Nefalšují se již jen naše dějiny, ale ničí se i viditelné důkazy historických skutečností a pravdy


Pomník okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích


Odstranění pardubického pomníku rudoarmějce může být prvním krokem ke skutečnému vypořádání s propagandistickou pietou připomínající údajné osvoboditele.


Zastupitelstvo Pardubic rozhodlo na svém pravidelném zasedání v pondělí 30. března o tom, že Památník osvobození v Tyršových sadech připomínající vojáky Rudé armády bude odstraněn.


Jak připustil primátor města Martin Hradecký (ANO), vliv na rozhodnutí, kterým se zřejmě definitivně uzavírá několikaletý spor, měla čerstvá návštěva konvoje spojeneckých amerických dragounů ve městě.


Prostě jsme si při společné návštěvě pivovaru s těmi milými skromnými kluky uvědomili, že jim dlužíme i něco víc než jen pár malých piv a mávání americkou vlajkou. Měli bychom konečně dát jasně najevo, že skutečnými osvoboditeli byli v květnu 1945 jen Američané. A to i tady v Pardubicích,“ dodal přesvědčeně současný nejvyšší představitel města.


O osudu pomníku se živě diskutovalo již před čtyřmi lety, kdy se plánoval jeho přesun. Názory odborné i laické veřejnosti byly tehdy různé, několik osobností včetně ředitele pardubického Státního okresního archivu a děkana Filosofické fakulty pardubické univerzity s přesunem nesouhlasilo s tím, že sovětská vojska měla bezesporu zásadní roli v osvobození východních Čech (a tím i Pardubic) od německé armády


Pan primátor má značné mezery ve znalosti dějin 2. Světové války a jejího konce. Pokud je mě známo (jsem dobře informovaný, rodiče z toho kraje pocházeli, bratr maminky byl v Chotěboři zastřelen - popraven fašisty s ostatními partyzány)


ANI JEDEN AMERICKÝ VOJÁK NEVSTUPIL DO 30 BŘEZNA 2015 DO PARDUBICKÉHO KRAJE, TEN BYL OSVOBOZEN VOJÁKY RUDÉ ARMÁDY, TA BYLA MNOHO- NÁRODNÍ, ALE AMERICKÝ VOJÁK V RUDÉ ARMÁDĚ NEBYL


Při slovech primátora pardubického kraje s mí chce víc jak zvracet


http://denikreferendum.cz/…/20113-pomnik-okupantu-musi-pryc…

Filip Outrata: Pomník okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích - Deník Referendum

Odstranění pardubického pomníku rudoarmějce může být prvním krokem ke skutečnému vypořádání s propagandistickou pietou připomínající údajné osvoboditele.

denikreferendum.cz|Autor: SortofPánové neznají zákon 122/2004 o válečných hrobech a pietních místech. Hrozí jim pokuta až 200.000 a trestní stíhání.

Horší ovšem je, že ani odpůrci tohoto barbarství neznají zákony našeho státu a neumějí je používat.

Musí se naučit používat zákony proti barbarům.

Totéž se dělo v Praze s okřídleným lvem. A když jsem Hermannovi poukázal na zákon,stala se obrovská změna...Je třeba učit se i od nepřátel.

Soustředit síly, a pak zaútočit v jednom směru - stalinsky vpřed.

Neškodila by ani demonstrace před pomníkem nebe před radnicí proti porušovatelům zákona. A rozmazat to ve všech slušných novinách, poslat stížnost parlamentu a prezidentovi atd. Pláč nepomůže. Především to musí dělat iniciativa v Pardubicích, nikdo jiný to za ně neudělá,maximálně jim mohou být vysloveny sympatie zvenku. A podpůrné protesty pochopitelně. My,co dvacet let bojujeme o restituce fašistů,to víme.

Dne 5. dubna 2015 0:26 Dr. Josef Liška

Přišlo e-mailem


Kdo?


Když v Brně zbořili krásný památník Tří odbojů - kromě Jaroše a Boskovic!!! - nikdo nehlesl, ani předsedkyně ČSBS !!!


Nahradili jej idiotenpyramidkou před kraj.soudem s nemožným textem!!!

Nikdo nehlesl!


Když v Adamově zbořili památník přechodu Rudé armády přes Svitavu - nikdo ani nehlesl.


Když žádáme pamětní desku Svobody v Kouničkách - zastupitelstvo proti!


Když žádáme pamětní desku Svobody na Nové radnici -zastupitelstvo proti!


Když jsme žádali Beneše uprostřed města- magistrát i rektorát MU proti!!!


Když jsme žádali o Cenu Brna pro nestora odbojářů Styxe -zastupitelstvo proti!!!


Kdo protestoval na ruském konzulátu proti Herostratovi Pelánovi, bořiteli pomníku v Kr.Polí - jedině Jaroš.


Kdo odhalil Pelána jako potomka nacisty - Schildberger a Jaroš.


Nemá smysl v tom pokračovat. Tady musí pracovat též jiní.

Přišlo e-mailem


V Pardubicích to znamená jediné - podat na obrazoborce tr. oznámení pro porušení zák. č.122/2004 Sb. Divím se, že to nikdo v Pardubicích nezná ..???

Přišlo e-mailem

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz