Listy č. 179

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Zemské shromáždění landsmanšaftu Severní Porýní – Vestfálsko v Bochumu

Hosty mimo jiné byli současná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová – Tominová a bývalý velvyslanec ČR v Německu František Černý.

SZ, 11.4.2014, str. 5


Národy spojující nástupní návštěva ministra D. Hermana v Mnichově

V rámci své první návštěvy v nové funkci setkal se český ministr kultury Daniel Herman s bavorským kolegou Ludwigem Spaniem. Herman jako předseda české Ackermann-Gemeinde, doprovázený asistentkou Terezou Procházkovou, našel také cestu do sídla spolkové Ackermann-Gemeinde. Tam se sešel s Dietrem Olbrichem, dr. Waltrem Rzepkou. D. Herman je ve styku s B. Posseltem. Spolupráci bude prospívat Muzeum dějin německého obyvatelstva v českých zemích v Ústí nad Labem a Sudetoněmecké muzeum v Mnichově. Bavorský ministr Ludwig Spanie poděkoval Hermanovi a řekl, že ještě před létem by rád kvůli kulturní spolupráci jel do Prahy. Bez silného bavorsko-českého srdce nemůže být silná ani Evropa. SZ, 11.4.2014, str. 1 a 2


Ministr přátelský k sudetským Němcům

Siegbert Ortman, sudetoněmecký předseda v Norimberku, měl možnost rozmlouvat s Danielem Hermanem, ministrem kultury ve vládě ČR. SP, 10.4.2014, str.2


Reprezentace Bavorska v Praze

Ještě letos (2014) chce Bavorsko otevřít v Praze své zastoupení. Má to být další krok normalizace, vysvětlil premiér Horst Seehofer. Bavorská ministryně pro Evropu Beata Merková kvůli tomu jela v únoru do Prahy, kde se setkala s náměstkem ministra zahraničních věcí Karlem Borůvkou, který až do r. 2009 byl generálním konzulem v Mnichově. Merková navštívila sudetoněmeckou kancelář již dříve, a to v době, kdy ještě byla ministryní spravedlnosti. Na dotaz rozhlasu „B5 Aktuel“, zda se to obejde bez pomlčení o vyhnání podle Benešových dekretů, odpověděla, že nebude dělat konkurenci sudetským Němcům v Praze. Jde více o kulturní dědictví sudetských Němců a o dialog o německo-českých dějinách. V tomto směru dojde k úzké spolupráci se sudetoněmeckou kanceláří v Praze. SZ, 14.3.2014, str.1


Nový český premiér Bohuslav Sobotka v Berlíně

Při nástupní návštěvě Berlína 13.3.2014 Merkelová a Sobotka označili za vynikající most do budoucnosti „Německo-český fond budoucnosti“. Sobotka označil svoji vládu za evropsky přátelskou. K české delegaci patřil také profesor Rudolf Zahradník, bývalý předseda České akademie věd a kdysi vysokoškolský profesor Angely Merkelové v době jejích pražských studií. Merkelová měla radost. V době, kdy v NDR byla vědeckou pracovnicí, spolupracovala s prof. Zahradníkem. Sobotka pozval německou kancléřku k návštěvě Prahy. Německý ministr zahraničních věcí Steimaier před týdnem přijal českého kolegu L. Zaorálka. SZ, 21.3.2014, str. 1


Posselt na 6. místě kandidátky CSU do Evropského parlamentu

O jeho dobré umístění se zasloužil H. Seehofer. Zastupuje na kandidátce Mnichov a vyhnané. V EP je od roku 1994. SP, 13.2.2014, str.3

Polovina Čechů je proti zrušení Benešových dekretů

Pro zrušení Benešových dekretů se vyslovilo pouze 14% dotázaných. Polovina Čechů je pro jejich další platnost. Ve věkové skupině nad 60 let je podpora platnosti Benešových dekretů silnější, než u generace mladší 29 let. SP, 13.2.2014, str. 3


wyk: Vatikán nikdy neuznal exilovou vládu Beneše

Beneš 7.1.1941 předal vatikánskému představiteli v Británii dopis, ve kterém se dožadoval, aby Vatikán neuznával Tisův slovenský stát a navázal kontakty s čs. vládou v Londýně. Vatikán odpověděl, že vhodná doba nenastala. Opětovně se o to snažil Beneš v květnu 1943 prostřednictvím britské a americké vlády. Veškerá snaha Beneše o uznání jeho vlády vyšla naprázdno.Československé velvyslanectví ve Vatikánu předal diplomat Radimský německým diplomatům. Slovenského katolicismu si Vatikán vysoce cenil. SP, 13.2.2014, str. 12


Martin Dzingel: Editorial

Být hrdý na své německé kořeny, bylo téměř půl století těžké. Česká většina námi pohrdala. Kteří tak přesto činili, těm patří naše poděkování. Četné myšlenky o menšinách byly projednány i na 23. brněnském sympoziu, které se konalo v době předvelikonoční. K nim se vrátíme v příštím vydání Landeszeitungu.

LZ, 22.4.2014, str. 1 a str. 1 přílohy Forum


65. sraz sudetských Němců v Augsburku

Má heslo „Dějiny pochopit – budoucnost vytvářet.“ První sudetský sjezd v v r. 1950 měl heslo „Dejte nám opět vlast.“ Letos pro vnoučata a pravnoučata je vstup volný, pokud budou doprovázet své prarodiče. Sudetští Němci byli vyzváni, aby získali své partnery v České republice k aktivní účasti na 65. srazu v Augsburku. SP, 13.2.2014, str.4


Holocaust nebyl jenom dílem Němců

V den vzpomínání na holocaust 27.1.2014 vzpomněl na něj v českém Senátu M. Štěch, který prohlásil, že holocaust byl nejhorší událostí v dějinách lidstva a nesmí se víc opakovat. Nebyl jen dílem německých fašistů, ale též kolaborantských vlád včetně české. SP, 13.2.2014, str. 4

Poznámka redakce: Kolaborantské vlády ve skutečnosti vůbec nevládly. Prováděly jen příkazy svých německých pánů. Protižidovské zákony v té či oné podobě byly nuceny převzít a uplatňovat. Pokud se snažily hájit své občany  židovské víry, pak mohly jen v omezeném rozsahu. Hortyho režim je uhájil až do r. 1944, pak však přesto byli maďarští Židé transportování do německých vyhlazovacích táborů..


Problém i s pomníkem padlým v Litobratřicích

Litobratřice leží na jihu Moravy mezi Mikulovem a Znojmem, do Vídně to je Asi 80 km. Na konci světové války bylo v Litobratřicích 1318 obyvatel, z nichž polovina byli Němci. Obec byla zemědělská rozvinuté bylo vinařství. Boje zde probíhaly až do 7. května 1945. 20. května přišli první partyzáni a po nich „zlatokopové“. V polovině srpna 1945 bylo 7 místních rodin vyhnáno do blízkého Rakouska. Dnes zde žije asi 600 obyvatel, někteří z nichž jen o víkendech a o dovolené.

Problémem se stal pomník padlým z první světové války., který byl zbudován v r. 1924. Později byl předělán nas pomník osvobození Rudou armádou. Na renovaci byly získány peníze z Německo-českého fondu budoucnosti. SZ, 21.3.2014, str. 5


J. Grimm: Učit se česky, k čemu a jde to vůbec?

V Němci osídlených oblastech Čechy a Morava se až do r. 1918 převážně mluvilo německy. Po založení ČSR podle jazykového zákona z 28.2.1920 byl zaveden čs. jazyk jako státní jazyk. Takový jazyk ani neexistoval, existovala čeština a slovenština. Jsou to příbuzné jazyky, ale nikoliv stejné. Němčina v jazykovém zákoně nebyla uvedena. Ještě za monarchie mnozí Češi mluvili německy, ale jen málo Němců česky. Čeština patří k nejtěžším jazykům. Ve velkoměstě Augsburku (270 000 obyvatel) se češtině učí jen 12 osob ve dvou kurzech. Při oslovování Němců v češtině bývá na tvářích posluchačů i poťouchlý úsměv. Buďme rádi, že mnozí Češi mluví německy. Nikdy neškodilo umět více jazyků.

SZ, 21.3.2014, str. 12 a 13

O vzniku Muzea Němců v českých zemích

Již 6 let pracují B. Mouralová a J. Šícha na vzniku muzea. Nákup exponátů bude financován z Německo-českého fondu budoucnosti. LZ, 22.4.2014, str.8


Tomáš Randášek: Nový svět knih pro přátele „cizího“ v Domě národnostních menšin

V pražské Vocelově ulici je Dům národnostních menšin, kde je 12 nečeských národnostních skupin a jejich 12 redakcí. Je tam také redakce Landeszeitung. Praha zažádala o statut UNESCA „Literární město“. Sekce německého jazyka byla rozšířena o podporu z Německa. LZ, 22.4.2014, str. 1. přílohy Forum


Barbara Wendelová: Velká čest pro místo setkávání Havířov

Místo setkávání v Havířově navštívil německý velvyslanec Detlef Lingemann. Jeho uvítal Daniel Pawlas, zástupce primátora, který vyzvedl význam německých firem pro oblast. Z Havířova pramení snaha udělat z města zajímavé místo pro německé firmy. LZ, 22.4.2014, str. 2 přílohy Forum


  1. Mostýnová: Hartmunt Koschyk na brněnském symposiu

Ackermann - Gemeinde

Hartmunt Koschyk je novým pověřencem SRN pro otázky vysídlenců a národnostní menšiny. V Čechách se často slyší, že Němci jsou uznávanou menšinou v ČR, ale Češi nejsou uznáváni jako menšina v Německu. Zde za národnostní menšinu se uznávají jen Romové, Dánové, Frísové a Lužičtí Srbové. Kvůli odlišnému stanovisku údajně nejsou spory s ČR. Německá menšina v ČR dostává podporu od německého spolkového ministerstva vnitra, letos to bylo 400.000 euro.

LZ, 22.4.2014, str. 3 přílohy Forum

Poznámka redakce: Němci mají problémy zejména s Poláky, s Turky i dalšími, že neuznávají jejich menšiny. Je to ostudné! I u nás proti tomuto úzkému pojetí národnostních menšin ve SRN protestujeme. V každém případě princip reciprocity je porušen. Ten je postaven na následujícím modelu: Vaše menšina má mít u nás tolik práv, jako naše u vás


XXIII. Symposium Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana „Dialog uprostřed Evropy“ v Brně

V plénu seděli kromě vysokých představitelů církví též politici a zástupci menšin. Symposium řídil Petr Pithart. O podstatných otázkách jednání promluvil Matěj Spurný, předseda Společnosti B. Bolzana. Večerní program na hradě Špilberku řídila Blanka Mourová z Collegia Bohemikum. Martin Dzingel jednal i s českým ministrem pro lidská práva J. Diensbierem. Mezi účastníky byla i Anna Šabatová.

LZ, 22.4.2014, str. 7


VIII. německo-české fórum mládeže v Říčanech

Německo-české fórum mládeže vzniklo v r. 2001. Zahrnuje 30 mladých Němců a Čechů ve věku 16 až 26 let. Akce se zúčastnila Michaela Cvachová z české Rady pro děti a mládež, Ondřej Horák ze střediska „Politického vzdělávání a jeho úloha ve zdravé demokracii“ v Brně . Dalšími účastníky byla Šárka Navrátilová. Další akce tohoto fóra proběhne v září 2014 v Německu. Činnost a projekty Německo-českého fóra jsou podporovány z Německo-českého fondu budoucnosti., z Ministerstva školství, mládeže a sportu v ČR a z Koordinačního střediska Německo-české výměny mládeže Tandem. SZ, 11,4. 2014, str. 2H. Fischer: Prof. Rudolf Grulich, sudetský Evropan, se dožil 70 let

R. Grulich se narodil 16.4.1944 v okrese Moravská Třebová. Je nositelem cen sudetoněmeckého landsmanšaftu, Svazu vyhnanců. Specializuje se na církevní dějiny. Mimo jiné napsal „Sudetští katolíci jako oběť nacismu.“ SZ,11.4.2014, str. 5


S. Habelová: Již 130 let práce Šumavanů

Předseda spolku Hans Slawik na výstavě o Šumavě v Mnichově řekl, že Spolek Šumavanů byl založen 24.4. 1884 v Českých Budějovicích. V r. 1914 měl 440 skupin a 42 tisíc členů. Po připojení k říši byl spolek zrušen. Po vyhnání byl v r. 1954 spolek obnoven v Mnichově. Má také svou skupinu mládeže.

SZ, 11.4.2014, str. 7


H. – R. Zirka: Kritické zhodnocení odkazu německého Brna 1939-1945

V brněnském nakladatelství Josef Filip vyšla v němčině publikace „Brno, Brünn. 1939 -1945. Autory publikace jsou : Vladimír Fipi, Vlastimil Schildberger, Jan Břečka a Lubor Nedbak. Publikace obsahuje až příliš mnoho obrázků s Adolfem Hitlerem vždy v reklamní pozici. V Brně se konalo mnoho parád. Vedoucí činitelé sídlili v Praze, ale tehdejší Brno bylo městem s největším podílem německy mluvícího obyvatelstva. Původní texty jsou agresivní, antislovanské. Mnohé obrázky ukazují také tažení německého vojska po Sudetech (Falknov, Bučovice, Frývaldov, Znojmo a Mikulov) v říjnu 1938. Mezi fotkami jsou též snímky českých fašistů, kteří v černých košilích se zúčastnili přehlídek. Snímky ukazují i zrušenou čs. armádu a vládní oddíly v síle 7.000 mužů (protektorátní). Velení německé armády sídlilo v brněnském Grandhotelu. Publikace obsahuje i fotografie a texty o bombardování Američany a Rusy. Snímky z května 1945 uvádějí i dr. Beneše po návratu ze slovenských Košic. Od r. 1243 do r. 1919 bylo Brno pod německou správou.

SZ, 4.4.2014, str. 5


Pražská ministryně spravedlnosti: Vyhnání bylo horší než za nacistů

Ministryně Helena Válková dostala četné protesty k výrokům o vyhnání sudetských Němců po druhé světové válce. Řekla, že prý Čechům se za nacistů dařilo lépe než později sudetským Němcům. V Protektorátu se Čechům tak moc nestalo. Premiér Sobotka označil výroky za „krajně nevhodné“. M. Kalousek (TOP09) mluvil o neuvěřitelném urážení všech obětí nacistické okupace. Podle listu Právo Válková pochází z německé rodiny a má stálé bydliště v bavorském Pasově. SP, 14.4.2014, str. 1

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 12. května 2014. Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz


5


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz