Listy č. 180

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


H. Fischer: zasedání sudetských Němců v Mnichově za účasti K. Habsburga

K. Habsburg přednesl příspěvek o 31 letech války od r. 1914 do r. 1945. Přítomni byli B. Posselt, Peter Barton. O bavorsko-české kulturní dohodě promluvil český ministr kultury Daniel Herman a jeho bavorský kolega Ludwig. Spanie. Projev K. Habsburka bude po částech publikován v příštích číslech Sudetendeutsche Zeitung. K Benešovým dekretům promluvil Milan Horáček, bývalý člen německého Spolkového sněmu. Daniel Herman zopakoval, co Nečas řekl v bavorském zemském sněmu. SZ, 4.4.2014, str. 1


Český ministr kultury Daniel Herman hostem Akademie Střední Evropa v Heiligenhofu

Ministr D. Herman sdělil svou vizi o dialogu a porozumění mezi Čechy a sudetskými Němci. V průběhu zasedání též několikrát řekl „Mějte s námi strpení.“ Snímek na titulní straně Sudetendeutsche Zeitung z 9.5.2014 v Lázních Kissingenu zachycuje několik osobností včetně ministra D. Hermana. Podrobnější zprávy o zasedání v Lázních Kissingenu budou následovat. SZ, 9.5.2014, str. 1


Delegace asi 30 starostů z bavorského Švábska v Praze

Část programu připravila sudetoněmecká kancelář v Praze. Německé delegaci se věnoval Ludvík Hovorka (křesťanský demokrat), Ondřej Benešík (krajský zastupitel za KDU-ČSL) zodpověděli četné dotazy. SZ, 2.5.2014, str. 1


Bernd Posselt přebírá předsednictví

Po překvapujícím odstoupení předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu Franze Pany, tuto funkci převzal B. Posselt. Dosavadní funkci mluvčího SL si dále ponechává. Pany ohlásil své odstoupení ze zdravotních důvodů počátkem března. Posselt se narodil 4.6.1956 jako syn sudeto-štýrských rodičů. Od r. 2008 je mluvčím SL. Od r. 2000 je v předsednictvu CSU. SP, 10.4.2014, str. 2


Benešova bysta byla ukradena z hrobu

Předpokládá se, že 50 kg těžká bronzová bysta dr. E. Beneše byla možná ukradena zloději kovů, mohlo také jít o krádež na objednávku. SP, 10.4.2014, str. 2


M. Bauer: Ackermann-Gemeinde Freiburg oslavila 20 let partnerství s Plzní

V polovině března 2014 oslavila A-G Freiburg 60 let Walhofského zasedání a 20 let partnerství s plzeňským biskupstvím. Sandra Kraisslová vznesla otázku, proč němečtí prarodiče mívají česká vnoučata. U patnáctiletých bývá menší znalost němčiny, což někdy navazuje na ztrátu německého přesvědčení.

SZ. 28.3.2014, str. 10


A. Bender – Kleinová: Mladá a prostřední generace landsmanšaftu

Koncem března 2014 sešla se mladá a střední generace landsmanšaftu na hradě Hohenberg nad Ohří. Pozitivním signálem bylo položení věnců v Dachau pro židovské, české i sudetoněmecké oběti tohoto koncentračního tábora. Tisková referentka Schusterová uvedla, že Německo-český fond budoucnosti má projekty na údržbu kulturních památek v ČR. Historik Mirek Němec vylíčil pak i masakr na ústeckém mostě 31.7.1945. O počtu obětí jsou rozdílné údaje. Historik Rudolf Grulich uvedl, že vyhnání Arménů v r. 1915 mluví proto to, že sudeti budou v r. 2050 oslavovat 100. sudetoněmecký den. SZ, 28.3.2014, str. 10


S. Habelová: Přednáška W. Hellera v Mnichově o okresech Falknov a Tachov

Sociální zeměpisec W. Heller mluvil v Sudetoněmeckém domě o uvedených okresech. Výklad byl doplněn statistickými údaji. V ČR klesl počet Němců z 0,4 na 0,1 % v r. 2011. Jednotlivé okresy v r. 2011 měly o Němcích tyto statistické údaje: okres Karlovy Vary 1,5% Němců, okres Sokolov 2,3% Němců, okres Plzeň 0,2 % a okres Tachov 0,1% Němců. Uvedené údaje jsou podle Českého úřadu statistického.

SZ,28.3.2014, str. 7

Prof. R. Grulich: Sudetští náboženští hodnostáři ve Vídni

Profesor podal celostránkový výčet náboženských hodnostářů pocházejících ze Sudet, kteří jsou činní ve Vídni. Také v náboženských seminářích v Rakousku přibylo sudetů, zejména když tito začali mít dojem, že stoupá český tlak. Známá vídeňská čtvrť Floridsdorf byla pojmenována po proboštovi Floridusovi Leebovi, který pochází z jihomoravského Mikulova. SP, 10.4.2014, str. 15


H. Ring: Husitský teror ve „Schwazu“. Korupce v poutním místě Bohosudově

Německá vesnice Schwarz byla původně slovanským (českým) sídlištěm na východním břehu říčky Bíliny. Ve Schwazu byl založen ženský klášter. Podél říčky Bíliny táhli v r. 1411 husité od města k městu, klášter ve Schwazu úplně zničili a v týž rok nedaleko Ústí nad Labem zabili 2000 vyzbrojených rytířů.

SZ, 28.3.2014, str. 15 a 16


Německo-české rozhovory za početné účasti sudetských Němců

Německo-českého diskusního fóra se zúčastnil i B. Posselt, také i Erika Tesarová, novinářka a neteř českého ministra kultury Daniela Hermana. Přítomni také byli jak německý velvyslanec v ČR, D. Lingemann, tak i Rudolf Jindrák, český velvyslanec v Berlíně. SZ, 4.4.2014, str. 1


J. Schönová: Dědicové vyhnání

Eva Bendlová, nar. 1984, o sobě tvrdí, že je Švábkou, zatímco její otec, rodák z Čejkovic (1943), mluví o dvou vlastech. Jinak to vypadá s identitou Martina Dzingla, předsedy Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Říká, že každý se musí rozhodnout. Dzinglův otec je Čech polského původu, jeho matka pochází z Rýmařova. Její předkové bývali sociální demokraté, nikoliv členy NSDAP.

Obdobná témata probírá ve své knize Ralf Pasch v publikaci „Dědicové vyhnání“. Sudetští Němci a Češi dnes. Pasch se zabývá potomky vyhnaných, přestože o jejich původu moc neví.

Autorka J. Schönová je spisovatelkou, žije v Berlínu. Jako malé dítě byla vyhnaná z Trutnova. Landes Zeitung, 20.5.2014, str. 4


H. Süss: Evangelicky nad Ohří

Společnost Johanese Mathesiuse se před několika lety spojila se Spolkem evangelických sudetských Němců. Společně konaly výroční schůzi koncem dubna 2014 na zámku Hohenberg nad Ohří. H. Schnitzel měl přednášku o slovinském reformátorovi P. Primusi Truberovi, který se narodil jako syn mlynáře u Lublaně v r. 1508. Přeložil bibli do slovinštiny. LZ, str. 2, Forum


Výstava o I. světové válce a vzpomínce na Bertu Kinskou

Na zámku Schalenburgu v Dolních Rakousích se konala výstava o vzniku první světové války „Nadšení a bída. Život s velkou válkou 1914 až 1918“. Je to dosud nejobsáhlejší výstava o první světové válce, Na ploše 1200 m2 je 1000 exponátů. Slavnostní otevření výstavy se konalo 29.3.2014. Byly uvedeny vhledy do činnosti spisovatelky Berty Kinské, později známou pod jménem Berta Suttnerová. Rodný dům B. Kinské, která byla vyznamenána „Nobelovou cenou míru“, je na Staroměstském náměstí v Praze. SZ, 14.3.2014, str. 8


Výstava „Zmizelé Sudety“, výstava z české iniciativy Antikomplexu

Se konala v květnu na radnici města Würzburgu. SZ, 14.3.2014, str. 8


Posselt poděkoval prezidentovi Gauckovi za slova o vyhnání

Gauck v ČR vzpomněl jak na okupaci země Němci, tak i na vyhnání Němců. Gauck ocenil uznání, které se dostalo v ČR v r. 2005 sudetoněmeckým účastníkům protinacistického boje a pronásledovaným nacismem. Mnozí Češi a Češky poskytli po válce v r. 1945 německým spoluobčanům ochranu. V duchu Václava Havla najdeme cesty, které vedou k usmíření. SZ, 9.5.2014, str. 1


Spravedlivé vyrovnání přijde

Sudetští Němci z Horní Falce, Horních Franků a také pozůstavší ve vlasti v Kraslicích se sešli u pramenů Ohře. Řeka teče přes Cheb na východ. V letech 1948 až 1989 zde byla železná opona. Podél dolní Ohře bydleli vždy Němci až do r. 1945/46, kdy se zavazadly 30 až 50 kg museli opustit svou vlast. Část Němců v ČR se směla od r. 1969 organizovat, přátelé bez potíží se navštěvovali.

Na počest 10. výročí rozšíření EU na východ farář Petr Fořt z Kraslic kázal jako obvykle česky a německy. Poukázal na utrpení sudetských Němců. B Posselt se s kněžími zastavil u památné desky u pramenů Ohře na památku vyhnaných sudetů. Zazpíval také kroužek Němců z Kraslic. Zpívaly se známé písně, každý ve svém jazyce. SZ, 9.5.2014, str. 1 a 2

Poznámka: Znamená to, že nám Němci zaplatí konečně i reparace? Hlásí se o ně i Řecko. Agresor je povinen uhradit škody, které jeho obětím agresí vznikly.


Ukrajina budíčkem Evropy

Na 40. Panevropských dnech v hornobavorském Aktötingu Posselt označil Ukrajinu za budíček Evropy. Putin a Rusko se necítí být obklíčeni, nýbrž sledují zřízení panství na euroasijském dvojkontinentu. Dnes je Josef Stalin v Rusku oblíbenější než M. Gorbačov. Za úspěch je nutné považovat zahájení nové etapy vztahů mez Prahou a Mnichovem, jíž zahájil Petr Nečas. SZ, 9.5.2014, str. 1 a 3


Vedoucí SPD v bavorském sněmu u českého premiéra a u Petra Bartoně

Premiér B. Sobotka se setkal s bavorským rinderspracherem. Projednali projekt Collegium Bohemicum v Ústí n/L., pochválili činnost P. Bartone.

Podle P. Bartone mladí Češi mívají pozitivní zájem o Německo a Bavorsko i o společné dějiny. SZ, 9.5.2014, str.2


Filmová premiéra „Neznámé Jeseníky - má vlast“ 14.5.14 v Mnichově

Premiéry se zúčastnil B. Posselt, Max Mannheimer z Nového Jičína, dále filmař Erwin Bude. SZ, 9.5.2014, str.5


M. König: Návštěva ztracené vlasti s pivem v jeskyni

Sudetští Němci ze Středních Franků navštívili Chebsko. Dali si pivo v pohostinství pivovaru Chodovar, které je v jeskyni. Podávají zde také pravé české knedlíky. Dále pokračovali přes klášter Teplá. Konstantinovy Lázně a přes Šumavu se vraceli.

SZ, 9.5.2014, str.9

Apel na Joachima Gaucka u příležitosti jeho návštěvy v ČR

Koncem dubna 2014 v hesenském Lauterbachu se u příležitosti návštěvy prezidenta J. Gaucka v ČR mluvilo o usmíření. Konkrétně o něm mluvil Milan Horáček, bývalý poslanec Spolkového sněmu za Zelené. Zabýval se smířením Čechů a sudetských Němců. SZ, 9.5.2014, str. 10


Benešovy dekrety patří na smetiště světových dějin

To vyplývá ze závěrečného projevu B. Posselta na srazu odsunutých Němců o Letnicích v Augsburku. Neustále více se sudeti navážejí do dr. E. Beneše. Podobně učinila i jedna bavorská ministryně. Materiály 65. sjezdu odsunutých Němců z ČSR


H. Hurnausová: B. Posselt po Velikonocích v hornobavorském Prienu

Neustále více mladých lidí hledá svůj původ u sudetských Němců. To je také takový potencionál jako u mladých Čechů, kteří mívají zájem o německou minulost jejich vlasti. Starosta Prienu, Jürgen Seifert, na závěr řekl: „Pokračujte ve své činnosti, Vaše práce je stále důležitější, aby naše budoucnost zůstala mírová.“

SZ, 2.5.2014, str. 5

W. Heisig: 25 let partnerství mezi Brnem a Stuttgartem

Stuttgartská delegace v počtu 26 lidí pod vedením primátora Fritze Kuhna navštívila Brno. Primátor Roman Onderka provedl hosty Novou radnicí, prohlédli si vilu Tugenhat. Skupina navštívila také památný kámen, který je v zahradě augustiánského kláštera, připomínající brněnský pochod smrti 1945.

SZ, 2.5.2014, str.11


Vedoucí sudetoněmecké kanceláře seznámil hosty se sídlem úřadu v Praze

Krpmě P. Bartone se hostům věnovala i Irena Nowáková. Hosté z dolnobavorského Ergoldingu se dozvěděli mimo jiné, že Karlova univerzita byla založena v r. 1348 a že ji navštěvovali převážně němečtí studenti. Císař Rudolf udělal z Prahy sídlo vlády. SZ, 2.5.2014, str. 11


Karlovu cenu, nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, získá Milan Horáček

M. Horáček byl členem Evropského parlamentu i německého spolkové sněmu.

SZ, 18.4.2014, str. 1

Další masový hrob v okrese Vrchlabí

Ostatky údajně německých obětí byly nalezeny při stavebních prací v Rudníku (okres Vrchlabí). Policie nařídila exhumaci ostatků pro podezření, že šlo o vraždu.

SZ, 18.4.2014, str. 1

B. Posselt: První krok k odstranění bezpráví s vyhnáním

10 let po rozšíření EU na východ a 25 let po pádu železné opony Posselt zhodnotil tyto události i s návštěvnickou diplomacii mezi premiéry vlád v Praze a Mnichově. Nečasův projev v Mnichově v bavorském zemském sněmu, zamítnutí „Klausovy teze“, byly dalšími úspěchy. SZ, 18.4.2014, str. 1

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme,Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národnímsdružením. Praha, 19..června 2014.

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz
5


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz