Morální dilema

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


Výchova a směr ke společenskému chování bývala v naší civilizaci daná učením Ježíše Nazaretského jak zakódováno Biblí. Vládcové, císaři a králové poznali užitečnost společenského propojení jejím působením. Kdo se "nepropojil" byl kacířem, nebo při nejmenším nevychovanec, jindy vyvrhelem či psancem. Vzdělávání moudře směřovalo k ulehčení cesty životem.

To bývalo.

Jenomže pak přišli mazaní, kteří odhalili, že centrální/státní výchova může být použita nejen pro manipulaci občanů a snadnější řízení států, ale i pro výdělečné/ziskuchtivé a jiné dravčí účely. Výchova v rodině a přirozené cítění a dřívější společenské instinkty byly zlehčeny.

V třicátých letech přišla tzv. Frankfurtská filosofická škola. Její tvůrci vymysleli nové cesty. Jejich učení se rozvinulo v USA po druhé světové válce a doporučilo "osvobození" od staré morálky a zejména v oblasti sexu (viz Patrick J.Buhanan: .,The Death of the West' či S.Kobliha "Konec věku příběhů", Díl 4, kapitola "Muž a žena").

Všechno ze začátku vypadalo ohromně. Ve školách byla zaváděna sexuální výchova od stále nejnižších postupných ročníků a vyrojil se zástup nových tzv. svobodomyslných pokrokových "vychovatelů".

Stud a přirozený ostych mezi chlapci a děvčaty byl odstraněn. Sexuální nutkání/svody byly učiněny normou. Jaká senzace!

Človíček byl "osvobozen". Dítka se naučila v koedukovaných třídách společně navlékat prezervativy na banánech. Do škol byly dodány automaty, kde "balónky" bylo možné zakoupit. Prima, kola "průmyslu" sexu a sexuálních pomůcek byla roztočena. Nový kšeft.

Dítka poznala ale brzo, že je lepší si koupit žvýkačku než tu "gumičku".

Nevadí, sex-průmysl měl po ruce pilulky proti početí a školním zdravotním sestrám bylo dovoleno předepisovat(!) dívenkám dávky, jak se jevila potřeba, nutnost či napořád. Rodiče do této "svobody" svých dětí neměli a nemají co mluvit. Náklady na pilulky platí státní "zdravotní péče", tak proč se vlastně starat. Výrobci antikoncepčních pilulek a všemocní farmaceutičtí magnáti dosáhli svého. To je panečku výděleček a bez investic do propagace (PR).

Když hrátky mezi chlapečky a holčičkami nevyšly, byla tu lékařská pomoc s "odstraněním toho plodu". Opět na útraty státní "zdravotní péče", na kterou ovšem všichni platíme či doplácíme. Kosmetický a speciální "farmakologický" průmysl dostal nesmírně cennou základní surovinu, v podobě mrtvolek potratů, a zdarma. (Pokud o tom ještě někdo neslyšel, umrtvené "plody" nejsou zahozeny, "nekončí v popelnici". Jsou průmyslově využity...)

To jsme to se soudruhy filozofy z Frankfurtu vymysleli, co?! To jsou kšeftíčky!

Jenomže ouha. Osvobození začalo mít svoje vedlejší produkty - zločinnost! Právě se v Londýně dočítáme, že probíhá soudní případ, kdy osmileté děvčátko bylo znásilněno dvěma desetiletými chlapečky.

Přes všechnu "péči", se věci stočily jinak.

Holčičky, které by si měly hrát na pokojíčky a s panenkami, začaly také rodit.

Jistě, už dříve v historii se někdy rodily dívkám ve dvanácti letech děti, ale díky péči moderní sexuální výchovou nastala epidemie.

V londýnském deníku Metro z 3.ledna 2008 vyšel článek o tom, jak celostátně v Britanii každý den 21 (slovy dvacet jedna) děvčátek mezi 13 a 15 lety otěhotní. Jsou školy, kde na padesát dívek připadá jedno těhotenství. Ve zprávě se uvádělo, že např. v Manchesteru, kde zavedli zdarma pilulky a sexuální poradenskou "péči", stoupl (od roku 2000) počet početí u dívek pod šestnáct let o 47.9%.

Leč dvakrát ouha!

Zákonem je stanoveno, že sexuální spojení mladistvých pod šestnáct let je nelegální a trestné! Jak je tedy možné, že v současné době 1000 dětí mezi jedenácti a třinácti lety je na pilulkách? To znamená, že všichni kdo předepisují a dodávají pilulky jednají proti zákonu! Přitom, jak jsme řekli, rodiče o celém tomto "podnikání" většinou nemají (a zákonem dáno, nemusí mít!) ani potuchy.

Jak to, že za tuto situaci nikdo nebyl a není hnán k zodpovědnosti?

lnu, dravost průmyslu a moc peněz má navrch. Zkorumpují kdekoho... Kapitalističtí žraloci nikdy neznali meze svého chování.

Z Frýdku byl Bernard Žár a "plakala Maryčka Magdonová", jak volal už Bezruč.

My co jsme prošli první republikou, ČSR a pak "socialismem" jsme mysleli, že jsme se dostali z područí těch bezcitných, chamtivých lidí, kteří mohou všechno. Kdepak!

Dnes jim dokonce napomáhá stát a sexuální výchova.

Ztráty finanční daňových poplatníků a škody na zdraví jedinců jsou jistě značné. Kde je ale celý dlouhý život těch, které zmrzačí sexuální "výchova". Kde je psychické utrpení? Jak skončí generace zasažené zločineckým dílem - sexuální "výchovou", vymyšlenou ve prospěch nenasytného kapitálu, a zaměřené bestiálně na ty, kteří se nemohou a neumějí bránit.

Vždyť ty děti, které jsou přímo strkány do sexu, nikdy nemohou být psychicky ani emocionálně zralé na pohlavní život dospělých, jak poznamenává se zděšením a diskutuje sloupek Editora v The Sunday Times z 1.srpna 2010.

Samozřejmě, že důsledky zasáhnou - a už zasahují (viz to nahoře) ­znásilněními, potraty atp. nejen jednotlivé děti, ale celé rodiny, komunity a nakonec i stát.

Co mohou očekávat ti, na které v dětství spadne předčasné poznání? Cynismus a nihilizmus, a jak už pozorujeme v U.K., i prostituce a zločin!

Jak se bude vyvíjet citový život a vztah mezi dívkou a chlapcem, ženou a mužem, tolik nutný pro soužití v rodině i mimo ní v dalších generacích? Bude končit (a už pozorujeme hromadící se krize) zlehčením všech hodnot a života vůbec!

Slyšíme o nervových poruchách, depresích těch dospělých žen, které měly umělá přerušení těhotenství. K čemu budou vyrůstat holčičky se zničenou psychou ve dvanácti!?! Jak posuzovat politiky-zákonodárce, kteří jezdí po všelijakých G8 a G20 a nevidí řádění šelem? Jak tolerovat to, co ohrožuje život našich dětí a budoucích generací? Vzdáme boj o náš život?

Londýn, 24.srpna 2010


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: Vydavatel@seznam.cz