PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Žádný rok sudeťáků, žádné omluvy landsmanšaftu


Prezident republiky nemůže slyšet na argumenty hodné Hitlera

Titulky našeho a německého tisku, napadajícího našeho prezidenta republiky, se na nás hrnuly jako pomeje. "Sudetští Němci chtějí, aby se Klaus omluvil za příkoří" (ČTK). "Sudetští Němci označili výrok Klause za hodný doby před rokem 1989" (ČTK). "Šílený slovní střelec Klaus sbírá body útočením na Němce". (Die Welt). Po těchto tiskových slovních průjmech jsem ve své knihovně otevřel památnou knihu známého českého novináře, reportéra Pavla Finka "Hnědá bestie" vydanou v Brně roku 1945. Autor líčí atmosféru let 1938 a 1939 - a zejména dobu fanatického führerova vyhrožování českému národu a prezidentu Benešovi z doupěte nacismu, z Norimberka. Rozdíl mezi Hitlerovým a Benešovým projevem autor vykreslil takto:

"V Praze mluvil duchovní pokračovatel Jana Husa, Chelčického a Masaryka - v Norimberce spirituální nástupce hunského Attily, poraženého po mnohých loupeživých nájezdech na polích Katalaunských... Stalo se snad poprvé v dějinách mezinárodní zdvořilosti, že místo státníka ozvala se z říšských amplionů lidská nestvůra, řádící v ratejně." Konec citátu.

A cože se to ozývá z dnešních !amplionů landsmannschaftu" na adresu našeho pana prezidenta ? Kdybychom nevěděli, že se píše rok 2011, nutně bychom tonuli v omylu, že jsme živými svědky sudetoněmeckého a führerovského řvaní proti Čechům, proti republice, proti slovanským národům, proti Židům. Co to rozkazuje našemu prezidentu funkcionář landsmannschaftu Franz Pany ? Prezident se prý musí omluvit "vysídleným a práv zbaveným sudetským Němcům" !

A copak to nakazuje nejvyšší předák landsmannschaftu Bernd Posselt ? Vyzývá "kolegu slovenského prezidenta v Praze", aby "jeden ze dvou roků, které mu zbývají do konce funkčního období, tedy rok 2012 nebo 2013 vyhlásil rokem sudetských Němců" (!!!) Cože to má "pražský kolega slovenského prezidenta" učinit ?? Pomineme-li záměrnou urážlivost nepřímého oslovení našeho prezidenta, které je hodno tak starohabsburského pohrdání českým národem, je vidět, že ani rétorika, natož argumentace landsmannschaftu se za desetiletí útoku proti Čechům nejenže vůbec nemění, ale naopak nabývá na útočnosti. Co si to vůbec páni převážně bavorští takzvaní sudetoNěmci dovolují ? Nevědí, že prezident České republiky pro ně vůbec není partner ? Že prezident stále ještě suverénního státu - jehož suverenitu by právě oni nejraději rozmetali napadrť ! - se s nimi nemá vůbec co bavit ? Zde bychom zádrhel nespatřovali - u protivníků a nepřátel je to běžné. Zádrhel je u nás - v našem tisku a médiích. Média totiž staví prezidenta s landsmannschaftem záměrně do roviny jakéhosi "dialogu" a neustálým napadáním na něm virtuálně vynucují reakce, které pak napadají opět. Je to záměrné systematické ostouzení prezidenta České republiky, pro které je modelovým příkladem citované vyjádření Die Welt : „šílený slovní střelec Klaus". Samozřejmě, že český čtenář si učiní pravdivý obraz - naopak, to šílení slovní střelci Pany a Posselt hnusně, zákeřně a rafinovaně napadají našeho pana prezidenta. Ovšem německý čtenář toto srovnání často nemá, a jeho obraz pak mnohdy vyzní jako "protiobraz", jak to často používá pan vůdce landsmannschaft Posselt.

Domnívám se, že je nejenom právem, ale i morální povinností všech odbojářů a legionářů - a samozřejmě nejen jich, ale všech vlasteneckých organizací - postavit se za postoj pana prezidenta k hnusným požadavkům landsmannschaftu na jakési omluvy odsunutým Němcům. Máme totiž neblahé zkušenosti s katastrofálními následky omluvy sudetům našeho prvního popřevratového exprezidenta, jejíž shnilé plody právě sklízíme v v útočnosti a drzosti zahraničních převážně bavorských vysídlenců, a jejich páté kolony u nás - pánů Tollnerů a Doležalů všech typů - zvláště pak v obsazených médiích.

Žádné vládní, natož prezidentské omluvy sudetům ! To by mělo být nejenom heslo dne, ale stálý postoj ČSBS a ČSOL i dalších vlasteneckých organizací.

Musíme tlačit na vládu, aby se takto chovala,a nikoli, aby kasuisticky dovolovala přifařovat "sudety" a zejména Posselty jako černé vzadu k oficiálním delegacím. Podle protokolu by měli být takoví návštěvníci z jednání vykázáni - nebo už tu platí jiné pořádky ???

ČSBS a ČSOL by měla žádat resignaci europoslance Roučka za totální faux pas naprosto nepřípustné omluvy sudetům, která z republiky činí jakéhosi spoluviníka příběhu II.světové války ! ČSSD by si toto měla rychle uvědomit - jinak bude ztrácet hlasy voličů odbojářů a rodin, které v nastávajícím zápase o stát bude potřebovat jako sůl. Bude-li ignorovat spravedlivý požadavek odbojářů, a nebude-li se pan Rouček veřejně kát a neposype si hlavu pokálenou sudetoomluvou českým národním popelem - teď by se měl omluvit Čechům a zejména všem pozůstalým po obětech nácků a sudeťáků ! - pak ČSSD přijde o mnohé hlasy voličů. Taková je logika "české pře", jak to správně nazval spisovatel Alexej Pludek v jedné své vynikající knize. My už jsme sami začali proti panu Roučkovi protestovat - v Brně i v Boskovicích s transparenty, kde jsme nejen žádali jeho rezignaci, ale též ukázali zločiny vyhnání 250.000 Čechů z pohraničí a 100.000 Čechů z vnitrozemí - ano, "Herr Posselt, genau so !" je otázka, zdali to stačí a jestli jednou nebudeme muset tlouci na eurokanceláře a své české národní zrádce nebudeme muset defenestrovat do hnoje jako Slavatu s Martinicem. Každopádně naši členové by měli svolávat protestní schůze a posílat Roučkovi výzvy k resignaci. Pohár trpělivosti, myslím bohatě přetekl.

ČSBS Boskovice


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz