Listy č. 170

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Jednostranné usmíření není nic trvalého

Předseda spolkového landsmanšaftu Slezanů, Rudi Pawelka, požadoval od Poláků a Čechů omluvu a odškodnění za vyhnání Němců po druhé světové válce. My se jednostranně usmiřujeme, zdůraznil Pawelka, a to pro budoucnost nepřinese nic trvalého. My jsme se již několikrát omluvili. Dále Pawelka kritizoval i kancléřku A. Merkelovou, která se v roce 2002, ještě v opozici, vyslovila pro odškodnění německých nuceně nasazených na Východě. Za morální poklesek označil Pawelka jednání Westerwelleho (FDP) v Královci v r. 2011, kdy položil věnec u pomníku padlým sovětským vojákům, ale nikoliv ženám a dětem, které byly těmito vojáky zavražděny. SP, 4.7.2013, str. 7


R. Eisinger: Více než 500 osob bylo na premiéře filmu o pochodu smrti

V den 68. výročí „brněnského pochodu smrti“ 30. května byla v Mistelbachu premiéra nejnovějšího dokumentárního filmu „Němci, ven!“ Úvod obstaral historik Adrian von Arburg, který působí na Masarykově univerzitě v Brně a je znalec archivů. Beneš při svém projevu 12.5.1945 na brněnské radnici a 13.5.1945 na Hradčanech mluvil o likvidaci německého problému. V Táboře Beneš řekl: Vyhoďte Němce z jejich bytů a udělejte místo pro naše lidi. Podle rakouských správních orgánů obětí pochodu bylo 1700, zatímco promítaný film měl nejméně 5.000 obětí. Kniha „Němci ven – Brněnský pochod smrti 1945“ obsahuje písemné doklady pamětníků. SP, 4.7.2013, str. 7


Rozhovor s Janem Tichým o masakru v Boru

V roce 2007 vyšla jeho kniha pod názvem „32 hodin mezi psem a vlkem“. Do Boru autor přišel až v r. 1977. Po letech se dozvěděl, že někde v lesích za hřbitovem v neurčeném hrobě je několik německých civilistů, kteří byli v r. 1945 zastřeleni českými vojáky. Podle Tichého bylo 7 německých civilistů 2.6.1945 zastřeleno kvůli údajnému ilegálnímu držení zbraní. Zastřelení bývali členy NSDAP, tedy fanatičtí nacisté. Hrob nacistů a esesáků je dosud na hřbitově, bývají tam květiny a svíčky. SZ, 26.7.2013, str. 1 a 2


Josef Weikert: Causa Danubius od Jána Mlynárika

Historik Ján Mlynárik pod titulkem „Manévry ve Spálené zemi“ mluví o setkání se Šumavou během vojenského výcviku v prostoru Boletice, který byl v letech 1949 až 1951 prostorem pro válečná cvičení. Poválečná mládež byla zvídavá. Léta se učila o Mnichovu, Hitlerovi a sudetských Němcích. Mladí lidé se dozvěděli o kolektivní vině německého národa za druhé světové války. Pokud byli Slovany, byli plní antigermánské propagandy. „Transfer“ Němců schvalovali jako oprávněnou odplatu a jako očistu své vlasti od cizího elementu. SP, 9.5.2013. str. 15


Jan Šinágl, Beroun: Klackovité chování

Když Miloš Zeman neuznává princip kolektivní viny, pak by měl, když jenom 10% považuje ze nevinné, říci, kde jsou konkrétní důkazy viny zbývajících 90% sudetských Němců, pro které vyhnání považuje za „mírnější trest než smrt“. Nikdo nemluví o Slovácích, kteří s Hitlerem přímo kolaborovali. Ty však nemůže vyhánět. Podle Zemana by si všichni také zasloužili trest smrti? Kdo slyší na následující nastudované věty? „Tímto tématem by se měli zabývat historikové. Minulost nelze měnit“. Toto Zeman prohlašoval při státní návštěvě Vídně. Minulost také nemění politici, kteří jsou s to stavět mosty mezi minulostí, přítomností a budoucností. Politik, který má neustálé obavy z neslavné minulosti své vlasti, ukazuje málo statečnosti. SP, 9.5.2013, str. 16

Poznámka redakce: Mnozí z nás si jistě vzpomínají na „demonstranta“, který se nejednou účastnil akcí KSČM. Byl mlčenlivý a v ruce držel americký prapor. Čs. televize pana J. Šinágla ve svých reportážích vytrvale ukazovala. A najednou jsme se mohli dozvědět, že je jedním z těch, kteří zakládají Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (SKS…). Toto sdružení má již své webové stránky, přestože „ministerstvo vnitra odmítlo náš spolek zaregistrovat s neurčitým odůvodněním, že máme v úmyslu porušovat ústavu a zákony České republiky“…( Citace je z rubriky „O nás“ na webu uvedené organizace.). A tak nyní pan J. Šinágl, pokud je skutečně totožný s panem Šináglem z dřívějších demonstrací, vystupuje pod jinou vlajkou, nikoliv již americkou, ale sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A takový člověk, který podle sudetoněmeckého tisku navštěvuje i zasedání Witikobundu a řečňuje zde, má ještě tu drzost, že vrší polopravdy o prezidentu republiky v Sudetenpost, pomlouvačném tiskovém orgánu rakouského landsmanšaftu.


K. Röttel: Pomník Šumperským zajištěn v Grossgmainu

Řadu let po druhé světové válce se nemohli vyhnaní z okresu Šumperk scházet. Podařilo se jim to až v lesním zámečku u Pasova. K. Danninger setkání přeložil do Grossgmainu, které se stalo oblíbeným místem. Po smrti Danningera se jeho úlohy ujala Anni Wazlawezová a pak H. a R. Czermakovi. Společný pomník byl zřízen v Grossgmeinu, zač obci poděkoval Gerhard Zeihsel, vedoucí landsmanšaftu v Rakousku. SP, 4.7.2013, str. 8


I. Reinlová: Poplatek za pohřební místo zaplacen do roku 2020

Rodina Reinlových z Celovce byla vyhnána ze šumperského okresu v r. 1946. Rozhodla se obnovit hrob svého dědečka Josefa Hájka ve vlasti a poplatek za pohřební místo zaplatit až do r. 2020. Ke svému milému překvapení dostali od starosty ze staré vlasti fotografii upraveného hrobu, což by mělo být povzbuzením k obdobné činnosti i u jiných čtenářů listu „Sudetenpost“. SP, 4.7.2013, str.8


Dr. Grill: Nečasův projev: Samozřejmě dobu nemůžeme vrátit

Ukradené zůstalo. Nečas nevyslovil politování ani slovy. Nečas se v tiché radosti směje, jelikož Němce, Bavoráky, podvedl. Že se čas nedá vrátit ví i školní dítě. Ale i ono zná pojem právo a bezpráví. Také rozezná rozdíl mezi prázdným politováním a omluvou vůči obětem. Nebyla to žádná šťastná chvilka v bavorském parlamentu.

SP, 4.7.2013, str. 9


Madeleine Albrightová: Vzpomínky na dětství v Praze, kniha, 544 str.

Bývalá ministryně zahraničních věcí USA popisuje své dětství. Její otec, Josef Korbel, byl mladým diplomatem ČSR, který se po okupaci 15.3.1939 přidal k Benešově exilové vládě a připravoval vyhnání sudetských Němců. Rodina Korbelových se po roce 1945 vrátila do Prahy. Nastěhovala se do vily německého průmyslníka Harmera, který nebyl nacistou. Později se M. Albrightová dozvěděla o svém židovském původu. Byla vychována katolicky a byla si jista, že má slovanskou duši. Její příbuzní zahynuli v rámci holocaustu. Po únoru 1948 Korbelova rodina našla útulek v USA. Při vystěhováni si sebou vzali i některé obrazy na památku. SP, 4.7.2013, str. 10


Vyhánění opět tématem v rakouské Národní radě

Při nedávné návštěvě Vídně vyslovil český prezident Miloš Zeman několik výroků: sudetští Němci byli pátou kolonou Hitlera a vyhnání bylo mírnějším trestem než odpovídající potrestání. Národní radě byl předložen požadavek, aby vyhnání Němců bylo začleněno do školních osnov. Benešovy dekrety jsou nepochybně největší akt bezpráví v Evropě. Měla by se jimi zabývat stálá rakousko-česká konference historiků. SP, 4.7.2013, str. 2


206 projektů získá podporu z fondu budoucnosti

Jeden z největších projektů je „Festival ve střední Evropě“. Patronát převzala kancléřka Merkelová, premiér Nečas, premiér Bavorska H. Seehofer a premiér Saska Tillich. Tento festival má již dvaadvacetiletou tradici. Získá podporu 110.000 euro. SP, 4.7.2013, str. 4


Symposium v Lázních Leonfelden při hornorakouské a jihočeské výstavě

V rámci přeshraniční výstavy vystoupili Jiří Blažek, Paul Kamas a Lukáš Beer. Účastníci symposia schválili rezoluci, ve které mimo jiné stálo, že lidským právům odporující dekrety E. Beneše o vyhánění by měly být zrušeny. SP, 4.7.2013, str. 6

Poznámka redakce: Brněnský nakladatel Pavel Kamas spolu s autorem předmluvy a komentářů v knize Adolf Hitler: PROJEVY, Lukášem Beerem, byl policií ČR obviněn z popírání nacistického genocidia. Oba výtečníci jsou vyšetřováni. Podrobněji o tom naše články: Neonacismus Našeho směru: Jeho apoštolové L. Beer a P. Kamas? A dále text Propagátor nacismu chce sedět s Vackem a Krutinou.

Ing. Jiří Blažek, jak uvádějí sudetoněmecké zdroje, je vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR. Často vystupuje s přednáškami na akcích sudetů. Nedávno organizoval i cestování na kolech po místech „zabíjení po česku“. Dodatečně vymyslel, že i na jednotlivé úseky tohoto cestování by se mohlo využívat auto. Jeho oblíbeným tématem je i obraz, který podávají české učebnice o tzv. sudetských Němcích. V r. 2012 přednášel též na tzv. „Dni vlasti“ v Rakousku.


wyk: O ochotě usmíření nelze jenom povídat

U příležitosti 64. sjezdu sudetů přinesly Lidové noviny 20.5.2013 článek „Smír? Nikoli, zlo se nesmí zkreslit!“ Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu v Terezíně mimo jiné řekl: „ Jsem zavázáni i všem zahynulým.“ SP, 4.7.2013, str. 6


Sudetoněmecký den vlasti 2013 ve Vídni a Klosterneuburku

Na programu 14.9.2013 od 15. hod. je film Simona Wielanda „Němci ven – Deutsche raus!“ o brněnském pochodu smrti. Slavnostní projev bude mít brněnský nakladatel Pavel Kamas. Knižní trh bude v předsíní haly Babenberger.

SP, 4.7.2013, str. 6


Dr. Hanke: Výstava fotografií Svazu Šumava ve Vyšším Brodě

Výstava fotografií Svazu Šumava Horní Rakousy se konala od 28.2. do 6.4. 2013 u Uršulinek v Linci. Ale od 24.5. do 3.11. 2013 se bude konat v klášteře ve Vyšším Brodě. Opat kláštera Justinius Berka a starosta Vyššího Brodu ing. Milan Zálešák poděkovali za zajímavý program. Helga Böhmová, předsedkyně Svazu Šumava předala studentům výstavní katalogy. Ing. Hudičak se Seidlova muzea se přidal knihami „Fotoateliér Seidel – odhalené tajemství“, dále dvojjazyčnou knihou se stejným názvem a nově vydanou knihou „Seidel – fotografická paměť generací“.

SP, 4.7.2013, str. 12

Zemřel sudetský komunista Willi Sitte

v Halle nad Sálou 8.6.2013 ve věku 92 let. Narodil se v severočeské Chrastavě. Byl příkladem sudetoněmeckého antifašisty. Jeho otec a děd zakládali v Chrastavě KSČ. Již jako patnáctiletý měl zájem o husitské hnutí. Od r. 1940 po dva semestry navštěvoval školu Hermanna Göringa pro malířství v Kronenenburgu. Jako voják bojoval na ruské frontě. V r. 1944 byl přeložen do Itálie, kde dezertoval. Dostal se mezi italské partyzány. V době kapitulace byl Sitte v Miláně. Když zjistil, že přesídlení Němců z Československa bylo již ukončeno, usídlil se v NDR. Tam se stal malířem, kresličem, litografem. Od r. 1967 jezdíval na všechny stranické sjezdy SED. SP, 4.7.2013, str.12

Poznámka redakce: Uvedený článek má vysokou informační hodnotu. Opomněl však uvést jednu důležitou skutečnost, kolik německých komunistů a sociálních demokratů skončilo připojením našeho pohraničí k nacistické říši v koncentračních táborech. Na demokratické Němce, kteří byli věrni Československu, tehdy hleděli znacizovaní sudeti jako na nepřátele a také tak s nimi zacházeli.


G. Datebböck: Proti kolektivní vině

Začlenění národnostní skupiny nebo celého národa pod pojem „viník“ je neúnosné. Národní socialismus rozčlenil národy podle tzv. rasových hledisek. Nacisté rozeznávali méněcenná a vyšší etnika. Židé byli kolektivně označovány za viníky, kteří se trvale stavěli proti německému lidu. Proto byli odsouzeni k nelidskému zatracení. Přitom žádná kolektivní vina neexistuje. SP, 4.7.2013, str. 16

Poznámka redakce: Článek má velkou informační mezeru. Neuvádí, že Slované byli zařazeni k tzv. podlidem a značná část z nich měla být vyvražděna stejně jako Židé.


P. Erkenbeerg: Dům německého Východu v Mnichově uspořádal výstavu o Baltu

Až do 11.10. 2013 má trvat výstava o plážích Baltského moře v 19. a 20. století, kterou zahájila Olga Kurilo z evropské univerzity ve Frankfurtu nad Odrou. Lázně zakládali lékaři. Existovala i „Koupelna pro Královec“. Pláže navštěvovali i zahraniční návštěvníci, zejména z Ruska a Polska. SZ, 26.7.2013, str. 8


am.: Společenství vyškovského jazykového ostrůvku

Heslem 22. vyškovského vlasteneckého setkání v polovině června 2013 v Aalen – Fachsenfeldu bylo motto: „Původu dát budoucnost“. Mluvilo se i o nošení a péči o původní kroj. Slavnostním řečníkem byl Martin Gerlach, primátor patronátního města Aalen. Gerlach obdržel čestnou zlatou jehlu za zásluhy o Vyškovské. Vylíčil, jak v roce 2010 dřívější obce vyškovského jazykového ostrůvku navštívil a všude byl srdečně vítán. V r. 2013 byl znovu ve Vyškově a s vyškovským starostou Karlem Goldemundem otevřeli společnou německo-českou výstavu. Na taneční zábavě byla zazpívána vyškovská píseň „Vlast není jenom země“. Tři zasloužilí Vyškováci získali na 22. setkání zlatou jehlu. SZ, 26.7.2013, str. 9


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 7. září 2013.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz