Listy č. 168

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Opatrně při nákupu nemovitostí v ČR

Zemská organizace sudetských Němců v Horních Rakousích a předseda okresní selské komory ve Freistadtu diskutovali v Linci o nákupech nemovitostí v ČR. Podnětem byla náhlá změna příslušných předpisů v Maďarsku. Ti, kteří by si chtěli koupit nemovitosti v ČR, by měli být opatrní. V ČR se sudetští Němci nikdy nevzdali nároků na majetek movitý i nemovitý. Doporučuje se podívat do pozemkových knih. SP, 9.5.2013, str. 2


Členové Rotary Clubu navštívili mluvčího B. Posselta

Delegace „Rotaristů“ z Chebska pod vedením prvního náměstka starosty Chebu, Tomáše Lindy, syna zemřelého bývalého starosty, přijela do Štrasburku, aby navštívila mluvčího B. Posselta. K setkání došlo v Evropském parlamentu. I Cheb byl kdysi říšským městem. Mezi Posseltovými hosty byli nejen lidé z historického Chebska, ale též z celého lázeňského trojúhelníku, Libor Rouček, sociální demokrat, Pavel Doucha, právní odborník, a Václav Mls, spolupracovník Evropského parlamentu, který patří k zakladatelům české mládežnické organizace Sojka a úzce spolupracuje se sudetoněmeckou mládeží. SZ, 14.6.2013, str.1


J. Weikert, Unsingen: Potřebujeme vůbec „usmíření“?

Pokud pro to nejsou podmínky? Příčinou českého nepřátelství vůči Němcům je závist od doby, kdy Němci s Čechy žijí ve společném státě. Můžeme začít u stížnosti pražského Dalimila (1310), výpady husitů proti Němcům, zesílené národnostními komponenty v 19. století. Pak ty orgie na konci druhé světové války, vyhlášení nenávisti vůči Němcům v Benešově projevu v Táboře (3.6.1945), načež následovalo zbavení práv, okradení a vyhnání Němců ze státu, kde předtím Němci žili s Čechy přes 800 let. V ústavě z r. 1948 byli Němci označeni za původní nepřátele. Kandidát na prezidenta V. Havel v prosinci 1989 v české televizi řekl svůj „soukromý názor“. Myslím, že jsme povinni se odsunutým Němcům omluvit. Ale nikdy k tomu nebylo přikročeno. Češi se bojí omluvit, aby nepřišli o to, co získali po válce. Odpor vůči Němcům je podle Palackého dán tradičním bojem proti Němcům. Prázdného prohlášení o usmíření ze strany Čechů se mohou Němci vzdát, když žádné skutky nenásledují. Čas ještě není zralý na opravdové smíření.

SP, 11.4.2013, str. 16


Nová rezoluce rakouského landsmanšaftu rakouské vládě

Rakouský landsmanšaft podal rakouské vládě rezoluci se 4 požadavky: Jednat o zkonfiskovaném majetku rakouských sudetských Němců, vytvářet jednací místnosti a muzeum vyhnaných, dějiny vyhnaných dát do učebních osnov, uvnitř EU používat historická německá místní pojmenování. SP, 9.5.2013, str. 1


Češi a sudetští Němci diskutují v Mariánských Lázních

Sousedská politika v srdci Evropy – psychické rány a jejich léčba“ byly na programu německo-českého semináře Sudetoněmecké rady v Mariánských Lázních. Přednášelo 10 referentů ze SRN a ČR. Rakousko bylo zastoupeno Gerhardem Zeihselem. B. Posselt, mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu, uvedl, že jsme roztržená rodina s rodinnými svazky. Bylo konstatováno, že chybou I. ČSR bylo, že 3,5 milionů sudetských Němců mělo jen individuální práva, ale žádná kolektivní. Němci měli vinu za rozbití ČSR, německý tlak za protektorátu byl chápán jako „německý teror“. Režisér a herec Jaroslav Achab Heidler, přes těžké rodinné ztráty, se zúčastnil uměleckého zpracování masakru na osmi sudetských Němcích v  Boru. Je také pro zřízení památného kříže na hřbitově v Boru. Irena Nováková, předsedkyně Kulturního svazu Němců v ČR, informovala o této organizaci, jež vznikla v r. 1969. SP, 9.5.2013, str. 10


Martin Dzingel: Editorial

Již několikráte jsme vám sdělili, že po velkých kráceních státních českých subvencí pro média národnostních menšin se musíme snažit i nadále udržet Landeszeitung. Nyní již máme jej jednu alternativu: od čísla 14/2013 (vyjde 16.7.13) vydávat LZ ve větším rozsahu, ale jen jednou měsíčně.. Změna ve vydávání platí zatím do konce roku. Co nám rok 2014 přinese, uvidíme. LZ, 2.7.2013, str. 1


A. Mostýnová: Miloš Zeman kritice neunikl

Podle M. Kalouska vláda, kterou dává dohromady J. Rusnok, není žádnou vládou expertů, nýbrž kabinet složený ze Zemanových kamarádů. Čeští politici s obavami hledí na „puč prezidenta“. Spolkový prezident J. Gauck dal svému českému kolegovi dobrou radu, aby v bouřlivých dobách působil k vyrovnání scény. LZ, 2.7.2013, str. 1


Již jste to věděli?

Ve Svitavách 1.7.1869 narozený Franz Jesser již v r. 1848 na frankfurtském setkání v chrámu sv. Pavla zavedený neologismus „sudetský Němec“ opět zavedl v r. 1902.

SP, 9.5.2013, str. 11

F. Volk: Nová kniha Josefa Weikerta: „Konec českých Němců – sudetoněmecké cesty“

Josef Weikert po válce přišel nejen o svou západoněmeckou vlast (Plzeň), ale v důsledku českého teroru i o svého otce, škodováckého inženýra Ant. Weikerta, který v r. 1945 ve vězení Bory přišel o život. Publikace byla vydána vlasteneckým kruhem Stříbro-Plzeň. Bohužel Wenzel Jaksch požadavek na teritoriální autonomii vznesl až v r. 1940. SP, 9.5.2013, str. 10


Siemens přeloží část své výroby na Moravu

Německý koncern část své výroby přemístí do moravské Mohelnice nedaleko Šumperka. V této oblasti postižené velkou nezaměstnaností by mohla vzniknout pracovní místa pro 200 lidí. Koncern Siemens zaměstnává asi 10.000 pracovníků v ČR. SP, 9.5.2013, str. 4


Dr. W. Heninger: Zvolen předseda rakouského landsmanšaftu

Valné shromáždění rakouského landsmanšaftu pod vedením dr. W. Heningera se konalo 6.4.2013 v „Domě vlasti“ ve Vídni. Přítomní si připomněli 2012 zemřelých členů a více než 241.000 obětí vyhnání v letech 1945/46. Zvolen byl opět Gerhard Zeihsel. SP, 9.5.2013, str. 5


R. Elsinger: Staré přísahy věrnosti jsou zapomenuty

Během vyhánění a pochodů smrti před srpnem 1945 bylo z Brna a Jihlavy vyhnáno 180.000 Jihomoravanů a 12.000 Němců z jižních Čech. Oportunistická Renneerova vláda a úřady mluvily o cizokrajném „ksindlu“ a komunistický státní sekretář Honner o „Henleinových lidech“. ČSSR se jako signatář rakouské státní smlouvy (1955) zavázala Rakušany odškodnit. V Letech 1974/75 došlo k rakousko-české úmluvě o odškodnění. 35.000 žádostí vyhnaných z vlasti bylo u finančního zemského ředitelství pro Dolní Rakousy a Burgenland skartováno. Nakonec došlo k „vyhnání z dějin“. SP, 9.5.2013, str. 7


Zeman ve Vídni opakoval známé urážky

Rakouská tisková agentura APA v předvečer Zemanovy návštěvy uveřejnila také Zemanův výrok, že Benešovy dekrety sou součástí českého právního systému. Mluvčí vyhnaných strany FPÖ řekla: „Kdo po 68 letech od konce války tvrdí, že celá národnostní skupina by si zasloužila trest smrti, je ostudou pro jeho vlastní národ, je hnusný šovinistický štváč“. Dále požadovala rakouskou vládu, aby takový výrok přísně odsoudila. SP, 9.5.2013, str. 3


Tomáš Pecina: Stejnou měrou všem, i sudetským Němcům

Autor je spoluzakladatelem českými úřady neuznávaného občanského sdružení „Sudetoněmecký landsmanšaft v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Pozastavuje se nad tím, jak je možné při tajných volbách vědět, kdo volil Henleina. Rovněž se neví, kdo později volil komunisty či Národní frontu. Mohli se také odsuzovat sudetští Němci za to, že vítali Hitlerovu armádu. Pak by ale měl být popraven každý Čech, který se zúčastnil komunisty organizované prvomájové parády. Proč Němci, kteří v době zrady byli malými dětmi, jsou nyní také zrádci? V Ústí n/L si tím nikdo hlavu nelámal. Při masakru vůči německému obyvatelstvu házeli i takové malé zrádce, včetně kočárků, do Labe. SP, 9.5.2013, str.3

Poznámka redakce: Nacisty a komunisty nelze srovnávat. Proč? Existuje např. i tento důvod. Kdyby válka skončila vítězně pro Němce, již bychom jako národ neexistovali. Část Čechů by byla vyvražděna, ostatní germanizováni. Po vítězství komunistů došlo ke značnému početnému vzrůstu našeho národa i k jeho zbohatnutí. Likvidace našeho národa se tedy nekonala.


tumnerger: Z činnosti „Bruny“, Vídeň

Ve Vídni bylo vzpomenuto 54 obětí ze 4.3.1919 a více než 241.000 obětí nelidského vyhánění. Mluvilo se o 3.150 000 sudetských Němcích, kteří byli v r. 1945 vyhnáni ze své vlasti.. SP, 11.4.2013, str. 13


Výzva redakce SudetenPost: Milé čtenářky a čtenáři!

Máme radost z každého příspěvku. Chceme vás povzbudit, abyste je nám zasílali. Příspěvky čtenářů představují jejich osobní názor. Nemusí odpovídat stanovisku redakce nebo sudetoněmeckého landsmanšaftu. Anonymní dopisy však nemůžeme publikovat. SP, 11.4.2013, str. 16


Výstavy ve Vídni a v Dolních Rakousích

V dubnu se konala výstava „Kraje ve vlasti: Šumava, Chebsko, Krušné hory“. V restauraci Vídeňský les ve Vídni 12 pořádali Šumavách filmové představení „Vimperk a okolí“. V dubnu pořádal pracovní kruh Jižní Morava zájezd do ČR. Koncem května se konal zájezd na hřbitovy, pořádaný skupinou Bruna Vídeň na počest brněnského pochodu smrti. SP, 11.4.2013, str. 16


Schůze landsmanšaftu v Hesensku

se konala 20.4.2013. Hlavním řečníkem byl B. Posselt., který popisoval své úsilí získat v ČR důvěru. Za výsledek pokusů o sblížení lze považovat návštěvu P. Nečase v Mnichově. Zemským předsedou landsmanšaftu byl opětně zvolen Alfred Herold, který tuto funkci vykonává již od r. 1981. SP, 9.5.2013, str. 10

Jako středisko proti vyháněním se představuje Německý dům

Kancléřka A., Merkelová se zúčastnila zahájení stavby Dokumentačního střediska Nadace Útěk, vyhnání, smíření v berlínském Německém domu. Na 1700 m2 bude vzpomenuto na století vyhánění v Evropě. Podle Merkelové by k bezpráví nedošlo, kdyby nacistické Německo nezačalo druhou světovou válku. Práce jsou 100% financovány z prostředků SRN. SZ, 14.6.2013, str. 1 a 2


M. Kubes: Stranický sraz českých křesťanských demokratů v Olomouci

Předsedou byl zvolen Pavel Bělobrádek, jeho zástupcem Marian Jurečka. Bělobrádek počítá s tím, že jeho strana se do roka vrátí do parlamentu. Hostem byl také prezident Zeman, který doporučoval, aby lidovci neopisovali program z jiných stran, nýbrž aby se více opírali o křesťanskou humanitu. SZ, 14.6.2013, str. 3


Třetí německo-český kongres kněží v Brandenburgu

se konal počátkem června 2013 v Domově sv. Jana v Horním Bavorsku. Pozvání přijalo 15 českých a 7 německých kněží. Letos byli zastoupeni všichni čeští biskupové. Profesor Jaroslav Brož z Karlovy univerzity v Praze mluvil o misijních metodách sv. Pavla. Příští setkání se bude konat 19.–23.5.2014.SZ,14.6.2013, str.3


Fotografická soutěž: vlast v obrazech

Pod heslem „Vlast v obrazech“ vypsal sudetoněmecký landsmanšaft ve spolupráci s Landeszeitungem pro rok 2014 fotosoutěž. Žádoucí jsou fotografie, které se týkají kultury a pestrostí různých části Čech, Moravy a Slezska. První tři nositelé cen získají též roční předplatné Landeszeitung. LZ, 23.7.2013, str. 3 přílohy Forum


U. Miksch: Miloš Zeman v Berlíně – Minulost není tématem

Pro minulost jsou zde historikové, kteří někdy své názory měnili, zatímco my, politici, jsme zde, abychom byli příslušní pro budoucnost“. SZ, 5.7.2013, str. 1 a 2


V Herlikovicích nám bylo teprve 15 let

Helga Hallerová-Dommermuthová prožila poslední léta ve vlasti v Herlikovicích (okr. Vrchlabí) a první dobu poté pak v sovětské okupační zóně. Jednoho dne vše bylo jinak. Kdysi jsme mysleli na růžovou budoucnost. Hlavní však bylo, že válka skončila. V květnu 1945 přitáhli Rusové. Slýchávali jsme o znásilňování. Pak přišla vláda Čechů, plenění, sebevraždy, bezradnost. Bratři a přátelé byli kdesi v zajetí. A pak to přišlo: všichni Němci musí pryč. Byli jsme dobře přijati, ale ve městech byli lidé stejně chudí, po bombardování. Pro mnohé neexistoval žádný „nový život“. Mnozí neměli kvalifikaci. Šli pracovat k rolníkům. Nebyla však žádná nová vlast. Krkonoše jsou a zůstávají jedinou vlastí. SZ, 5.7.2013, str. 5


L. Palata: Prestižní projekt ústeckého muzea je ohrožen

Nečasova vláda odchází, aniž by financování německo-českého muzea v Ústí n/L bylo zajištěno. Kdyby Muzeum nebylo dokončeno, muselo by se 14 mil. euro vrátit EU. Doposud muzeum žije z návštěv školní mládeže. Části výstavy se zabývají německo-českým chápáním husitismu. Není vynechána ani nacistická okupace a vyhnání Němců. SZ, 23.7.2013, str.1


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška Připravil: Dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 10. srpna 2013.Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz