Není už na čase zrušit předpojatý tribunál v Haagu. Zločiny proti Srbům, Albáncům i Romům opět zameteny pod koberec?


Prof.Dr.Rajko Doleček, DrSc.


Listopad 2012 se stal černou skvrnou v dějinách mezinárodního práva, protože v něm soudní fraška, zvaná Mezinárodní trestní tribunál pro válečné zločiny v někdejší Jugoslávii (ICTY), de facto prodloužená ruka USA, propustil po novém soudním řízení jako nevinné dva chorvatské generály A.Gotovinu a M.Markače, před rokem odsouzené za válečné zločiny na 24 a 18 roků. A propustil již podruhé zatčeného známého kosovsko-albánského velitele UCK a nějakou dobu i premiéra Kosova, Ramushe Haradinaje a jeho dva spolu zabíjáky Idrize Balaje a Lahi Brahimiho, za četné válečné zločiny, za vraždy a mučení zajatých Srbů, Romů i Srbsku loajálních Albánců. Nebyli prý po ruce svědkové jejich četných zločinů. Udávalo se, že snad osmnáct svědků zmizelo.


Generál Gotovina velel operacím Záblesk a Bouře (květen a srpen 1995), ve kterých bylo za přispění bosensko-muslimské armády a letectva NATO vyhnáno a oloupeno na 220 000 Srbů, žijících po staletí v Chorvatsku, v Kninské Krajině, Slavonii. Mnoho jejich domovů bylo vypáleno a zničeno bombardováním. Hodně přes 1 000 Srbů, kteří neuprchli, bylo zavražděno. Čeští turisté, kteří po roce 1995 projížděli Kninskou Krajinou, viděli na vlastní oči vypálené a zničené srbské osady. Operaci plánovali najatí američtí generálové - žoldnéři C.Vuono, C.Saint a H.Soyster. Generál Markač byl generálem policie Chorvatska, jehož armádu masivně vyzbrojilo hlavně „mírumilovné“ Německo. Německé zbraně tu zase zabíjely po 50 letech. Nikdo za tuto genocidní operaci nebyl souzen. Havlovo společenství a OSN celkem nic proti tomu nepodnikly, neprotestovaly. Množství zbraní (sklady NDR) pro chorvatskou armádu (140 000 mužů) bylo téměř veřejně pašováno z Německa přes Rakousko a Maďarsko.


Po prvním zatčení R.Haradinaje a jeho spolu zabijáků prohlásila o nich prokurátorka ICTY Carla del Ponteová, která jinak vystupovala protisrbsky:


-„Před vámi jsou lidé, obžalováni za zločiny – hrozné, kruté, násilné zločiny; zločiny vraždy, vyhánění a mučení, znásilňování, únosů, násilného věznění až nejkrutějšího týrání…Nepochybujte ani trochu, a obžaloba to i dokáže, že tito tři lidé – tento pán války (tj. Hradinaj), jeho poručík a jeho vězeňský dozorce – mají okrvavené ruce…“ (z knihy Paní žalobkyně, Profil, Bělehrad, 2008, str.291).


Je zcela zřejmé, že Tribunál ICTY je politická instituce, která měla po stránce právní ospravedlnit ilegální postupy, zločiny Západu (Evropská unie, NATO, USA) proti Jugoslávii, Srbům. Západ si Tribunál vynutil 25.května 1993 rezolucí Rady Bezpečnosti 827 i když RB neměla k tomu mandát – mělo by ho pouze Valné shromáždění OSN. Bylo by totiž jistě divné, kdyby zakladatelé Tribunálu v Haagu dovolili, aby v něm byl odsouzen nějaký významný Albánec nebo Chorvat, protože by tím odsoudili sami sebe, jako organizátory největší etnické čistky v Evropě po II.světové válce (chorvatské operace Záblesk a Bouře) a jako organizátory odtržení Kosova, za vyhnání tamních 230 000 Srbů, Romů, Goranců, Srbsku loajálních Albánců, za četné vraždy, loupeže a ničení, a také za vraždění Srbů a Romů k získání jejich orgánů k transplantacím.


V kontextu s tím ztrácí cenu i Nobelova cena míru pro 2012 udělená pro Evropskou unii, když se tato v roce 1999 účastnila zločinu agrese proti zbytku Jugoslávie, bez povolení RB OSN, za 78 dnů bombardování, vandalského ničení a zabíjení, bez omluvy, bez kompenzace, za lži proti srbské propagandy.


Události na Kosovu se trapně dotýkají i nás, protože náš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, svým nesmyslným uznáním suverenity Kosova (21.května 2008) nejen přerušil tradiční bratrské vztahy se Srbskem, za pohrdání českým parlamentem, ale uznal i kriminálními postupy zatíženou vládu Kosova. Jak může takový člověk kandidovat za prezidenta České republiky? Nemá být zrušen tak jednostranný Tribunál a nahrazen jiným, spravedlivým, nepředpojatým?

Ostrava, 30.11.2012


Zločiny proti Srbům, Albáncům i Romům

opět zameteny pod koberec ?

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli


Zpráva o osvobození expremiéra tzv. státu Kosovo Ramushe Haradinaje mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii ( např. Metro 30.11.2012, s.05) musela šokovat nejen přátele Srbů a všechny Slovany - ale především všechny přesvědčené humanisty bez rozdílu národností. Haradinaj byl již roku 2008 jako bývalý velitel tzv. "Kosovské osvobozenecké armády" (UCK) za vraždění, pronásledování, znásilňování srbských, albánských a romských obyvatel Kosova osvobozen od obvinění "pro nedostatek důkazů". Roku 2010 se tribunál k případu musel vrátit znovu. Srbský žalobce žádal pro Haradinaje dvacet let vězení. Co se však mezitím odehrálo ?


Rovnou devatenáct svědků proti Haradinajovi bylo během mezinárodního procesu zabito "neznámými pachateli" (?)

V této souvislosti je nutno položit otázky : Jak je to vůbec možné ? Jak toto mohl mezinárodní tribunál připustit ? Jak to, že tito svědkové nebyli ochránění podle programu na ochranu svědků ?? Jak mohlo dojít k tak necivilizovanému, zločinnému odstranění osob ??


Civilizovaní lidé k takovému "průběhu procesu" a k odstraňování svědků - což konstatoval srbský žalobce Vladimir Vukčevič ve vyjádření pro bělehradský Informer - musí zaujmout jediný postoj. Naprostý nesouhlas, naprosté odmítnutí takovýchto praktik, naprosté odmítnutí takového poškození žaloby na důkazech.

Devatenáct obětí bude ležet nejen na obviněném, ale i na tribunálu, jako morální mlýnské kameny až do doby, než se vše znovu řádně vyšetří - pokud to ještě vůbec lze vyšetřit .

A devatenáct obětí je nutno připočítat ke všem dosavadním tisícům obětí řádění tzv. kosovských "osvobozovatelů". Celý tento proces připomíná charakteristiku Srbů všech těchto tribunálů pro Jugoslavii - postižení Jihoslované jim říkají "klokaní soudy". Můžeme jen konstatovat, že pro tyto soudy platí onen citát z díla židovského klasika Franze Werfela - "Ne vrah, nýbrž zavražděný je vinen". Takto se dnes nakládá s památkou nevinných obětí válečného běsnění v Kosovu - ať jsou to nevinní Srbové, Albánci nebo Romové. Zločiny jejich vrahů a pomahačů jsou zametány pod koberec zapomnění. Legitimními soudy (?). Chtělo by to zase nového Voltaira, který by to glosoval slovy typu "Ani legitimní - ani soudy"? A co naši humanisté - budou opět mlčet - nebo se jen zabývat Tibetem a Čínou ?


Na margo mezinárodního tribunálu mohou humanisté vyslovit jen příkrý odsudek - taková je bezzubost mezinárodního orgánu ? Taková je neschopnost orgánů soudu ochránit korunní svědky ? Kde je odpovědnost ?

ČSBS BoskoviceWebová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz