Nehasnoucí česko-slovenská tradice


Dne 21.7.1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik. Jeden z trojice zakladatelů ČSR, společného státu Čechů a Slováků.

Muzeum v Košiariskách připomíná slavného rodáka, vědce, politika a diplomata pečlivě uspořádanou sbírkou dokladů o jeho životě a díle. Sbírka je umístěna v prostorách bývalé evangelické fary, Štefánikova rodného domu. Stojí u kostela v sousedství nádherných staletých lip a poblíž pomníčku padlých z 1. světové války.

Monumentální pomník, Štefánikova mohyla, u které vyvrcholily letošní slovenské oslavy 130.výročí narození výrazné osobnosti československých dějin, se tyčí na nedalekém vrchu nad Brezovou - na Bradle. Mohyla byla postavena r.1927-28 podle projektu národního umělce Dušana S. Jurkoviče. On sám, Štefánikův blízký krajan, starší vrstevník a národovec, o svém díle řekl: "Myšlenka vznikla v prvé chvíli velké bolesti nad tragickým osudem, ve chvíli, kdy ho, už jen mrtvého, objala osvobozená zem. Spojením rozměrných hmot spišského travertinu, drsně opracovaných tupým hranolem ocele, převážně bílé barvy, ostře zařezaných do prosté a jinak nedotčené přírody a místa, ať v namodralém oparu ranních mlh, ať na azurové klenbě dalekého horizontu rozjásaného sluncem, pokusil jsem se vytvořit dílo hodné legendárního života Štefánikova, plného souzvuku, hrdinství, harmonie a krásy.

Mohyla na Bradle, odkud je čarokrásný pohled do údolí řeky Váhu a Moravy, představuje ojedinělou památku evropského formátu. Ztělesňuje symbol lásky a vděčnosti Slováků i Čechů k jednomu z tvůrců jejich společného státu. Nádherné dílo je se svou tumbou s významnými nápisy a čtyřmi mohutnými obelisky na všech čtyřech světových stranách nejen projevem vděku a uznání hrdinovi, ale i apoteózou myšlenek, pro které žil a zápasil s výzvou příštím generacím, aby nepřestávaly střežit tradice svých otců a dědů.

Štefánikova mohyla byla r.1968 prohlášena národní kulturní památkou připomínající osobnost předního představitele 1.zahraničního odboje za 1.světové války a spolutvůrce ČSR.

Jeho jméno nesla v době národně osvobozovacích bojů 1.čsl. brigáda, 2.partyzánská brigáda, pět partyzánských oddílů a pancéřový vlak. Nová pamětní tabule byla na Bradle odhalena 28.10.1988 u příležitosti 7O.výročí samostatného čsl.státu.

Ochrana proti přirozenému chátrání památky v přírodním prostředí a restaurace monumentálního díla probíhala v letech 1968, 1987-8 a zvláště radikální obnova - včetně výměny třetiny drahocenných travertinovývh bloků - v letech 1994-6.

   M.R.Štefánik, až dosud generál francouzské armády, byl tehdy nostrifikován slovenskou armádou. Neměla by totéž udělat i armáda česká? Nepatří osobnost Štefánikova oběma nástupnickým státům rovným dílem? Byl přece jedním z hlavních strůjců jejich svobody a nadšeným zastáncem jejich jednoty.

  Myšlenka česko-slovenské vzájemnosti je u obyvatel obou břehů řeky Moravy stále živá, stejně jako památka na společně prožitou minulost, na společné boje, na společný stát a jeho zakladatele. Když nám společný stát dělili /"bez referenda"! připomínají vyčítavě/ - slibovali nám, že prostý občan nic ani nepozná, slibovali nám nadstandardní vztahy a že se v Evropské unii zase setkáme. Je na čase sliby plnit. Ústava EU dovoluje ustavovat v rámci integrace i užší skupiny zemí - jako je třeba Benelux nebo Severní rada. Je na čase zřídit v rámci EU i unii Čechů a Slováků.

                                     

 Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Brno

 

 


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz