Listy č. 173

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Dr. Bělobrádek (KDU-ČSL) ochoten k dialogu se sudetskými Němci

Předseda KDU-ČSL byl v Berlíně hostem kancléřsky dr. A. Merkelové. Při návštěvě bavorského premiéra v Praze byl dr. Bělobrádek hostem na německém velvyslanectví v Praze. SZ, 20.9.2013, str. 1


Pavel Svoboda (KDU-ČSL), T. Radoměřský (TOP 09) u sudetských Němců v Praze

Klaus Bröhming (CDU) bývá často v Praze na úřadu sudetských Němců. Jeho cílem je posílení styků mezi sudetskými Němci a Čechy. SZ, 20.9.2013, str. 2


Letní rozhovor s bavorskou ministryní Christian Hederhauerovou

Bavorsko je od roku 1954 patronátní zemí sudetských Němců. Tito jsou čtvrtým kmenem Bavorska pro vždy. Návštěva P. Nečase posílila nutnost vyzvednout historickou pravdu. Premiéři obou vlád měli by se nejméně jednou za rok sejít k rozhovorům. SZ, 16.8.2013, str. 3


Wenzel Jaksch: Europas Weg nach Potsdam

Velký sudetoněmecký sociální demokrat v knize analyzuje historické, politické činitele a faktory, síly a konstelace , které vedly k Postupimské konferenci na zámku Ceciliehof ve dnech 17.7. až 2.8.1945. SZ, 20.9.2013, str. 3


Alfred de Zayas: Postupimská Nemesis. Anglo-Američané a vyhnání Němců

Nositel sudetoněmecké ceny Lidských práv je proti sovětsko-polsko-českým tezím, že vyhnání se dělo v souladu s článkem XIII postupimské smlouvy.

SZ, 20.9.2013, str. 3


Letní rozhovor s mluvčím sudetoněmeckého landsmanšaftu, B. Posseltem

Petr Nečas Benešovy dekrety nezrušil. Nešel přes německo-české prohlášení z r. 1997. Mnohem důležitější však je, že Nečas opouští dosavadní zemský patriotismus a vychází ze společného zemského patriotismu jako modelu evropského soužití. Jeho oslovení „Milí krajané a bývalí spoluobčané naznačuje sounáležitost. Nový prezident Zeman není přítelem sudetských Němců. V prezidentské kampani byl opravdu špatný výrok K. Schwarzenberga, že dnes by Benešova vláda měla být v Haagu. Zeman na rozdíl od Klause není doktrinář.

K Federaci evropských národních skupin od počátku patří sudetští Němci v čele s Rudolfem Grulichem, Volkmarem Gabertem. V EU patří 60 milionů lidí k usedlým národnostním skupinám, jako jsou např. jižní Tyroláci, Baskové a také i sudeti.

SZ, 13.9.2013, str. 5 a 6


H. Fischer: Po zemských volbách zůstává Seehofer na 5 let ve funkci

Ve volbách zvítězil i Klaus Holecek (CSU) a rovněž tak i několik sudetských Němců z druhé generace. SZ, 20.9.2013, str. 1


H. Fischer: Sudetští Němci k Mnichovu 1938

Po Mnichovu sudetští Němci jásali, kdežto různé menšiny měly obavy, sociální demokraté, duchovní a sudetští němci židovského původu, z nich mnozí se dostali do vyhlazovacích táborů. Němečtí muži museli narukovat. V důsledku krátkého výcviku měli velké ztráty. Mluvčí sudetských Němců, B. Posselt, v Augsburku 2011 řekl: „Mnichovská dohoda nebyla realizací práva na sebeurčení, nýbrž politický omyl, politická katastrofa“. SZ, 20.9.2013, str. 5


B. Posselt po stopách osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha ve Slezsku

Čeští občané v čele se starostkou Alenou Krušinovou přivítali hosta. Posselt a Walter Kudlich si prohlédli obnovenou krnovskou synagogu. Bylo to v den židovského svátku Jom Kipur, což zdůraznil místostarosta Jan Stejskal. Hosté navštívili i místo rodiště a působiště H. Kudlicha nedaleko Krnova.

SZ, 20.9.2013, str. 1 a 2

G. Wildt: Chebská kulturní cena 2013

Získal hudební genius Armin Rosin, který se narodil v r. 1939 v Karlových Varech v hudební rodině. Velkou sudetoněmeckou cenu získal již v r. 2003. Účinkoval často na vánočních akcích v Chebu, Lokti apod. SZ, 27.9.2013, str. 2


Landsmanšaft zval na seminární týden pro multiplikatory

Seminář se konal od 17. do 22.11.2013. Mezi pozvanými byl dr. Tomáš Jelínek, jednatel Německo-českého fondu budoucnosti, Stanislav Děd, ředitel oblastního muzea v Chomutově, Martin Dzingel, bývalý starosta z Nového Jičína, Pavel Wessely a řada sudetoněmeckých činitelů. SZ, 27.9.2013, str. 2


R. Grulich: Před 100 lety bývala poutní místa Rakušanů mezinárodní

Před 100 lety uveřejnil penzionovaný farář Alfred Hoppe ve Vídni velkou publikaci „Rakouská poutní místa“. Autor chtěl v r. 1913 představit poutní místa podle jejich důležitosti. Ze slavných poutních míst je v Rakousku pouze Mariazell, podle Hoppeho je však až na druhém místě po Altöingu, následuje Kalvárie u Krakova, Příbram v Čechách, Warta v pruském Slezsku, i Velehrad na Moravě.

SZ, 27.9.2013, str. 3

Jan Bartoš: Editorial

Na českých základních školách je od září 2013 povinný druhý cizí jazyk. To dává naději pro němčinu. Může být podporována Goethe ústavem i německým velvyslanectvím v Praze. I pro mimoškolní vyučování němčiny je vhodná doba. Mohou být pro výuku využita i místa setkávání. LZ, 15.10.2013, str. 1 a Fórum


S. König: Výstava „Mladí lvi v kleci“ v Liberci

Německy mluvící umělci z ČR se věnují této výstavě, která se koná až do konce roku 2013. Výstava zahrnuje i činnost význačných uměleckých spolků z první republiky. Výstavu provází pestrý program, četba, koncerty. V r. 2014 bude tato výstava jako putovní instalovaná i v dalších muzeích. LZ, 15.10.2013, str. 1


Š. Navrátilová: Hodně elánu v německo-českém fóru mládeže

Fórum mládeže Němců a Čechů tvoří 30 mladých lidí. Pracovní skupina Ekonomika uspořádala diskusní akci na téma „Kolik Evropy potřebujeme? Perspektivy evropské hospodářské integrace“. Práce ve Fóru mládeže mi dala hodně zkušeností, nové přátele, říká Jan Tománek, český mluvčí Fóra. LZ, 15.10.2013, str.1


M. Řehoříková: Výchovný seminář v Beskydech s bohatým programem

Místo setkávání v Haviřově pořádá také vzdělávací semináře. Na téma Panevropská unie mluvil historik Petr Anderle. V rámci činnosti Ackermann-Gemeinde mluvil o spolupráci s Němci Hans D. Korbel, vedoucí opavského místa setkávání. LZ, 15.10.2013, str. 2 přílohy Fórum

Německé spolky z celé ČR se sešly v kulturním domě Novodvorská v Praze

Srazu se zúčastnil německý velvyslanec v ČR, Martin Dzingel a Irena Kuncová. Německo-česká kapela Horalka z Kraslic hrála oblíbené melodie, tančila německá dětská taneční skupina z Moravské Třebové. LZ, 15.10.2013, str. 7 přílohy Fórum


A. Hostýnová: V Ústí nad Labem vzniká muzeum německých obyvatel v ČR

Collegium Bohemicum bylo založeno v r. 2006. Zřízení muzea přislíbil český stát. Symbolické je sídlo muzea v centru města Ústí n.L, které bylo v r. 1945 dějištěm brutálního masakru na Němcích po explozi muničního skladu. Zlost se zaměřila proti Němcům, kteří mívali bílé pásky na ruce s označením Němec. Jenom v Míšni bylo 80 mrtvol vytaženo z Labe. Collegium Bohemicum organizuje konference a posílá pamětníky do škol. LZ, 15.10.2013, str. 8 přílohy Fórum

Poznámka redakce: Existuje i jiné vysvětlení uvedeného „masakru“. Místní Češi byli přesvědčeni, že šlo o sabotážní akci Němců, v jejímž důsledku vznikly nejen obrovské materiální škody, ale došlo i k úmrtí řady lidí.


H. Helmer: Vynucené putování

Diskriminující poselství jednoho krátkého filmu znělo „14 milionů Němců muselo z donucení opustit svoji vlast ve východní Evropě“. V souvislosti s instalací výstavy „Přicházející“ v Ellingerském zámku jsem již 22.6.2013 reklamoval zavádějící. Dnes již my, vyhnanci, prý nepocházíme ze staletého Německa, ale jen z východní Evropy. SP, 8.8.2013, str. 20


V Hesensku památný den na oběti vyhánění jako v Bavorsku

Tímto dnem od r. 2014 bude druhá sobota září. Památný den není jen symbolickým dnem pro 15 milionů německých vyhnaných, ale týká se všech postižených na celém světě. SZ, 16.8.2013, str. 1 a 2


Zeman prosazuje své velvyslance

Vláda dosavadního premiéra Jiřího Rusnoka schválila nové velvyslance, pro Rusko bývalého kosmonauta Vladimíra Remka a pro Slovensko Livii Klausovou, manželku Václava Klause. Jde o kandidáty M. Zemana. K. Schwarzenberg jmenování Livie Klausové zamítl pro chybějící diplomatickou přípravu. SZ, 16.8.2013, str. 2

Poznámka redakce: Pan K. Schwarzenberg neměl ani vysokou školu a přesto se stal ministrem zahraničí. L. Klausová je vynikající vysokoškolskou odbornicí.


Seligerová: Aktivní Waldkraiburg na 64. srazu sudetských Němců

V jednom půldni se konala podiová diskuse starostů z měst vyhnaných. Kromě četných starostů se podiové diskuse zúčastnili též někteří funkcionáři, jako Franz Pany, zakladatelé Sudetoněmeckého muzea v Mnichově. Zvýšená pozornost byla věnována městu vyhnaných Waldkraiburgu (Bavorsko). Před válkou zde byla zalesněná krajina. Následně zde byla umístěna muniční továrna. Les chránil před leteckými útoky. V opuštěné krajině zbylo hodně opuštěných krytů, které po válce byly využity jako střecha nad hlavou. K hostům promluvil starosta Klika.

SZ, 16.8.2013, str. 14

F. Bauer: Jak kdysi vypadala vysvědčení

Na měšťance v Poběžovicích byla na vysvědčení uvedena čeština jako cizí jazyk, kvůli blízkosti k protektorátu. SZ, 16.8.2013, str. 17


Dvojjazyčná publikace „Příběhy Sudet“

V polovině července 2013 byla otevřená stejnojmenná výstava v klášteře Chotěšov na Plzeňsku. Vedoucí projektu Tomáš Svoboda uvítal hosty z obou států. Po úvodních zdravicích promluvil Roman Černík, umělecký vedoucí a jednatel kulturního střediska Johan v Plzni. Zmínil se o příběhu svého dědečka, který žil v minulém století. Pocházel ze Šumavy. Výstava se bude konat po obou stranách hranic. Publikaci „Příběhy Sudet“ lze bezplatně získat u Lidové vysoké školy v Chamu. SZ, 16.8.2013, str. 18


Oslavy 750 let města Bor u Tachova

Oslav se zúčastnili i četné osobnosti, mimo jiné i B. Posselt. V Boru byl vysvěcen plzeňským biskupem F. Radkovským renomovaný kostel. Restauraci umožnil Německo-český fond budoucnosti. SZ, 16.8.2013, str. 20


Z kalendáře akcí z Vídně

14.8.2013 se konala německá mše v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. 1.9. se setkali Slezané, krnovští a frývaldovští (dnes jeseničtí), u burčáku ve Vídni. 3.9. se setkali Jihomoravané v „Domově vlasti“ ve Vídni. 4.9. autobusový zájezd Jihomoravanů do ČR. 14.9. v „Domově vlasti“ ve Vídni byl promítán film „Němci ven – Deutsche raus!“ 5.10. podzimní zájezd Jihomoravanů k zámkům na Dyji. SP, 8.8.2013, str. 19


Dr. W. Kreul: Zesměšňování

Sudetští Němci v nově založené republice 1918/1919 byli od samého počátku nevítáni, byli občany druhé třídy. V březnu 1919 zastřelili čs. vojáci 60 sudetských Němců jenom proto, že odmítli se vzdát práva na sebeurčení. České slovo napsalo 29.10.1920, že Němcům nebude poskytnuto žádné právo na sebeurčení. 3.6.1945 se psalo: „Vyhoďte Němce z bytů a udělejte místo pro našince!“ Poslankyně Fráňa Zemanová v parlamentu řekla na adresu sudetských Němců: „My vás vyháníme a budeme nadále vyhánět!“ Při vyhánění bylo asi 260.000 mrtvých sudetských Němců. Němci nad 14 let museli v republice povinně pracovat. SP, 8.8.2013, str. 20

Poznámka redakce: Německá menšina v Československu nebyla národem. Právo na sebeurčení měly jen národy, nikoliv národnostní menšiny. Němci se mohli se vším majetkem z ČSR po jejím vytvoření vystěhovat. Měli v republice všechna demokratická práva a svobody jako Češi a Slováci, a to i v době, kdy tato práva nacistický režim odmítal vlastním občanům. Lži o 260.000 Němců, kteří přišli o život při transferu, patří k neustávající štvavé protičeské propagandě.


H. Schön: Pomořany na útěku – záchrana přes Balt z pomořanských přístavů

Kniha připomíná události v Pomořanech v r. 1945 a útěk 2,5 milionu Němců z východního, západního Pruska, Gdaňska a Pomořan před postupující Rudou armádou. Heinz Schön přežil v lednu 1945 jako osmnáctiletý potopení lodi „Wilhelm Gustloff“. Při torpedování lodi přišlo o život více než 9000 lidí. SP, 8.8.2013, str. 20


Komentář z Lidových novin

Jan Palata v jednom čísle LN o českém prezidentovi M. Zemanovi uvedl jako citát: „Nelze jednou rukou vyvěsit vlajku EU a druhou rukou, i když jen symbolicky, sudetské Němce pověsit“. SP, 8.8.2013, str. 3


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 22.listopadu 2013. Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz