Listy č. 162

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku


Zeman vjel na sudetoněmecké nepřátelské vlně na pražský Hrad

Vítězství českého expremiéra Miloše Zemana v prvních přímých prezidentských volbách má zajisté více otců, také toho Edvarda Beneše. Osobnost poválečného prezidenta a jeho poválečné zločiny měly důležitou úlohu. Schwarzenberg řekl, že za vyhnání by dnes se dostal před tribunál do Haagu. Na to reagoval Zeman, že Schwarzenberg mluví jako sudeťák. Tehdejší prezident Václav Klaus řekl, že takové výroky Schwarzenbergovi nemůže prominout. Schwarzenberg získal převahu v Praze, zatímco venkov hlasoval pro Zemana. Z minulosti M. Zeman je sudetským Němcům dobře znám. V r. 2002 je označil za „pátou kolonu Adolfa Hitlera“, která vyhnáním z toho všeho ještě dobře vyšla.

V prezidentských volbách podle B. Posselta získal K. Schwarzenberg „morální vítězství“. Podle Zemana je Posselt nepevný politik, který své názory velmi často měnívá. Landsmanšaft v Rakousku poděkoval Schwarzenbergovi za jeho odvahu, že dějinnou pravdu uvedl ve volebním boji. Opravdový Evropan podlehl bezpráví.

SP, 14.2.2013, str. 1

B. Posselt: Morální vítěz Schwarzenberg

Nyní Češi píší, že díky Schwarzenbergovi ví mnohé o spáchaném bezpráví na sudetských Němcích. To znamená, že 45% Čechů nemá předsudky proti sudetským Němcům. Schwarzenbergovi voliči jsou aktivními lidmi mezi Čechy.

SP, 14.2.2013, str. 2

H.J. Schmidt: Žaloba proti Klausovi je varováním pro Zemana

Žádná námitka není směšnější než ta, že Klaus se za posledních 10 let snažil zuby nehty obhajovat Čechy a bránit je. Dokonce za svého prezidentování to několikrát přehnal, jelikož za každým rohem tušil sudetoněmeckého revanšistu, kteří jsou rázně proti Benešovým dekretům.

Podle mne žaloba proti Klausovi je pouze nástroj, který má varovat jeho nástupce M. Zemana, aby se příliš nenahýbal z okna. Sociální demokraté se musí obávat, že Zeman jim udělá život těžším, než to učinil Klaus v případě ODS.


O. Löbl: Usmíření pomoci pravdy

Během slavnostního křtu, jak je to v Čechách obvyklé, byla představena kniha „Usmíření pomocí pravdy“, dílo o tragedii v Postoloprtech. Dva roky po zvraždění nejméně 753 sudetoněmeckých mužů, žen a dětí ze Žatecka v táboře Postoloprty pražská parlamentní komise případ vyšetřovala. Protokoly o vyšetřování a jiné doklady v případu Postoloprty ze Žatecka byly pak utajeny a utajovány až do skončení komunistického režimu., kdy byly zpřístupněny.

Sudetoněmecký vlastenecký kruh Žatecko“ se sídlem ve franckém Rothu dějinné zdroje uveřejnil a doplnil výpověďmi pamětníků, přeživších a vyhnaných. V žateckém hotelovém restaurantu U Hada“ pokřtila žatecká starostka Zdeňka Hamousová a postoloprtský starosta Václav Ibel společně s předsedou vlasteneckého kruhu Žatec Adolfem Tunkem nově vydanou knihu žateckým pivem. V projevu bylo vyzvednuto, že vydání knihy není obžaloba proti českému lidu, jelikož pachatelé jsou mrtví a žádná kolektivní vina neexistuje.

V pražském „Akademickém knihkupectví“ na Václavském náměstí se konala druhá prezentace knihy. Křest knihy se děl za přítomnosti zastupujícího německého velvyslance Ingo Vosse. Komentátor Mladé fronty Dnes M. Komárek moderoval dobře navštívenou akci. LZ, 12.3.2013, str. 1

R. Sulko: Vzdělávání v Lokti

Díky podpoře německého velvyslanectví v Praze a německého ministerstva vnitra mohlo místo setkávání Balthasara Neumanna Cheb pod vedením Kr. Hrubé opět organizovat vzdělávací seminář s třídenním programem. První den nás informoval Pavel Vaculík z okresního úřadu Karlovy Vary o novinkách z „Výboru pro menšiny“. Výlet jsme udělali do Waldssasenu, přednášel nám Jiří Rak.

LZ, 12.3.2013, str. 2 Forum

Irena Kuncová: Zima v Moravské Třebové

V městečku Trnávka jsem přednášela dětem o dějinách. Byly četné dotazy. Vše proběhlo v klidu, i když 17.5.1945 zde bylo popraveno 21 Němců.

LZ, 12.3.2013, str.1, Forum

Pozn. red.: Při Květnovém povstání českého lidu, v posledních dnech války, Němci zavraždili až 8000 českých lidí, další tisíce zranili, nemluvě již o materiálních škodách, které byly obrovské. Proč paní I. Kuncová, bývalá předsedkyně Zemského shromáždění Němců… také o tom nemluví? Historická pravda není nikdy jednostranná, není černobílá. Pokud nemůže být objektivní, na školy k dětem by ji, jak jsme přesvědčeni, neměli pouštět.


Sudetoněmecké ohlasy ke státní návštěvě P. Nečase v Bavorsku

Reinhard Voglere, předseda sudetoněmeckého shromáždění ve SRN: Jasná slova patronátní země a zajímavé výroky a gesta českého premiéra naznačují na nové klíma styků mezi oběma vládami a jsou nadějí věcného a plodného rozvoje mezi Bavorskem, sudetskými Němci a Čechy na všech úrovních v budoucnu.

Siegbert Ortmann, místopředseda sudetoněmeckého shromáždění,ve SRN: Projev českého premiéra v bavorském parlamentu byl pro mne jako pro sudetského vyhnance ze sudetské vlasti skokem ke vzájemné důvěře mezi českou vládou v Praze a sudetoněmeckou národnostní skupinou. Panu Nečasovi budiž vzdán dík!

Claus Hörmann, místopředseda sudetoněmeckého shromáždění: Premiér Nečas dělá odpovědným ČR za bezpráví a utrpení, které přivodili Češi Němcům. To, že nás označil za bývalé spoluobčany, tvoří důvěru a zaslouží si respekt. Hledání společného výkladu dějin, jakož i vyléčení bezpráví zůstává brzdou na cestě.

Steffen Hörtler, místopředseda sudetoněmeckého shromáždění: Kdyby po Petru Nečasovi zbyl pouze tento projev, pak by zanechal něco opravdu významného.

SZ, 1.3.2013, str. 5


Do nebes volající stesk po Titovi v bývalých jugoslávských republikách

Rakouský deník „Der Standard“ uveřejnil zprávu o dnešním Titově kultu v Srbsku. Tento kult je však také v ostatních bývalých jugoslávských republikách. V Lublani jsou po Titovi pojmenovávány ulice, v Chorvatsku lokály. Siniša Punktalovič v rakouském listu píše o stesku po minulosti, v níž existovala hospodářská bezpečnost a silný stát. Podle DWA (Německá světová aliance), kdo ještě dnes nekriticky píše o Titovi a jeho kultu, stává se spoluvinným na zločinech, kterých se dopouštěl Tito na konci války a zejména skončení války. SP, 14.3.2013, str.7

Pozn. red.: Kdo zamlčuje německé zločiny ve válce, pak přepisuje historii. Německá světová aliance, název jako by vypadl z dávné nacistické doby, zřejmě k těmto přepisujícím subjektům náleží.


Násilí proti sudetským Němcům při zakládání státu

Letošní události při vzpomínce na 4. březen 1919 ve Vídni vysvětloval prof. W. Kowalski. Udělal analýzu českého dějinného vědomí, přičemž od středověku se dějiny v českých zemích vyznačovaly neustálým bojem mezi mírumilovnými praobyvateli Čech, Slovany, a násilnickými dobyvateli a jako kolonisty pronikajícími Němci. Logickým důsledkem těchto tezí historika a zakladatele moderního českého národního sebevědomí, Františka Palackého, bylo tvrzení, že existence státu českého národa je možná bez druhé národnosti v Čechách, bez Němců.

Během první světové války bylo nepřátelství zaměřeno nejen proti „utlačovatelskému státu“ Rakousku - Uhersku, ale proti německým obyvatelům. Legionáři na ruské frontě mívali vůči sudetským Němcům a Maďarům poslední otázku: Chcete se stát Čechy.

Vraždění Němců 4.3.1919 bylo jen jedno z mnoha nepravostí, kterých se dopouštěli legionáři po skončení první světové války. Dokonce se tak dělo dlouho po podepsání smlouvy ze St. Germain (září 1919) mezi novým vítězným státem, Československem, a Rakouskem. Vše bylo zaměřeno proti našim sudetským předkům, kteří svoji věrnost Rakousku zaplatili smrtí. SP. 14.3.2013, str. 5

Pozn. red.: Když byli naši legionáři zajati Němci, Rakušany, byli jako zrádci věšeni nebo stříleni. Z Němců ani Maďarů zcela jistě nechtěli dělat Čechy. Podle uvedeného líčení se zdá, že zlí Češi začali první světovou válku, v níž hodní Němci a Maďaři byli jen vražděni. Všichni víme, jaká je realita.


Hrůzy pomocí loutek

Výstava „Umění zabíjet“ fotografa Lukáše Houdka byla v Technické knihovně v Praze. Houdek výstavu sestavil ze scén z vyhánění Němců po druhé světové válce. Většina české veřejnosti tehdejší činy omlouvá. Houdek rozhlasu Praha řekl, že nápad na takový projekt dostal před 3 lety. Jako mladík se svými rodiči žil v západočeském Stříbru. Tam začal fotografovat zanedbané německé hroby. Viděl jsem, že většina jich je zničena. Viděl jsem v tom velkou nenávist. Mnozí označili fotografa za zrádce, neonacistu, že jej vydržují nějaké politické strany. Starší lidé tvrdí, že je příliš mlád, než aby se vyjadřoval k historickým událostem.

SP, 14.3.2013, str. 7


Nečas sklidil v Mnichově ovace, které ho nic nestály

Vedoucí rakouského landsmanšaftu G. Zeihsel řekl kriticky, že německo-české smiřovávání z r. 1997 bylo sudetskými Němci odmítnuto, a to kvůli tomu, že bylo vyloučeno navrácení majetku. Witikobund se divil Posseltovi kvůli jím projevené euforické chvále. CSU, Horst Seehofer, poslanci zemského parlamentu a zástupci sudetských Němců doprovázeli Nečasův projev ovacemi ve stoje. Je to dobrý předpoklad pro budoucnost, řekl místopředseda zemského sněmu Franz Maget (SPD). Také mluvčí rakouských vyhnaných Michael Hamer uvítal projev Nečase jako „další důležitý krok“. Sudetenpost, 14.3.2013, str. 9


Rozhovor: Posselt k Nečasově projevu a o Zemanovi

Sudetenpost: Nečas řekl v Mnichově jasně: Vlastnické poměry před válkou nemohou být obnoveny. Proč ne?

Posselt: To by neuspělo na skutečnosti stejně jako na chybějící většině v České republice.

Sudetenpost: Může si někdo dělat nárok být mluvčím celé národnostní skupiny?

Posselt: Nedělám si nárok být mluvčím, nýbrž byl jsem jím zvolen delegáty a 200 sudetoněmeckými organizacemi.

Sudetenpost: Nový český prezident Zeman přijde na nástupní návštěvu do Berlína. Co si od toho slibujete?

Posselt: Bude to první setkání hlav států. Byl bych potěšen, kdyby přišel brzy do Mnichova a navštívil Sudetoněmecký dům.

Sudetenpost: V rozhovoru pro Deník jste se vyjádřil, že Zeman není nesympatický. Spočívá to na vzájemnosti?

Posselt: Na rozdíl od Václava Klause není žádným kapitalistickým nacionalistou s hladkou fasádou, nýbrž velmi rozporný typ. S takovými typy se někdy mluvívá lépe, než se očekává.

Sudetenpost: Jak Vám může být sympatický politik, který sudetské Němce paušálně označil za „Hitlerovu pátou kolonu?

Posselt: Je po volbách. Schwarzenberg má ke zvolenému prezidentovi respekt. V tom je šance.

Sudetenpost: Má se Zeman omluvit?

Posselt: Nebudeme si hrát na uražené. SP, 14.3.2013, str. 8


Zdravice k událostem v březnu (1919)

Četní rakouští politici napsali zdravice k událostem v březnu 1919. Heinz Fischer, rakouský prezident, při té příležitosti napsal: „ Zapomenout na osud sudetských Němců není žádné řešení. Vzpomínejme na oběti nenávisti a nespravedlnosti a současně mějme odvahu ke smíření, důvěře a dialogu“. Heinz-Christian Strache (FPÖ) sdělil: Tento 4. březen 1919 byl předtuchou toho, co se pak událo po druhé světové válce. Tyto události po druhé světové válce si musíme v souvislosti s tím připomenout. S tím souvisí Benešovy dekrety, které bohužel jsou stále tragicky aktuální proti lidskosti. Musí být konečně zrušeny. Musí být zrušeny tak, jako zákony AVNOJ, které ve Slovinsku stále mají platnost. FPÖ se již v minulosti důsledně zasazovala ze zrušení Benešových dekretů a bude to činit i nadále.

SP, 14.3.2013, str. 4


Sudetští Němci doufali, že papežem se stane jejich krajan kardinál Schönborn

Kardinál Ch. Schönborn se narodil ve Vlastislavy, malé obci litoměřické diecéze. Po odstoupení Benedikta XIV. vznikla naděje, že papežem by se mohl stát právě Schönborn, který jako malé dítě byl vyhnán. SP, 14.3.2013, str. 6


Prof. Rudolf Jansche, Wilhelmsfeld: Nevhodné pro usmíření

Václav Havel by jistě svého spolupracovníka Schwarzenberga rád viděl prezidentem. Ovšem Schwarzenberg řekl, že Beneš by patřil do Haagu. Tím otevřel Pandořinu schránku, To si Češi zapamatovali, zrovna jako Němci výrok Miloše Zemana, že sudetští Němci místo trestu smrti získali milost odsunu. Myšlenkám usmíření mezi Němci a Čechy průběh a výsledek prezidentské volby neprospěl.

Sudetenpost, 14.3.2013, str. 20


Dr. Walter Kreul, Germering: Nesleví ani chlup

Podle premiéra Nečase vlastnické vztahy z období před válkou nemohou být obnoveny. Jasně německy řečeno: Zloděj ukradené za žádných podmínek nevrátí. Politika Spolkové republiky Německo Čechy v tom posiluje, to je nutné uvést. Nečas nešel ani o chlup dále, než je v německo-českém prohlášení z r. 1997. V bavorském sněmu poslanci ve stoje tleskali Nečasovi, z čehož sudetští Němci nemohou mít důvod ke spokojenosti. Sudetenpost, 14.3.2013, str. 20


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 25. dubna 2013.Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz