Listy č. 186

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Bavorsko oslavuje pád Berlínské zdi

Více než 400 hostí se sešlo na oslavu pádu Berlínské zdi v hornofranckém Selbu, kde se bavorský ministerský předseda Horst Seehofer setkal i s D. Hermanem, ministrem kultury ČR. Bavorský premiér podtrhl, že přítomnost D. Hermana je dobrým znamením na další cestě k prohloubení vzájemného přátelství.

SZ, 7.11.2014, str. 1

K. Mohr: Lví záhada

Cílem sudetoněmecká nadace je otevření „Sudetoněmeckého muzea“ v r. 2018. Záhadou je lev o rozměru 23x36 cm, nejde však o českého lva s dvojitým chvostem. Záhadou je i černý nápis „Odboj 1939 – 1945“ v češtině. Možná Černý lev byl symbolem české skupiny, která za druhé světové války bojovala proti nacistům. Historik Tomáš Bursík napsal knihu „Osud odbojové organizace Černý lev 777. Snad šlo o odbojovou organizaci protikomunistickou z let 1949 – 1952. Organizace stejného názvu však působila v období protektorátu již za druhé světové války. V období 1949 – 1952 však skupina nezanechala po sobě žádné stopy, kromě černého lva. Možná, že některý čtenář může pomoci zjistit, jak vše ve skutečnosti bylo. SZ, 14.11.2014, str.8


S. Habelová: Trpká cesta sudetských Němců

Historik Gotfried Kotzian přednášel v Domě německého východu v Mnichově k tématu „Na cestě k národnostní menšině – sudetští Němci a první světová válka.“ Po založení Československa byli Němci z dřívější korunní země začleněni do nové republiky, ačkoliv pod vedením jihomoravského politika, Karla Rennera, měli jiné plány. Tak se ze sudetských Němců stala národnostní menšina.

SZ, 14.11.2014, str.9


Biskupský Týnec a první světová válka

Katafalk byl celý v černém. Starosta vyprovodil místní vojáky přes město. Nikdo netušil, kdo se ještě po válce vrátí. Jízda směřovala na Domažlice.

SZ, 14.11.2014, str. 18


Již čtvrtstoletí oslavuje patronátní město Brod nad lesy

odklizení hraničních zátarasů a otevření hranic. SZ, 14.11.2014, str. 18


H. Kunz: Nelze to jednostranně vysvětlit

Češi neradi slyší pojem Benešovy dekrety. Víme, že jsou to dekrety prezidenta republiky. My jsme hrdí na své dějiny. Češi využívají objekty, které po 800 let byly v našem držení. Ať jsou v nich Češi šťastní. SP, 2.10.2014, str. 16


Zeman laškuje s lidem

Po nedělním rozhovoru na zámku v Lánech se veřejnost shodla, že prezident Miloš Zeman je nesnesitelný. Státní vyznamenání 28. října uděloval mnohdy až „in memoriam“ např. britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, který se proti tomu již nemůže bránit: Touha po svobodě v Tibetu, Hongkongu a na Tchajvanu je známá. Na veřejnosti se těžko najde někdo, kdo by M. Zemana bránil. Jsou týdny, kdy Zeman je až přespříliš kritizovaný. SZ, 7.11.2014, str. 2

Poznámka redakce: To je typická dezinformace. Vyznamenání za W. Churchilla převzal jeho blízký příbuzný. Z některých průzkumů vyplývá, že ze všech možných prezidentských kandidátů Zeman by opět získal nejvíce hlasů. Je naprosto správné, že Zeman otázky Tibetu, Hongkongu a Tchajvanu prohlásil za vnitřní otázky Číny. V podstatě stejné stanovisko zaujímají i další příslušní ústavní činitelé.


Celosvětové oslavy revoluce (sametové)

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek oslavil 25 let od vzniku sametové revoluce. Vrcholem oslav bylo odhalení busty Václava Havla ve washingtonském Kapitolu za účasti M. Albrightové, bývalé ministryně USA, která se narodila v r. 1937 v Praze jako Marie Jana Korbelová. Ve Washingtonu byl koncert České filharmonie. Kardinál Duka měl děkovnou bohoslužbu v chrámu sv. Víta v Praze.

SZ, 7.11.2014, str. 2


N. Hurhausová: Zasloužilý funkcionář z Hřebečska G. Müller předá funkci?

G. Müler se narodil v České Třebové, vyrůstal v moravských Svitavách. Až do vysídlení pobýval v Moravské Třebové. Byl funkcionářem v Hřebečsku. Rozmlouval s Ottou Habsburským i s Alexandrem Dubečkem. Müller čeká na zrušení Benešových dekretů. Za svou činnost byl vyznamenán plaketou Lodgmana von Auen a Spolkovým záslužným křížem. Po 25 letech předal svou funkci Gisele Thielové. SZ, 7.11.2014, str. 2


Lidovci navštívili sídlo sudetských Němců v Praze

Na návštěvě zde byl Josef Uhlík z Hodonína a Ludvík Hovorka (Uherské Hradiště). Pavel Hořava, generální sekretář KDU-ČSL, byl přijat pod portrétem J. Luxe, zemřelého předsedy lidovců, vedle bysty J. Luxe a bysty Jana Šrámka, zakladatele lidové strany. Přijat byl i Roman Celý, náměstek hejtmana jihomoravského kraje.

SZ, 14.11.2014, str.2

Poznámka redakce: J. Šrámek za první republiky odmítal bližší spolupráci i s německými křesťanskými sociály, stejně i tak s dalšími německými stranami. Němečtí křesťanští sociálové si dokonce stěžovali, že Šrámek s nimi zachází hůř než sociální demokraté. Podle názoru předsedy ČSL se nevyznačovaly státotvornou politikou, ale naopak. Československá strana lidová jednoznačně odmítala politiku Henleinovy Sudetendeutsche Partei. Šrámek, i celá ČSL, stál vždy jednoznačně, v době války i po roce 1945, za prezidentem E. Benešem, za dekrety prezidenta republiky, za odsunem Němců za konfiskací německého majetku. Proto bysta J. Šrámka u pana P. Bartoně je výsměchem dějinných postojů tohoto velkého křesťanského sociála a zakladatele ČSL. A kádeuáci k tomu všemu mlčí. Jak ostudné! Aby se tito pánové nazývali lidovci, je vzhledem k celkové činnosti současné KDU-ČSL, jen zastíráním skutečného stavu.


Nový český generální konzul v Mnichově navštívil Ackermann-Gemeinde

Koncem října 2014 navštívil Milan Čoupek, nový generální konzul v Mnichově, sídlo Ackermann-Gemeinde v mnichovské Hellstrasse. Při návštěvě zdůraznil, že příležitosti pro spolupráci vidí v příštím roce na kulturním hlavním městě 2015 v Plzni. SZ, 14.11.2014, str. 6


Ještě k některým ohlasům prezidentských voleb v ČR především v německých médiích

Podle prvních rozborů voleb se zjistilo, že diskuse o Benešových dekretech zastínily volební boj. Jenom 9% nesouhlasilo se Schwarzenbergovou kritikou čs. poválečného vývoje, E. Beneše a vyhnání Němců.

Karel Peter Schwarz v listu Frenkfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.2013


Češi nepřekročili svůj vlastní stín a pro jistotu se rozhodli na cestu do minulosti. Zvítězila obava z toho druhého, nedostatek sebejistoty, český spěch a národní žvanění. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.1.2013

Klaus volební vítězství komentoval slovy, že je to skutečné vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Noblesou se Klaus a jeho rodina ve volebním boji nevyznamenali. Rudolf Hermann z Prahy v listu Neue Zürcher Zeitung, 30.1.2013


Četní prominenti byli proti vítězi prezidentských voleb Miloši Zemanovi. Neměli Zemana za svého prezidenta, jak psávali umělci, intelektuálové a lidé z dřívějšího okruhu prezidenta Václava Havla. Iniciativa se stala spontánní po porážce Zemanova protivníka, ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga. Režisérka Monika Le Fay prohlásila v pondělí agentuře ČTK, že Zeman pomocí lží a metod tajné komunistické policie dosáhl Pyrrhovo vítězství… Rozhlas 28.1. 2013 zdůraznil, že Zemanův apel na plebejské češství, výtky Schwarzenbergovi, že není z nás , mu pomohly k vítězství…

O volebním boji s četnými ranami pod pás psal také Blesk. V něm byl otištěn protischwarzebergovský inzerát, podle nějž měli být měli být sudetští Němci odškodněni.

Za skandální vytváření nálad proti protivníku M. Zemana lze poděkovat také Němcům napsal Gernot Facius v Sudetenpost ze 14.2.2013


Michal Uhl, český zelený politik, pro zachování zastoupení vyhnaných ve vysílací radě SWR


S níže uvedeným dopisem se obrátil pražský politik Zelených Michal Uhl (jeho otec byl dříve pověřencem pro lidská práva české vlády) na bádensko-würtemberskou státní ministryní Krebsovou, kde mimo jiné uvedl:


V této souvislosti bych Vám chtěl vysvětlit, proč téma tzv. sudetských Němců pro české Zelené je tak důležité. Vyhnání německy mluvících občanů z Československa patří v Čechách dosud k politicky velmi málo projednávaným tématům.

Zelení vyhledávají rádi komplikovaná témata, což většinou nebývá tak dobře přijímáno. V Čechách patří Zelení k té menšině, která o poválečných událostech velmi kriticky diskutuje. Jako demokraté odmítáme samozřejmě princip kolektivní viny. V Čechách patří téma tzv. sudetských Němců do oblasti lidských práv.

Svazy vyhnaných jsou pro nás vzpomínkou na část našich dějin. Jejich marginalizace v tomto okamžiku, když ještě stále bojujeme o výklad společných německo-českých dějin, naší věci by velice škodilo. Odstranění zástupců svazů vyhnaných z různých veřejných míst, může být na české politické scéně hodnoceno jako zisk pro český nacionalismus a provincionalismus. To by bylo škodlivé. Toho času je činný pan Werner Nowak v rozhlasové radě, což jsem se o sudetoněmeckých dnech v Augsburku osobně dozvěděl. Považuji ho za demokrata, kterého naše společné dějiny, jako i další lidi, spojují a nikoliv rozdělují. Doufám, že můj dopis přinesl nový pohled na situaci a že Vám mé argumenty při rozhodování poslouží. S přátelskými pozdravy Michal Uhl


Kdo je pan Werner Nowak, za kterého pan M. Uhl, a to dokonce jménem Zelených láme své kopí? V minulém volebním období byl předsedou Spolkové rady sudetoněmeckého landsmanšaftu, tj. jeho nejvyššího orgánu, a v současnosti zastává funkci zemského vedoucího SL. Jak přátelsky je tento pán nakloněn nám, Čechům, budete moci zjistit z překladu jeho nedávného článku.


Z projevu dr. Wernera Nowaka, zemského vedoucího sudetoněmeckého landsmanšaftu

Letošní události byly zaktualizovány nejen vzpomínkou na mrtvé ze 4.3.1919, ale i prezidentskými volbami v ČR. 70 let po vyhnání a 24 let po dosažení demokratických svobod, je volba českého prezidenta, naplněná lžemi a aktivizací strachu, jedinečným tématem pro sudetské Němce. A zrovna mluvčího naší národnostní skupiny, Posselta, si vypůjčil kandidát Zeman ve špinavé volební kampani a využil jej. Nikdo nemusí být důkladným psychologem, aby nevzpomněl kolektivní psychické poruchy v historických poznatcích. Nemusí se komplexy viny zkoumat, bývají starší než rok 1945.

Začíná to již založením první Československé republiky v r. 1918, kdy vítězné mocnosti byly Masarykem a Benešem „podvedeny“. Pomocí lží a intrik antiněmeckých a antirakouských podařilo se získat souhlas k umělému výtvoru „Česko-Slovenska“. Když se pak Němci vedeni německou sociální demokracii shromáždili 4. března 1919 k protestu proti nerespektování práva na sebeurčení, začalo české vojsko do nich střílet. Takže došlo ke krveprolití s 54 mrtvými a více než 100 těžce raněnými. Vznik státu nebyl provázen zvoněním a děkovnými chorály, nýbrž střelbou a smrtelným křikem mužů, žen a dětí. Neutrální cizina byla pobouřena. Švýcarské Neue Zürcher Zeitung ze 7.3. 1919 předvídaly pro nové mocipány špatný konec, ke kterému v r. 1938 skutečně došlo.

V následné době většina českého lidu podlehla štvaní Beneše z anglické emigrace, který provokoval ke konfrontaci s německými sousedy. V květnu 1945 po německé kapitulaci došlo ke „spontánní akci“ vůči německému lidu, starým i dětem. Tak rovněž druhá ČSR byla pokřtěna krví nevinných německých lidí. Vzplály i lidské pochodně. Konec této republiky přišel v r. 1948 rychleji, než se přepokládalo. Čtyřicetileté panství komunistů bylo většinou Čechů chápáno jako „trest“.

Bylo to více než 24 let od osvobození od komunismu, co kandidát na prezidenta, Karel Schwarzenberg, po vyprovokování populistickým vyzyvatelem veřejně odsoudil vyhnání, Benešovy dekrety. Premiér Nečas absolvoval odsouvanou návštěvu Mnichova, při níž označil vyhnání za bezpráví. Malý počátek ve správnou dobu s novým směrem oficiální české politiky v sudetoněmecké otázce. Proto lze oběti 4.3.1919 označit za první oběti vyhnání…

Ve prospěch tohoto pána psal pan Michal Uhl naléhavý dopis bádensko-würtemberské státní ministryní Krejsové.

Volný a krácený překlad ing. Jaroslav Liška, připravil dr. O. Tuleškov

Texty jsou překladem německé tiskoviny, jíž jsme obdrželi ze SRN.

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 10. prosince 2014. Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz

fb https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD listy/490810227709170


5


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz