Michal Uhl, český zelený politik, pro zachování zastoupení vyhnaných ve vysílací radě SWR


S níže uvedeným dopisem se obrátil pražský politik Zelených Michal Uhl (jeho otec byl dříve pověřencem pro lidská práva české vlády) na bádensko-würtemberskou státní ministryní Krebsovou, kde mimo jiné uvedl:


V této souvislosti bych Vám chtěl vysvětlit, proč téma tzv. sudetských Němců pro české Zelené je tak důležité. Vyhnání německy mluvících občanů z Československa patří v Čechách dosud k politicky velmi málo projednávaným tématům.


Zelení vyhledávají rádi komplikovaná témata, což většinou nebývá tak dobře přijímáno. V Čechách patří Zelení k té menšině, která o poválečných událostech velmi kriticky diskutuje. Jako demokraté odmítáme samozřejmě princip kolektivní viny. V Čechách patří téma tzv. sudetských Němců do oblasti lidských práv.


Svazy vyhnaných jsou pro nás vzpomínkou na část našich dějin. Jejich marginalizace v tomto okamžiku, když ještě stále bojujeme o výklad společných německo-českých dějin, naší věci by velice škodilo. Odstranění zástupců svazů vyhnaných z různých veřejných míst, může být na české politické scéně hodnoceno jako zisk pro český nacionalismus a provincionalismus. To by bylo škodlivé.


Toho času je činný pan Werner Nowak v rozhlasové radě, což jsem se o sudetoněmeckých dnech v Augsburku osobně dozvěděl. Považuji ho za demokrata, kterého naše společné dějiny, jako i další lidi, spojují a nikoliv rozdělují.


Doufám, že můj dopis přinesl nový pohled na situaci a že Vám mé argumenty při rozhodování poslouží.


S přátelskými pozdravy

Michal Uhl

Volný a krácený překlad ing. Jaroslav Liška


Poznámka: Pan Werner Nowak není žádným podržtaškou. V minulém volebním období byl předsedou Spolkové rady sudetoněmeckého landsmanšaftu, tj. jeho nejvyššího orgánu, a v současnosti zastává funkci zemského vedoucího SL. Jak přátelsky je tento pán nakloněn nám, Čechům, budete moci zjistit z překladu jeho nedávného článku.

Text dopisu je překladem německé tiskoviny, jíž jsme ze SRN obdrželi.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz