Listy č. 183

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


H. Seehofer: 14. září, první památný den vyhnaných v Bavorsku

Témata útěku, vyhnání jsou dnes aktuálnější než dříve. Více než 14 milionů lidí muselo utéct a opustit vlast. Vyhnání bylo bezpráví, je bezpráví a zůstane bezpráví. Na osudy těchto lidí budeme vzpomínat 14. září. Osud vyhnaných se týká nás všech. Musíme oživovat vzpomínku na ně. Posselt plánuje s ministrem kultury u příležitosti otevření bavorského zastoupení v Praze návštěvu tohoto města.

SP, 1.7.2014, str. 5


I.K./tr: Památný den deportací bude 14.9. v Bavorsku, Hesensku a Sasku

Každým rokem se Den obětí deportací bude připomínat 14. září ve 3 zemích. Bude připomínkou na deportace 15 milionů Němců, včetně 3 milionů sudetských Němců. Evropská unie přijela ČR, aniž by byly zrušeny lidským právům odporující Benešovy dekrety. Vstřícný krok v tom směru již učinil bývalý premiér ČR P. Nečas.

SZ, 8.8.2014, str. 2


Ackermann-Gemeinde oslavuje 10 let dálničního kaple na A 6

Oslava byla spojena s výstavou o evropském humanistovi Přemyslu Pitterovi. Kaple u Plzně je věnována obětem dopravních neštěstí. Na slavnostní mši byli i zástupci husitské církve a řecko-katolické obce v Norimberku. Autorem výstavy byla A-G a Národní pedagogické muzeum v Praze. Výstava je putovní. Naposled byla v Berlíně. SZ, 8.8.2014, str. 5


O. Libert: Pomník Janu ze Žatce aneb „Oráč z Čech“ a „Oráč a smrt“

Jan ze Žatce již před 600 lety působil také v Praze, kde i zemřel. Nadace kulturního kruhu Žatce jako současné Žatecké vlastenecké muzeum nechalo postavit v r. 2008. v parkových prostorách klášterní zahrady v Žatci pomník. Ten je také uctěním kulturní činnosti žateckých občanů. Pod bystou je nápis nejdříve český a pak německý. Pomník je ozdobou bývalé klášterní zahrady, kde býval hřbitov sv. Antonína. SZ, 8.8.2014, str. 6


Schmiedbach: Ackermann-Gemeinde z diecéze Mohuč na cestě do Čecha

a Moravy

V Plzni navštívili účastníci zájezdu dóm. Sledovali výuku němčiny na biskupském gymnáziu. Navštívili i gymnázium ve Znojmě. V Čechách si prohlédli ještě Třeboň.

SZ, 8.8.2014, str. 11


Bernd Posselt: Znamení k útoku v politických textech 1978 -1994

O 320 stranách vydalo nakladatelství Amalhea Posseltovo publikaci ve Vídni i Mnichově. SZ, 15.8.2014, str. 1


Společná známka 3 států na počest otevření hranic před 20 lety

Před pěti lety vydaly Rakousko, Maďarsko, Německo společnou poštovní známku na počest 20 let od otevření hranic Maďarsko-Rakousko. Jubilejní číslice 20 je barevně v trikolórách zúčastněných států. SZ, 18.8.2014, str. 1


20. Německo-české kulturní dny v Moravské Třebové v září 2014

19.9. přijeli hosté. Setkali se v týž večer v Třebovské pivnici. Další den dopoledne

byly zahájeny kulturní dny. 21.9. se konala v klášterním kostele sv. Josefa německo-česká bohoslužba. 23. dne byly kulturní dny ukončeny.

LZ, 19.8.2014, str. 6

Kalendář programů

Liberec 21.8.: Vzpomínka na 21.8. před radnicí. Hřebečské setkání v Moravské Třebové. Liberec 27.8. s přednáškou, měsíční setkání v kavárně Benátky. 4.9. Letní setkání v Chomutově. 9.9. sraz v místě setkávání v Šumperku. 10. 9. setkání v Liberci v klubu důchodců. Liberec: setkání v Hejnicích. 23.9. německo-české kulturní dny . 18.9. Kroužek čtení v Chomutově. Šumperk 20.9. Vlastenecké setkání v Rýmařově. Liberec 20.9.: Výroční schůzka v restauraci u Košků….

LZ, 19.8.2014, str. 8

Chvála a důtka za Seehoferovu čtvrtou návštěvu Prahy

Hodně chvály získal Seehofer za svoji návštěvu Prahy. Poprvé se stkal s českým premiérem B. Sobotkou. Seehofer oznámil, že bavorské zastoupení v Praze bude otevřeno ještě letos. Zrušení Benešových dekretů se odkládá. Na obou stranách je k nim rozdílné stanovisko. SP, 7.8.2014, str. 1


Novým předsedou Svazu vyhnaných (BdV) bude poslanec Spolkového sněmu Fabritius (CSU)

Je mu 49 let. Steinbachové za 14 let ve funkci poděkoval. B. Posselt ji označil za „Velkou dámu“ německých vyhnaných. Fabritius je předsedou sedmihradských Sasů v Německu. SP, 7.8.2014, str. 3

V dalším článku G. Facius v Sudetenpost dodává, že nový předseda, není Slezan, Prus nebo sudetský Němec, a proto bude přijatelnější pro Poláky i Čechy. Donald Tusk před jedním jednáním s kancléřskou Merkelovou se dožadoval, aby se jej nezúčastnila Steinbachová, jež byla mimo jiné známá tím, že usilovala o přehodnocení druhé světové války. Bylo mu vyhověno. SP, 7.8.2014, str. 5

Poznámka redakce: Z informace „Svazu vyhnaných“ vyplývá, že nový předseda je advokát, žije v Mnichově a je poslancem Spolkového sněmu za CSU.


M. Kess: Německé kořeny Chomutova

Toto původně německé město se vytvářelo již ve 12. a 13. století. Německému rytířskému řádu děkuje město za svou existenci. K významné události došlo o Květné neděli 1421, kdy husité město zničili, zahynulo 2500 občanů. Zbylých 30 muselo mrtvé pohřbít. Jezuitský řád byl hrází proti protestantům. Kdysi v 5. století odešli Keltové a Markomani. Němci vytlačovali slovanské obyvatelstvo (?). V r. 1930 byl Chomutov po Ústí nad Labem, Liberci a Jablonci čtvrtým největším německým městem v Čechách. Mělo 33.000 obyvatel, z toho 4500 Čechů. Stanislav Děd se zabývá novým osídlením po odchodu Němců. Němčina zde byla vytlačena angličtinou. SZ, 11.7.2014, str. 11


Oráč z Čech zůstává aktuální

Letos si připomeneme 600 let od úmrtí Jana z Teplé, známého také jako Jan ze Žatce, kde býval městským písařem. V r. 1400 napsal dialog „Oráč a smrt“. Dušan Robert Pařízek vytvořil libreto pro menší operu „Oráč a smrt“, která měla premiéru v Praze v r. 2003. SP, 11.7.2014, str. 5


Opět společné návštěvy Prahy premiéra Seehofera a mluvčího Posselta

Krátce po pracovní návštěvě premiéra Seehofera v Praze byl zde i Spaenie, ministr kultury Bavorska, a mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu B. Posselt. Došlo i na návštěvu D. Hermana, českého ministra kultury, který má v německo-českých vztazích ústřední úlohu. Jde o kulturní spolupráci mezi Prahou a Mnichovem.

SZ, 25.7.2014, str. 1


N. Hurnausová: Přeživší holocaust zemřel ve věku 93 let v Praze

Oldřich Stránský se narodil v r. 1921 v Mostě v židovské rodině. Jako jediný z rodiny přežil válku a 5 koncentračních táborů. Usiloval o vylepšení německo-českých vztahů. Spolková republika Německo mu v r. 2009 udělila záslužný kříž první třídy. Byl průkopníkem porozumění mezi Čechy a Němci. SZ, 25.7.2014, str. 6

Sudetenpost ze 7.8.2014 k úmrtí O. Stránského ještě v článku „Dřívější vězeň koncentračních táborů O. Stránský zemřel“ dodává, že O. Stránský byl v podstatě sudetský Němec.

Martin Dzingel: Editorial

O další výstavě o Židech, o třetím kmenu v Čechách, lze se dočíst v příloze Fórum.

LZ, 19.8.2014, str. 1

Poznámka redakce: Pan Dzingel žije ještě v kmenových dobách. „Tvůrčím způsobem“ označuje Židy za třetí český kmen. Přičemž Němci jsou zřejmě tím druhým. Problém, samozřejmě překonatelný, spočívá v tom, že Němci v Bavorsku se označují za čtvrtý kmen. Za jeho součást se Němci zůstavší v republice prohlásili již počátkem 90. let minulého století. Takže vlastně zůstavší ve vlasti jsou složkou 4. bavorského kmene a současně samostatným 2. kmenem v republice. Každý cítí, že to vše je postavené na hlavu. Nebo je to jinak? Necháme se poučit.


(amo): Židé ze Žatce

V r. 1860 žilo v Žatci 800 Židů, kteří v r. 1872 slavnostně vysvětili synagogu, jež je druhou největší v ČR, ještě dnes slouží kulturním účelům. Dnes žije v Žatci jen jedna židovská rodina, která se zúčastňuje náboženského života v židovské obci v Teplicích. Od 11. září je v žatecké synagoze výstava „Židé v Žatci“. Je pod ochranou ministra kultury D. Hermana, izraelského velvyslance Gary Korena a žatecké starostky Zdenky Hamousové. LZ, 19.8.2014, str. 4


wyk: Wolfgang von Goethe má pomník v Andělské Hoře

Nejslavnějšímu návštěvníkovi Andělské Hory byl 21.6.2014 odhalen pomník, dílo umělce H. Kouby z Nejdku, který stojí před kostelem archanděla Michala. Připomíná pobyty básníka v karlovarské oblasti. Pomník je společným dílem občanského sdružení v Andělské Hoře, Rotary klubu v Karlových Varech, jakož i Česko-německého fondu budoucnosti. Další pamětní desky budou odhaleny 30.8.2014 v Nejdku a 27.9. u Heiligenfelsen. SP, 7.8.2014, str. 4


Prof. Böhnisch: První světová válka a důsledky pro sudetské Němce

Běžné tvrzení, že Německo, zejména císař Vilém II., má jedině vinu na vzniku první světové války, je již dávno překonáno. Přesto je však nutné jej neustále vyvracet. Podle článku 213 Versailleské smlouvy bylo Německo jediným viníkem války. Pruská válkychtivost začala přepadením Rakouska Pruskem Bedřicha Velikého. Druhým stupněm agrese byla „německá bratrovražedná válka“ v r. 1866, která skončila porážkou Rakouska u Hradce Králové a Sadové, kde též sudetští Němci utrpěli velké ztráty. Německé války vzbudily české ambice. Mobilizace sudetské vlasti pokračovala i po první světové válce až do r. 1938. SP, 7.8.2014, str. 5


M. Kubes: Ústí n/L je v Bavorsku považováno za nejdůležitější český projekt

B. Posselt navštívil a jednal s D. Hermanem, ministrem kultury. Muzeum v Ústí nad Labem má být otevřeno v r. 2016, zatímco Sudetoněmecké muzeum v Mnichově až v r. 2018. SZ, 8.8.2014, str. 1


M. Kubes: Spor o majetkové vyrovnání mezi českými církvemi

Kardinál Vlk poukázal na restituce židovského majetku. Tento majetek, který zabavili nacisté, měl by být vrácen. SZ, 8.8.2014, str.2


Pomník rakouského maršála Josefa Václava Radeckého z Radče

Stával od r. 1858 do 1918 na Malostranském náměstí. Byl dílem bratrů Josefa a Emanuela Marxových. Jeho bronzová část byla odlita v Norimberku z ukořistěných italských děl. Po vzniku Československa pomník šel do lapidária Národního muzea.

SZ, 8.8.2014, str. 2

Poznámka redakce: V současnosti jisté kruhy se snaží nastolit otázku obnovy tohoto pomníku na Malostranském náměstí. Praha 6 byla pod tlakem vybudovat pomník Marii Terezii a pamětní desku hraběnce Chotkové. Na Staroměstském náměstí opět tyto kruhy usilují o znovu vybudování tzv. Mariánského sloupu. V celé republice uměle rozkvétají snahy o budování německých památníků, pamětních desek. Nenechme si zaplevelit zemi jejich pamětníky!


Budoucí německý velvyslanec v Praze A. Freytag zatím u sudetských Němců

Budoucím německým velvyslancem je dr. Arnold Freiherr Freytag Löringhoven. Zatím setkal se sudetskými Němci v Mnichově. Je mu známo, že vzhledem k Benešovým dekretům je v ČR odlišná situace. S B. Posseltem při návštěvě Sudetoněmeckého domu nemluvil, jelikož tento dlel v této době mimo Mnichov. S mluvčím SL se setká později. SZ, 4.7.2014, str. 1


Bavorský premiér H. Seehofer navštívil českou vládu v Praze

Vykonal pouze krátkou návštěvu Prahy. Před tím měl poradu B. Posseltem. Mluvčí SL hodlá vícekrát zajet do Prahy, aby mohl v ČR projednat plánovanou kulturní dohodu, zemskou výstavu a litoměřické setkání. SZ, 4.7.2014, str. 1


O. Liebert: Nejen Lidice, ale také Postoloprty

Mnohé německé zájezdy jezdí do Lidic. Ale při té příležitosti zapomínají na Postoloprty. Právě zde došlo v květnu a v červnu 1945 k masakru Němců. 17. až 27. 9. 1947 bylo zde z 10 hromadných hrobů exhumováno 763 mrtvol. Obdobně bylo v pevnosti Terezín zacházeno s vězněnými Němci. SZ, 4.7.2014 str. 6


Bavorský premiér Horst Seehofer na půl dne v Praze bez mluvčího Posselta

Některá témata při jednání byla proto vynechána. Těsně předtím byl Seehofer na večeři na německém velvyslanectví v Praze. Konala se v užším kruhu, ve kterém byl Peter Barton ze sudetoněmecké kanceláře v Praze. Bavorská delegace se setkala s křesťanskými demokraty, v jejichž vedení je i D. Herman, poté se setkala s premiérem B. Sobotkou a místopředsedou vlády A. Babišem. Posselt prohlásil, že sudetští Němci jsou odhodláni působit ve všech oblastech německo-české a bavorsko-české spolupráce, zejména pokud jde o budoucnost. SZ, 11.7.2014, s. 1


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška, připravil: dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 28. září 2014. Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz


5


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz