Listy č. 159

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Erika Steinbachová opět kandiduje za CDU

Již po sedmé kandiduje ve frankfurtském 183. volebním okrsku za CDU proti dvěma kandidátům z jiných stran. Steinbachová je předsedkyní BdV (Svaz vyhnaných) a nositelem sudetoněmecké ceny Karla IV. Erika se narodila v r. 1943 v Západním Prusku na území Poláky zpět dobytém. SZ, 25.1.2013, str. 1


Výprodej kostelů v Německu

Mnohé kostely v Německu bývají obětí bagrů. Některé slouží dál jako taneční školy, tělocvičny nebo jídelny. V Hamburku chtějí muslimové z protestantského kostela udělat mešitu. V biskupství Hildesheim je každý druhý kostelů na červeném seznamu. V biskupství Kassen je takových 83 a dalších 13 již bylo zbořeno. Nejhůře na tom jsou kostely ve Wilhlemshavenu , kde z 9 kostelů 6 čeká nehezký konec.

Spiegel, 7/2013, str. 5

kps: Rumunsko provokuje Maďarsko

Mezi Rumunskem a Maďarskem vznikl opět spor kvůli vlajce Sékelů. Podnět vzešel od nového prefekta rumunské vlády pro okres Covasna. Koncem ledna po svém uvedení do úřadu nechal odstranit historickou vlajku Sekel. Sekelové jsou maďarsky mluvící menšina ve východní části Sedmihradska. Dosud byla vlajka Sekelů vždy při oficiálních příležitostech vyvěšována. Za nové vlády sociálních demokratů a nacionálních liberálů se vztahy k Sekelům rychle zhoršily. Státní sekretář maďarského ministerstva zahraničí vyzval rumunskou vládu, aby ihned zastavila „válku vlajek“ vůči Sekelům. Rumunský premiér Victor Ponta se ohradil proti „lekcím ze zahraničí“. V Budapešti ze solidarity byla vyvěšena vlajka Sekelů.

FAZ, 8.2.2013, str. 5

Ohlasy zahraničního tisku k volbě prezidenta v ČR

Lista „Sudetendeutsche Zeitung“ ještě před dokončením prezidentské volby v ČR uveřejnil několik výňatků z komentářů zahraničních novin. Za povšimnutí stojí článek ze slovenského deníku „Sme“ z 8. ledna 2013, který napsal Peter Moravy. Dal mu titulek „Zeman by škodil celé oblasti“. Dále v článku se psalo: „Poměry v České republice během Zemanovy vlády od r. 1998 do r.2002 jsou podobné velmi těm na Slovensku za vlády autoritativního premiéra Vladimíra Mečiara. Zemanův styl vládnutí byl primitivní a vulgární…Kdyby Zeman přišel na pražský hrad, byla by to klausovská politika ještě více zdokonalená, což by právní stát oslabilo, posílilo nacionalismus. To by bylo špatné i pro Slovensko a škodilo by politické kultuře v celé oblasti. SZ, 18.1.2013, str. 2


H. Fischer: Plenární zasedání sudetoněmecké rady

se konalo koncem měsíce v Mnichově. Výroční zasedání se bude konat 26. až 28. dubna na téma „Psychické rány u Čechů a sudetských Němců a jejich léčení“ a to opět v Mariánských Lázních. Návštěva českého premiéra P. Nečase v Mnichově se bude konat, i když ve vládnoucí ODS jsou k ní zamítavé názory. V nově založené nadaci, která bude rozhodovat o výnosu „chebského lesa“, jsou zastoupeni i sudetští Němci. Její sídlo je v Domě Balthasara Neumanna v Chebu.

SZ, 18.1.2013, str. 2 a 4

Na slavnostním odznaku pro 64. sudetoněmecký sjezd,

který se bude konat 18. a 19.5. v Augsburku, je i červené sjezdové heslo „Budoucnost vyžaduje vlast“. SZ, 25.1.2013, str. 2

H. Fischer: Zemřel Rusín Ivan Laputka

Byl neodmyslitelný od sudetoněmeckých sjezdů. Pro sudetské Němce byl „Ivan“. Narodil se ve východoslovenské Zavadce. Byl Rusín a velký vlastenec. Fotografoval a pod zachycené objekty dával texty, které nebyly všem vhod. V r. 1983 odešel do Bavorska, kde získal politický asyl. Netrvalo dlouho a uplatnil se i na sudetoněmeckých sjezdech. Zemřel v Mnichově v prosinci r. 2012.

SZ,25.1.2013, str. 6

FL: Proti hanebné smlouvě z Versailles

Na podzimním zasedání hesenský Svaz vyhnaných (BdV) zval do Weilburgu, kde Götz Diehm měl přednášku „Smlouva z Versailles – klíč k míru?“ Versailleská dohoda byla ve skutečnosti diktát. Stanovovala reparace vítězným velmocím, především Anglii, Francii a Rusku, přičemž v článku 231 byla stanovena vina za první světovou válku. Pod nátlakem tribunálu vítězů dva ministři první vlády Výmarské republiky 28.6.1919 diktát podepsali. Na zasedání byl vznesen požadavek, aby 5. srpen byl uznán památným dnem útěku a vyhnání.

SZ, 25.1.2013, str. 10

E.E. Korkisch: Pamatujte na Drážďany 13.-15.2.1945

Dva zničující britské nálety kombinované shazováním zápalných s trhavými bombami na ploše 15 km2 znemožnily veškeré záchranné možnosti. Další americké nálety dokonaly nepředstavitelnou zkázu. Zničení Drážďan bylo největším masakrem v evropských dějinách. SZ, 8.2.2013, str. 4

Pozn. red.: Nezapomeňme, že to byli Němci, kdo začali bezohledně bombardovat civilní cíle, Varšavou počínaje. Málo kdo dnes ví, že jedním velkým náletem na Stalingrad Němci zničili větší část města a zabili asi 40.000 jeho obyvatel. Proto je třeba říci Němcům: „Nezapomínejte na evropská města, která jste částečně či zcela zničili, a na jejich obyvatele, které jste vyvraždili“.


P. Barton: Instalace obrazů o hrůzách vyhánění z Prahy

Český umělec Lukáš Houdek, narodil se ve Stříbře, je vždy tam, kde jde o věc. Zaměřuje se na oběti z řad Romů nebo i na vyhánění sudetů. Snímky mají znázorňovat zabíjení v Praze-Bořislavce 9.5.1945, dále v Lanškrounu 17.5.1945, v Králikách 22.5.1945, v Orlických horách 26.5.1945, v Postoloprtech květen-červen 1945, Žatec červen 1945. Houdek si zvykl na negativní reakce. Musel si vyslechnout, že je buď sudeťák nebo vlastizrádce. SZ, 12.2.2013, str. 1 a 2


G. Wildt: Bezpráví na Hlučínsku

Za slezské války přišlo Rakousko v r. 1742 o Slezsko, které se stalo pruskou provincií Slezsko. Na základě Versailleské smlouvy bylo Hlučínsko připojeno k ČSR, ačkoliv se v lidovém hlasování se 93,7% hlasujících vyslovilo pro setrvání v Německu. Po Mnichovu Hlučínsko nepatřilo k Sudetům, ale k okresu Ratiboř.

SZ, 15.2.2013, str. 5 a 6

Pozn. red.: Ano, stalo se bezpráví, když Prusko si válkou přivlastnilo Slezsko.


Interview LZ: Jak hodnotíte návštěvu premiéra Nečase v Bavorsku?

Martin Kastler, člen Evropského parlamentu a spolkový předseda Ackermann-Gemeinde: „ Petr Nečas napsal další kapitolu německo-českého usmíření, kterou zahájil bavorský premiér Horst Seehofer svojí návštěvou sousedního státu. Mnoholeté mlčení má na nejvyšší politické úrovni svůj konec.“

František Černý, bývalý český velvyslanec v Německu a duchovní otec pražského Literárního domu: „Přál bych si, aby mnozí z mých českých spoluobčanů projev Nečasův v bavorském sněmu četli. Snad to pomůže překonat některé ressentimenty.“ LZ, 26.2.2013, str. 2


H.J. Schmidt: Česko-bavorské jaro

Projev českého premiéra v bavorském sněmu byl oceněn dlouhotrvajícím potleskem. Nedávno to bylo ještě nemyslitelné. Zdálo se, že vyhnání zatěžuje vztahy. Bavorsko je patronem sudetů. Trvalo to desetiletí, než bavorský premiér jel do Prahy, současně i do Lidic, Terezína a Ústí n/L. Dříve vždy stály v cestě Benešovy dekrety. To budou i nadále. Navracení majetku Nečas v Mnichově vyloučil. Projev Nečasův byl oceněn i sudetskými Němci. Jejích mluvčí, B. Posselt, poukázal na to, že Nečas mluvil o „vyhnání“, což bylo odvážné. LZ, 26.2.2013, str. 1

Pozn. red.: Všichni v Německu ví, že německý majetek, v souladu s mezinárodními smlouvami, jsme právem konfiskovali a nadto jeho hodnotu jsme nemuseli odčítat z našeho reparačního účtu. Dále jsme se v Pařížské reparační smlouvě zavázali, že konfiskovaný majetek se nikdy nedostane do německých rukou. To zapomněl pan Nečas říci. Také opomněl připomenout, že Němci nám dluží na reparacích téměř 360 miliard předválečných korun.


DTPA/LZ: Rychlá dynamika mezi Labem a Krušnými horami

Oldřich Bubeníček, severočeský hejtman, a Dietrich Göckelmann za Sasko, učinili společné prohlášením o spolupráci v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, podpory hospodářství, požární ochrany, ochrany životního prostředí a zdravotnictví.

LZ, 26.2.2013, str. 1

Martin Dzingel: Editorial

Každý stát by měl, zejména v současné době, kdy Evropou obchází krize, zacházet s veřejnými financemi úsporně. Šetřit je jasným cílem i české vlády, a to tak aby se snížila zadluženost. Mluví se o krácení ve všech oblastech, na všech ministerstvech. Léta bývalo ročně 100 miliard korun zpronevěřeno. A kdo by měl chybějící prostředky ušetřit? My? Premiér Petr Nečas v Mnichově politoval poválečné události s Němci. Lepší by bylo, kdyby nešlo jen o mrtvé Němce, ale také o žijící Němce.

Asi ve stejnou dobu, kdy Nečasův písálek projevů připravoval pasáž o německo-českých vztazích, zasadilo ministerstvo kultury LandesZeitungu potencionální smrtící úder. Musíme vystačit se sumou, kterou běžně ministerstvo vynaloží na květinovou výzdobu. Pro malé menšinové listy, jejichž prodejní cena je spíše symbolická, může takové krácení znamenat konec. Ale žádné obavy, tak rychle se nevzdáváme: Největší slabostí je bát se, cítit se slabým.

LZ, 26.2.2013, str. 1 a příloha Forum str.1

Pozn. red.: Dámy a páni z LandesZeitung, víte vůbec, že české menšině, slovenské a polské podobně, nepřiznalo Německo menšinová práva, a proto žádnou podporu jí také neposkytuje, dokonce ani tu nejmenší? Víte o tom, že SRN se nemá ani k zaplacení reparací, které ČR a SR dluhuje? Agresor nezaplatil obětem vzniklé škody, což je v hrubém rozporu s mezinárodním,právem.

A položte si otázku, jak píšete, a to již dlouhodobě? Několik vět Richarda Šulka z článku Přístup do Evropské unie a německá menšina v ČR: „Ještě dnes, 14 let po sametové revoluci, je vidět, jaké škody český většinový národ přivodil po roce 1918 a především po roce 1945 a 1948. Pryč od Říma, pryč od šlechty a jejích ctností, pryč od němectví: Výsledek nacionalistického myšlení je velmi smutný...My, německá menšina, jsme byli českým nacionalismem a tzv. bojem za svobodu silně poškozeni.“(Landes-Zeitung, č. 4 z 18.2.2003, překlad dr. V.Novák)

A abyste tyto nepravdy mohli dále psát, pak k tomu ještě požadujete české peníze?

L. Houdek: „Umění zabíjet“ fotograficky pomocí loutek

Mladý technický fotograf Lukáš Houdek (27) dokázal pomocí loutek fotograficky přiblížit násilí minulosti. L. Houdek na fotografiích přiblížil domnělé události z minulosti. V Praze 9.5.1945 mělo být v v blízkosti kina Bořislavka zastřeleno 41 mužů. V Domažlicích podle pozdější fotografie bylo v červnu 1945 popraveno poblíž nádraží 120 lidí, mrtvoly byly zahrabány v hromadném hrobě. Brněnský pochod smrti z 30. a 31. května 1945 je dostatečně nafotografován. Je uvedeno, jak český voják zašlápl dítě. SZ, 26.2.2013, str. 3


H. Helmer: Pravda a spravedlnost

Na sjezdu odsunutých Němců v Mnichově v r. 1979 promluvil tehdejší kardinál Ratzinger o uznání lidských práv a o právu na vlast. Některé texty putovní výstavy „Divoký odsun Němců ze severních Čech 1945“ byly mylné. Germánské kmeny v Čechách a na Moravě sídlily dříve než Češi. V Praze 1348 byla založena první německá univerzita. Až do roku 1918 patřily Čechy a Morava (pozdější Československo) k německému habsburskému Rakousku. Již po první světové válce byla zavedena silná počešťovací politika a bylo plánováno vyhnání Němců. Teze českého prezidenta V. Klause, že vyhnání bylo důsledkem nacistických zločinů za války, je neudržitelnou a hanebnou lží. Ještě 76 let po skončení druhé světové války jsou nezhojena lidská práva milionů sudetských Němců, smrt 250.000 až 300.000 sudetských Němců zůstává nepotrestaným zločinem z čirého rasismu. Zločinné Benešovy dekrety z r. 1945 jsou dosud platné. SP, 17.1.2013, str.10

Pozn. red.: Takto vypadá ta pověstná natažená ruka sudetů ke smíření.


Hlučínsko: vzrušení kvůli potlačené televizní zprávě

Zpráva našich přátel na Hlučínsku nebyla v televizi vysílána se zdůvodněním, že určité společenské skupiny si to nepřály. ČR jako člen EU má respektovat práva menšin. Skupina Horních Slezanů se obrátila se stížností na německo-českou skupinu v německém spolkovém sněmu. Jsme znepokojeni, že v části české vlasti se nerespektují práva menšin, tvrdí kulturní referent Sebestian Wladarz.

SP, 17.1.2013, str. 7

Germanistika na Slovensku

Na Komenského univerzitě v Bratislavě byla zavedena nová docentura pro germánská média a komunikační vědy. Tím je podtržen význam německého jazyka na Slovensku. Pro Německou světovou alianci (DWA) jsou taková opatření velmi důležitá. SP, 17.1.2013, str. 6


19. leden v Maďarsku památným dnem vyhnaných Němců

Maďarský parlament 11.12.2012 jednomyslně rozhodl stanovit 19. leden jako památný den na oběti nuceného vysídlení maďarských Němců. Vedoucí rakouského landsmanšaftu, Gerhard Zeihsel si přeje, aby také česká a slovenská vláda po maďarském vzoru učinila svým povinnostem zadost. Předseda Německé světové aliance Peter Wasserthuerer se na to dívá skepticky: Vidí nebezpečí v tom, že v Maďarsku se otázka odškodnění a závazků vůči německé složce zredukuje na mediální gesto ve formě Národního památného dne, přičemž mnozí v Budapešti musí vědět, že i přes národní památný den se musí také řešit otevřené otázky odškodnění. SP, 17.1.2013, str. 1

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 11. března 2013.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz