Papež -Třetí světová válka již začala

Z tiskové konference papeže Františka na palubě letadla při návratu ze srpnové návštěvy Jižní Koreje.


Víte, že americké síly nedávno začaly bombardovat teroristy v Iráku, aby zabránily genocidě, chránily minority, včetně katolíků, kteří jsou pod vaším vedením. Moje otázka zní: schvalujete americké bombardování?


Děkuji za tak jasnou otázku. V těchto případech, kde dochází k nespravedlivé agresi, mohu říci pouze toto: je dovoleno zastavit nespravedlivého agresora. Podtrhuji to slovo: zastavit. Já neříkám bombardovat, vést válku, říkám zastavit nějakými prostředky. Jakými prostředky mohou být zastaveni? To se musí zvážit. Zastavit nespravedlivého agresora je dovoleno.


Ale také nesmíme ztrácet paměť. Jak často pod touto výmluvou, že zastavujeme nespravedlivého agresora, mocnosti (které zasáhly), převzaly kontrolu nad lidmi a vedly skutečnou dobyvatelskou válku.


Jeden samotný národ nemůže posoudit, jak zastavit nespravedlivého agresora. Po Druhé světové válce vznikla idea Spojených národů. Právě tam by se o tom mělo diskutovat. Je tu nespravedlivý agresor? Zdá se, že ano. Jak ho zastavíme? Pouze tohle, nic víc…


Zastavit nespravedlivého agresora je právo, které má lidstvo, ale také je to právo, že agresor musí být zastaven, aby nekonal zlo…


Kdosi mi řekl: „Otče, víte, že jsme ve Třetí světové válce, ale po kouscích? On pochopil! Je to svět ve válce, v němž se dějí tyto krutosti.Chtěl bych se zaměřit na dvě slova. Zaprvé – krutost. Děti dnes nic neznamenají. Kdysi se mluvilo o konvenční válce, dnes to neplatí. Neříkám, že by konvenční války byly dobrou věcí, ne. Ale dnes přiletí bomba a usmrtí nevinného spolu s viníkem, dítě se ženou, maminkou, zabijí všechny. Ne! Musíme se zastavit a trochu přemýšlet o úrovni krutosti, na kterou jsme se dostali. Avšak toto nás musí vylekat! A to není pro nahánění strachu. Lze udělat empirický výzkum o úrovni krutosti lidstva, která nám v tomto okamžiku poněkud nahání strach.


Druhé slovo, o kterém bych chtěl něco říct, má s tím prvním spojitost. Je to mučení. Dnes je mučení skoro jedním, řekl bych, z běžných prostředků chování zpravodajských služeb, v soudních procesech atd. Mučení je hřích proti lidstvu, je to zločin proti lidstvu a katolíkům já říkám: „Mučit nějakou osobu je smrtelný hřích, je to těžký hřích!“ Ale je to ještě víc: je to hřích proti lidství.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz