Listy č. 164

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


H. Illing: Podle Petra Robejška je ČR ekonomicky viděno německá spolková země

Petr Robejšek, německo-český analytik a ekonom, tvrdí, že jiné evropské státy jsou již etablované demokracie, zatímco ČR teprve v posledních 20 letech má napojení na demokratické tradice. Za prezidentování M. Zemana se jen v maličkostech mohou změnit. Co řekl Václav Klaus nebo neřekl a co Zeman řekne jinak, není směrodatné. Vztahy jsou pro ČR samozřejmě důležitější, ať na čele je Klaus nebo Zeman. Pro SRN probíhají celkem dobře. Evropská krize se odehrává na úkor středních podniků, velké podniky používají euro, aby maximalizovaly své zisky. P. Robejšek se narodil v r. 1948 ve Zlíně. V r. 1975 utekl do Německa a od r. 1979 žije v Hamburku. V r. 1999 mu vyšla kniha „Obhájce povlovného rozšiřování NATO na východ“. LZ, 21.5.2013, str. 6


M. Bauer: XXII. Brněnské sympozium o evropské jednotě v pestrosti

Asi 250 účastníků z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Slovenska a Polska se sešlo v  Brně na zasedání. Sympozium zorganizovaly Ackermann-Gemeinde a Bolzanova společnost. Jiří Čistecký se zabýval otázkou „Dialog v centru Evropy“. Jako pracovník českého ministerstva zahraničních věcí se zabýval dialogem českého premiéra s bavorským premiérem.

Zahajovací referát měl místopředseda německého parlamentu Wolfgang Thierse na téma „Demokracie potřebuje důvěru“. Česká společnost se prý rozpadá. Filosof Pavel Barša šel rázně proti bývalému prezidentovi. Řekl: „Václav Klaus nemá smysl pro právní stát, avšak sociálně a hospodářsky byla politika velmi silná. Ideologické napětí vidí Barša až v posledních 5 až 6 letech. Ještě přísnější byla kritika Ondřeje Matějky z pražské občanské iniciativy Antikomlex. „Václav Klaus je hlavní činitel rozpadu společnosti. Jeho rétorika byla vlivnější než politické skutky, nakazil českou společnost virem. Sudetendeutsche Zeitung,12.4.2013, str. 1 a 2


M. Bauer: Pokračovat na dobré cestě sousedství

Zazněly nové impulsy na Valném shromáždění Ackermann-Gemeinde (AG) v Norimberku. Martin Kastler byl potvrzen ve své funkci. Jednomyslně byla zvolená nová duchovní rada. Velvyslanec ČR v NSR, Rudolf Jindrák, promluvil na téma „Normalita mezi ČR a Bavorskem“. Generální sekretář české biskupské konference, Tomáš Holub, a vedoucí katolické kanceláře Bavorska, prelát Lorenz Wolf, byli jednotní v pojetí. Potřebujeme stýkání a dialog. Potřebujeme výměnu, vzájemnou podporu a společenství“. Podle Petra Bechera se sousedské vztahy s Čechy nemají představovat jako dějiny konfliktů. Ve třech malých skupinách se mají účastníci zabývat vizí a misí AG pro příští léta. LZ, 21.5.2013, str. 2 přílohy Forum


R. Sulko: Čerství vítr v Plzni s T. Jindřichovou

Uchovat německé kulturní hodnoty v českých zemích se snaží organizace Němců v západních Čechách. Místo setkávání v Plzni má oživit nová vedoucí T. Jindřichová. LZ, 21.5.2013, str. 2 přílohy Forum


R. Sulko: Bavorský nejhřmotnější hlas měl ministr kultury

Byla zaznamenána velká účast na květnové pouti ve Skocích (u Žlutic). Účastnili se jí poutníci z Německa a ČR, včetně plzeňského biskupa Františka Radkovského a pátera Vladimíra Slámečky. Z Bavorska v čele 15 členné delegace byl Ludwig Spaenle, který nejhřmotněji zazpíval „Velký Bože, velebíme Tě“.

LZ, 21.5.2013, str. 2, přílohy Forum


(lz) Saské velvyslanectví oslavuje den zrození

Na základě společného sasko-českého prohlášení z r. 1992 existuje Spojovací kancelář Saska v ČR. Jejím úkolem je věnovat se vzdělávání a otázkám mládeže. Petr Nečas zdůraznil, že v posledních 20 letech se navazuje na historicky silné vztahy. Také saský ministr Tillich je potěšen „velvyslanectvím“ v Praze, které je druhým zastoupením Saska v cizině, po Bratislavě. LZ, 21.5.2013, str. 3


E. M. Waltherová: Vnoučata, vyptávejte se svých prarodičů

Mladí dobrovolníci z ČR a z Německa se sešli v Českých Budějovicích na zasedání o vzpomínkové činnosti. Mladí lidé chodívají do států, které trpěly za národního socialismu. Zde také vykonávají sociální činnost, která je ve znamení míru a usmíření. To vše organizuje Agenda usmíření ve službách míru (ASF). Její dobrovolníci vykonávají roční službu a mívají dvoutýdenní letní tábor ve službách porozumění mezi státy ve 14 státech. Již po 10 let má ASF jednoho českého partnera, a to nadkonfesní organizaci „Servitus“, která zařizuje, aby mladé Češky a Češi mohli vykonávat dobrovolnou práci v Německu. K oslavě jubilea sešli se bývalí a současní dobrovolníci na třídenní konferenci v Českých Budějovicích.

Martin Řeháček, předseda Servitusu, a další poděkovali 130 německým a 19 českým dobrovolníkům a 26 spolupracujícím organizacím. Michaela Vidláková, členka židovské obce v Praze a místopředsedkyně Servitusu, mimo jiné sdělila, že jako pětiletá byla zavlečena do koncentračního tábora v Terezíně. Její rodiče Irma a Jiří Lauscherovi navázali kontakt s ASF ještě před založením Servitusu.

LZ, 21.5.2013, str. 1 přílohy Forum


V. Bolterová-Schwellová: Sudety? Kde to má být?

Mám zkušenost, že větší část našeho obyvatelstva neví, co s označením „Sudety“. Navíc ani nerozlišují mezi „utečencem“ a „vyhnaným“. Ve vlaku jsem se zeptala spolucestující, odkud pochází. Již v dětství přijela ze Sedmihradska. Také se mi zeptala, odkud jsem já. Když uslyšela „Sudety“, omluvila se za nevědomost, ale prý o zemi s takovým názvem dosud nic neslyšela, ani nic o vyhnání sudetských Němců. Obdobná příhoda nastala, když před několika lety jsem mluvila se skupinou mladších lidí, kteří se kvůli spisovné němčině zeptali, zda mluvím nějakým nářečím němčiny. Také neznali Sudety, ale ani Slezsko a byli překvapeni, že umím německy. Zeptali se mne, jakým jazykem se mluví v Sudetech. Jeden sedmnáctiletý mladík se zeptal: „Sudety? Co je to? Nikdy jsem to neslyšel.“ Je to tragické, že značná část žijící generace vyhnaných nepřibližuje svým potomkům vlast vyprávěním o historii. Toto téma není ve školách. Proto je důležitější, aby časopisy přibližovaly minulost o vlasti. Mnoho času již nezbývá. Vezmeme si vzpomínky s námi do hrobu. Pak již nikdo nebude vědět, že nějaké Sudety existovaly.

Sudetenpost, 11.4.2013, str.4


L. Palata: Muzeum českých Němců v Ústí nad Labem symbolem usmíření

Krásná a stará budova ústeckého muzea byla za stovky milionů korun z peněz EU, a z příspěvku Německo-českého fondu budoucnosti, rekonstruovaná. Když p. Nečas za své návštěvy Bavorska počátkem r. 2013 oslovil přítomné, „Milí bývalí krajané a spoluobčané“, přislíbil ještě dalších 50 milionů k dokončení výstavby. Muzeum otevírá další kapitolu česko-německého (böhmischen) usmíření. Češi a také vyhnaní Němci mají si být vědomi, že již opět žijeme v míru a porozumění.

LZ, 21.5.2013, str. 2

Poznámka redakce: Když tzv. sudetští Němci neustále mluví a prosazují zrušení dekretů prezidenta republiky, když přímo či nepřímo vnášejí další a další nároky vůči nám, včetně majetkových, když nám vnucují, koho máme oslavovat a koho zatracovat, komu pomníky stavět a za jaké se stydět, když hrubým způsobem přepisují dějiny a z nás se snaží udělat zločince, zatímco oni vystupují jako oběť, když mluví o tom, že jsme se vůči nim dopustili genocidy, pak žádné skutečné usmíření se nemůže konat. Snad jen pan Palata o něm za současných podmínek může mluvit a hrstka jemu podobných. My nikoliv.


H.J. Schmidt: Tisíciletý spor

Plných 18 let se táhl spor o nejvýznamnější církevní stavbu, o pražský chrám sv. Víta. Ústavní soud de facto potvrdil, že církev je i nadále vlastníkem této katedrály, prohlásil kardinál Vlk. Pražský biskup Václav Malý výrok Ústavního soudu označil za morální vítězství církve. LZ, 21.5.2013, str.1


Christian Rühmkorf: Šťastné narozeniny

Za účasti asi 150 hostů začaly oslavy v parlamentní společnosti Berlín 15. jubilea Německo-českého fondu budoucnosti. Tento fond má lví podíl, že německo-české vztahy jsou dnes velmi dobré, řekl K. Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí. Za posledních 15 let se uskutečnilo 7500 německo-českých partnerských projektů, zdůraznila předsedkyně Německo-českého fondu budoucnosti, Kristina Larischová.

LZ, 21.5.2013, str.1


H.J. Schmidt: Doktore Grünsteine, zbavte žaludek alkoholu

Ještě když Miloš Zeman býval premiérem, měl jsem s ním rozhovor. Jako hostitel i v dopoledních hodinách nabízel Becherovku, Campari Oranže, pivo, vodku… Raději jsem chtěl kávu. Zeman si vzal Campari. Zvykl si na alkohol. Od určité doby si oblíbil alkohol ze švestek. Není to jeho soukromá záležitost i proto, že se tím chlubí. Pijan je ten, kdo neumí správně pít. Snad v budoucnu bude zpívat a tancovat v opojení. Pak by měla ČR opravdu svého Borise Jelcina. Novinářům ukazuje žlutou nebo červenou kartu šéf, ale kdo ukáže kartu prezidentovi? LZ, 21.5.2013, str.2


(db/lz): Otáčecí divadlo v Brně

VI. mezinárodní divadelní festival studentů v němčině se konal v Brně ve dnech 15.-18. května 2013. Festivalu se zúčastnily divadelní skupiny z Lipska, z Drážďan, z maďarského Pětikostelí, „Karlova skupina“ z univerzity v Praze, Reactor z Vídně, jakož i brněnská skupina „Doppell“ a „Skupina 07“. Festival zorganizovala skupina studujících germanistiku. „Skupina 07“ z filozofické fakulty Masarykovy univerzity uvedla jednu vložku v němčině. Skupina 07 je podporovaná Německou akademickou službou, dále Česko-německým fondem budoucnosti, rakouským Kulturním forem, Rakouským ústavem a městem Brno.

LZ, 7.5.2013, str. 3 přílohy Forum

(rsu): Putování dnes

Ackermann-Gemeinde v diecézi Würzburg pořádala 20.4.2013 svůj diecézní den. Mottem setkání bylo „Poutě neznají hranic“. Putování vedlo z Vilshofenu v Bavorsku do Příbrami. Tlumočnicí byla Veronika Tomsová, evropská dobrovolnice ve würzburské Ackermann-Gemeinde. LZ, 7.5.2013, str. 2 přílohy Forum

(kli): Königsmühle 2013

Co se stane, když obyvatelé opustí obec? V projektu Königsmühle se takovou otázkou zabývá občanské sdružení Antikomplex. Koncem dubna 2013 se zabývalo v Pražské galerii, Školská 28 zaniklými obcemi v česko-saském pomezí v Krušných horách. Hlavní projekt vypracoval Petr Mikšíček. LZ, 7.5.2013, str. 4


L. Palata: Sen o Čechách v Evropě

Článek redaktora Lidových novin a MF Dnes se zabývá prezidentskými volbami, ve kterých Miloš Zeman zneužil téma sudetských Němců. Palata se za Miloše Zemana stydí. Muzeum českých Němců je krátce před dokončením. A to i když oblast Ústí nad Labem je ovládána komunisty. LZ, 7.5.2013, str. 2

Poznámka redakce: Všichni víme, že to byl K. Schwarzenberg, který v době volební prezidentské kampani otevřel téma vyhnání Němců Čechy a posílal Beneše a členy jeho vlády před trestní tribunál. Následně jej M. Zeman za jeho výroky, rovněž tak učinil i V. Klaus, kritizoval a uvedl z historického hlediska na pravou míru. Proto se stydíme nejen za pana L. Palatu, ale i za redakci Landes Zeitungu, která jistě ví, jaká byla skutečnost a přesto nehoráznosti pana Palaty publikuje.


(LZ): Vlast potřebuje budoucnost

O Letnicích 18. až 19.5.2013 na 64. sudetoněmeckém sjezdu v Augsburku získal Karlovu cenu bavorský premiér Horst Seehofer. Cenu lidských práv landsmanšaftu získal český filmař David Vondráček. Gerd Hanák z Brna referoval na téma „Švábové v Brně“. Dějepisec Martin Bechstein měl přednášku „Moravští a brněnští sociální demokraté“ k 150 letům německé sociální demokracie.

LZ, 7.5.2013, str.2 přílohy Forum


A. Hostýnová: Jenom zavřít oči připadá K. Tučkové licoměrné

Kateřina Tučková již po druhé získala prestižní knižní cenu „Magnesia Litera“. Dostala ji za poslední knihu „Žitkovská bohyně“. Vyšla v r. 2012. Popisuje životní příběhy několika generací žen na moravsko-slovenském pohraničí či v Bílých Karpatech. Byly to stejné náměty, jako mám v prvním románu „Vyhnání Gerty Schnirchové“, říká Tučková. Za tento román získala Tučková již v r. 2010 cenu „Magnesia Litery“. Téma vyhnání Němců není mezi Čechy oblíbené. Tučková nemá německé kořeny. V brněnské čtvrti Bronx žili i Němci. Z Brna bylo hodně Němců vyhnáno. Jakými byli lidmi, než byli vysláni na brněnský pochod smrti? Myslí si prezident Zeman, že všichni byli jen zrádci? Vyhnání bylo organizováno dělníky brněnských zbrojovek. Po Němcích zabírali lepší byty. V r. 2009 jste získala cenu sudetoněmeckého landsmanšaftu za literaturu a publicistiku. Autorka žije v Praze a v Brně. LZ, 7.5.2013, str. 6

Pozn. red.: Němci nebyli vyhnaní, ale přesídlení. I tzv. divoké odsuny Němců vzala Postupimská konference na vědomí a tím je i legalizovala. Po barbarství Němců na naše území v druhé světové válce se dalo čekat, že k určitým excesům dojde.To vše by měla paní“ zasloužilá“ autorka vědět a po pravdě říkat. Mluvil o tom i W. Churchill.


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška.


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 29.. května 2013.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz