Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

B. Sobotkovi

V Praze dne 6.3.2014


Vážený pane předsedo vlády,


již v době vytváření současné koalice jsem zaznamenal Vaši zvláštní náklonnost ke KDU-ČSL. V rozporu se stanoviskem pana Andreje Babiše, který se klonil spíše k Úsvitu jako koaličnímu partnerovi, jste prosadil své.


Nejen že jste ve vládě svěřil dvě ministerská křesla KDU-ČSL, která mají co dočinění s církevními restitucemi, jichž je uvedená strana tvrdým zastáncem, ale zatím jste ani nedokázal zajistit, pokud mám aktuální informace, nějakého vhodného kandidáta po JUDr. P. Šťovíčkovi, řediteli Státního pozemkového úřadu, který hraje významnou roli v procesu církevních restitucí. Jmenovaný byl odvolán M. Jurečkou, ministrem zemědělství, jenž může jmenovat do takto uvolněného místa svého kandidáta, tedy člověka, jenž bude i v případu církevních restitucích sledovat jeho ministerskou linii, a to samozřejmě ke škodě velké většiny občanů, kteří církevní restituce odmítají.


Mnohem závažnější je následující skutečnost. Jedním z ministrů za KDU-ČSL je pan Daniel Herman, který mistruje kultuře. O panu Hermanovi je známo, že je dlouhodobým funkcionářem Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG). Od 23.2.2014 je dokonce předsedou tohoto spolku. Zřejmě je Vám známá i skutečnost, že SAG je pouze dceřinou organizací mnichovské Ackermenn-Gemeinde, která je jednou ze základních složek sudetoněmeckého landsmanšaftu a jako taková sleduje program i cíle landsmanšaftu. Z uvedeného vyplývá, že pan D. Herman je takto zprostředkovaně členem sudetoněmeckého landsmanšaftu. A aby tomu nebylo dost, pak je třeba ještě dodat, že jeho šéfporadce, ing. J. Talíř, také politik KDU-ČSL, byl delším dobu předsedou SAG, nyní však zastává funkci pouze místopředsedy SAG, tudíž také jde o člena sudetoněmeckého landsmanšaftu, který z ministerstva odejde pouze tehdy, jak sám prohlásil, získá-li místo v Radě ČT. Nezdá se Vám, že dva členové sudetoněmeckého landsmanšaftu na jednom ministerstvu jsou přespříliš? Pro většinu občanů je zcela nepřijatelné, aby ministr české vlády byl členem sudetoněmeckého landsmanšaftu. Pane premiére, jistě jste také věděl, když jste prosazoval KDU-ČSL jako koaličního partnera, že jde o stranu, která vedle TOP09 je nejvíce germanofilní a sudetomilní, od níž můžete očekávat tvrdě proněmecké a na druhé straně tvrdě protikomunistické postoje, které národ vedou jen k rozdělení.


Vážený pane ministerský předsedo, Vaše vláda je tak zřejmě první českou vládou, v níž zasedá ministr, člen sudetoněmeckého landsmanšaftu. Pokud se domníváte, že je to v pořádku, pak Vám ale kladu otázku, proč naše veřejnost o uvedeném nebyla zatím vůbec informovaná? Já zastávám stanovisko, že jde o skandální záležitost zamlčování důležitých informací, na něž jako občané máme právo a Vy jako ministerský předseda za tuto nedostatečnou informovanost nesete také odpovědnost.


Problémem je i nezaměstnanost. Je u nás větší, než kdykoliv historií. Zahraniční politika, jíž provádí pan ministr Zaorálek, např. vyhledávání sankcí čí jiných trestů vůči Rusku, může přispět nejen ke zhoršení vztahu s tímto státem, s jehož nedávnými opatřeními přes hlubokou štvavou propagandu z EU a USA, souhlasí značná část našeho obyvatelstva, ale i k dalšímu růstu nezaměstnanosti. Politika pana Zaorálka kope příkop mezi částí voličů a ČSSD a nikoliv mezi ČR a Ruskem, jak bludně si domýšlí. Jsme překvapeni i tím, že někteří ministři Vaší vlády už napřed zatracují ruskou spoluúčast na dostavbě Temelínu, když vláda ještě nerozhodla.


Závěrem se pokusím formulovat otázky, o jejichž zodpovězení Vás prosím.

1. Jak zajistíte, aby do funkce ředitele Státního pozemkového úřadu byl jmenován odborník, který bude nezávisle na ministrovi, jemuž je podřízen, vykonávat svůj úřad, zvláště ve vztahu k církevním restitucím, bez vlivu KDU-ČSL?

2. Domníváte se, jak mnozí z nás, že funkce ministra vlády ČR, jeho náměstků, úředníků ministerstva a poradců je neslučitelná s členstvím v sudetoněmeckém landsmanšaftu nebo naopak zastáváte stanovisko, že je úplně jedno, že ministrem vlády, nebo pracovníkem ministerstva je člen nebo členové landsmanšaftu?

3. V době volební kampaně ČSSD naznačovala, že by mohla uspořádat i referendum o církevních restitucích. Dnes víme, že to neuděláte. Jak však chcete zajistit alespoň přiměřenost restitucí, aby jejich rozsah uspokojil většinu obyvatelstva. V demokratické společnosti platí, že hlas lidu, je hlasem rozhodujícím, pro některé pak i hlasem Božím.

4. Jak hodláte zamezit, aby nedošlo ke zhoršování vztahů mezi ČR a Ruskem, jak v oblasti politické tak i ekonomické?


Velni děkuji za Vaši odpověď a za cokoliv co konkrétně podniknete v předmětných problémech.


S úctou

Emil Šneberk

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz