PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

Dezinformace o fašistickém útoku na profesora Masarykovy univerzity

Jak utajovat jméno válečníka wehrmachtu von Schoellera

 

Už to tu máme zas.  Mladá fronta Dnes se opakovaně zabývá hanebným útokem  anonyma na profesora filozofie Masarykovy univerzity v Brně pana PhDr. Jaroslava Hrocha,CSc. Píše o tom však pouhé čtvrtpravdy, které vyvolávají dojem cílené dezinformace.  (MF Dnes, Brno, 4.8.2011,str.B3.) Pan profesor je  známý odborník na obor hermeneutiky, a přednáší  též na´britských a amerických univerzitách. Současně je to přesvědčený antifašista, demokrat zastávající ideovou linii TGM a Edvarda Beneše. Rovněž se zastal odbojářů a pamětních desek antifašistů v Doubravici, kde s naší organizací odhalil mimo jiné i pamětní desky upozorňující na  krajový fašismus, ztelesněný mimo jiné osobou válečníka wehrmachtu von Schoellera. Právě toto jeho upozorňování se stalo předmětem fašistického útoku na jeho osobu. Anonym,jenž se dokonce vydával za nedávno zesnulého  emeritního důstojníka wehrmachtu, dokonce útvaru Waffen SS 6.pluku těreckých kozáků, který nikdy nebyl v Rakousku denacifikován - naopak, by l vyznamenáván, tak jako za III.rechu !! -   vyhrožoval profesoru hrochovi smrtí a různými fyzickými útoky. Mladá fronta věrna svým zvykům vydává tyto útoky za jakýsi  osobní  spor dvou pracovníku filosofické fakulty univerzity. Přitom pravdou je opak.Profesor Hroch nikdy v žádném osobním sporu s pracovníky univerzity nebyl.

Mladá fronta bez komentáře přebírá  tendenční zprávu ČTK bez jakéhokoli investigativního rozboru kauzy. A přitom neupozorňuje na celkový obraz situace. Jaká je skutečnost ? Profesor Hroch nebyl napaden z jakýchsi osobních záštiplných důvodů. Byl napaden poté, co se veřejně postavil za prezidenta Beneše, poté co se veřejně vyjádčil o fašistovi von Schoellerovi, jehož manželka Ida Salmová, je nechvalně spojena s restitucí v Moravském Krase. Proto bylo nutno utajit tento fašistický útok anonyma drze podepsaného jako von Schoeller, a to v době, kdy von Schoeller ještě žil (!!). Cílem bylo vyvinout takový psychický nátlak na pana profesora,aby ustal se svou kritikou hanobitelů prezidenta Budovatele a obhájců nacistických restitucí. To je pravý důvod opakovaných útoků na pana profesora Hrocha, který je navíc členem boskovické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Oné organizace, která se nejvíce zasloužila o rozkrytí kauzy statkáře kolaboranta Salma a jeho fašistického zetě Schoellera. Tato pravda se ovšem prorestituční Mladé frontě nehodí do krámu, Proto je nutno za každou cenu - i za cenu nepravdy a dezinformace - utajit jméno fašisty von Schoellera v kauze útoků na profesora Hrocha. Ještě že tu jsou České národní listy a Národní Osvobození. Jinak by se občané pravdu patrně nikdy nedozvěděli.

                                                         OV ČSBS Boskovice

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz