Listy č. 172

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


wyk: Posselt děkuje Nečasovi za odvahu

Nejvyšší reprezentant sudetských Němců Bernd Posselt 17.6.2013 v tisku poděkoval odcházejícímu českému premiérovi za jeho odvahu stavět mosty k vysídleným Němcům z Československa. Jeho jednání označil „za historický skutek, který nikdy nebude zapomenut“. Časopis Forbes ve svém ruském vydání Nečasovu demisi uvedl jako „15 velkých sexskandálů v politice a obchodě“. Evropská komise nechtěla Nečasovu rezignaci ani komentovat. SP, 8.8.2013, str. 6


wyk: Budou Wonka a Pithart rovněž uctěni?

V nominaci 35 kandidátů, kteří 28. října mají být prezidentem Milošem Zemanem vyznamenáni, se 26.6. senát dohodl. Mezi nimi má být již zemřelý disident Wonka. Mezi navržené patří i Petr Pithart. O tom, kdo dostane vyznamenání, rozhodne prezident. SP, 8.8.2013, str.11


wyk: Humboldtova univerzita by se divila Zemanovým evropským snům

Český prezident Miloš Zeman se sešel 27.6.2013 v Berlíně s velikány politiky. Jak drze se snažil tento prezident český politický systém destabilizovat v posledních dnech popsal dostatečně i v Berlíně. Podrobněji vše rozvádí Lidové noviny 28.6.13.

SP 8.8.2013, str. 7

Dr. H. Schneider: Byl Karel IV. Čechem?

Mnozí Češi považují Karla IV. za největšího Čecha všech dob. Je až překvapivé, že podobně smýšlí i řada novinářů. Asi vycházejí z toho, že Anežka, matka Karla IV., pocházela z přemyslovského rodu. A jelikož jeho otcem byl Němec, Jan Lucemburský, měl být napůl Němcem. Ale byla Anežka Češkou? Kníže Václav podporoval křesťanství v Čechách a připojení Čech k německé říši. Byl však zavražděn. Kníže Břetislav (1034-1055) byl první český kníže, který se oženil s německou princeznou, s Juditou ze Sviního Brodu. Každým sňatkem Přemyslovců s německou princeznou se snižoval na polovinu slovanský vliv u syna. Německé matky se musely po sňatku učit česky. Karel IV. se narodil r.1316. Pražská říšská kancelář podporovala němčinu. Pražská kancelářská němčina byla o 150 let později základem pro Lutherův překlad bible.. Karel IV. sjednotil Lužici s Čechami a v r. 1373 získal též Braniborsko. SP, 8.8.2013, str. 15


H.-J. Schmidt: Lov voličů s porušením slova

Po ročních bojích proti církevním institucím musí být církevní majetek vrácen církvím. Sociální demokraté, KSČM a Zemanisté vyhlásili proti takovému zákonu útok. V Mladé frontě byl komentář „Kradené zůstává kradeným“, i kdyby proti bylo 100% občanů. LZ, 17.9.2013, str. 13


S. Köníg: Subkultura setkávání : Plzeň leží v „Čojčlandu“

Co se přihodí, když se německý a česká jazyk smíchá v jeden? Již po léta se mluví o „Čojč“. Jím se počátkem listopadu bude zabývat 70 mladých Němců a Čechů, kteří se sejdou na čojčlandskou konferenci v Plzni. Iniciátorem hranice překračujícího projektu je divadelní síť Bavorsko-Čechy, jež umožňuje mladým lidem zabývat se jazykovými, kulturními otázkami i minulostí pohraničních oblastí. Vynikající je spolupráce mezi norimberským ústavem „Vejce“ a kulturním spolkem „A Basta!“ v Rokycanech. LZ, 17.9.2013, str. 1

R. Machtolf/Schäfer: Zničení památníku padlým za první světové války

Církevní a spolkový svátek se v roce 1928 soustředil na slavnostní odhalení pomníku padlým první světové války 1914-1918. V r. 1945 byl pomník totálně zničen Čechy. Od vyhnání uplynulo 65 let. Nebude již dlouho trvat a jedna kultura a všechny události z obce Hennersdorf zapadnou do dějin. Vzhled obce je pro nás cizí, potomci nepoznávají ještě stojící domy svých předků. Zůstávají nám však vzpomínky. Ty nám nikdo nemůže vzít. Rovněž ani heslo „Nezapomínej na vlast!“

SZ, 16.8.2013, str. 12


J. Škrábek: Jak obsazovala německá armáda Valeč v západních Čechách?

Dva dni před příchodem německé armády jsme tiše seděli doma, ani jsme si nesvítili. Přišli tři ordneři s hákovými kříži na rukávě, pozdravili „Heil Hitler!“ a něco řekli o povinném vyvěšení vlajek a upozornili, že německé vlajky smí vyvěsit jenom Němci. Naši sousedé chodili nadšeni ulicemi. Cítili jsme se být odstrčeni, ale nakonec jsme museli do ulic něco si nakoupit. LZ, 17.9.2013, str. 3 přílohy Forum


H. Zakhariová: Pestrý podzim v Brně

Mezi brněnské vrcholy patřívá „Babylonská oslava“, což je slavnost, která se koná mezi 16. a 21. září. Při tomto festivalu se předvádí různé národnostní skupiny, které žijí v moravské metropoli. Místo setkávání v Brně, které uspořádá také jazykové kurzy pro dospělé a pro děti předškolního věku, je otevřeno každé úterý pro hosty a členy brněnského kulturního svazu. LZ, 17.9.2013, str. 2 přílohy Fórum


B. Wendelová: Lipská všehochuť o německé kultuře

12 členů německých menšin od ČR po Kazachstán se sešlo v saském Lipsku pod heslem „Německé identity – otázky a sbližování“. Jednodenní výlet do Budyšína umožnil seznámit se s životem lužickosrbské menšiny. Jak dnes Lužičtí Srbové žijí, co je pro ně důležité, jak jsou organizováni, jak si zachovávají svoji kulturu, jazyk a identitu, co připravují, řekl předseda Domoviny, spolku Lužických Srbů, David Statnik a tisková mluvčí Domoviny, Bärbel Felber. Byla podnícena i diskuze o německých menšinách a jejich specifických problémech. Důležitou složkou činnosti lužickosrbské menšiny je lužickosrbský rozhlas, jenž je složkou veřejnoprávního středoněmeckého rozhlasu. Rozhlas je zajímavý i pro mladší generace.

LZ, 17.9.2013, str. 2 přílohy Fórum


L. Palata: Pohled přes hranice na polské zemědělství

ČR v posledních 7 letech jen kritizovala zemědělskou politiku EU. Polští sousedé využili však EU k podpoře vlastní zemědělské politiky. Politika Varšavy z polského zemědělství a potravinářského průmyslu udělala prosperující hospodářská odvětví, na kterém je závislá čtvrtina Poláků. Polsko udělalo civilizační skok. Ale proč se u nás poukazuje, že EU nám nepřináší prospěch. Mnozí věří, že tomu tak není, i když V. Klaus je jiného názoru. S Andrejem Babišem v mnohém nelze souhlasit, ale pravdu má, že V. Klaus republice škodil. V tom má absolutní pravdu jako málokdo jiný. LZ, 17.9.2013, str. 1 přílohy Fórum

Poznámka redakce: Pan L. Palata patří k autorům LZ. Je s podivem, že jej tento list nechá hlásat i vyložené nepravdy či snad i lži. Stačí pouhý pohled na statistické údaje o vývoji českého zemědělství a zjistíme, že produkce našeho zemědělství za poslední léta podstatně klesla a dále vcelku klesá. Doporučují, aby pan Palata nejdříve prostudoval údaje o zemědělství a potom psal. Pokud toho není schopný, nechť si tedy o problematice alespoň promluví s prezidentem AK, pokud ten bude s ním ochoten mluvit..

P. Heidler: Dvojí výstava připomínající antifašistický odpor sociální demokracie v ČR

Dvojí výstava „zapomenutí hrdinové“ a „Dějiny zblízka“ je doplněna karikaturami Josefa Čapka. Starosta Wunsiedlu v Horních Frankách den před otevřením výstavy vzpomněl 30 obětí pochodu smrti v r. 1945. Tomáš Okurka z Ústí n/L připomněl dějiny vzniku výstavy. V srpnu 2005 česká vláda Jiřího Paroubka vydala prohlášení, ve kterém vyzdvihla činnost německých antifašistů. Vláda též vyčlenila částku na financování dokumentace o antifašistickém odporu v Čechách a na Moravě.

LZ, 17.9.2013, str. 1 přílohy Fórum


Karl W. Schubsky: Falešný mnichovský mír

Mnichovská dohoda z 30.9.1938 mezi Británií, Francií, Německem a Itálií byla současně vydáním 400.000 německých antifašistů z ČSR německému fašistickému teroristickému režimu plném vražd, trýznění a věznění v koncentračních táborech. Napsal to chebský člen DSAP Lorenz Knorr ve své publikaci „Antifašistický odpor v západních Čechách“. Knorr popsal jak sudetoněmecký Fraikorps za pomocí útvarů SS obsadil ašský výběžek, kde došlo k bojům s československými armádními jednotkami, které přišly z Chebu. Své poznatky z té doby popsal Knorr ve své knize „Proti Hitlerovi a Henleinovi. Antifašistický odpor mezi sudetskými Němci a v branné moci“. Lidé jako Knorr i někteří další antifašističtí Němci byli připraveni vystoupit na ochranu země. LZ, 17.9.2013, str. 3 přílohy Fórum

Poznámka redakce: Tzv. sudetští Němci a antifašističtí Němci byli nepřáteli, sudeti je aktivně pronásledovali již v době předmnichovské. Po převzetí moci je posílali do koncentračních táborů.


A. Hostýnová: Co znamená být českým Němcem, je v knize „Zůstali s námi“

Občanská iniciativa Antikomplex spolupracovala při zachycení vyprávění třech německých generací. Mezi autory patří i Richard Šulko. Kniha „Zůstali s námi“, jež je dvojjazyčná, německo-česká, souvisí s výstavou „Zůstali ve vlasti“.

LZ, 17.9.2013, str. 1


Kulturní podnik Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Který je vyvrcholením života německé menšiny v ČR se bude konat 5.10.2013 v Kulturním středisku Novodvorská 151 v Praze 4.

LZ, 17.9.2013, str. 7 přílohy Fórum


wyk: „Smír? Ne, zlo se nesmí zkreslit“ byl článek v Lidových novinách

U příležitosti 64. sudetoněmeckého srazu 2013 uvedl list Lidové noviny pár úvah na téma prezidentem Zemanem zpopularizované myšlenky, že 90% sudetských Němců by zasloužilo trest smrti. Na sudetské Němce vzpomněl také Jaroslav Vodiška, předseda ČSBS v Terezíně. SP, 8.8.2013, str. 2


S. König: Další krok pro učitele němčiny

V novém školním roce byla českým ministerstvem školství vypsána opět soutěž pro učitele němčiny. Soutěž bude podporována též velvyslanectvím SRN, Rakouska, Rakouského kulturního fondu v Praze, Rakouského ústavu v Brně, Goethova ústavu, Německo-českého fondu budoucnosti, jakož i Německo-českou průmyslovou a obchodní komorou. Učitelé a učitelky němčiny ze základních, středních škol mohou získat cenu až 1000 euro. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2014.

LZ, 17.9.2013, str. 4 přílohy Fórum

A. Naubarová: Kdo jsme? Samozřejmosti generace vnuků

Zda jazykové a kulturní dědictví ještě něco znamená pro čtvrtou generaci vnuků německé menšiny, chtěli zjistit Zuzana Zerwinská, spolupracovnice Goethovo ústavu v Praze, společně s Martinem Dzinglem. Navštívili v polovině října gymnázium v Chomutově. Studentům byl promítnut internetový filmový projekt „Jazyk a identita – pohled na generaci vnuků“ a další filmy, vzniklé v ČR. Chomutovský gymnazista Martin Hlavatý (18), který má německého dědečka, by po maturitě rád studoval germanistiku. Chtěl by, aby jeho děti byly dvojjazyčné. Na otázku cítíte se být Němcem nebo Čechem, odpovídá, že je to s ním jako s osobami ve filmu, jsem sudetoněmecký Čech. LZ, str. 3 přílohy Fórum


L. Palata: Návrat Ukrajiny do Evropy

Ukrajina není sice v střední Evropě, ale v Evropě je. V Kyjevu, Oděse, Lvově, Černovicích nebo v Makučevu cítíme sounáležitost s Evropou. Asociační dohoda znamená pro 50ti milionový stát pojítko mezi Západem a Východem, mezi Bruselem a Moskvou. Enormní impuls pro Ukrajinu představuje, přes četné negace, jako korupce, mistrovství Evropy v kopané. Hrozbu pro východ Ukrajiny představuje především rusky mluvící Krym, Abcházie a Osetínsko. LZ, 15.10.2013, str. 2

Poznámka redakce: Pokud Ukrajina dopadne tak jak ostatní státy střední a východní Evropa, které v EU již jsou, pak to znamená, že v jejích rukou nebudou ani banky, pojišťovny, nerostné bohatství, ani klíčový průmysl. Zemědělství se bude propadat. Vše bude ve vlastnictví západních společností, které budou z Ukrajiny vyvážet obrovské zisky. Ukrajina se dostane pod diktát Bruselu, ztratí část suverenity a bude litovat svého přidružení k EU. NATO se posune až k hranicím Ruska.


H.-J. Schmidt: Trapně odsunutí do ideologické slepé uličky

Klaus opět říká, že Evropská unie je antidemokratický projekt. Jak má však ČR fungovat mimo EU? S celou sérií tunelování, bankovním socialismem, s patrony. Milostivý Bože, ochraňuj nás před tím! Možná, že Klaus, pokud půjde do voleb do EP, bude mít možnost své názory na Evropu ve Štrasburku směnit za dobré peníze. Do té doby musí zdejší noviny s ním omezit větší rozhovory. Vážně berme, co řekne on, jen málo. LZ, 15.10.2013, str. 2


I. Kuncová: Kultura jako most mezi národy

V září 2013 bylo Hřebečsko ve znamení německo-české kultury.. První němečtí hosté přijeli již při zahájení. Poté přišla delegace z Göpingenu, který je německým patronem Hřebečka. Delegace také byla ve Svitavách, kde byly přijata starostou Davidem Šimkem. Do Moravské Třebové přijela i skupina z Staufenbergu. Čestným hostem kulturních akcí byl též senátor Radko Martínek. Poděkování patří všem účinkujícím, tedy i taneční skupině Hanačka z Litovle. Dík za finanční pomoc patří českému ministerstvu kultury, německému velvyslanectví v Praze, Německo-českému fondu budoucnosti, městu Moravská Třebová a Hřebečskému vlasteneckému kruhu. LZ, 15.10.2013, str. 1, přílohy Fórum


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 2. listopadu 2013.

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz

e-mail: vydavatel@seznam.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz