených žádným orgánem osvobozeného státu jako kolektivní viny českému národu je stejně morálně zavrženíhodné, jako tyto excesy samy. Účelové vymýšlení tzv. "hromadných vražd a hromadných hrobů", které nikdy nikdo exaktně neprokázal, má jen jednu historickou analogii - přičítání kolektivních zločinů v jugoslávských válkách za rozbití Jugoslávie jen a jen Srbům bez jakýchkoli důkazů.

Sám "sudetismus" je účelový fenomén pangermanismu 19.století, produktem šovinistů rakouskouherské monarchie v čele s Georgem Schönerem, který také jako první v dějinách inicioval plán vyhnání Čechů za Ural již na přelomu 19. a 20.století. Pojem "Sudet" jeho pangermáni zneužili ze starého antického názvu římského geografa Claudia Ptolemaia, jenž na své mapě nazval dvě pohoří barbarské oblasti Hercynského lesa "Sudéta" a "Gabréta". Tyto názvy nemají nic společného s pozdějším příchodem německých kolonistů pozvaných Přemyslovci do některých lokalit českého území. Pojem "Sudety" je prostě politický výmysl německého šovinismu 19.století - tečka. Dnešní landsmannschaft a jeho politruci v čele s europoslancem panem Posseltem nehorázně útočí na státnost ČSR, nazývají ji desetiletí „chybnou konstrukcí" ("Fehlkonstruktion CSR", označovaná i na jejich mapách), útočí na versailleskou smlouvu a na všechny státy z ni vzniklé ( teorie o "zplozencích Versailles"), přičemž jen ideologicky opakují teze Hitlerova Mein Kampfu.

Ironií osudu pak právě naši politologové - obhájci českých Němců, zvaných sudetští - k nimž patří též pan Bohumil Doležal, kteří tak ohnivě útočí na politruky stalinismu a na jeho zločiny, se chovají takřka stejně. Není divu, že česky psané německé noviny u nás obdivují pana Doležala jako "neohroženého bojovníka za uznání práv sudetských Němců". K tragedii českého státu a národa pak patří, že k tomu přispěl svou generální omluvou odsunutým Němcům bez mandátu Čechů sám exprezident pan Václav Havel. Pravdou dějin však je, že tito "neohrožení bojovníci za práva odsunutých Němců" si nikdy nepoložili otázku, proč k odsunu došlo, kdo byl jeho otcem, a proč velmoci po II. světové válce takto rozhodly. Již toto patří k dalšímu goebbelismu politruků sudetismu - útočí pouze na ČSR a na jejího prezidenta Dr.Beneše. Nikdy nikdo z politruků sudetismu neútočil otevřeně na Winstona Churchilla, na Spojené království Velké Británie, na Francii, na USA., ba dokonce ani nezmínil otce Mnichova Neville Chamberlaina, který na sklonku života naznačil odsun Němců jako řešení porušení mnichovské dohody. Boj politruků sudetismu svým hlavním představitelem Berndem Posseltem zasahuje až do europarlamentu a všestranně škodí naší republice. Vyvolává souhlas představitelů sousedních států s požadavkem zrušit prezidentské dekrety a zničit tak ústavnost naší republiky pro doslovnou nenažranost odsunutých menšin - německých i rakouských. Ohrožuje i naše bratry Slováky svým šovinismem podporujícím nelegitimní nároky maďarské menšiny na slovenská území. Ne nadarmo slovenský parlament uzákonil nezpochybnitelnost prezidentských dekretů let 1940-1946.

Jestliže média a europoslanci jako pan Cohn-Bend napadal i našeho pana prezidenta Václava Klause pro jeho úsilí zabezpečit nás v Lisabonské smlouvě ochranou dekretů, pak sledovali jen své zištné, naprosto amorální cíle - zničit ústavu ČSR a jejího nástupníka a umožnit nehorázný mamon odsunutých. Na úkor všech poškozených nacismem, na úkor celého českého národa. Taková je pravda o cílech sudetismu -- i o cílech jeho politruků

-jjn-.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz