PhDr. Jiří Jaroš Nickelli
Dcery knížete? Ne, dcery Koniáše!


Nedávno náš pan prezident prof. Václav Klaus výstižné osvětlil činnost jistého koryfeje naší morálky, když pravil, že mezi ním a Koniášem leží pouze tři století. Ve stejném duchu se nese činnost dcer rájeckého knížete. Žalují knihu o restitucích, kde se zcela přesně píše o chování se knížete za okupace, o jeho podepsání přihlášky k reichu, o jeho vstupech do tří složek nacistických, o jeho darech wehrmachtu a jiné příběhy protektorátní éry z jeho panství.

Autorka knihy CUl BONO RESTITUCE, která vyšla za podpory Českého svazu bojovníků za svobodu a emeritní europoslankyně Jany Bobošíkové, je žalována za osm prý nepravdivých urážlivých výroků na adresu knížete. Výroky mají například podobu věty, že kníže "pozbyl čs. občanství podle dekretu 33/1945 Sb." A podobně. Věty absolutně pravdivé, podložené archiváliemi a dokumenty československého státu. Autorka je ani nevytvořila, ani nefalšovala, ani nepozměnila. Pouze je pravdivě a přesně citovala. Dcery knížete to tak rozezlilo, že požadují - vymazat těchto osm výroků z celkem jednoho tisíce pětiset knih!


Od doby, kdy Koniáš pálil bible kralické a dupal po nich okovanými botami. se ani v Českém království za bývalé rakouské monarchie, ani v Československé republice - s výjimkou spisů Havlíčkových - nedála taková cenzura. Pravda, za I.světové války se vymazávaly z českých novin celé odstavce. Ovšem to tady řádil katan českého národa arcivévoda Bedřich Habsburský, který za maličkosti hned Čechy střílel a věšel.

Zřejmě tato cenzurní cesta se zalíbila dcerám knížete z Rájce. Je třeba tu českou luzu naučit moresům a zakázat všechno, co by mohlo upomenout na kolaborantskou éru jejich vznešeného tatíka.

Jako ten, kdo zažil na vlastní kůži pět procesů s těmito knížecími dcerami, si dovedu představit. jak asi bude pracovat žaloba. Od obvinění. že prý autorka nařkla knížete z členství v NSDAP. až po tvrzení, že nikdy nebyl v třech nacistických organizacích, protože prý "nikdo nikdy nepřinesl jeho přihlášky s podpisy." Podpisy totiž existovaly - byly však, jak je v u nás zvykem. ukradeny. I s příslušnými přihláškami, legitimacemi a protokoly. Knížecím dcerám je totiž zcela buřt, že existuje protokol hned pěti komisařů místního národního výboru v Rájci, kteří museli jako orgánové státní moci a správy svými vlastními podpisy stvrdit jeho členství a doložili to - mimo jiné i dnes ukradeným protokolem sepsaným se samotným knížetem. A je toho daleko víc, co by se dalo povědět o kolaboraci pana knížete, včetně toho, že byl fotografován v albu nacistického spolku válečníků - které se našlo světe div se právě u jeho vrchního účetního, nacisty a místostarosty německé části Rájce, s nímž byl pan kníže - opět se divme - zapsán ve spolku válečníků. Dnes ovšem je album ukradeno a na státu leží zanedbaná povinnost takový dokument ochránit. Stejně jako protokol pana knížete a dokonce i prapor válečníků, který byl zase pro změnu ukraden z rájeckého zámku ještě v padesátých letech.

Rájec může být zapsán do Guinessovy knihy rekordů v počtu krádeží pro pana knížete - po převratu 1989 se zde ukradly i dvě protokolní knihy za 340.000 a až za šest dlouhých let - pochopitelně po soudech - se jedna z nich lurdským zázrakem zas zjevila tam, kde ji nikdo nečekal. Samozřejmě obsahovala údaje o členství pana knížete v německých organizacích a dokonce i návrh lidu, aby pan kníže za to. že za války žádným Čechům nepomohl, patří z Rájce ven i s rodinou! Jo, ta pravda je někdy moc tvrdý chlebíček. Hlavně pro restituenty.

Dovedu si představit ten obraz - odsouzená redaktorka knihy bude v Blansku upoutána u kůlu řetězy. Kolem bude poskakovat blanenský obhájce knížete a přihazovat chrastí na hranici. Poté postupně předstoupí oněch tisíc pět set kajícníků se zločinnou knihou a za rachotu bubnů nechají vymazat osm kacířských výroků z čarodějnické knihy o nacistických restitucích. Na věčné časy uloží autorce věčné mlčení, anobrž "silentium perpetuum". Poté blanenský pomocník zapálí hranici, když předtím autorce nasadí kacířskou čepici, ­poněvadž vymítání ďábla bylo bezúspěšné. Načež druhý den v tom samém městě upálí mne jako autora kacířské desky z Doubravice, která praví totéž.

Uvidíme, zdali demokracie v Česku pokročila natolik daleko, aby se to stalo skutkem.

Pak bude jásot nacirestituentů oprávněn.

My, odbojáři, se tážeme - jak dlouho se ještě české soudy budou zabývat nesmyslnou a prolhanou cenzurou? Jak dlouho ještě se bude porušovat Listina základních práv a svobod a její články 15 a 17 o svobodě vědeckého bádání a o svobodě projevu a informací??


Poznámka redakce: České národní listy společně se všemi českými národními organizacemi, jak jsme přesvědčeni, stojí za PhDr. Jiřím Jarošem Nickellim i za Mgr. Nečasovou v jejich odporu proti neoprávněným restitucím, proti nactiutrhačným útokům potomků nacišlechty.

Odsuzujeme nejen fyzická napadání, ale i výhrůžky fyzickým napadením a všechny formy psychického nátlaku i vydírání. Je zajímavé, že objektem takovýchto útoků jsou především lidé, někdy i jejich rodiny, kteří se angažují v zápase s agresivním sudetismem, nacišlechtou za naše národní a státní zájmy.

V této souvislosti si připomeňme též na útoky na brněnského profesora dr. Jaroslava Hrocha, CSc., kterému po publikaci článku „Odboj proti nacismu, Česká televize a pokusy o zkreslování dějin“ vulgární anonymy vyhrožovali mj. i fyzickou likvidací.

Věříme, že přes určitou „vyprázdněnost“ archivů, zřejmě také v důsledku snah o zahlazení důkazů proti nacišlechtě, paní Mgr. Nečasová i pan PhDr. J. Jaroš Nickelli

u soudu uspějí a budou se moci opět věnovat činnosti na národním poli.

Nově tak podnícený zájem o publikaci CUI BONO si pravděpodobně vyžádá i dotisk tohoto díla.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz