PhDr. Jiří Jaroš Nickelli
-
Fotografie letovického masakru Čechů nalezeny. Zabíjení po německu v obrazech


V současnosti se rozjela mediální kauza tzv. masakru Němců v Dobroníně v květnu 1945. Přitom v tomtéž květnu 1945 došlo k bestiální hromadné vraždě 19 českých vlastenců a vlastenek na koupališti v Letovicích. O tyto zločiny se však současná proněmecky orientovaná média nezajímají. ČSBS Boskovice nyní má soubor fotografií, které detailně dokumentují spáchaný zločin německých nacistů a jejich pomahačů. Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy ČSBS Blansko-Boskovice PhDr. Jiřího Jaroše Nickelli.


Pane doktore, jak jste se dobrali těchto fotografií?

Náš ČSBS v Boskovicích léta vedl známý odbojář Mgr. Karel Klemsa, člen odbojové skupiny "Za svobodu". Po jeho úmrtí nám rodina věnovala celou pozůstalost. Ta obsahovala soubor 21 kvalitních černobílých fotografií pohlednicového formátu, opatřených přesnými identifikacemi českých obětí nacistických vrahů. Jsou mezi nimi i ženy a dívka. Pokud je nám odbojářům známo, žádná z fotografií - až na jedinou výjimku, celkový záběr rakví - ­nebyla publikována. Jedinou zmíněnou fotografii otiskl profesor Vojtěch Žampach, CSc., v dnes zapomenuté publikaci „Se smrtí v týlu", vydanou roku 1984 tehdejším blanenským ČSPB.


Co fotografie dokumentují?

Byl to ukrutný zločin tzv. zvláštního německého protipartyzánského komanda, usazeného v Letovicích od ledna 1945. Tehdy Němci již nestačili paralyzovat bohatou partyzánskou činnost na Drahanské a Českomoravské vysočině stabilními oddíly wehrmachtu a bezpečnostní policie SS. S výsadky z Británie a SSSR přicházeli nejen parašutisté, ale též výzbroj. výstroj, léky a výbušniny. Proto do Letovic přišlo 28. komando „zvláštního použití" pod vedením SS-Obersturmführera Herberta Kuky, sudetského Němce, původem od Krnova. Bestiální vrah Čechů měl k ruce 35 důstojníků a mužů pod vedením esesmanů Bussata a Neumanna. Komando za pomoci udavačů různých národností začalo na tehdejším okrese Boskovice řádit od 23. února 1945 a provedlo brutální akce proti místním Čechům a partyzánům v Újezdě u Černé Hory, ve Skaličce, v Šerkovicích, v Tasovicích, ve Velenově, ve Zbraslavci a jinde. Za základnu této zločinecké činnosti si komando vybralo hotel Lamplota na koupališti v Letovicích. Nacisté zabavili českému vlastenci Hubertu Lamplotovi hotel již počátkem okupace. pro domov tzv. hájotů - Hitlerjugend. Čeští vlastenci připravili na hotel atentát, který však proběhl bez následků pro Hájoty, kteří byli na polním cvičení v lesích. Zato čeští vlastenci zaplatili velmi tvrdě, i když pachatelé byli odhaleni až roku 1943! Přes padesát Čechů bylo zatčeno, mezi nimi i mí dva strýcové z otcovy strany. Jeden z nich pak byl umučen v Osvětimi. Řada jich byla popravena. V lesíku u koupaliště pak koncem dubna až počátkem května 1945 Kukovi vrazi za řevu náklaďáků stříleli ranami do týla české mučedníky, které předtím podrobili nelidskému mučení se speciálními obušky a jinými ukrutnostmi. Mezi oběťmi byly též matky, manželky a dcery zatčených vlastenců. Byly mučeny stejně bestiálně jako muži !


Co se stalo pak?

Nacisté zahlazovali stopy. Tři hromadné hroby, které si oběti musely vlastnoručně vykopat (!), zasypali a maskovali chvojím, listím a mechem. Jenže již v polovině května 1945 se hroby počaly propadat a takto byly objeveny. Je nutno dodat, že devatenáct obětí dne 9.května 1945 doplnila oběť dvacátá. Zločinec Kuka před svým útěkem z Letovic ponechal na koupališti náklaďák plný výbušnin. Číšník hotelu pan Zvěřina dostal za úkol prohlédnout vůz, ale vtom trhaviny explodovaly a roztrhaly českého vlastence na kusy. Požár koupaliště a hotelu dokonal úmyslně nastraženou zkázu německých vrahů. Kuka plánoval masakr s velitelem brněnské policie, esesákem a masovým vrahem Maxem Rauschem.


Obrátili jste se s nálezem i jinam?

Po dokumentaci postoupíme fotografie naší Ústřední Historicko dokumentační komisi v Praze.


Co televize ?

Česká televize o prezentaci letovického zločinu nemá zájem. Již před časem jsem se obrátil na pana ředitele s žádostí o zveřejnění tohoto masakru na Češích. Reakce byla odmítavá. Holt - není to Dobronín ! A propó Dobronín - stále jsme neviděli ani jeden případ přesné identifikace oběti. A v Letovicích máme všechny oběti identifikovány. Známe i vrahy. Nakonec podle některých pamětníků letovický masakr po zveřejnění v brněnském tisku rozhořčil brněnské Čechy tak, že žádali hromadný odsun Němců do Pohořelic. Jedna bestialita plodila druhý exces.


Byli někteří vrazi potrestáni?

Dobrá otázka. Samozřejmě, nikdy! Kuka, Bussat. Neumann a další esesáci pohodlně odjeli do Bavorska. S nimi utekli též letovičtí nacisté Ikráth, Morkes. Ricker. Tobisch a další. Ještě den před útěkem Kuka opilý řval na letovickém náměstí, že prý "za něho nebyla prolita kapka české krve" (!!). ČSR nikdy nepožádala o jejich vydání a potrestání. Souzeni pak byli jen zajištění konfidenti. Je to stále nesplněný dluh Německa vůči nám - bohužel i s podílem české liknavosti na spravedlnosti vůči národu. I proto naše HDK chce žádat o obnovení Komise pro válečné zločiny, neoprávněně zrušené vládou dr. Mariána Čalfy. Jako odbojáři žádáme - "Konec mlčení o masakrech na Češích v květnu 1945! Konec českého sebemrskačství vůči Němcům !"

Za rozhovor poděkoval Mgr. Václav Žalud


Pozn. red. Zatímco není možné dosáhnout, aby ČT odvysílala program, nebo alespoň zmínku, o 19 Češích, kteří byli po sadistickém mučení zavražděni koncem dubna nebo počátkem května 1945 esesáckým komandem vedeným Kukou, sudetským Němcem, točí ČT, jmenovitě D. Vondráček, pořad o poválečných německých obětech „Řekni, kde ti mrtví jsou“. O jmenovaném se B. Posselt v r. 2010 na 61. sjezdu též zmínil. Označil jej za dlouholetého partnera sudetoněmeckého landsmanšaftu pro dialog v ČR, jemuž také SL již před lety svěřil nějaká svá témata. Vondráček obdržel za své „dílo“ cenu od dr. E. Steinbachové, předsedkyně nechvalně známého BdV, Svazu vyhnanců, a současně byl i odměněn finančně. Můžeme říci, že Jidáš dostal své stříbrné?

Německé noviny česky psané nemusíme kupovat. ČT, i když dává často vyloženě proněmecké pořady, však poplatek zatím musíme platit a tím také spolufinancovat tyto „aktivity“, které považujeme za zavrženíhodné.

Patří ČT ještě ke skutečně českým médiím?

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz