Nebezpečné počty

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


Rozum přehlušují inzeráty a záplava desinformací nám znesnadňuje orientaci. Jen při pečlivém sledování čísel, faktů a historie se můžeme dobrat toho, co se skutečně právě děje.


Situace roku 2010, jevy a stav ke dni:

A/ Všechny státy evropské civilizace začínají najednou střemhlav šetřit.

B/ My občané pod daněmi a zvyšováním cen všeho jsme nuceni utahovat opasky, poněvadž nám zatím nic jiného nezbývá, pokud nemůžeme dosadit rozumnou vládu našich věcí, či nechceme jít do stávek, revolucí a občanských válek.


Co je v podtextu dění? Odpověď je velmi snadná: Splácení dluhů z půjček, které na nás vlády uvalily. Vládcové si půjčovali na všechno, od zbrojení až po náklady na korupci a na to, aby se nám voličům zalíbili, jak jsou zdatní a jak úspěšně „dobře“ hospodaří.

Občan vidí u souseda každou chvíli nové auto a myslí, že soused je kabrňák, že umí, ale zatím ten soused si na vše půjčuje a žije vůbec na dluh stylem „po nás potopa“. Někdy dokonce peníze získává neregulérně. To my zvenku většinou nevidíme, poněvadž dřeme a vyděláváme poctivě a myslíme, že všichni jsou takoví. Podle sebe soudím tebe.

Podobně je to se státy. Vidíme jejich „úspěchy“ a nepostřehneme hned, že vše jsou jen Potěmkinovy vesnice. Ani nás v naší důvěřivosti nenapadne, že celý ten „závratný ekonomický úspěch“, není dílem jejich chytrých vlád či přepilných občanů. Skutečnost je jiná. Oni si na „úspěchy“ a svoji slávu půjčovali a teď musí splácet!


Ve světových The Sunday Times ze 17.října 2010 se objevila tabulka nejzadluženějších států světa. Vede ji Japonsko, zadlužené ve výši 225% GDP (Gross Domestic Product). GDP překládejme jako Hrubý národní důchod, tedy v podstatě to, co národ vyrobí/vytvoří. Japonské půjčky přesahují více jak dvojnásobně to, co jsou schopni vyrobit/vytvořit. Jezdíte Tojotu, Subaru, Nisany atd.? Vězte, že pomáháte splácet japonské dluhy. Ty se táhnou od druhé světové války a z období, kdy USA pomohly přestavět japonský zbrojní průmysl na mírový a převážně na ten automobilní…

USA je na devátém místě žebříčku nectností – každý dluh je nectnost a česky „železná kráva“ – s  dluhem 93% GDP.

Velká Britanie je na místě dvanáctém s dluhem 77%, těsně před Izraelem se zadlužením rovným 76% GDP, a tak dále.

Národní dluhy menších států (způsobené vysokomyslnými ale v podstatě nezodpovědnými vládami), i když znesnadňují život obyvatel až ke stupni chudoby, ne-li živoření (viz právě Irsko), neohrožují svým objemem/velikostí běh světového obchodu/výměny zboží. To se bohužel říci nedá u Ameriky, jejíž dolar byl od třicátých let dvacátého století směnnou jednotkou číslo jedna (místo zlata) a měřilo se jím vše. Tím už jsme se zabývali v eseji „Souchotě peněz“ ze 4.12.2007...


O současné krizi se sepsalo nespočetně studií a článků a vymýšlejí se všemožné i nemožné důvody. Je zajímavé, že jsme to opět my Češi, kteří se snaží jít k základům a přijít na kloub věci. Naposledy to byl Ing. Jindřich Koudelka, počínaje seriálem „Krize-urychlovač času“ v květnovém Svědomí/Conscience č.5/2010.

Zejména první historická část jeho eseje, která se týká unikátního systému v USA, totiž amerického FED (Federal Reserve System), kde se vlastně svízele světa vaří, je znamenitá a ukazuje na kořeny „úspěchů“ a zla Ameriky.

Nebudeme samozřejmě Koudelkova pozorování opakovat, jen je stručně rozšíříme o materiální a politické/ideologické podstaty vedoucí k současné krizi.

Nemůže nám ujít, že vzestup (leč v podstatě světový sešup) byl navozen už v roce 1997 plánem pro „American New Century“. Plán byl, jak víme, připraven pány neocony, Paulem Wolfowitzem, Richardem Perle a dalšími včetně Dicka Cheney. Dle nich si Amerika musela pojistit globální dominanci!

Událostí „9/11“ roku 2001, totiž sražením věží WTC dostala Amerika potřebný podnět/důvod k cestě fantasmagorického zbrojeni a nákladných opatření proti teroristům.

Dle tabulky uveřejněné v The Sunday Times z 28.9.2010 nazvané Kdo vydává (na zbrojení) nejvíce“, je Amerika na prvním místě s ročními výdaji na zbrojení ve výši 450 miliard liber (to je v přepočtu asi 720 miliard US dolarů). Nejblíže nižší je Čína s náklady na zbrojení pouhých 46 miliard liber. Britanie na třetím místě investuje do zbraní 34 miliard liber. Všemi napadané „útočné“ Rusko je až na pátém místě s výdaji 27 miliard liber. (pozn. v US/anglické literatuře se uvádí billiony, což jsou naše miliardy, miliarda=tisíc milionů). Zde také je ukazatel, kdo skutečně ohrožuje mír a svobodu občanů světa. Čísla tabulky naznačují také něco o příčinách zadluženosti států, i když samozřejmě dluhy všude nevznikají jen z nesmyslných nákladů na zbrojení. O USA se dá ale říci, že americký občan se stal obětí ambicí zbrojního průmyslu a válečných/hrabivých hazardů svých vlád.

Detroit, dříve město automobilismu, je nyní „městem duchů“ (Ghost Town), liduprázdné poněvadž US automobilový průmysl zkrachoval, samozřejmě také dřívějším převodem výroby aut do Japonska. Podobně jako ekonomiky v Evropě dostaly souchotě přenesením svých průmyslů do rozvojových států s lacinou pracovní silou.

Zvážíme-li, že USA má přibližně 300 milionů obyvatel a Čína o miliardu více vystupují nepoměry ještě výrazněji.


Zadlužení USA, jak uvádí The Sunday Times ze 18.4.2010 je 12.7 trilionů dolarů (pozn. trilion = tisíc miliard). Americký roční GNP je kolem 14 trilionů (přesněji dle posledních údajů 13, 65 trilionů US dolarů).

Ovšem má-li Amerika splácet dluh prakticky rovný svému ročnímu národnímu důchodu, vychází splátky jen při dvou třech procentech neradostně. Občan je ožebračován.

Prý pro tzv. „kvantitativní ulehčení“ (Quantitative easing, jinak také „QE2“) tisknou rotačky amerického Fedu tedy další a další dolarové bankovky. Pokud by US dolar byl jen pro národní vnitřní potřeby, dalo by se říci, ať si dělají co chtějí a ať si roztočí kola své inflace jako důsledku. Horší je fakt, jak jsme shora připomněli, že dolarem se platí při mezinárodních transakcích a US dolar je rezervní měnou mnoha států světa. Do oběhu bylo dáno 2.2 trilionů dolarů navíc, prakticky nekrytých ničím! Paní Merkelová za Německo a čínští představitelé už v říjnu 2010 Ameriku varovali, že další rozmělňování ceny dolaru ohrozí světový trh/světovou ekonomii.

Vynikající americký ekonom Irwin Stelzer označil tištění peněz jako bušení do napjaté struny (The Sunday Times ze 14.listopadu 2010). Mluví dokonce o dvou tiskařských lisech Fedu. Jeden bude tisknout pro US ministerstvo financí bondy/dlužní úpisy a druhý bude tisknou peníze, kterými si US vláda pro sebe tyto dlužní úpisy bude vykupovat. Tedy stav šílenců mezi blázny.

Český čtenář zde může také srovnat tyto informace s argumenty Ing. Koudelky ve výše zmíněné jeho eseji.

O jakýchkoliv ekonomických předpovědích do budoucna zasvěcený Stelzer soudí, že jsou jako zamlžená skleněná koule jasnovidců…Ani my se tedy nebudeme pouštět do předpovědí.

Vidíme ale realitu. Šetřením, a zejména snižováním stavu zaměstnanců se zvyšuje procento nezaměstnaných. Nezaměstnanost nemůže vést k ničemu jinému než ke snižování koupěschopnosti občanů. Znemožní jim zároveň splácet půjčky na domy a pod. Nezaměstnanost zvýší náklady států na podpory v nezaměstnanosti, a v důsledku naroste zatížení státních pokladen. Situace zvýší počet vyvlastněných domů (tzv.„repossession“) uvěrovými institucemi od lidí, kteří nemohou splácet své dluhy. Zvýšený počet vyvlastněných domů daných na trh sníží potřebu výstavby nových domů a bytů, což ohrozí produkci stavebního průmyslu. To v návaznosti sníží nároky na výrobu surových materiálů a logicky ohrozí produkci cementáren, oceláren atd. Tedy dojde nutně k dalšímu zadírání ekonomik.


Tragikomická situace je ve splácení státních dluhů, jak vidíme u Řecka a nejnověji u Irska. Zadlužená Britanie chudákům nabízí, že jim půjčí na splácení jejich dluhů, a také německá paní Merkelová se nechala slyšet, že jim dá úvěry na to vyrážení klínu klínem!

Z bláta do louže. Máme si na krmení svých „železných krav“ půjčovat zase z jiné „stodoly“? To jsme jen v kolotoči, který nelze zastavit!!!


A zde musíme jako občané položit vládám zásadní otázky:

A) Na co si půjčujete? Vyjmenujte přesně položku za položkou, bez výmluv že jde o státní tajemství!

B) Od koho si půjčujete? Jmenovitě a v jakých hodnotách přesně. Bez výmluv že to je tajné.


My, občané, neseme na svých hřbetech náklady, které si vůbec nezasloužíme! Kdybychom pravdivě a přesně věděli o co jde, jistě bychom takovou situaci nikdy nepřipustili. Vlády, které nás zadlužují, bychom rychle vyměnili, jak k tomu dochází právě v Irsku!

Máme dělat stávky, vyhlašovat „občanskou neposlušnost“, aby si poslanci v parlamentech a ti ve vládách všimli/uvědomili, že jsme tu my, občané, kterým mají sloužit, a ne otrokářským bankéřům světa a jejich nemravným manévrům?

Máme se nechat dostrkat do bouřlivých protestů, do revolucí či nakonec do zničující světové občanské války? Zvažte! Čas se krátí.


Londýn, 25.listopadu 2010.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz