Listy č. 157

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Martin Dzingel: Editorial

Letošní rok bude také ve znamení voleb. Koncem ledna se volí nový prezident. Z hlediska německé menšiny byl by nejlepším kandidátem Karel Schwarzenberg. Nejen proto, že je „Böhme“, ale i proto, že často podpořil Landeszeitung. LZ, 15.1.2013, str. 1 a příloha Forum str.1


Výstava „Divoké vyhánění Němců ze severních Čech“

Ve dnech 2.-28.11. 2012 se konala výstava Zemského svazu vyhnaných v Hesensku, obohacená o tajné doklady českých archivů ve spolupráci s federací nezávislých spisovatelů v Praze. Výstava se konala ve Wiesbadenu v Domě vlasti.

SP, 8.11.2012, str. 9

Vyhánění muzealizovat

Je nutné dát muzea a památná místa sudetským Němcům, Slezanům, východním Prusům, Pomořanům a jiným vyhnaným z vlasti, pak doufejme, že nás nebudou neustále obtěžovat s politickými požadavky. Muzealizace je potřebný, vážný projekt.

Synod evangelické církve Českých bratří v r. 1995 přesvědčivě formuloval: „Odpovědnost za násilné přesídlení většiny Němců z českých zemích téměř bez rozdílu mají nejen komunisté nebo velmoci. Iniciativa přišla z československé strany, což potvrzují doklady, které vyjadřují vůli počet Němců na území obnovené ČSR ještě před mezinárodním rozhodnutím maximálně snížit. SP, 13.12.2012, str. 4

Pozn. red.: Bože, odpusť jim, nevědomým potomkům slavné české církve Českých bratří, neboť nevědí, co činí.“


Sudetoněmecký landsmanšaft Horních Bavor zajedno s V. Klausem

Když pan V. Klaus ve Vídni prohlašuje, že jej diskuse o vyhnání „stále rozčilují“, můžeme Klausovi sdělit: „Nás také!“ Klausovi mohou však též poradit: „Zrušte dekrety o vyhánění, zrušte zákon osvobozující od trestných činů a zahajte přímé rozhovory se sudetskými Němci o všech otevřených otázkách společných dějin.“ SP, 12.12.2012, str. 6


Nové složení Rady pro vyhnané a pozdní přesídlence v Bavorsku

Rada pro vyhnané je důležitý partner bavorské vlády pro otázky vyhnaných, byla založena v r. 2007. Za sudetoněmecký landsmanšaft je v radě Alfred Kipplinger. Nové období rady končí v r. 2016. SZ, 9.11.2012, str. 1


Tajné dodavky německých zbraní od Merkelové

Měli jsme prodávat tolik zbraní, kolik jen bylo možné. Také do krizových oblastí. Také na Blízký východ. Státy, které chtějí kupovat zbraně, na každý pád je koupí. A když už, tak u nás. To je křesťanství po Merkelovsku. Je překvapující, že Merkelová, křesťansky vychovaná dcera faráře, vyrostlá v totalitním režimu, podporuje export zbraní. Do autokraticky ovládaných států a také vyzbrojuje krizové oblasti na Blízkém východě. Doktrína Merkelové: místo německých vojáků do dotyčných států raději dodávat zbraně. I když to někdy není bez rizika. Ale lepší je nějaké riziko, než obětovat německé vojáky. Spiegel 50/2012, str. 6


Volby ve Svazu vyhnaných potvrdily Steinbachovou ve funkci předsedkyně

Svaz vyhnaných (BdV) 9.11.2012 zvolil na valném shromáždění v Berlínu nové předsednictvo, předsedkyní byla potvrzena více než 97% hlasy Erika Steinbachová, místopředsedou byl zvolen Bernd Fabritius (Sedmihradsko), Christian Knauer a Helmut Sauer (Slezsko), Albrecht Schläger a Reinfrid Vogler (Sudety). Dalšími členy předsednictva jsou Oliver Dix, Adolf Fetsch Renate Holznagel, Stephan Mayer, Hartmund Saenger a Arnold Tölg. Steinbachová, která se narodila v Západním Prusku ( pozn. red.:v Polsku) a žije ve Frankfurtu nad Mohanem, je v čele BdV již od r. 1998. SZ, 16.11.2012, str. 1


Přijede P. Nečas na reciproční návštěvu?

Dlouho očekávaná reciproční návštěva českého premiéra P. Nečase v Bavorsku se měla konat 8. a 9. listopadu 2012. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz obdržel cenu Wenzla Jaksche 2012 v rámci shromáždění Seligerovy obce, na které na téma „Seligerova obec jako stavitel mostů“ promluvil Petr Uhl., nositel Karlovy ceny. SZ, 26.10.2012, str. 1


Ve vedení Svazu vyhnaných byli výhradně nacisté

Jeden z místopředsedů BdV Rudolf Wollner, sudetský Němec, měl podíl na dohodě s nacistickým velkoadmirálem K. Dönitzem, jehož námořníci pak zachránili statisíce utečenců před Rudou armádou. R. Wollner pocházel ze sudetoněmecké nacistické rodiny. Jeho otec byl SS-Sturmbannführerem. Sám také vstoupil do SS. Později se stal místopředsedou Svazu vyhnaných. R. Weizsäcker jej vyznamenal záslužným křížem I. třídy. Spiegel, 77/2012


Německo se zúčastní 10 miliony euro na Sudetoněmeckém muzeu v Mnichově

K financování jeho výstavby přidá Bavorsko 20 mil. euro. SZ, 11.12.2012, str. 1 a 2


Badensko-würtemberský landsmanšaft uspořádal výstavu

Antikomplexu Ondřeje Matějky za účasti 4 gymnázií z dnešního okresu Ústí n.L. Patronem byl Karel Schwarzenberg. Na 18 panelech byly fotografie událostí po květnu 1945, které změnily strukturu celé oblasti. SZ, 9.11.2012, str. 11


Hřbitovy ve staré a nové vlasti

Také v okresu Bílina po nezaplacení poplatků za staré hroby, mění se „majitel“ hrobu. Tak dochází k „čechizaci“ jmen na náhrobcích. SZ, 9.11.2012, str. 15


Výzva o podporu i pro sudetoněmecký úřad v Praze

Výzva v novinách apeluje na čtenáře, aby podporovali činnost sudetoněmeckého landsmanšaftu, ke kterému patří také sudetoněmecký úřad v Praze.

SZ, 16.11.2012, str. 6

Truchlíme kvůli 200 synům z Poběžovic

Po první světové válce byl zaveden den lidového smutku na paměť padlých. Vzpomínky se konají před pomníkem. Připomínají se válečné oběti všech národností. Zatímco v první světové válce bylo 60 padlých, v druhé pak 140.

SZ, 16.11.2012, str. 18

Výroční schůze Witikobundu, nový výbor

V Hassfutru am Main se od 5. do 7.10.2012 konala výroční schůze Witikobundu. Před tím, již 20.9.12, projednával Witikobund Benešovy dekrety. Na úvod výroční schůze byla přečtena zdravice od sudetoněmeckého biskupa dr. Gerharda Pieschla. Zvoleni byli tito funkcionáři: předseda Felix Vogt-Gruber, 1. zástupce Johann Slezak, 2. zástupkyně Erika Köcher, pokladník Friedebeert Volk, přísedící: Claus Hermann, Edmund Liepold, prof. E.E. Korkisch, Wolfgang Richter. Druhým referentem byl odpoledne „Böhmer“ Jiří Blažek, uvedl české stanovisko k evropským problémům.

SP, 8.11.2012, str. 6

Svaz německých landsmanšaftů Rakouska zasedal v Mariboru

Slovinský Maribor byl v r. 2012 oficiálním kulturním hlavním městem Evropy. Toho využily rakouské landsmanšafty, aby přiměly vládu k určitým opatřením ve prospěch německé menšiny ve Slovinsku. Sympozium landsmanšaftů se v Mariboru konalo od 4. do 7.10.2012. SP, 8.11.2012, str. 9


Zmizelé Sudety podle Antikomplexu

Patronem výstavy Zmizelé Sudety byl Petr Pithart. Katalog výstavy vyšel česky i německy. Sudety, co jsme ztratili a co můžeme získat. Němci přišli o svůj majetek, ale stát konfiskacemi se neobohatil. Jedna návštěvnice výstavy poznamenala, že zmizeli jen ti Němci, kteří několik let před tím vyháněli Čechy. SP, 8.11.2012, str.10


Franz Pany: Vlasti budoucnost a v budoucnu dát vlast

Maďaři zavedli památný den jako vzpomínku na vyhnání Němců a tím naznačili, že i jiné národy tak mohou učinit. Co brání ČR, aby následovala příkladu Maďarska? Byl by to důkaz dobré vůle a morální velkosti. SZ, 21.12.2012, str.1


Putování s rakouským landsmanšaftem v r. 2013

Cesty začínají ve Vídni. Rodinný výlet s dětmi o svatodušním pondělí 20. května ve formě „Germánské slavnosti“ ve skanzenu v Dolních Rakousích.

SP,13.12.2012, str.11

Příliš hnědé oblasti Německa

V mnoha místech východního Německa je Národní strana Německa (NPD) více než okrajový jev. V Meklenbursku – Předních Pomořanech má NPD podíl na volebních hlasech kolem 33%. . NPD je v 8 ze 60 saských volebních okresech před SPD.

Spiegel, 3/2013, str. 15

Ralf Pasch: Ústecké muzeum

Muzeum bylo založené v r. 1876. Patří v severních Čechách k nejstarším svého druhu. Na renovaci 2009-2011 získala městská správa v Ústí n.L. podporu EU ve výši 337 milionů korun. Muzeum má výstavní plochy o rozměru 2000 m2, přednáškové a reprezentační prostory. LZ, 15.1.2013, str. 1, příloha Forum


Richard Neugebauer: Úkol pro Zemské shromáždění Němců pro r. 2013

Rok 2013 je posledním rokem stávajícího předsednictva Zemského shromáždění, takže by se mělo zabývat otázkou „morálního odškodnění“. V Opavě jsme chtěli vybudovat pomník opavským Němcům, měl připomínat 800 let dějin Němců ve městě a jejich nenadálé zmizení po druhé světové válce. Měli jsme peníze, ale u města jsme svůj záměr nemohli prosadit. Proto navrhuji pomník pro „odsun“, organizované a legitimizované vyhnání z Česka. V zemi je řada pamětních zápisů, ale nic ústředního, nehledíme-li k Muzeu v Ústí nad Labem. Na financování by se podíleli jak zůstavší, tak i vyhnaní, popř. spolky. Poslední vlak s odsunutými Němci odjel 29.10.1946 z Karlových Varů. Je teda ještě čtyři roky času, než tomu bude 70 let. Karlovy Vary by měly být první při navrhování místa. LZ, 15.1.2013, příloha str. 2


Národní památný den obětem útěku a vyhnání

Hesenský svaz vyhnanců (BdV) prosazuje Den obětí útěku a vyhnání, které nebylo přímou válečnou událostí, nýbrž dalším civilní obyvatelstvo postihujícím bezprávím. Útěk a vyhnání Němců po druhé světové válce byly největším přesunem lidí v dějinách lidstva. Den by se měl týkat všech vyhnaných a utečenců. SP, 8.11.2012, str.15


Asimilace

Němci (později sudetští Němci) trvající národnostní boj v česko-moravském prostoru po založení ČSR prohrávali. Již dříve Němci ztráceli většinu i ústřední pozice a byli neustále vytlačováni do okrajových oblastí. K tomu přispívaly četné okolnosti, jako slabší vlastenectví, respekt k českému národnímu cítění apod. Obdobně se asimilovali vystěhovaní Němci do zámoří. Zánik sudetských Němců začal dávno před Henleinem. Jeho úloha byla přeceňována. Že po porážce Německé říše budou Němci z východní Evropy vyhnáni, se všeobecně očekávalo. Nikdo však nečekal odtržení části německého státu. Častý požadavek, aby v dříve Němci osídlená místa, kde dnes výhradně bydlí Češi nebo Poláci, měla německá označení obcí, je vlastně nesmysl. To by mělo význam, kdyby bylo možné tato místa opět získat, ale to je zcela vyloučeno. SP, 8.11.2012, str. 20


Příští sudetoněmecký sjezd 2013

Již 64. se bude konat 18.-19. května 2013 v Augsburku a bude mít heslo „Budoucnost potřebuje vlast“. SZ, 14.12.2013, str. 1


R. Grulich: Nový biskup v Řeznu má sudetoněmecký původ

Neobvykle rychle jmenoval Vatikán nového biskupa pro biskupství v Řeznu, když tamní biskup G. Müller byl popařen povolán do Říma. Po biskupovi G.M. Hankem v Eichstadtu a biskupovi W. Ipoltovi ve Zhořelci je nyní Rudolf Voderholzer třetí německý biskup se sudetoněmeckým původem. Voderholz byl v letech 1992-2001 asistentem na univerzitě v Mnichově u G. Millera. Od r. 2010 je Voderholzer řádným členem sudetoněmecké akademie věd a umění. Řezno je patronátním městem sudetských Němců. Biskupství Řezno je partnerem diecése Plzeň, s jehož vynikajícím biskupem Radovským má úzké vztahy. Kdysi celé Čechy patřili k diecési Řezno, odkud biskup Wolfgang založil r. 973 biskupství v Praze.

SZ, 14.12.2012, str.1 a 2

R. Grulich: Sudetoněmecké památné dny

Mezi ně je zařazeno 75. výročí uzavření Mnichovské dohody dne 29.9.1938.

SZ, 11.1.2013, str. 3

M. Bauer: Nové Renovabis – brožura o České republice

Titul nového vydání časopisu „Ost-West. Evropské perspektivy.“ Renovabis, akce solidarity německých katolíků a ústřední výbor německých katolíků vydal „Cizí soused? Česká republika?“ Renovabis spolupracuje s četnými partnery, např. s Ackemann-Gemeinde. Sešit obsahuje české dějiny, vývoj od r. 1989, píše o situaci církví, vztah Čechů a Slováků, portrét K. Schwarzenberga, čtyři poznatky o Češích a Němcích v různých oblastech. SZ 11.1.2013, str. 12


Sudetoněmecký biskup prof. Rudolf Voderholzer

byl slavnostně přijat v Řeznu. Jeho matka pochází z poutního místa Kladruby u Stříbra. SZ, 11.1.2013, str. 5


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 12. únor 2013. Webová stránka:


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz